#ToNevymyslis

Začal nám nový rok. Rok 2022. Většina z nás přemýšlí nad určitými “předsevzetími”. Já jsem si také jedno dal. Pravidelně Vás seznamovat s krátkými postřehy “z druhé” strany. Ze strany jednoho z vás, který se stal součástí zastupitelstva města. Budu Vás seznamovat s tím, čemu já říkám: “To nevymyslíš…” 

Když někdo získá moc, tak tím získá i pocit, že dokáže dělat věci lépe než ostatní, protože jinak si nedovedu vysvětlit chování vedení našeho města. Proto kolektivní rozhodování, v rámci zasedání zastupitelstva našeho města, působí často velmi bizarním dojmem. Mám totiž nepříjemný pocit z toho, že jde jen o zájmy těch co jsou nyní u moci. Přijde mi, že jejich zájem není vycházet vstříc potřebám a přáním našich spoluobčanů, přesto že jim dali svůj hlas.

Za dobu svého působení v zastupitelstvu pozoruji, že mnoho lidí změnilo své názory, chování a postoje podle toho, jak je to pro ně výhodné, nebo proto, aby se nestali terčem kritiky. Pro mě je to nepochopitelné, protože to mám vnitřně nastavené jinak. Zmíněnou chameleoní dovednost zkrátka neumím. A ani nechci umět. Moje sebeúcta mi to nedovolí. Nicméně vnímám, že to je smutný obraz současné doby a stalo se to jistým standardem.

Do komunální politiky jsem vstoupil hlavně proto, že jsem chtěl, aby byl Hrádek, pro nás všechny, lepším místem pro život. Rozhodnutí vystoupit z komfortní zóny “noname” obyvatele a začít veřejně pracovat pro druhé je úžasná zkušenost. I přes to, že přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy vůči spoluobčanům. K tomu, aby se tak stalo, je třeba v sobě najít jistou dávku zdravého sebevědomí, nápadů a přesvědčení o tom, že narozdíl od jiných “vyměníte řeči u piva o tom, jak je všechno špatně a jak nic nejde”, za skutečné činy.

To vše je v běžné demokracii možné. Jenže… Vedení našeho města pojalo “demokracii” po svém. Část zastupitelů na zasedání zastupitelstva přichází s předem domluveným výsledkem hlasování. Jakýkoliv jiný názor nebo nápad vyřčený na samotném zasedání je už nezajímá. Z toho co od vás slyším, působí to na vás jako fraška, a já se vám nedivím.

Tak se stalo i v případě odměn pro strážníky Městské policie a ocenění Vlasty Vaskové. Oba dva případy jsem s Vámi řešil a chtěl jsem mít jistotu, že svůj názor nesdílím jen já.

Poslední zastupitelstvo města Hrádek, dne 9.12.2021 bylo přesnou ukázkou toho, jak se zastupitelé vládnoucí koalice, bojí projevit hlasováním svůj názor a tak raději před samotným zasedáním vymyslí cokoliv, aby se tak nemuselo stát. Proto s arogancí sobě vlastní, domluvení zastupitelé, hlasovali pro vyškrtnutí všech mnou zaslaných bodů z programu jednání. Bez pádného důvodu, ve stylu “jen tak”. S jediným cílem, vyhnout se hlasování. Proč? To se dočtete níže. Jisté je, že využili obdrženou informaci o neúčasti mé osoby na zastupitelstvu pro nemoc. Věděli tedy, že vyškrtnutí bodů proběhne hladce, protože své body nebudu obhajovat ani nebudu moct se jakkoliv bránit.

Ze zaslané omluvy z jednání Zastupitelstva města se také dozvěděli, že zastupitel P. Franta ode mě dostal plnou moc, aby mé body na jednání zastupitelstva přednesl. Zároveň jsem samozřejmě požádal o umožnění mé účasti distanční online formou. Na tento požadavek město pro jistotu nereagovalo vůbec. A nyní již vím proč. 

Zcela směšně tak působí, jak si zastupitelé mezi sebou před jednáním zastupitelstva rozdělili úkoly, kdo jaký programový bod navrhne k vyřazení. Zrušit bod “Odměny městským strážníkům” tedy navrhuje místostarosta Rousek. K odměnám pro Vlastu Vaskovou se dlouze vyjadřuje starostka Sobotková s tím, že také nakonec navrhne jeho vyřazení. Vyškrtnutí bodu “nezákonného požadavku Dotačních programů” požaduje tvůrce dotačních programů Ing. Kotyzová. A návrh na uložení úkolu pro Kontrolní výbor, který se odmítá zabývat podněty, navrhuje vyškrtnout z programu sama předsedkyně Kontrolního výboru Jitka Hejlová.

Tady bych mohl skončit s tím, že bylo řečeno vše, ale ono to tak není. Bizár chování zastupitelů, kteří hlasovali pro uvedená vyškrtnutí pokračuje…

Jednají vámi zvolení zastupitelé, Beranová, Franta, Hejlová, Hůza, Janečka, Kotyzová, Pech, Redl, Richtr, Rousek, Rychlá, Sobotka, Sobotková, Šístek a Špetková tak, jak to cítíte i vy občané? Jsou opravdu ti co přenáší vaší vůli na vlastní jednání vedení města? Nebo se jedná jen o nějakou domluvu, ve snaze vyhnout se hlasování?

 • Odměny strážníkům městské policie

Rada města ve složení Sobotková, Sobotka, Rousek, Kotyzová, Richtr rozhodla o tom, že nepožádá pro naše strážníky Městské policie o odměnu za nasazení strážníků v době pandemie na jaře 2021. I přesto, že na tyto odměny vypsalo Ministerstvo vnitra dotaci. Naše město tak mohlo být vůči našim strážníkům o 50%, štědřejší. Ale to se nestalo a zjištění, že Rada města o tyto finanční prostředky pro naše strážníky nepožádala byl pro mě šok. 

Požádal jsem tedy Radu města Hrádek o změnu rozhodnutí a chtěl jsem, aby dodatečně o tuto dotaci požádali. Jelikož jsem věděl, že tak Rada města neučinila, byl jsem domluvený s P. Frantou, že požádá za mě o zrušení tohoto bodu, protože již dotace nešlo přidělit. K tomu ale nedošlo, protože , místostarosta Rousek požádal o vyřazení bodu z jednání programu ještě předtím, než se P. Franta dostal ke slovu. Jsem přesvědčen o tom, že by si odměny za jejich nasazení v době pandemie zasloužili!

Je pro mě nepochopitelné, že velitel strážníků, starostka Sobotková, nezabojovala o své strážníky a nedokázala své kolegy radní přesvědčit o tom, aby hlasovali pro podání žádosti o dotaci. Zaráží mě to i z toho důvodu, že přesvědčit 12 zastupitelů o nutnosti vyškrtnutí tohoto bodu z programu jim problém nedělá, ale zvednutím ruky odhlasovat podporu pro ty, kteří v době pandemie odváděli pro město velmi záslužnou práci, jim už problém dělá. Strážníci, se narozdíl od starostky, úředníků a radních nezamkli na úřadě a nežádali všechny, aby své problémy vyřizovali telefonicky či mailem. Strážníci MP denně poskytovali své služby lidem kontaktně a nad rámec svých běžných povinností. Přesto se od jejich velitele “starostky” nedočkali možných mimořádných odměn na které přispívalo Ministerstvo vnitra. A resumé?

Tím, že byl můj bod tímto způsobem vyškrtnut z programu si strážníci mohou být jisti, že zastupitelé se chtěli vyhnout hlasování! Ukázali by totiž, že mimořádnou odměnu našim strážníkům přidělit nechtějí. Za tento postoj zastupitelů se opravdu stydím. Práce strážníků si totiž opravdu vážím. Je opravdu motivační, pracovat pod “šéfem” co neumí ocenit mimořádné nasazení.

 • Odměna pro Vlastu Vaskovou

Odměna pro Vlastu Vaskovou je obdobná situace v bledě modrém. Jen s tím rozdílem, že mnou navržená odměna, kterou jsem chtěl projednat v rámci bodu programu zastupitelstva pro Vlastu Vaskovou, byla pro radní zřejmě takovým zděšením, že museli v předstihu konat. O tom, že něco zákulisně proběhlo jsem přesvědčen, vyústilo to totiž ve zvláštní prohlášení Vlasty Vaskové na Kulturní a sportovní komisi. Vyjádřila se k mé osobě s tím, že jsem ji neoslovil a předem neprojednal mou snahu o její ocenění za celoživotní přínos pro naše město. Závěrem uvedla, že si prý nepřeje, abych záležitost dále projednával na Facebooku. No… Divný sled událostí. Vlasta na mě má telefon, mohla mě osobně kontaktovat a sdělit svůj názor přímo mě. Neučinila tak. Mohla reagovat i pod samotným příspěvkem na Facebooku, který zmiňovala a také tak neučinila. Vybrala si pro sdělení svého postoje Kulturní a sportovní komisi, kde bez mé přítomnosti (z důvodu nemoci) všem oznámila co chtěla. Nebo možná sdělila to, co chtěl sdělit někdo jiný. Já do jednání komise o jejím postoji nevěděl. A to proběhlo od zveřejnění mého příspěvku na FCB do jednání komise skoro měsíc. Zrovna tak jako můj první návrh na přidělení odměny (musel jsem posílat dva návrhy). Jsem tedy přesvědčen o tom, že Vlasta, tak jak jim znám, pokud by ji můj příspěvek na Hrádecké FCB skupině vadil, určitě by ho se mnou řešila hned po jeho zveřejnění. A já bych mohl hned provést i nápravu. Ale vše přišlo až s odstupem času a hlavně v době, kdy jsem poslal svou žádost o zařazení odměny pro Vlastu Vaskovou do programu jednání zastupitelstva.

Vlasta Vasková se na mě může zlobit, ale musí pochopit, že mám právo, coby zastupitel, navrhovat to, co cítím že je správné. Zároveň mně přijde opravdu divné, ptát se toho, koho navrhuji odměnit, zda mohu jednat o jeho odměně. Vám to divné nepřijde? Bylo to moje rozhodnutí a od vás jsem v tomto rozhodnutí získal obrovskou podporu, za což jsem byl rád.

Samotná otázka pak je, jak by Vlasta Vasková s finanční odměnou naložila. Pokud by můj návrh zastupitelé odhlasovali, odměnu mohla klidně věnovat Pionýrské organizaci, nebo mohla navrhovaných 50 tis. poslat třeba na dobročinné účely, bylo by to jen její rozhodnutí. 

Tím, že starostka podala návrh, aby zastupitelé hlasovali o vyškrtnutí bodu projednání odměny, Vlastě Vaskové, z programu jednání, může si být Vlasta Vasková jistá, že odměnu ji nikdo z těch co zvedli ruku pro vyškrtnutí, odhlasovat nechtěl !

I přes všechno co jsem napsal výše, i přes to, že Vlasta sdělila nějaké prohlášení na kulturní komisi, si trvám na tom, že za veškerou činnost pro město si odměnu opravdu zaslouží. A dokonce i titul čestný občan, který jsem také navrhl. Ale neochota odměnit Vlastu byla zřejmá. A až z pořízeného audiozáznamu jednání jsem slyšel starostky sáhodlouhé vysvětlení, proč nemůže být Vlastě Vaskové udělěn ani titul Čestný občan města Hrádek. Cítil jsem se u poslechu trapně, a v duchu si říkal, že rčení “mlčeti zlato” je více než pravdivé.

Jak mají občané vnímat skutečnost, že radní nemají problém přidělit odměnu 7.500,- Kč jednomu člověku, za jednu uspořádanou kulturní akci, navíc s odůvodněním, že se jednalo o vzornou reprezentaci města. A přitom mají problém hlasovat o odměně někoho, kdo obětoval celý svůj život hrádeckým dětem a akcí vzorně reprezentujících město uspořádal stovky, ne-li tisíce?! V téhle souvislosti jsem si vzpomněl i na to, jaký mělo vedení města problém odměnit MUDr. Starkovou. Samozřejmě také za její celoživotní přínos a oddanost našemu městu. Co má vedení města stále za problém? Chápe to někdo z vás?

V této souvislosti se přesto snažím oprostit od řečí, že akce za kterou byla radními vyplacena odměna 7.500,- Kč s odůvodněním “za propagaci města a spolupráci s městem”, byla vyplacena hlavně za politickou prezentaci ODS. To ostatně dokládají i stránky samotné ODS, kde se pyšní návštěvou senátora Karpíška a ten děkuje za pozvání stranické kolegyni, starostce Sobotkové, jak jsem byl upozorněn, právě po této akci. Pokud by tomu tak bylo, byla by to zřejmě “odměna za politickou reklamu”, která však nešla z kasy ODS, ale z městského rozpočtu. Pohled na hlasování zastupitelů, s cílem vyhnout se udělení odměny Vlastě Vaskové, by tak byl ještě trapnější.

