Článkem paní starostky snaha pomoci TJ končí

Na článek uveřejněný v Hrádeckých novinách číslo 9 / 2022 s názvem “Město Hrádek vnímá problémy TJ Hrádek a nabízí pomoc” musím jako předseda TJ reagovat. Já i členové TJ totiž vnímáme, že článek je záměrně (nebo účelově) zkreslen.

Hned na úvod bych rád všem sdělil, že paní starostka nikdy neměla snahu TJ pomoci. Kdyby to tak bylo, tak by pravděpodobně z její strany přišla konkrétní nabídka, ale doposud se tak nestalo. Proto když čtu, že “Město Hrádek vnímá problémy TJ”, tak aby je nevnímalo, když nás do tohoto stavu sami dohnali. Město Hrádek nechce TJ pomoc, chce jen pozemky TJ a o to se snaží od nástupu stávajícího vedení v roce 2018. Ještě je potřeba uvést na pravou míru, kdo se skrývá za “Městem Hrádek”, které vnímá problémy. Není to neživá věc, ale spolek lidí kolem paní starostky Sobotkové, která se nechová jako starostka, ale spíš jako někdo, kdo chce pozemky a dělá pro to vše možné, aby dosáhla svého. 

Pomoc, která byla poskytována panem starostou Perlíkem, před nástupem nového vedení města, v čele s paní starostkou Sobotkovou, se nedá srovnat se stávajícím stavem. Největší rozdíl je v omezování účelu financí, které jsou nám dány. Kvůli onomu omezování, nemáme již možnost získat další peníze z jiných dotací, tak jako jsme to dělali dříve. Prostě nám město Hrádek pomáhá tak, že jsme byli nuceni prodat část našeho majetku, abychom mohli dál fungovat. Za starosty pana Perlíka, byl vztah mezi TJ a městem na úrovni, kdy se nemuselo psát o tom, že město něco vnímá, protože to byl normální vztah mezi městem a spolkem.

Je pravdou, že kroky města nejsou jediný problém, který nastal, další omezení sportu přišlo v době pandemie COVID-19. Díky vládním nařízením naši členové nemohli sportovat a my jsme od nich nemohli požadovat příspěvky. Když čtete Hrádecké noviny, kde paní starostka “brečí”, jak to měli na úřadě těžké a jak to vše ustáli, tak to vypadá v porovnání s námi docela směšně, protože byť byly zachovány dotace, tak tím, že jsme přišli o příspěvky členů, jsme se dostali do mnohem horší situace, kterou jsme si nezavinili sami. Město o svůj každoroční příděl peněz nemusí nikde žádat, peníze daňových poplatníků, peníze od vás všech, získává automaticky, narozdíl od spolků a organizací.

Jak by se měla zachovat správná starostka nebo starosta vůči spolkům v jejich městě? Měl nebo měla by se pokusit o zachování spolků a najít řešení, aby vše fungovalo? Nebo spolkům pomoci tak, že odkoupí jejich majetek, když jsou v nouzi? Dnes se pomáhá kde komu, ale pomoci vlastnímu je někdy problém. Chápu, že vnímání tohoto problému se bude lišit dle úhlu pohledu každého člověka, ale zkuste se podívat na souseda, který je v těžké situaci a vy mu nabídnete pomoc tím, že si od něj koupíte kus jeho zahrady. Vtipné na tom je, že město vše platí právě z veřejných peněz, ne ze svého.

Chtěl jsem porovnat přístup předchozího starosty pana Perlíka se současnou starostkou paní Sobotkovou, ale to udělat nejde, protože bych porovnával jablka a hrušky. Jeden chtěl pomáhat a věděl o problémech, druhá se stará hlavně o své vystupování a nakupování všeho kolem ní.

Díky přístupu a podpoře bývalého starosty Perlíka a vedení města, jsme mohli dlouhodobě udržovat nízké členské příspěvky. Kontrola financí probíhala stejně a TJ vždy s přidělenými financemi nakládala co nejefektivněji. Díky finančním prostředkům města, které nebyly omezeny a šlo je použít na všechny výdaje TJ spojené s provozem, bylo možné příspěvky využít na dotace, které dnes již TJ získat nemůže. Proto se podařilo TJ Hrádek za období 2014 – 2018 získat, díky dotacím od jiných subjektů, finance v celkové hodnotě 713 tis. Kč navíc k dotacím poskytnutým městem. Z těchto peněz se začalo budovat Beach volejbalové hřiště, dětské hřiště, vyměnily se železné branky za hliníkové – bezpečné, pomohlo nám to hradit zvýšené náklady na energie, dopravu a soutěže. Také se investovalo do oprav, výstavbu a vybavení tělocvičny, přestavby sportovních šaten, vybudování nové malé posilovny, výměny podlahových krytin, výmalby a nákup zdravotnického vybavení. Například nákup přístroje automatického laického defibrilátoru (AED), který může zachránit život a tehdy jsme ho měli jako jediní v našem městě a doposud jsme možná i jediná sportovní organizace v celém okolí. Dnes z příspěvků musíme hradit náklady, které za starosty Perlíka bylo možné z podpory normálně platit, protože šlo, a stále jde o běžné provozní náklady TJ, ale vedení města rozhodlo jinak, z přidělených dotačních peněz města se totiž již hradit nesmí. Od tohoto rozhodnutí již nemáme žádné volné prostředky na to, abysme mohli požádat o dotace jinde. Za poslední 4 roky jsme tak přišli třeba o oněch 713 tis. Kč, nebo možná i víc, kdyby se na nás v dotacích, získaných jinde, usmálo štěstí. Měli jsme plány, co od roku 2018 opravíme, zvelebíme, a vybudujeme, ale bohužel… Jsem si jistý, že za nula korun to nedokáže nikdo.