(Zdroj FCB ODS: https://www.facebook.com/1092351620920512/posts/1987988134690185/)

 • Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru Zastupitelstvem města

Úkol zcela nemožný… Dlouhodobě kritizuji politickou hříčku naší koalice. Po výstupech kontrolní činnosti Kontrolního výboru, kdy výbor nacházel pochybení v činnosti města, doplnila koalice Kontrolní výbor na 5 členů, čímž získala hlasovací převahu. Doplnila členy výboru svými lidmi. Od té doby se snaží tento krok obhájit řečmi o údajném navýšením objemu práce. Což lze zdokladovat, že je jen bezcenná a nepravdivá fráze. Faktem tak zůstává, že kontrolní výbor je kontrolován vedením města. Takový náš hrádecký Kocourkov. Zastupitelům jsem můj názor na jednáních sdělil několikrát a sděluji to i zde. 

Ostatně Kontrolní výbor svým opakujícím se počínáním mé tvrzení jen potvrzuje. Jediné co zatím nijak kontrolní výbor nedokázal je potvrzení údajného navýšení objemu kontrolní činnosti a kvalitní výstupy ze svých kontrol. Pokud se zamyslím, může jít o dva problémy z nichž jeden by opravdu nebyl politický, ale to by nic neměnilo na faktu, že máme nefunkční kontrolní výbor. První problém může být, že členové kontrolního výboru neumí dělat svou práci. Druhý problém je neméně závažný a to, že díky politické loajálnosti členů kontrolního výboru se provádí jen nejnutnější kontrolní činnost bez snahy poukázat na případné problémy. 

Osobně mám výhodu, že nejsem nikterak svázán s naší koalicí a tak při své práci zastupitele chyby nalézám a snažím se na ně kontrolní výbor upozornit. Výbor i přes upozornění pak chyby stejně nenachází což uvádí i ve svých zprávách. Pokud jsou chyby nepřehlédnutelné, vyhnou se dalším problémům tak, že do zápisu uvedou, že se podněty zastupitele Kontrolní výbor zabývat nebude. 

Považuji to za drzost. Každý z Kontrolního výboru, kdo pro toto usnesení zvedl ruku, by měl ve výboru skončit a odevzdat všechny finance za práci, kterou neodvádí, včetně předsedkyně komise. Finance jdou totiž z rozpočtu města, a tedy z daní občanů města. Brát peníze a přitom odmítat řešit zaslané podněty? Kam jsme to u nás ve městě dospěli? 

Když nechce pracovat Kontrolní výbor sám o sobě, může mu to nařídit zastupitelstvo, kterému je výbor podřízen. A tak jsem i učinil. Podněty, které jsem zaslal Kontrolnímu výboru a on se jimi odmítl zabývat, jsem zaslal do bodu jednání Zastupitelstva města s názvem: “Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru”

A výsledek? Asi největší bizarnost jednání. Předsedkyně kontrolního výboru Jitka Hejlová navrhne zastupitelům, aby tento bod vyškrtli z jednání. A koalice s předem domluvenými zastupiteli, tak učinili. Co si asi tak říkáte vy, když tohle čtete? Někdo, kdo předsedá kontrolnímu výboru požádá o to, aby nedostali úkol zkontrolovat došlé podněty. 

Po tomto počinu se asi nenajde už nikdo, kdo by uvěřil, že kontrolní výbor není pod kontrolou koalice. Všichni co zvedli ruku, totiž dali všem občanům najevo, že si nepřejí být kontrolováni. 

 • Zrušení nezákonného požadavku města

Město se v textu Dotačních programů 2022 nezákonně dožaduje, aby každý žadatel o městskou dotaci, na požádání, předložil k nahlédnutí veškeré účetnictví a další evidence městu ke kontrole. 

Tento slovní paskvil máme v Dotačních titulech 2022 poprvé. Finanční výbor pod vedením MUDr. Richtra, jej do textu doplnil v rámci úprav Dotačních titulů města, a prosadil ho na podzim 2021. V loňském roce se téhož dožadovali dopisem všem, kdo získali dotaci města nad 50 tisíc. Letos šli ještě dál a zapracovali požadavek přímo do textu Dotačních programů 2022.

V loňském i letošním roce, jsem vedení města opakovaně upozorňoval na nezákonnost tohoto počínání. Odpovědi, na základě jakého zákona takto činí, se vyhýbají dodnes. 

Považoval jsem tedy za správné, napravit nezákonnost tohoto požadavku projednáním na Zastupitelstvu města. Zaslal jsem tedy do programu jednání bod, kde se tento problém měl projednat a změnit požadavky tak, aby odpovídaly zákonu. Už mě ani nepřekvapilo, že se o slovo přihlásila Ing. Kotyzová a navrhla vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva. Ta Ing. Kotyzová, která se podílí na vytváření dotačních programů v našem městě. Ta Ing. Kotyzová, která každý rok přednese zastupitelům seznam nutných změn v dotačních programech. Změny jenž nepřináší žádná pozitiva, ale zároveň vždy nějakým způsobem postihnou TJ Hrádek. Dotační programy dělám již bezmála 10 let a naše město je asi jediné, které každý rok mění podmínky dotačních titulů. Není to však z důvodu zjednodušení nebo výhod pro žadatele. Naopak, výsledkem jsou vždy komplikovanější a administrativně náročnější dotační programy, navíc s implementovanými nezákonnými požadavky na žadatele. 

Zastupitelé jež zvedli ruku i pro toto vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva jasně spoluobčanům ukázali, že nezákonné požadavky vedení města v dotačních programech chtějí mít.

Tímto textem jsem se jen snažil ukázat na stav našeho zastupitelstva, které jste si svobodně zvolili.

David Redl, zastupitel

Blažena Svobodová je lhářka

Přemýšlím, jak vnímáte situace, když někdo někoho veřejně obviní ze lži. Z osobní zkušenosti mám ověřeno, že lidé často věří obvinění bez toho, aniž by si ověřili důkazy pro tato tvrzení. A jak se zachovat, když vyjde najevo pravda a ten, kdo obvinil někoho ze lži je sám usvědčen z toho, že je lhář?! Já mám jasno, když někdo vědomě lže, musí očekávat, že když vyjde pravda najevo, bude zveřejněna.

Lež, jakákoliv, je amorální. Lež, ve spojení s křivým obviněním, je horší o podstatu snahy vědomě ublížit. Z mého pohledu, a na poměry velikosti našeho města, se to u nás děje poměrně často.

Tento konkrétní příklad se týká nově pořízeného vánočního osvětlení v našem městě.

Fakta:

 1. Město instalovalo vánoční osvětlení na našem náměstí ve stylu, který X let nedoznal změn.
 2. Na facebookovské Hrádecké skupině 21.11.2020 občané vznesli dotaz na starostku, nebo na někoho s městem spojeného ohledně další světelné výzdoby města.
https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2848281542058173
 1. Jelikož starostka neodpověděla a nereagoval ani “nikdo s městem spojený”, vyčkal jsem několi dnů, konkrétně do 23.11.2020, a zeptal se, zda, občany vznesený podnět, mohu začít oficiálně řešit jako zastupitel.
 1. 25.11.2020 jsem odeslal oficiální žádost na město s dotazem kam se podělo původní vánoční osvětlení pořizované před X lety, a také jsem vznesl požadavek na pořízení nového vánočního osvětlení tak, jak zaznělo v návrhu od našich občanů.
 1. Dne 2.12.2020 dochází v našem městě k instalaci nové světelné vánoční výzdoby v ulici 1. Máje a u vánočního stromečku na náměstí. A zároveň je na stejné facebookovské skupině poděkováno městu.

Zde by mohl celý příběh skončit… Ale to by nebylo ono. Za tento počin musí přijít odplata! Přesně tak, jak je u nás ve městě zvykem.

Dne 3.12.2020 se na téže facebookovské Hrádecké skupině vyjadřuje k mé osobě zaměstnanec úřadu, Blažena Svobodová (knihovnice), a tvrdí občanům, teď budu parafrázovat, že po mých 5 minutách slávy bych mohl poděkovat hlavně těm, kteří na pořízení výzdoby měli skutečně zásluhu.

https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2856861371200190

Zde tedy zareaguji. Blaženo Svobodová, musím ti vysvětlit, že veškerá výzdoba se pořizuje z peněz města, tudíž z peněz občanů! Každý, kdo disponuje s penězi města na úřadě, od starostky počínaje, přes Radu města až po Zastupitelstvo města konče, nakládá s majetkem, který mu nepatří !!! Je mu pouze svěřen do péče, díky důvěře, kterou obyvatelé vyjádřili jednotlivým zastupitelům ve volbách. Požadavek na pořízení dalšího vánočního osvětlení vznesli občané a nákup byl uhrazen z rozpočtu města, tudíž poděkování patří především občanům! Je skvělé, že se nebáli ozvat !!!

Dále pak Blažena Svobodová pokračuje již ve LŽÍCH, kdy tvrdí, že VÝZDOBA BYLA OBJEDNANÁ (to, že ještě není k dispozici, omlouvá tvrzením, že v téhle době nejde nic jako mávnutím proutku), dále pak uvádí další LEŽ, ŽE JSEM BYL INFORMOVÁN, ŽE JSOU OSVĚTLENÍ OBJEDNANÁ A ŽE SE PŘIPRAVUJE JEJICH INSTALACE !!!

https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2856861371200190

Dozvěděl jsem se, že mnoho lidí jejímu tvrzení uvěřilo, protože Blažena Svobodová je přeci zaměstnanec úřadu a tak musí na 100% vědět, jak to doopravdy je !!! Tvrzení by to mohlo být logické, ale… Z těch důvěřivých se zřejmě nikdo nezamyslel nad tím, proč, i přes konkrétní dotaz na starostku nebo na někoho z úřadu, nebylo občanům na zmíněný dotaz zodpovězeno. Mohlo přeci ten den v odpovědi na dotaz zaznít, že výzdoba je již objednaná a že ještě není k dispozici, protože v této době nejde nic jako mávnutím proutku. Bylo by vše vyřešené…

Ale já vám povím, proč nikdo neodpověděl.

Protože všechna veřejná tvrzení Blaženy Svobodové, která pronesla, jsou LEŽ !!!

Dne 4.12.2020 jsem tedy samozřejmě vznesl dotaz na město, kde jsem požadoval odpověď, zda jsem byl skutečně informován o tom, že osvětlení je objednané a že se připravuje jejich instalace. Také jsem požadoval kopii faktury a kopii objednávky tohoto osvětlení.

Jedná se o jednoduchý administrativní úkon, který by každý jiný úřad vyřešil obratem, ale u nás to tak nefunguje. Došlo k tomu, co jsem očekával, průtahy, získávání času, a místo odpovědí přicházejí pouze otázky na mou osobu, proč informace chci, jak s nimi naložím atd.. Jelikož náš tajemník, Ing. Jiří Drnec je jeden z těch, co znal pravdu, je nanejvýš jasné, že vše dělal s vědomím maximálně oddálit zaslání mnou požadované informace. Tajemník úřadu tedy věděl o lži, ale zároveň si uvědomoval, že zastupiteli nemůže odmítnout odpověď. Komu se chtěl zavděčit svým prapodivným počínáním, ví jen on sám.

Závěrem budu pouze parafrázovat odpovědi starostky na moje dotazy. Co z nich vyplývá, je zřejmé. Ing. Jiří Drnec si sice dal práci s oddálením zveřejnění této informace o dva měsíce (nesmyslným dopisováním, které starostka považuje za adekvátní), ale to nic nemění na tom, že vánoční svátky 2020 pro mě získaly pachuť lží a intrik, bez kterých se u nás ve městě bohužel neobejde ani nákup vánočního osvětlení.

Z odpovědi starostky na mé dotazy vyplývá následující:

 • NIKDY JSEM NEOBDRŽEL INFORMACI, ŽE OSVĚTLENÍ JSOU OBJEDNANÁ A ŽE SE PŘIPRAVUJE JEJICH INSTALACE. ZVEŘEJNĚNÁ TVRZENÍ BLAŽENY SVOBODOVÉ BYLA TEDY LEŽ.
 • OBJEDNÁVKA VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ BYLA VYSTAVENA AŽ 25.11.2020, TUDÍŽ V DEN, KDY NA MĚSTO DORAZILA MOJE OFICIÁLNÍ ŽÁDOST, A PŘESNĚ 2 DNY POTÉ, CO JSEM ZAČAL VŠE ŘEŠIT NA ZÁKLADĚ PODNĚTU OBČANŮ. TVRZENÍ, ŽE VŠE JIŽ BYLO OBJEDNANÉ, BYLA TAKÉ LEŽ.
 • OBJEDNÁVKA ZA CCA 100 TIS. KČ, BYLA, DLE MÉHO NÁZORU, VYŘÍZENA FIRMOU DECOLED s.r.o. V REKORDNĚ KRÁTKÉM ČASE  (25.11. objednáno, dne 2.12. bylo již ve městě instalováno – tzn. vše vyřízeno za 4 pracovní dny), LŽÍ BYLO TEDY I TVRZENÍ ŽE V DNEŠNÍ DOBĚ NEJDE NIC JAKO MÁVNUTÍM PROUTKU !

Omluvu za zveřejněné lži od Blaženy Svobodové neočekávám, mohla totiž přijít už dávno, ale do dnešního dne nepřišla. To o charakteru hovoří vše. Osobně bych považoval za normální omluvit se, když zjistíte, že jste o někom zveřejnili lež. Každému se může stát, že zveřejnil mylné informace, které obdržel, ale neověřil si je a tím někoho poškodil. Ale to je dnes již jedno a svědčí to spíše o úmyslu než o nevědomém chování. A to po svých negativních zkušenostech rozhodně nehodlám tolerovat !

Ale hrátky s pravdou v tomto případě předvedlo i město samotné. V příspěvku na své facebookovské stránce Města Hrádek se pyšní informací o investicích do vánoční výzdoby v roce minulém a informuje občany o pokračujících investicích v roce letošním.

Pokud se na základě zveřejněné oficiální informace konkrétně zeptáte na to, kde je uvedena zmínka o plánovaných investicích na vánoční osvětlení, 2020 dostanete odpověď (viz obrázek níže), která vám sdělí, “přeložím”, že informace o pokračujících investicích je hodně upravená pravda. Nákup světel totiž nebyl uváděn v žádném dokumentu města (plán investic). Nešlo tedy o žádnou plánovanou investici, ale o akutní objednávku, která přišla právě na základě ohlasu vás občanů…

David Redl, zastupitel

Zastupitel města, kdo je zlý a kdo dobrý?

Nikomu z nás se nestane, že se ráno probudí a je z něj najednou bez jakékoliv příčiny zastupitel svého města, nebo chcete-li jinak, komunální politik. Zastupitel je totiž zástupce svých voličů (sousedů, spoluobčanů), který získal důvěru a hlasy, aby skrze něj byly prosazovány změny, které mají zajistit v obci (městě či vesnici), kde všichni společně žijí, nejlepší možné podmínky. Zkrátka má se snažit, aby všem bylo v jejich obci co nejlépe.

Takhle to vnímám já. Také vnímám, že v komunální politice na malých obcích se mají zastupitelé chovat jinak, než na státní úrovni, už jen díky tomu, že jsme sousedé a téměř si “vidíme do talíře”.

O úspěch ve volbách usilují strany a nezávislá občanská sdružení. Jsou složená z jmen našich sousedů, nebo více či méně známých tváří obyvatel naší obce. Kandidáty ze svého okolí většinou známe, ať už podle obličeje, nebo podle jména, ale nejlepší variantou je, pokud je známe podle jejich činů a práce. Je fakt, že někdy volíme i někoho koho vůbec neznáme. Nicméně tady začíná výběr!

Programy na malých městech jsou jasné, jsou to běžné potřeby obyvatel. Klasické politické programy asi nikoho moc neoslní. Jsem ale přesvědčen, že všichni obyvatelé by jistě ocenili společný konsensus (společný postoj či shoda) bez toho, aby se koukalo na to kdo je z jaké strany či sdružení. Ale to se neděje.

Po zvolení má každý zastupitel svůj jeden unikátní hlas, svůj jedinečný názor, postoj, právě pro který byl třeba zvolen. Po volbách pak vnímám dohodu některých zastupitelů na společném způsobu hlasování jako podvod na občany. Tato dohoda se vytváří za jediným účelem, užívat si 4 roky moci po svém. Zda takto získanou moc využíjí ku prospěchu obce nebo ne ukáže samozřejmě jen čas. V zastupitelstvu o 15ti členech jako je tomu u nás, má tuto moc 8 domluvených lidí.

Takto se ze zbytku zastupitelů (7 osob) vytváří počátek dvou typů zastupitelů, ti co se loajálně přidají a ti co si zachovali své názory a postoje. Ale ti, co si zachovají své názory jsou z možnosti cokoliv ovlivnit “politicky vyšachováni”. To není postesk, ale nahlas vyslovený fakt. Vše je o dohodách a o tom na jakou stranu se kdo chce přiklonit. Osobní a morální zodpovědnost vůči svým voličům je tedy na každém jednom zastupiteli. Takhle, uměle, se na malých městech vytáří opozice a také řeči o tom, že některý zastupitel je “zlý”

Jak jsem zmiňoval, zastupitelem se nikdo neprobudí, většinou vás někdo z nějakého pro něj jasného důvodu osloví v období příprav na komunální či jiné volby a baví se s vámi o tom zda byste chtěli kandidovat a v lepším případě se s vámi dělí o informace jaká by byla vaše role v této funkci a co je cílem této práce. V horším případě se stanete jen jménem na jeho kandidátce, buď proto, že máte povolání nebo jméno co na kandidátce získává hlasy (horší varianta – čistý kalkul) a nebo proto, že chcete tomu kdo vás oslovil pomoci, ale víte, že nechcete nic pro město dělat. Nemáte to zapotřebí, svých starostí máte dost (což je běžný argument).

Osobně jsem se s touto situací setkal poprvé již v roce 1994. Tehdy jsem byl osloven bývalým starostou panem Perlíkem a objevil se tak na kandidátce po boku některých jmen, která znáte v zastupitelstvu dodnes. Tehdy mě překvapil získaný počet hlasů a to, že jsem byl do zastupitelstva zvolen. Na kandidátce bylo tehdy totiž mnoho vzdělanějších a zkušenějších kandidátů, než jsem byl já ve svých 22ti letech. Bylo to tedy překvapení, ale překvapení hodně zavazující.

Když člověk získá důvěru, mám to nastavené tak, že ji nechci zklamat. Nápady jsem předkládal, ale dodnes si pamatuji, že uspěl jen jeden. Ale i ten potěšil. A odnesl jsem si poznatek, že moje zkušenosti ve 22ti letech nemohly být natolik přínosné. Možná jsem pomohl tehdejšímu vedení poskytnout alespoň nějakou zpětnou vazbu jiné generace. Demokracie byla v roce 1994 “stále v plenkách” každý se s ní teprve seznamoval. Bylo 4 roky po revoluci a stále byl každý zvyklý na to, že ho někdo řídí a organizuje mu život, bylo to totiž zažité.

Čas nelze zastavit, žijete a sbíráte životní zkušenosti. Dostanete se do věku, kdy máte rodinu, práci, postavení možná jste někde aktivně činní v rámci komunitní činnosti. Politiku vnímáte jen z TV či z médií. A nemáte chuť si někde přidělávat starosti tím, že se budete aktivně do čehokoliv zapojovat. Ale vnímáte, že takto nemůžete nic změnit. I přesto, že vás některé věci štvou a máte již zkušenosti abyste si své názory a nápady dokázali obhájit a případně prosadit.

Pak přijde náhoda a životní zlom. A další zkušenosti. Bohužel z velké části negativní.

V mém případě se tak stalo v roce 2018 rovnou dvakrát, vlastně třikrát. Byl jsem osloven současnou poslankyní České Republiky, že si všimla mých aktivit ohledně TJ Hrádek a snahy o revitalizaci areálu a zlepšení sportovních podmínek v našem městě. Naše město prý zná a ráda by nějakým způsobem pomohla. Byl jsem tehdy nesmírně potěšen, nikdo vaše snahy v rámci TJ většinou ani neocení. Vše je bráno jako samozřejmost nebo možná jako povinnost. Já nikdy tuhle funkci nechtěl a když už jsem byl zvolen, přijal jsem ji s pokorou a respektem. Věděl jsem, že to bude hlavně o práci a ne o nějakém uznání nebo poděkování. Také jsem měl pocit, že jsem ve věku, kdy za všechny roky v TJ, z dob kdy jsem byl sám dítě, mohu TJ také něco vrátit. Proto jsem byl oslovením paní poslankyně velmi překvapen, potěšen a spolupráci samozřejmě s nadšením uvítal.

Všechna naše další setkání a společná práce vedla nakonec k sepsání žádosti o dotační grant na celkovou revitalizaci sportovního areálu TJ Hrádek, který měl velkou šanci na úspěch, díky kvalitně zpracovanému projektu a tehdy prosazované podpoře. Všichni okolo se snažili pomoci, nejtěžší úkol nakonec bylo získat podporu od vlastního města. Což opravdu nečekáte. Podmínky tehdy byly stanoveny na 20% finanční spoluúčast v rámci projektu, což by znamenalo, pokud by byl grant schválen, uvolnit z rozpočtu města cca 3 mil korun. My bysme však získali dalších 15 mil. dotace navíc na celkovou revitalizaci chátrajícího areálu. Celkem jsme mohli počítat s realizací prací v areálu za celkových 18 mil. Kč, pokud by vše bylo schváleno.

Postoj tehdejšího vedení, ale i mnoha současných zastupitelů byl negativní. Možná si někteří vzpomenete na petici a přesvědčovací akce ze strany mé a celé TJ, kterými jsem se snažil všechny přesvědčit. Ale nedařilo se. Argumenty ani fakta bohužel nepomohly. Zbylo jediné, zeptat se vás, občanů zda chcete v Hrádku lepší podmínky pro sport a volné chvíle s rodinou a dětmi. Zjistil jsem totiž, že vy občané našeho města máte tu největší sílu, jen ji nevyužíváte! Sepsal jsem tedy petici. Tento způsob upozornění na to, že lidi chtějí změnu pomohl. Zastupitelé nakonec finance na Zastupitelstvu města odsouhlasili, ale bohužel již pozdě, náš projekt termínově přepadl do druhého kola schvalování dotací a to se již nakonec pro změny na ministerstvu školství a tělovýchovy neuskutečnilo. Tímto přišla vniveč mnohaměsíční intenzivní práce a snaha všech o změnu. Vše jsem tak považoval za uzavřené, ale odnesl jsem si první nepříjemný poznatek, jít proti vedení města je něco co se nedělá a každý kdo to udělá to musí pocítit. I přesto, že jste použili jen ty prostředky, které vám naše země umožňuje. Okamžitou reakcí vedení města, byla výpověď z pozemku, který jsem si od města před 2 roky pronajal. Do té doby vše fungovalo normálně a bez problémů. Samozřejmě jsem se bránil. Město ale v rámci “odvety” přistoupilo k soudnímu sporu, který nakonec dopadl v můj prospěch, ale zjištění reality bylo tvrdé a já nechápal co jsem udělal špatně. Bylo to o tom, že jsem díky lidem docílil změnu názoru?

Říkal jsem si, že snad ne, tehdy měl starosta totiž “v šuplíku” projekt za 12 milionů na výstavbu umělého hřiště, který chtěl realizovat. Jedno umělé hřiště, mělo stát cca 12 mil. místo 3 mil. spoluúčasti na dotaci! Navíc výstavba umělého hřiště byla v rámci revitalizace zahrnuta také, tak proč ta zloba a “msta”? Jsem přesvědčen, že to byla reakce na petici a neposlušnost.

Petice o více jak 800 podpisech naštvala zastupitele? Proč? Je to přeci legitimní způsob jak dát věci do pohybu a přesvědčit vedení, že to není jen moje aktivita, ale že změnu chce víc lidí.

Když po pár letech prožijete podobnou situaci znovu při projednávání petice ohledně Mudr. Starkové a vnímáte u vedení podobné nálady, a cítíte stejnou zlobu, uvědomíte si, že se nic nezměnilo. Když lidé chtějí něco jiného než vymyslí radní je zle. Proč jiný názor nebo vůle obyvatel tak strašně rozčiluje vedení našeho města?

Každý problém má vždy dvě možnosti řešení. V tomto případě to je buď se na všechno vykašlat a zklamat lidi kteří vám věří, a nebo se problému postavit čelem a pokusit se o změnu.