Od voleb v roce 2018 dělá nové vedení vše proto, aby TJ přišlo o vše co za léta vybudovalo a udržovalo. Věřím, že to není náhoda, protože nic se neděje jen tak. Došlo to až tak daleko, že TJ nabídla městu prodej svých pozemků za odhadní cenu, které město koupit odmítlo. Zde je snad vidět nejjasnější ukázka toho, proč si myslím, že to vše není náhoda. Kdyby Město Hrádek tak moc stálo o pomoc TJ, tak už v roce 2019 udělalo jasnou nabídku pomoci TJ místo šikany, kterou z pozice silnějšího podnikalo během schvalování dotací a všemožných úprav dotačních programů v následujících letech. To, že město odmítlo vstoupit do TJ za komerční cenu se může zdát logické, ale následující kroky které vedení města podnikalo v dalších letech je jen ukázka toho, jak moc se snažili dostat TJ do problémů a snížit tak hodnotu nabídky. Kolem TJ nikdy, ve více jak stoleté historii, nebylo tak rušno, jako za poslední čtyři roky. Žádný spolek v našem městě si neprošel takovou šikanou jako naše TJ. Vše bylo vyvoláno uměle, protože se na straně TJ děláme totiž stále stejnou práci pro druhé, a stále bez nároku na jakýkoliv honorář. Dodnes se na tom nic nezměnilo, proto jsme přesvědčeni, že šlo o snahu vrazit klín mezi členy TJ, aby se nalomily lidské vztahy v rámci TJ a tím se oslabila pozice vedení TJ a posílila role města. Zkuste se zeptat ve svém okolí, které město se takto chová ke svému spolku? Mě nikdo nevěří, když mu to vyprávím.

Ještě bych rád poukázal na čtyřech příkladech, jak moc chce město pomáhat TJ:

  1. TJ nabídlo městu pozemky na uskladnění vozů, které jsou nepojízdné, zdarma. Město tuto nabídku odmítlo a místo toho platí peníze komerčnímu subjektu a to přes 200 tisíc ročně. Co myslíte proč to město odmítlo a nejednalo o detailech této nabídky s TJ? Muselo by se pak město k TJ chovat lépe? To by asi mohl být ten problém 🙂
  2. TJ mohla získat dotaci na zavlažování, ale nestalo se tak, protože o dotaci muselo požádat město. Přímo v dopise byli osloveni starostové měst a já jako předseda TJ jsem o tom město také informoval. Jak to dopadlo co myslíte, když paní starostka nabízí pomoc? Přesně tak, jak byste předpokládali, paní starostka s lidmi okolo ní se na TJ vykašlali. Paní starostka ví přesně, jak to bylo, ale ve svém článku přesto “ukáže prstem” na TJ s tím, že mohla požádat o dotaci, ale neudělala to… Co je cílem tohoto nepravdivého tvrzení?
  1. Město Hrádek opravovalo hřiště za základní školou a jelikož by to bez svolení TJ nebylo realizovatelné, kvůli příjezdu těžké techniky a materiálu, požádalo TJ o přístup k multifunkčnímu hřišti přes pozemky TJ. Když celé hřiště opravili, tak hned poté vypověděli nájemní smlouvu, na část pozemku škvárového hřiště, kterou tělovýchově od nepaměti pronajímali. Chovají se takto normální lidi, kteří vám chtějí pomoci?
  2. Město zažádalo TJ Hrádek o pronájem škvárového hřiště, zatímco jinému subjektu je ochotno platit za třikrát menší plochu přes 200 tis. Kč ročně, naší TJ nabídla starostka, a teď cituji” “symbolické nájemné 1.000,- Kč na rok”. Pokud by město mělo chuť pomoci, chová se ke spolku města lépe než k cizím subjektů? Bohužel ve vedení města není zřejmě nikdo kdo by si přál, aby tělovýchova za odpovídající pronájem od města vzkvétala, opravovala, rekonstruovala a budovala pro všechny naše občany, krásnější a vybavenější sportovní areál v centru města. V tomto směru je Hrádek unikát, ale záměr s touto lokalitou je určitě jiný.   

Až budete číst další článek paní starostky, zkuste se zamyslet nad tím, zdali to co píše je vlastně pravda?

David Redl, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>