A zde znovu zasahuje osud. Podzim 2018 , volby do senátu ČR za obvod Rokycany. Nikdy jsem nebyl politik, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a stále nejsem, a nikdy by mě nenapadlo, že jednou večer zvednete telefon a dostanete nabídku na možnost stát se jedním z uchazečů o post kandidáta na kandidátní listinu obvodu Rokycany. Dvakrát jsem odmítl. Kvůli své práci, kvůli rodině, kvůli tomu že se nepovažuji za politika. Ale argumenty, že když chce člověk věci ovlivňovat musí proto sám něco udělat mě přesvědčily. Řekl jsem si, že zkusím být Hrádku či TJ prospěšný i jinak, kdyby to vyšlo. Martyrium toho co vše se děje než se stanete opravdovým kandidátem nebudu popisovat, kdo to nezažil nepochopí, ale nakonec jsem uspěl a kandidátem se opravdu stal. Už to byl pro mě mega úspěch. Neznámý a z malého města, bez větších ambicí překonat mnohem známější tváře pohybující se ve světě politiky roky. Konečné sečtení výsledných hlasů po volbách bylo pro mě opět velkým překvapením, získal jsem přes 4300 hlasů. Dobojováno. Senátor může být jen jeden o zbylé pořadí zde vůbec nejde. Další zkušenost za mnou. To, že člověk neskončil jako outsider na posledních místech vlastně udělá vnitřně velkou radost. Stejně tak jako pozdější oslovení zda bych přijal kandidaturu do Europarlamentu. To jsem odmítl rovnou. Odloučení od rodiny by pro mě byl tak zásadní problém, že jsem s odmítnutím vůbec naváhal. Ale zase! To co člověk myslí dobře a dělá to s pocitem, že může svému městu pomoci, někteří vnímají zcela opačně. Asi je to podle pravidla podle sebe soudím tebe, když je známé o jaké lidi šlo, ale to je na svědomí každého jednoho. Já jsem stále stejný, názory i postoji.

I podruhé vše bylo o náhodách. Stejná paní poslankyně, která mě navrhla do seznamu uchazečů a posléze přímo na kandidáta do senátu řekla totiž jednu zásadní věc: “V hospodách, na facebooku ani blbými řečmi na ulici či u televize se nikdy nic nezmění! a pokračovala: “Pokud ti jde o skutečnou změnu, musíš přijmout zodpovědnost za své činy, musíš vystoupit z anonymity a veřejně se postavit za své nápady a pracovat na tom je zkusit prosadit do praxe. Pokud máš rád vaše město, jako komunální politik toho můžeš ovlivnit hodně!” Zároveň mně nabídla možnost kandidovat v našem městě jestli si seženu k sobě lidi, kteří se se mnou na změnách budu chtít aktivně podílet. Uvědomil jsem si vyřčenou pravdu, nechci být stejným kecalem u piva! Až se jednou ohlédnu za svým životem, chci si říct, něco jsem pro změnu udělal. Dostal důvěru a snažil se. Lidé jsou různí a tak jsem věděl, že nemůžete být po vůli všem, nicméně jsem byl rozhodnut přesvědčit každého prací a to se snažím dělat doposud.

Po komunálních volbách 2018 jsem se skutečně stal zastupitelem. Zúčastnil se také prvního a zároveň posledního povolebního jednání. Bylo to jednání, kde se dopředu domlouvá co bude. Takové to jednání před samotnou volbou nových představitelů města na ustavujícím zasedání Zastupitelstva našeho města. Když se ve velké politice projednává rozpočet, myslím si, že se tomu slangově říká “porcování medvěda”. Chování naší koalice na tomto jednání bych přirovnal právě výrazem “porcování medvěda”, protože nám oznámili jak naporcovali funkce a svou moc. Zaznělo dokonce, že co se v Radě města “upeče” to Zastupitelstvo schválí. V našem městě se účastnilo voleb 5 subjektů a každý má svého zástupce v Zastupitelstvu města. Můj návrh zněl, že by bylo dobré a spravedlivé, kdyby se Rada města skládala právě ze zástupců všech pěti stran a sdružení tak, aby v Radě města zaznívaly názory všech. Rada města stejně své výsledky hlasování a veškerá doporučení předkládá zastupitelům. Předpokládal jsem, že ti by svým nezávislým hlasováním (podle toho tak jak to každý vnitřně cítí s čím souhlasí a nesouhlasí) tyto návrhy korigovali a doplňovali o své názory a připomínky. Ale názor koalice zněl jasně, a odpověď ještě jasněji. NE ! My jsme volby vyhráli a domluvili se kdo ve městě bude vládnout. Zbytek už znáte funguje to tak doteď.

Právě tímto postojem a jednáním vytvořila současná vládní koalice našeho města svou OPOZICI! Přesně v duchu velkých měst a vrcholné politiky!! Ani já, a myslím si, že mohu říct, že asi ani Petr Franta neměl po svém zvolení v úmyslu se stát opozičním či “zlým” zastupitelem. Chtěli jsme pracovat pro město Naše současná role byla vytvořena dohodou koalice a “vyšachováním” v rámci politické hry. Ale i to je demokracie. Já to respektuji a podle toho přistupuji ke své práci zastupitele, věnuji se činnosti, která souvisí s prací opozice. Z řad občanů jsem vše vnímal, ve zpětné vazbě, jako podvod na ně samotné. Vím, že lidi očekávali, že 15 lidí potáhne za jeden provaz ve snaze dělat město lepším, nebo že bych to špatně vnímal?

Dobrý či zlý je otázka jak od Hamleta. V Hrádku opozice nikdy nefungovala jako opozice. Za dobu kdy jsem aktivně vnímal komunální politiku našeho města jsem poznal jediného opozičního zastupitele, který se nebál promluvit, zjišťovat si informace a stál si za svým názorem a postoji. Byl to pan RNDr. Jiří Branka, bohužel byl na to sám.

Nyní v opravdové opozici fungují dva zastupitelé. Zbytek je složen z vládnoucí koalice a zastupitelů, kteří chtějí mít svůj klid. Za 1600 Kč měsíčně (pokud zároveň pracujete jako člen komise) zvedají ruku možná tak, aby nikoho nenaštvali. Do hlav jim člověk nevidí. Třeba by uměli odůvodnit svá hlasování. Ale dost pochybuji. Často totiž ignorují fakta, sdělené informace nebo nechtějí přemýšlet nad tím zda to co se tvrdí je skutečně pravda. Nepovažují to zřejmě za důležité. Také připravenost zastupitele na jednání zastupitelstva města je individuální záležitost. Každý se připravuje dle svého, někdo poctivě, někdo vůbec i to hovoří o přístupu ke své funkci. Jak se kdo připravuje na jednání lze snadno vypozorovat, podle toho pak vypadá i hlasování…

Pro některé platí dříve zažité, “že je dobré být za dobře s vedením než mít vlastní názor”. Takhle mají totiž svůj klid. Po vlastních zkušenostech se jim ani nedivím. Ale stále je to o svědomí a charakteru. Většina obyvatel města se stala svědky toho, že za veřejný (nehodící se) názor můžete být kdokoliv popotahován. Třeba policií. Tenhle fakt vás asi umí “nahlodat…” Sice se všechno zaonačí tak, aby to vypadalo, že s městem to nic společného nemá, ale fakta stejně nakonec ukázala že tam spojitosti jsou. Kdo další by za těchto podmínek chtěl být opozicí? Nikdo.

Navíc mnoho těch co jsou v zastupitelstvu již léta mají své důvody nevyčnívat a být “hodný”. Prostě když z městkého rozpočtu máte zajištěný roční příjem pro svou firmu nebo firmu svých blízkých, z principu věci budete “kámoš”. A nejde jen o tyhle vazby. Asi si každý vzpomene na rčení “koho chleba jíš toho píseň zpívej” jak a u koho to v našem městě platí si pozorný občan vydedukuje sám.

K čemu to vede a co to znamená? Vnímám co mi říkají lidé, jste ti ZLÍ, jdete proti městu, kdyby jste nedělali to co děláte, vedení by udělalo mnohem víc. Takto vzniká zlý a hodný zastupitel! Ale je to opravdu tak? Zamyslete se, opravdu jedním hlasem mohu ovlivnit to, kolik toho město udělá, či to kolik peněz utratí, kolik máme asistentek, nebo zaměstnanců úřadu, nebo zda se koupí nový automobil? Ne, to opravdu jedním hlasem neovlivníte…

 • Za dva roky jsem pouze svědkem toho, že vedení úřadu se stává čím dál tím méně transparentní. Proč?
 • Vnímám, že určité informace se dostávají jen k určitým lidem, ne ke všem zastupitelům stejně. Natož k občanům. Proč?
 • Vnímám, že jsou sdělovány informace, které se dále buď nedají ověřit, nebo se ve výsledku dozvím, že informace veřejně sdělená a šířená není pravda. Proč?

Co se za těmito kroky má skrýt? Přeci když někdo něco dělá dobře, nemusíte se s tím tajit a cokoliv schovávat! Naopak!! Ale hlasování o tom dělat vše více transparentně podpoří pouze dva hlasy. Proč?

Jako opoziční zastupitel se tedy musím ptát, jinak se k informacím nedostanu. Ptát se musím oficiálně. Jako opoziční zastupitel se snažím pracovat, navrhuji a předkládám protinávrhy. Ale kolik si myslíte, že jich koalice schválí, když jste vlastně ten “nepřítel” v jejich očích? Jako opoziční zastupitel kontroluji, protože vím a dokladuji, že Kontrolní výbor neplní svou funkci. Ale opět to nikoho netrápí. Je to tak zřejmě v pořádku, protože vysvětlením tohoto stavu je popis toho co výbor musí a nemusí místo zamyšlení nad chybou. Doplnění kontrolního výboru na 5 členů s hlasovací převahou koaličních členů bylo totiž dalším politickým tahem. Kontrolní výbor, z logiky věci, byl vždy prací opozičních stran, proč je u nás v rukou koalice? Přijde na to někdo?

Kapitola sama pro sebe a vrchol povolebního “ledovce” je pak nový tajemník našeho úřadu, dříve člověk, který ač nebyl zastupitelem měl na tehdejší vedení města řadu připomínek, stížností a rád si s vedením a samotným starostou Perlíkem často dopisoval.

Tehdy jsem zaznamenal, že vedením byl označován jako “prudil”. Tak tento prudil se měl stát nezávislým tajemníkem úřadu města Hrádek. Ale stal se tajemníkem, který je zcela závislý na vládnoucí koalici. Na jednáních zastupitelstva města pak často přemýšlím jak moc se asi líbí paní starostce to, že žije ve stínu svého tajemníka. Pojem nezávislost je z mého pohledu tajemníkovi zcela cizí. Dnes už vím, že to není jen z mého pohledu. Otázka by mohla také znít proč? Ale u úředníka je mi to jedno, ten není volený lidmi, nemusel bojovat o důvěru, je to zaměstnanec, má pracovní smlouvu. Měl by se chovat jako profesionál, ale to mu nejde a starostka jeho chování toleruje. Na toto téma by se dalo popsat X dalších stránek, ale článek není o tajemníkovi.

Město funguje jen díky svým obyvatelům a jejich daním. Zastupitel byl svým zvolením povolán mimo jiné k tomu, aby nakládal s majetkem, který mu nepatří. Musí přísně oddělit veřejný a soukromý zájem. Otázkou pak zůstane, jak to vnímáte vy. Hodnocení jak je kdo důvěryhodný zůstává také jen na vás, buď dáte na řeči, nebo si sami zjistíte fakta.

Já už si informace vždy ověřuji. A výsledky mě přesvědčují, o tom, že to je dobře! Vedení města stále pokračuje v opatřeních, která znesnadňují běžnou transparentnost správy města. Audiozáznamy, nic neříkající texty záznamu jednání uvedené v zápisech, atd. Vlastní obyvatelé nemají nárok znát jak se doopravdy na jednáních zastupitelstva města jedná? Kdo, jak a s čím na jednáních vystoupí? Jaké jsou pokládány otázky, a jaké jsou odpovědi? Jaké argumenty během jednání zaznívají? Možná je to právě proto, že některým právě zvoleným zastupitelům se to hodí. Nemají touhu zvyšovat vlastní důvěru svým přístupem k výkonu funkce.

Být v zastupitelstvu třeba 26 let, by měl být důkaz toho, že svou práci děláte dobře. Ale může to být i důkaz toho, že pouze ovládáte umění loajálnosti. Rozřešení této otázky je spíše na vás, vy musíte vědět koho a proč volíte. Vy jste ta síla, která rozhoduje o tom, kdo spravuje vaše město, vaše peníze a zda se k vám chová dostatečně zodpovědně a důvěryhodně. Pokud ano, právem získává váš hlas a vaši podporu i v dalších volbách. Účty, za své činy v rámci své funkce, se skládají občanům. Pokud bude vedení města vědět, že Vás to nezajímá, budou dělat vše proto, abyste se dozvěděli ještě méně než doposud. Nevěříte?

Stále se přesvědčuji o tom, že někteří zastupitelé si stále neuvědomují fakt, že v důsledku hlasování může být rozhodnutím zastupitelstva způsobena škoda. Zastupitel ji může způsobit nechtěně svým vadným hlasováním, třeba jen kvůli neznalosti nebo nezjištění si všech potřebných informací o dané problematice. Nebo prostě jen hlasoval “automaticky s davem”. To vás ale nezbavuje zodpovědnosti a existuje trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, který je pak nemilým důsledkem tohoto nezodpovědného jednání. Nedbalostní forma je tedy nebezpečná a představuje pro zastupitele značné riziko. Kolik si myslíte že na to, u nás ve městě, myslí zastupitelů?

Na závěr si vypůjčím slova jednoho sociálního psychologa který tvrdí, že nejvíce destruktivním schématem poslední doby je IGNOROVÁNÍ reality a nenávist vůči FAKTŮM. Žiji s vámi na našem malém městě a plně si uvědomuji význam tohto sdělení. Jak se tedy postavit k otázce kdo je “dobrý” či “zlý” zastupitel? Za dva roky to bude důležité téma. Budete muset vybírat z dalších kandidátů. Nebo se stanete sami kandidáty, pokud budete chtít něco změnit. Půjdete “se svou vlastní kůží na trh”. Čeká vás rozhodnutí jak budete pracovat. Do voleb se nechodí s vědomím toho, že vás za vaši práci někdo bude nálepkovat “zlý” či “hodný” zastupitel. Ti co nejsou “politici” jdou do voleb většinou s tím, že chtějí měnit věci k lepšímu. Za 4 roky občané vystaví vysvědčení za Vaše postoje, názory a snahy proměnit sliby v činy. Tohle je třeba mít stále na mysli. Síla obyvatel je, že mohou svými rozhodnutími a veřejným názorem činit změny. Přemýšlejte nad tím.

David Redl, zastupitel

Hrádek se pyšní úspěchy, vedení města o tom neví!

Mám obrovskou radost z toho co jsem mohl sledovat v TV a jsem na to náležitě pyšný.

O čem že to píšu? Pro ty, kterým by to náhodou uniklo, Hrádek, i když se to na první pohled nezdá, je slavný a to díky našim rodákům !

Tentokrát nás proslavil hokej! Vnímám to poměrně intenzivně, i když se pohybuji kolem jiných sportů. Vím jak je totiž těžké dopracovat se na tak vrcholovou úroveň na jakou se dostali “naši kluci”, dovolím si napsat naši kluci, protože je znám od malička a i když jsem je nesledoval celou dobu jejich profesionální kariéry přesto jsem vnímal jak jejich “hvězdy” začínají zářit!

Úspěchy kluků by jistě nepřišly, pokud by se jim nedostávalo péče a podpory od svých rodičů. Protože právě oni jsou ti, co vkládají do svých dětí čas i nemalé finance, aby jim pomohli plnit jejich sny.

Hokej a kluci, to je spojení, které se vybaví asi každému, ale je třeba si uvědomit, že v hokeji nezáří jen mužské hvězdy, ale Hrádek má dokonce zastoupení v reprezentaci ČR i co se týče žen. A to už je co říct!! Asi každý tuší, koho zmiňuji a je jasné, že jablko nepadlo daleko od hokejového stromu. Adéla Hanzlíková je další úspěšnou hokejistkou z rodiny Hanzlíků!

Začínám mít pomalu dojem, že jsme líheň úspěšných hokejistů. Máme dokonce i “svého” olympijského vítěze, rodáka, Jardu Špačka, který z Nagana dovezl zlato.

Napsání článku mají na svědomí naši reprezentanti ČR – Honza Bednář, Martin Lang a Filip Přikryl. Mnoho z nás tyto naše hrádecké reprezentanty vidělo v TV. Nebudu pak daleko od pravdy, když si troufnu napsat, že nemálo z nás u toho cítilo určitou hrdost, buď na to že je zná osobně, nebo na to že jsou právě z našeho města!

V tomto kontextu si nelze nevšimnout, že tyto úspěchy zatím vedení města doteď nechalo zcela bez povšimnutí.

Co tím vším chci sdělit?! Naše město by mělo být pyšné na každého, kdo něco dokázal, kdo nás reprezentuje a dělá našemu městu dobré jméno. Divím se, že do dnešního dne jsem nikde nezaznamenal jedinou reakci, kohokoliv, z vedení města, zmínku či poděkování za tyto současné úspěchy. Ispirovat se mohli i na facebookovské Hrádecké skupině, kde se o těchto úspěších veřejně diskutuje. Opakovat, že čtení Hrádecké skupiny je pod drobnohledem úřadu je zbytečné, to už všichni ví. I přes to všechno poděkování nepřišlo, přitom věřím, že by kluky určitě potěšilo.

Považuji za naprosto úžasné, že mezi občany se stále najdou lidé co umí upozornit na to co je vnitřně trápí a myslí si, že by se s tím mělo něco udělat. Tentokrát zvedla telefon Jana Petříčková a starostku na to upozornila. V podstatě to udělala za nás za všechny. Minimálně za ty, kteří to vnímají stejně. Za to jí patří můj dík, a asi nejen můj. Věřím totiž, že kdyby se vedení zeptalo lidí ve městě, zda klukům poděkovat, troufám si odhadnout, že by se našlo jen pár těch co odpoví, že ne.

Nyní je už jen na vedení města jak kluky překvapí a co udělá proto, aby věděli, že jejich město je na ně pyšné a že si váží jejich úspěchů… A ještě doufám, že materiály do kroniky jsou již v tuto chvíli nasbírány, protože tenhle úspěch tam chybět rozhodně nesmí !!!

David Redl, zastupitel

Rozpočet a lži…

Vážení spoluobčané, před nedávnem jsem vás požádal o spolupráci ohledně podnětů co byste v našem městě chtěli, co by se vám líbilo a přitom je nutné s tím počítat při sestavování rozpočtu města na rok 2021. Měl jsem obrovskou radost z vaší aktivity. Všechny vámi vznesené náměty jsem sepsal a obratem odeslal na město. Je tedy slušnost vás seznámit s výsledky společné aktivity. 17.12.2020 proběhlo totiž  Zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2021 se schválil, ale bez toho aby byl použit byť jeden z vašich návrhů.

Upřímně, kdybych už tehdy věděl, že výzva města je jen divadélko jak si získat politické plusové body, rozhodně bych vás s žádnou žádostí nezatěžoval. Když budete číst dál, vysvětlím proč.

U nás ve městě demokratické principy fungují tak, že se domluvilo 8 zastupitelů z 15ti a v rámci koalice nás od podzimu roku 2018 přesvědčují, že se budou realizovat nápady pouze z jejich hlav. Jsou zřejmě přesvědčeni, že jejich nápady jsou ty nejlepší. Takže k nám dorazila móda velkých měst. Jenže ať chcete nebo ne, my jsme pořád větší vesnice (a to myslím v tom nejlepším slova smyslu) a stále si téměř vidíme do talíře. Takže u nás by to mělo fungovat stále na principu volby z nejlepších nápadů, a ne na principu dokazování moci s tím, že nápady koalice jsou víc než nápady zastupitelů mimo koalici. Podíváte-li se na výsledky hlasování snadno se dopočítáte oněch osmi jmen.

Dovolím si to tvrdit, protože 20. září 2020 jsem se na vás obrátil na facebookovské Hrádecké skupině (která má 1500 členů) zda byste neměli nějaké náměty do rozpočtu města. ( ZDE )  Nápad oslovit vás vznikl v reakci na jednání Rady města která se konala dne 19. srpna 2020. Netušil jsem, že o jeden den předběhnu oficiální výzvu vedení města, kdy se 21. září 2020 obrátili na jednotlivé subjekty se žádostí o sdělení požadavků na rozpočet pro rok 2021. Po zajištění nutných provozních a neodkladných investičních akcí jsou pro mě osobně, nejdůležitější obyvatelé a jejich přání. Svým dotazem na FCB skupině jsem se utvrdil v tom, že máte zájem se podílet na tom co se ve městě děje!!! Rychlost odezvy Vašich odpovědí byla blesková.

Proto jsem mohl již 22. září 2020 odeslat na vedení města dokument s názvem “Návrh na zařazení do rozpočtu města Hrádek 2021”, kde jsem shrnul všechny vaše požadavky. Návrhy to byly zajímavé a velmi podnětné. Věřil jsem, že je společným cílem všech zastupitelů, vycházet vstříc přání občanů a dokázat tak, že jejich nápady bereme vážně.

Ale zde začala politická hra, kterou nenávidím. Vedení města obdrželo dopis pouhý jeden den po vyhlášení oficiální výzvy na spoluvytváření návrhu rozpočtu. V důvodové zprávě rozpočtu 2021 jste se mohli, mimo jiné, seznámit i s harmonogramem prací, kdy konečný termín finální podoby návrhu rozpočtu na rok 2021 byl stanoven na 25.11.2020

Finanční výbor (poradní orgán zastupitelstva, u nás spíše Rady města) se k návrhu rozpočtu prvně vyjádřil ve svém zápisu č. 5/2020 dne 24.10.2020, kdy byl seznámen s návrhem rozpočtu dle vize tajemníka města Ing. Drnce. V tu dobu již tajemník věděl, že jsem na město zaslal “Návrhy na zařazení do rozpočtu”! Na schůzce Finanční výbor žádný z mých zaslaných návrhů neprojednával. Pouze se přiklonil k sestavení vyrovnaného rozpočtu. Dále se Finanční výbor svým usnesením rozhodl vrátit k práci na sestavování rozpočtu na schůzce7.11.2020. Schůzka se ale  nakonec konala až 19.11.2020.

Na této schůzce Finanční výbor překvapivě odsouhlasil návrh rozpočtu kdy naše město předpokládá ztrátu cca 14 mil. Ještě 24.10.2020 se sice přikláněli k návrhu vyrovnaného rozpočtu, ale o měsíc později jim již nevadí odhlasovat návrh se ztrátou vyšší než 14.000.000,- Kč

Ale to podstatné je, že návrhy od vás, které jsem vedení zaslal Finanční výbor projednal 19.11.2020 a v zápise doslovně uvedl: “FV považuje některé návrhy Mgr. Davida Redla za přínosné. Některé z návrhů jsou již zařazeny ve střednědobém návrhu rozpočtu. (zajímalo by mě které? pozn. autora) Detailně se však návrhem nezabýval, protože ho obdržel v době, kdy byl návrh rozpočtu již vytvořen. Z časového hlediska a finanční zátěže výdajové strany rozpočtu nedoporučuje nové návrhy do rozpočtu 2021 zařazovat.”

Nemůže to sedět ani mě, a asi ani vám. Chronologicky: 20.9. jsem zveřejnil osobní výzvu občanům, 21.9. zveřejňuje výzvu město, 22.9. město obdrželo mé návrhy do rozdpočtu 2021, FV se sešel dvakrát a to 24.10.2020 kde není ani zmínka o návrzích, ale ještě jednali o vyrovnaném rozpočtu, a 19.11.2020 kde už najednou byla ztráta 14 mil. a navíc konstatují, že jsem návrh poslal pozdě! Nebo snad konstatují máme tady bordel a návrhy do rozpočtu nám někdo předložil pozdě?

Vyvstávají tedy dvě otázky:

První: Pokud opravu někdo předložil návrhy pozdě, kdo je zodpovědný za tento úřední bordel. Na to se samozřejmě ještě zeptám.

Druhá je mnohem závažnější: Opravdu vám nevadí, že vedení města a domluvených 8 zastupitelů bude zcela ignorovat náměty, které přijdou od obyvatel města? Od obyvatel, kteří dali zvoleným lidem důvěru a svůj hlas, aby je jako zastupitelé zastupovali?

Vyzývají ke spolupráci, ale zároveň ví, že krom jejich návrhů stejně nic jiného v rozpočtu nebude. Je to taková ta smutná a nenáviděná hra SLIBEM NEZARMOUTÍŠ.

Vám všem co jste se podíleli na námětech chci napsat, že vám moc děkuji! To že to nevyšlo není o špatných nápadech, nebo o vás, ani o Covidu, není to ani o nutných úsporách, které se hodí jako argument, ale je to jen o demonstraci moci osmi lidí. Evidentně tedy nejde o vás a vaše nápady, ale o to, aby hlasováním prošlo jen to s čím přijde “koalice”.

V době kdy si všichni utahují opasky, a opatrně nakládají s každou naspořenou korunou má Hrádek ztrátový rozpočet téměř 14 milionů, nepamatuji si, že by jsme kdy takový rozpočet měli. Ale důležité je naoko projevit i snahu někde ušetřit. No, a kdepak se dá nejvíce ušetřit? Zní to neuvěřitelně, ale šetření dopadlo na spolky. V loňském roce 2020 bylo na činnost všech spolků vyčleněno cca 800 tis. Kč, v letošním roce, kdy půjde o přežití a samotnou existenci spolků tuto částku snížili, aby ušetřilii cca 300 tis. Je rozhodnuto, spolky musí podržet městský rozpočet.

Závěrem, musím říct, že jsem zklamaný z “divadla” kolem rozpočtu. A to nemyslím jen zmíněné návrhy. Kdyby jednali na rovinu, vzal bych vše asi lépe, než lži a přesvědčování druhých o tom, že návrhy, které jsem díky Vám zaslal, dostaly pozdě!!! Návrh do rozpočtu byla z mé strany aktivita, kdy jsem chtěl občanům vyjít vstříc, vnímám totiž, že mezi lidmi je mnoho dobrých nápadů. Ale snahu vystřídalo další zklamání, a to když se ze zápisů dočtete lži. Každá další zjištěná lež ve mě totiž utvrzuje pocit, že u současného vedení si musím vše ověřovat. Moji důvěru totiž už ztratili.

David Redl, zastupitel

Veřejné finance jen pro někoho?

Abych hned v úvodu vysvětlil nadpis článku tak je nutné si vysvětlit, že město jako takové si nevytváří zisky vlastní činností, město získává finance rozdělováním státních peněz získaných výběrem daní, tudíž město má jistotu každoročních finančních příjmů díky tomu, že každý jeden pracující či podnikající člověk generuje zisky a z těch odvádí daně. Město tedy hospodaří z našich peněz. A k těmto penězům se musí chovat jako správný hospodář. A každý občan města má právo to kontrolovat.

Byl to hodně zjednodušený úvod, který Vám měl připomenout, že vše co se na městě kupuje je z Vašich peněz. Pokud má nákup (čehokoliv) občanům přinést jakýkoliv benefit považuji to za správné, ale pokud se z peněz kupují věci, které si přivlastní jen jedna osoba, nebo jen vybraná část osob, je něco špatně!

Stejně tak je to i s nákupem nové aplikace UZOB (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce), která je určena pro občany, zastupitele a úředníka vytvářejícího zápisy z jednání Rady města a Zastupitelstva města. V našem případě je to v drtivé většině případů Ing. Jiří Drnec, který sedí na postu tajemníka úřadu.

Dne 1 července 2020 jsem informoval veřejnost, že Město Hrádek pořídilo 24.4.2020 aplikaci UZOB.cz, která má být přínosem pro všechny ( https://uzob.cz/navody/UZOb-letak.pdf ):

 • Občané v této aplikaci mají možnost v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fulltextově vyhledávat jednotlivá usnesení.
 • Zastupitelé se mohou z jednoho místa (kdykoli a odkudkoli) dostat ke všem potřebným informacím pro svou práci. Mají vše na jednom místě, materiály k pracovní poradě, pozvánky, zápisy a výpisy usnesení. Také mohou jednoduše hledat v přijatých usneseních vč. jmenného zaznamenání hlasování.
 • Zapisovatelé ocení značně eliminovánou práci při vytváření veškeré dokumentace kolem zasedání.

Zapisovatel je u nás již zmíněný Ing. Drnec. Aplikace UZOB se s největší pravděpodobností pořizovala právě na jeho popud. Zápisy z jednání se i dnes poměrně často, na jiných úřadech měst, provádí prostým zápisem do Wordu. Předchůdkyně Ing. Drnce to více jak 24 let zvládala bravurně a bez problémů. Náklady na pořizování zápisů byly tehdy téměř nulové.

Oproti tomu aplikace UZOB.cz nás nyní stála (a tedy každého z vás, a vašich daní!):

 • 13.500,- Kč za pořízení licence produktu
 • 2.500,- Kč za vložení 9 ks přijatých usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce
 • 6 000,- Kč nás budou stát každý rok služby technické podpory

Výdaj z rozpočtu města, na pořízení zmíněné aplikace, se musí samozřejmě odůvodnit. Jak jej odůvodnil náš tajemník se mohu jen domnívat, ale základem bude zřejmě propagační info přímo od vývojářů této aplikace.

O to víc mě zaráží, že na ostatní informace vývojářů není brán vůbec zřetel! Osobně jsem technofil a mám rád zavádění nových IT technologií. Obzvlášť když vím, že přinesou zlepšení a usnadnění práce. Aplikace byla vymyšlena tak, aby přinesla cílovým skupinám (občan/zastupitel/úředník) usnadnění práce. A aby nešlo o vyhazování peněz z okna musí být naplno využit veškerý potenciál a možnosti UZOB aplikace.

Napsal jsem si tedy již 1.7.2020 na město o informace, kdy bude aplikace přístupná občanům a zároveň požádal o přidělení osobního přístupu pro zastupitele. Tento dopis byl zveřejněn i na Facebooku v Hrádecké skupině.

Od 1.7.2020 do dnešního dne 29.11.2020 jsem si opakovaně dopisoval s vedením města protože je mi přístup stále odpírán. A občanům také! Požadoval jsem udělení přístupu pro zastupitele, chtěl jsem znát termín, kdy bude aplikace zpřístupněna zastupitelům, chtěl jsem také vědět proč je užívání umožněno pouze tajemníkovi, a proč občané za své peníze nemohou být informováni o možnostech UZOB. Na otázku jaké opodstatnění má odmítavý přístup vedení města, jsem pak již odpověď nedostal.

Absurdní argumenty použité v odpovědích na mé dotazy:

 • Aplikace UZOB je ve zkušebním provozu…
  (zkušební provoz je dle smlouvy 2 týdny, uvedenou odpověď jsem obdržel 12 týdnů po pořízení aplikace !)
 • Termín kdy bude program UZOB zpřístupněn nebyl stanoven…
  (laicky přeloženo, nemusí být zpřístupněn nikdy !)
 • Nejdříve bude program zpřístupněn Radě…
  (proč nejdříve, a pouze, Radě? Občan či zastupitel jsou něco méně? Nechápu… !)
 • V současné době nejsou krácena práva na informace zastupitelů ani občanů…
  (není umožněn přístup do aplikace pořízené z veřejných prostředků, uschovány jsou audiozáznamy, zápisy jsou minimalistické, umně jsou vypuštěny v zápisech názory které se nehodí, ale pravda je, že zákon porušen není… Na vše se dá koukat z více úhlů…)

Práce zastupitele je odpovědná, pokud ji chcete dělat dobře, musíte mít k dispozici mnoho informací a musíte se orientovat v usneseních a zápisech. Od nákupu aplikace jsem si sliboval zjednodušení práce, ale netušil jsem, že zastupitelé jsou méně než úředník, tedy krom Rady města, která si aplikaci samozřejmě zpřístupnila.

No, a pak je zde občan, o toho u nás ve městě nejde asi vůbec. Jak si jinak vysvětlit situaci když je občanovi odpírána možnost využívat aplikaci, která je koupena z jeho daní a má mu umožnit snadno a jednoduše dohledat čísla usnesení, dohledat si jednotlivé zastupitele a jejich vystoupení na zasedáních. Nebo si jednoduše zkontrolovat kdo ze zastupitelů, kteří od Vás dostali hlas v komunálních volbách, jak hlasuje k daným tématům.

Nebyl bych tak usilovný v nátlaku na vedení, aby byla aplikace UZOB zpřístupněna všem, kdybych věděl, že na našich nových stránkách města funguje fulltextové vyhledávání. Že jsou dokumenty zveřejňovány ve strojově čitelném formátu PDF atd. Ale právo na fultextové prohledávání městského webu je nám jaksi také odepřeno.

Ale to je zase na jiný článek a příběh o jiném zastupiteli ve vedení města. Krom vymýšlení “piva pro píče” by se mohl zabývat i praktickými věcmi jako je zavedení fungujícího fulltextového vyhledávání na městských internetových stránkách. Také by mohl dostat “velký dobrý” nápad vyslat nejvyššího úředníka města někam na školení, aby věděl jak se pracuje s úředními dokumenty a vytváří strojově čitelné PDF scany.

Touto formou se s Vámi dělím o část zkušeností s komunikací mezi vedením města a zastupitelem. Snažím se využívat post zastupitele k hájení zájmů vás občanů. Využívám toho co je v mých možnostech. Ale nad mé možnosti je překonat nesmyslné argumentace a aroganci moci !

Závěrem je dobré si uvědomit, že jsou věci, které město dělat musí a je jedno kdo bude sedět na postu starosty nebo zastupitelů! Tím jsou práce zajišťující běžný chod města, zimní/letní údržba, opravy a udržování infrastruktury, opravy chodníků, cest či dětských hřišť atd. Jsou to běžné práce a nejsou ničím výjimečné, i když se tak předkládají. A pak jsou maličkosti, které jsou nad rámec toho co musí být zajištěno. Zmíněné maličkosti mají přinášet občanům něco navíc. A tím je třeba i možnost užívání aplikace UZOB. Ale v Hrádku je vše asi nějak jinak. Veřejné finance jsou u nás zřejmě jen pro někoho…

Dvaid Redl, zastupitel

Chytrou (SMART) komunikaci brzdí nesmyslné argumenty…

Zamyšlení začnu tím, že v našem městě dlouhodobě vnímám problém s komunikací mezi vedením města, městem (myšleno úřad města) a občany. Je zcela jedno jestli jde o informace provozní, týkající se dění ve městě nebo z oblasti spolkové, sportovní či kulturní. Stále slýchám výtky na to, že se informace k lidem nedostávají.

Na první pohled máme komunikačních kanálů dostatek. Oficiální internetové stránky města, Oficiální facebookové stránky města, na zkoušku máme aplikaci “V Obraze” (což není SMART komunikace), dále máme městský rozhlas, SMS Info kanál a možnost rozesílání informací emailem (to vše je součást varovného systému města) a navíc se jako novinka připravuje vydávání tištěného městského zpravodaje “novin”, které jsou plánovány s dvouměsíční periodicitou.

Proč tedy článek na téma komunikace, nebo ještě lépe na téma chytrá (smart) komunikace?

Z mého pohledu máme mnoho informačních kanálů, ale žádný ucelený systém informování obyvatel, který by uměl všechny kanály spojit do jediného místa. Máme také varovný systém města (což je městský rozhlas a SMS Info kanál), ale ten má minimální dosah. Hovořit o něm, jako o skutečně varovném systému, se také nedá. Městský rozhlas totiž zasáhne pouze ty co ho slyší. Musí tedy být přítomni na území města. Širší dosah má funkce SMS Info kanálu. Dotázal jsem se firmy kolik je v systému registrováno obyvatel. Odpověď byla k červnu 2020 přesně 272 občanů. Což je zlomek obyvatel města. Informace emailem, město nevyužívá vůbec. Je to logické, nemá vlastní databázi emailových kontaktů.

Hlavní zásadou krizové informace je rychlost jejího předání bez jakékoliv prodlevy ke koncovému uživateli, tedy občanovi. Z tohoto pohledu se mi jeví jako zcela nepoužitelné využití internetových a facebookovských stránek. U těchto médií chybí možnost zpětné vazby, kdo informaci obdržel a kdo ne! V rámci předávání krizové informace je to zásadní problém! Utěšovat se pocitem, že díky množství infromačních médií je pro informovanost obyvatel uděláno maximum, je chyba! Z mého pohledu je nutno v tomto směru udělat mnohem více a opakovaně jsem vedení města na tuto skutečnost upozorňoval !

Zasílání provozních informací obyvatelům města stále není vnímáno vedením města Hrádek jako důležitá služba. Což také považuji za chybu. Moderní systémy nabízí možnost cíleně dostat do každé rodiny informace o kultuře, sportu, dění ve městě, o službách a nabídkách našich lékařů, podnikatelů a obchodníků, včetně zpětné vazby. Zároveň je možné obyvatelům obce zpříjemnit život, využítím moderních služeb, jako je placení městských poplatků či e-podatelna. Zapojování občanů do dění pomocí anket a participativních rozpočtů osobně považuji za samozřejmost. Nadstavbou pak je pomoc občanů při řešení černých skládek nebo závad ve městě. Pomoc s hledáním ztracených zvířat a lidí je jako pomyslná třešnička na dortu tohoto systému. Nic z kategorie SMART komunikace se však v našem městě zatím nezavedlo. Výhody moderní komunikace jsme u nás ve městě neměli nikdy možnost vyzkoušet (ve vztahu město/občan), tak máme zřejmě falešný pocit, že nám tyhle služby vlastně nechybí.

Před 6ti lety se Hrádek mohl zařadit mezi obce využívající moderní způsoby komunikace, ale již tehdy návrh Kulturní komise nebyl vedením města vyslyšen. Systém byl asi moc moderní. Po volbách, na podzim 2018 se to nepovedlo znovu. A ani na jaře roku 2020 za výjimečných podmínek nabídky ZDARMA (z důvodu řešení krizového zpravodajství vzhledem k pandemii Covid 19)

Systém “Mobilního rozhlasu” byl naposledy shozen starostkou ze stolu i přesto, že ODS slibovala zavedení SMART komunikace. V dopise zastupitelům v březnu 2020 uvedla: “Vážení zastupitelé, protože nikdo již nereagoval na používání mobilního rozhlasu, předpokládám, že v současné době tuto záležitost řešit nebudeme.”

Skutečnost, však byla následující, 6 zastupitelů se vyjádřilo (v rámci komunikace mezi zastupiteli), že souhlasí s tím, systém na zkoušku zavést, 7 zastupitelů se nevyjádřilo vůbec a dva zaslali svůj negativní postoj.

Starostka, představitelka strany ODS, ve svém předvolebním programu přímo slibuje vytvoření vnitřní informační sítě města nabízející moderní komunikační služby. Proto jsem opakovaně předkládal návrhy týkající se SMART komunikace, jak jsem již zmiňoval. Informoval jsem zastupitele i o nové možnosti tento projekt získat v rámci krizového informovanosti obyvatel doživotně ZDARMA. Je tedy zcela nepochopitelné, že ten kdo slibuje slibuje zavedení SMART komunikace, se pokaždé cíleně postaví proti návrhu tento počin realizovat?! Dokonce ZADARMO. Co to je za logiku? Že by místo činů platilo ono “Slibem nezarmoutíš”?!

S argumenty proti Vás v rámci objektivnosti také seznámím, zasílal je místostarosta Rousek, a radní Richtr.

MUDr. Richtr uvedl, v jeho obsáhlém mailu, teď ho budu parafrázovat, že všichni mají internet, mobil, TV a každé další informační médium je zbytečné. (tato informace je ale zavádějící, “Mobilní rozhlas” řeší hlavně informovanost obce, občanů a jejich problémy, ne plošnou mediální informovanost) V kontrastu s tímto tvrzením je pak jeho pozdější hlasování kdy zvedl ruku pro zavedení nového tištěného média Hrádeckých novin. Zde za 6 čísel tisku zaplatíme uvedených 80.000,- Kč. Tak jak je to s těmi postoji a názory?

Mgr. Rousek posléze zaslal naprosto originální argument, proč nezavést “Mobilní rozhlas”. Uvedl tento nesmysl, cituji: Osobně nerad spolupracuji s firmami, které nezveřejňují účetní závěrky, tak jako od r.2017 firma Neogenia, jež provozuje systém mobilního rozhlasu. ”

Jak moc je jeho výše uvedená argumentace lživá, nebo podjatá nechám na vás. On je totiž čelním představitelem našeho města a nikdy nevystoupil ani nekritizoval POLYGON (což je zájmové sdružení měst a obcí okresu Rokycany pro zneškodňování tuhých komunálních odpadů).

Hrádek je totiž jeho nedílnou součástí a přispívá do “společné” kasy sdružení nemalou částku! Zde mu najednou nevadí spolupracovat s tímto sdružením i přesto, že toto sdružení NIKDY nezveřejnilo účetní uzávěrky a dodnes na portálu Justice.cz nejsou k dispozici? (mimochodem, Neogenia účetní uzávěrky samozřejmě uvedené má)

Systém “Mobilního rozhlasu”, mohlo být řešení společného programového bodu, ze kterého by měli vytěžit nejvíce obyvatelé našeho města. Proč tedy ta neochota tento systém zavést? Z hlediska financí se mi jeví lepší možnost mít jeden kvalitní ucelený systém, než si držet několik téměř nefunkčních systémů. Nasčítáním provozu X systémů, místo jednoho, dojdete totiž k pěkné sumě. A to jsem do toho nezapočetl minimálně dalších 80.000,- Kč/rok, které nás bude stát papírová forma zpravodaje. Tím samozřejmě tento způsob komunikace nezatracuji, vím, že si své čtenáře najde.

Co mě ale opravdu potěšilo je, že o systému “Mobilního rozhlasu” byl publikován článek v prestižním časopise Forbes. A já se nedivím, tento systém využívá již 1000 samospráv a finanční investice se jen hrnou, viz článek https://forbes.cz/pale-fire-capital-chce-z-mobilniho-rozhlasu-udelat-globalni-vec-nyni-v-nem-kupuje-majoritu/

1000 samospráv správně pochopilo jak efektivně a moderně komunikovat se svými občany, jak nevyhazovat peníze z oken za množství různých informačních cest.

Na jednu stranu je zde radost, že řešení “Mobilního rozhlasu”, je neskutečně kreativní a úspěšně se rozvíjí, ale na druhou stranu nic z toho nemůžeme nabídnout našim občanům. Což byla má priorita.

Zatímco “Mobilní rozhlas” se bude podílet na vzniku celoevropských standardů pro SMART komunikaci. My máme dodnes v našem městě problémy s krizovou i zcela běžnou komunikací.

Bylo více nasloucháno nesmyslným argumentům proč to nejde. Což je cílem. Proto nezbývá než vydržet. Třeba budou v dalším zastupitelstvu sedět lidé, kteří raději budou konstruktivně řešit, jak co udělat lépe, než vymýšlet argumenty proč to udělat nepůjde!

David Redl, zastupitel

Chlubit se cizím peřím = připisovat sám sobě snahy někoho jiného!

Je říjen 2020 a máme zpět uzavření obchodů, restaurací a dalších služeb!

Podobně tomu bylo na jaře tohoto roku. A obdobně jako na jaře nás nepříjemně zasáhla i tato druhá vlna šířící se epidemie COVID 19. Uvědomil jsem si, že tento rok jsme vystavováni velkým zkouškám a zcela novým situacím. Na každého z nás důsledky všemožných opatření dopadají jinak. Ale není asi nikdo, kdo by nebyl touto situací zasažen vůbec.

Vnímal jsem jarní vlnu epidemie jako šanci na znovunastolení určité pospolitosti, vzájemné empatie, respektu a spolupráce. Mnoho lidí, svým způsobem, pomáhalo druhým. Byl jsem z toho nadšený. I díky své práci jsem pocítil jak umí být lidé solidární a úžasní. Vnímal jsem vůči té podpoře lidí velký pocit zodpovědnosti, a to je zavazující. Stejný pocit zodpovědnosti vnímám i jako zastupitel. Proto jsem chtěl pomoci v rámci svých možností.

Otázka tedy zněla, jak lze jednoduše pomoci v rámci města? Napadlo mě řešení které by mělo být jednoduché, rychlé a účelné. Odpustit nájemné jsem považoval za rychlou a systémovou pomoc podnikatelům, kteří jsou navázání pronájmy na město. Jedno hlasování by nestálo nic než čas. A ztráta sumy za odpuštěné nájmy by město na kolena rozhodně také nepoložila…

Jeden příklad za všechny pronájmy je Hrádecká pivnice, nájemce platí městu nájem za prostory a energie. Na jaře, v době “nejtvrdších” vládních opatření, byla činnost nájemci ze dne na den ukončena. Podnikání z hodiny na hodinu zastaveno. Zaměstnanci bez práce, nájemce bez zdroje příjmu. Ale smluvní vztah se plnit musí. Nájemné běželo. Energie potřebná, třeba na uchování zboží také. Každému z podnikatelů vyvstala otázka z čeho vše zaplatit?! Samozřejmě to není jen o městské pivnici, subjektů podnikajících v nebytových prostorech města je mnohem víc!

Nejdříve jsem hledal, jestli rada města neučinila nějaký zásadní krok pomoci vůči těm, kteří to nyní potřebují. Naši podnikatelé svými daněmi plní městskou pokladnu a v takto těžkých chvílích by pomoc rozhodně nevypadala jako laciné populistické gesto. Domníval jsem se, že odpuštění nájmu vyšle pomyslný vzkaz: “Vaše město si vás váží. Vaši zastupitelé si vás váží. Vážíme si toho co děláte a společně vám chceme dokázat, že vás v našem městě potřebujeme i nadále a uděláme maximum abysme vám pomohli tyto těžké chvíle zvládnout.” Proto jsem již na dubnovém zasedání zastupitelstva města Hrádek navrhl pro tyto podnikatele odpuštění nájmu.

Odpověď starostky raději odcituji (neřeší se odpuštění nájmů, ale pouze oddálení plateb):

Upozornila zastupitele na usnesení RM, které řeší odklad nájmu na základě žádosti subjektu o odložení platby nájemného za využívání prostor města do 30.9.2020. Následně bude rozhodnuto o řešení platby i v souvislosti s řešení v rámci celé ekonomiky (v době řešení RM nebyl dostupný jasný právní názor k této problematice a tento se stále vyvíjí).“ Takže jsem nepochodil…

Vy co se orientujete ve veřejné správě chápete, že jsou to jen řeči. A výmluvy! Kdo chce pomáhat najde způsob, kdo nechce, hledá důvod. S tím jak se hledají důvody u nás máme zkušenost, například Mudr. Starková je toho zářným příkladem, slova chceme pomáhat vyzněla naprázdno.

Když se chce, věci jdou dělat i jednoduše. Zastupitelé se mohli dohodnout a odhlasovat odpuštění nájmu rovnou, s okamžitou platností. Postiženým podnikatelům by to jistě udělalo radost, odpadla by jim jedna existenční starost a ulehčilo situaci! Ale to se nestalo.

Od té doby se do června vůbec nic nezměnilo. Rada neučinila žádný vstřícný krok vůči našim podnikatelům. Pouze znovu projednala odložení plateb za nájemné. Využil jsem tedy své možnosti a 21.6.2020 zaslal návrh na programový bod jednání zastupitelstva města, s názvem: Odpuštění nájmu podnikatelům v souvislosti s pandemií COVID – 19.V rámci zasedání zastupitelstva byl návrh usnesení, dne 25.6.2020, projednán.

Naivně jsem věřil, že chuť pomáhat máme v nelehké době všichni. Věděl jsem, že odpuštění nájmu není taková položka, která by městský rozpočet položila na lopatky. Opíral jsem svou domněnku i o fakt, že pokud město na návrh místostarosty je ochotno vynaložit nesmyslné peníze jako například ty za zpracování statického posudku skály v přírodním divadle (mimochodem skály v přírodním divadle nejsou ani v majetku města, a posudek nestál zrovna málo!), tak zastupitelé rádi podpoří i ty, co podnikají v našem městě a jsou pro nás důležití! Můj požadavek proto zazněl již podruhé. Nebyla to tedy pro zastupitele novinka.

Navrhl jsem zcela konkrétní způsob pomoci a předložil následující usnesení:

Zastupitelstvo města Město Hrádek schvaluje odpuštění nájmu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020 (a to je na dobu 5 měsíců) všem, kteří v době omezujících vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID 19 vykonávali podnikatelskou činnost na vlastní IČO a využívají pronájmu prostor k tomuto podnikání od Města Hrádek na základě řádné smlouvy a zároveň prokazatelně došlo ke 100 % přerušení jejich podnikatelské činnosti v daném prostoru na základě jednotlivých vládních opatření.”

A výsledek?? Níže uvedení zastupitelé svým hlasováním podnikatele nepodpořili. Rozhodli tak o tom, že nájem se odpouštět nebude!

Vy víte komu jste dali ve volbách svůj hlas, proto uvedu jmenovitě kdo jak hlasoval…

Tajemník má v zápisech bordel proto zjistíte, že zápis o hlasování mu početně nevychází. Ale ověřovatelé nic nenamítají, kontrolní výbor také ne. Tak proč se tím trápit, že? Budu se tedy držet toho co určitě vím.

Pro: 4 (Redl a Franta, další dvě jména jsou nejistá, byl to Sobotka, Rychlá nebo Hůza?)

Proti: 2 (Pech, Richtr)

Zdrželi se: 6 (Hejlová, Janečka, Kotyzová, Rousek, Šístek, Sobotková)

Omluveni: 2 (Beranová, Špetková)

Zde vidíte důsledky opakujících se chyb tajemníka. Veřejná listina zápisu je nepřesná! Zde jde konkrétně o záznam hlasování jednoho zastupitele. Ale díky této nepřesnosti, nebo lenosti, vypsat všechna jména hlasujících zastupitelů je v podstatě velkou neznámou kdo hlasoval PRO. O mně a Petrovi Frantovi vím, ale z uvedených tří zastupitelů se lze jen domýšlet, kteří dva skutečně zvedli ruku pro.

Teď když píšu tyto řádky je až tragikomické, že jsem si v hlavě tehdy připravoval článek o tom, že těžká doba umí lidi spojovat a že jsem rád, že mohu zastupitelům poděkovat. Ale hlasování mě vrátilo zpět do reality.

!!! NESTALO SE NIC VÝJIMEČNÉHO ZACHOVALI SE STEJNĚ JAKO VŽDY !!!

Nevěříte? Vše má totiž pokračování. Vzpomínáte si ještě na pohádku “O zlé lavičce” zde na Hrádeckém zpravodaji? Situace se opakuje, ne poprvé, a určitě ne naposledy.

Sbírání politických bodů a nápadů druhých vypadá totiž přesně takto:

Na jednání rady města 29.9.2020 naleznete bod programu:

Odložení placení nájmů podnikatele, který požádali o odpuštění dle usnesení rady města č. RM 141/20, čj. žádosti 963/2020/MUHR.

Návrh usnesení: Rada města Hrádek schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Hrádek a žadatelem ***, IČ 0456931 (žádost čj 963/2020/MUHR). Smluvní strany se dohodly na změně části II. bodu 5 a 6, kdy z důvodu nouzového stavu kvůli coronavirové pandemii dojde k prominutí nájemného a dodávky tepla za měsíc duben, květen, červen 2020. Dále se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v části II. bodu 5 a 6 kdy dojde ke snížení nájemného a dodávky tepla o 50 % za měsíce červenec, srpen a září 2020.

Mimochodem uvedené IČO je také tajemníkův bordel, protože v tomto formátu je uvedené IČO neplatné a nenajdete jej v živnostenském rejstříku. Ověřovatelům a všem kontrolním orgánům města je to opět jedno.

Výsledek hlasování: Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Radní Richtr který byl proti mému návrhu usnesení je nyní omluven.

Sobotková, Rousek, Sobotka, Kotyzová, kteří se u mého návrhu zdrželi jsou najednou PRO. Gratuluji!

Nepřesnosti v zápisech už hodnotit nehodlám protože nevadí starostce, ani kontrolním orgánům. Když jsem se pokusil na chyby upozornit dopadlo to jak jsem předpoládal, ten kdo chyby udělal je nepřizná, ale pěkně moderně to otočí proti tomu kdo na chyby upozornil.

Pokud se vrátím k samotným usnesením, za povšimnutí spíš stojí, že v zápise Rady města naleznete ještě dvě usnesení o odpuštění nájmu (opírající se o usnesení 7i/19RM/20). Jednou pro podnikatele s platným IČO a žádostí, a podruhé pro podnikatele bez uvedení IČO (což nechápu), jen s číslem žádosti. Moje otázka na město bude logicky znít, zda se pomohlo podnikatelům systémově, nebo zda se využilo pouze toho, že si o odložení nájmu požádal jen někdo?!

Připomíná mi to situaci, když zastupitel Franta navrhl dát MUDr. Starkové dar 60.000,- Kč za mnohaletou péči o dětské pacienty u nás ve městě, ale místostarosta “rafinovaně” navrhl, že lepší by bylo se jít zeptat, zda MUDr. Starková dar vůbec chce! Zároveň také navrhl, zeptat se paní doktorky, jakou výši daru by si asi tak představovala. Ve vedení města sedí zkrátka mistři v pomáhání a vyjednávání.

Když se nepomáhá systematicky, ale pouze se vyčkalo na došlé žádosti, nepřijde mi to jako férová pomoc. Pomoc města pro podnikatele podnikající v nebytových prostorách v majetku města má být pro všechny stejná. Dokonce i pro ty co si z jakéhokoliv důvodu o odpuštění nájmu nepožádali!

Nyní když čtete tyto řádky dopadla na všechny opět nejtvrdší opatření vlády. Opakovaně budu žádat o pomoc podnikatelům a subjektům města. Domnívám se, že na prosincovém zasedání mě díky tomuto článku radní buď předběhnou, nebo budou hlasovat proti, aby s tím na některém z dalších jednání mohli přijít sami.

Způsob chování členů Rady města a koaličních zastupitelů je již předvídatelný, ale uvědomuji si, že z toho vůbec nejsem zklamaný. Naopak. Mám jen jeden hlas a přitom další mnou navržený bod je schválen i když hlavním cílem radních bylo přivlastnit si nápad a udělat si na něm své politické PR. K tomu vedly veškeré obstrukce ohledně mého návrhu. Pro mě je však důležité že jsem dosáhl cíle. Článek jsem napsal jako ukázku toho jak naše koalice sbírá zásluhy a uznání. Mějte na paměti, že každá mince má vždy svůj rub a líc. Proto je důležité si informace ověřovat.

David Redl, zastupitel

Kvalita vody v Hrádku II. Místo ověřitelných faktů výmysly!

V článku “Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!” jsem se věnoval skutečnosti, kdy se vedení města nepostavilo za své obyvatele, nebojovalo za systémové řešení nadměrně tvrdé vody v Hrádku, ale podpořilo vodohospodářskou společnost a ušetřilo jí svým postojem nemalé peníze! A ty občane, zaplať si své problémy s vodou ze svého.

Jelikož chci být objektivní, slíbil jsem vám v článku, že se zeptám na skutečnost, kdy místostarosta se starostkou argumentovali na valné hromadě vodohospodářského sdružení slovy: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!”.

Osobně bych si nikdy nedovolil něco podobného tvrdit pokud bych pro dané tvrzení neměl podklady. Ale zvykl jsem si, že naše vedení rozhodně si s tím rozhodně hlavu nedělá. Ptát se proč to dělají je zbytečné, odpověď by zřejmě zněla “jen tak”!

Snažím se informace vždy ověřovat, pokud vás napadne otázka proč, tak nemusím ani dlouze vzpomínat, abych vám uvedl jeden příklad z mnoha. Na zastupitelstvu 25.6.2020, kde se zastupitel Franta snažil změnit nesouhlasný postoj Rady města (jednalo se o povolením odkladu dokončení odhlučňovací stěny jedné z hal v objektu Železáren) došlo k názorové výměně zastupitelů. Ani já jsem nesouhlasil s rozhodnutím Rady města a tak jsem také vyjádřil svůj postoj a ptal se na argumenty proč se Rada rozhodla tak, jak se rozhodla. Starostka postoj Rady města obhajovala tvrzením, že má od obyvatel stížnosti na hluk z objektu Železáren a jelikož hájí jejich zájmy, radní zamítli odklad dokončení odhlučnění.

Upřímně, já továrnu neslyším, a to od ní bydlím opravdu jen pár stovek metrů. Tvrzení starostky mě natolik zaujalo, že jsem vznesl dotaz, zda mohu obdržet informaci kolik lidí si stěžovalo a zda mohu obdržet kopie stížností. Odpověď kterou jsem dostal mě zarazila. Stížnosti starostka musela z hlavy odhadnout, “prý možná tak třicet” a kopie stížností dostat nemohu, protože ani jedna stížnost neexistuje. V zápise ze Zastupitelstva města se o mém vyjádření k situaci nedočtete, ani o dotazech, které jsem vznesl, nehodí se! Nedočtete se ani odpověď starostky. Vše skončilo po úpravách tajemníka uschováno pod textem “Do diskuse se zapojili – zast. Rychlá, Hůza, Redl, Janečka, Rousek”, na audiozáznamu to zaznamenáno je, ale o jeho vydání si již musíte požádat. Sázka vedení, na nezájem Vás obyvatel, je evidentní.

Ve výčtu neověřitelných tvrzení, které radní produkují bych mohl pokračovat, ale tento článek není primárně o skutečnosti, že si vedení argumenty vymýšlí. Byl to jen příklad toho, proč je třeba si informace ověřovat.

Vrátím se tedy ke kvalitě vody a splnění slibu, že vás seznámím se zněním odpovědi, jak je to s tvrzením, že části obyvatel tvrdost vody vyhovuje. Zaslal jsem tedy na město dne 7.9.2020 dotaz s níže uvedeným textem, cituji:

Na základě Vámi poskytnuté odpovědi na můj dotaz ohledně kvality vody a jejího řešení jsem se dočetl i argumentaci vedení města, že části obyvatel stávající tvrdost vody vyhovuje.

 • Rád bych požádal o kopii místního šetření, na základě kterého bude evidentní o jak velkou část obyvatel se jedná, které vyhovuje současná tvrdost vody. Vzhledem k argumentaci věřím, že existuje takto zpracovaný dotazník.”

Odpověď, pro mě už překvapující není, opakovaně dochází k tomu, že vedení něco tvrdí, ale…

Skutečnost je taková, že NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DOKUMENT (místní šetření), na základě kterého by vedení mohlo argumentovat na valné hromadě vodohospodářského sdružení tak jak argumentovalo !!! Odpověď od vedení města samozřejmě přikládám v plném znění jako důkaz.

Volby prý jsou o důvěře, kterou vyjadřujete lidem, které volíte. Jde tedy o to, zda věříte nebo jste ochotni věřit všemu co je vám sdělováno, nebo zda jste ochotni si informace ověřovat. Na závěr si dovolím jeden trefný citát Stephena Kinga „Důvěra nevinného je lhářův nejmocnější nástroj.“

David Redl
zastupitel

Tajemník od slova tajemný? U nás ve městě ano!

Občané si v komunálních volbách volí kdo je bude zastupovat, řídit město, hospodařit s jejich penězi a také vše mohou kontrolovat. Obyvatelé města mají být seznámeni se vším co vedení města dělá. Nikdo jim toto právo nesmí znesnadňovat a informace znepřístupňovat. Pokud se tak děje, přesto se každý z Vás může obrátit se svým dotazem na úřad města. S největší pravděpodobností obdržíte dopis podepsaný šéfem úřadu. Tato funkce se jmenuje tajemník města a není to volená funkce, tajemníka si vybírá starosta.

U nás na Městském úřadu v Hrádku je tajemníkem Ing. Jiří Drnec, občan našeho města. Na základě osobních zkušeností, si myslím, že náš TAJEMNÍK si název své funkce vyložil tak, že má být TAJEMNÝ a jeho hlavní úkol je informace skrývat, nebo jinak znesnadňovat jejich dostupnost.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ A ODPOVÍDÁNÍ NA DOTAZY, PAN TAJEMNÍK NEMÁ ZROVNA V LÁSCE. PARADOXNĚ NEJVÍCE ČASU VĚNUJE VYMÝŠLENÍ JAK ODPOVĚDĚT CO NEJTAJEMNĚJI, NEJKOMPLIKOVANĚJI, NEJDRÁŽ NEBO VŮBEC. NEJLÉPE VŠAK POSLEDNÍ DEN ZÁKONNÉHO TERMÍNU.

S arogancí sobě vlastní si vytvořil unikátní způsob tajemné komunikace. Pohřbil běžný úřední projev a nahradil jej paskvilem, který je vidět jen u nás. Je to takový hrádecký unikát. V Hrádku máme zkrátka jeden unikát vedle druhého. Jeden vymýšlí pivo pro píče, druhý odpověď-neodpověď. Vše dělá schválně a cíleně. O tom mě již několikrát přesvědčil. On sám se tím také netají. Před “svými lidmi” to dává k lepšímu a baví se tím.

Morální hodnoty, jsou pro někoho bohužel jen slovo. Před nástupem do své funkce to byl totiž člověk, který na zasedáních městského úřadu bojoval za zveřejňování zápisů Rady města, bojoval za maximální přesnost zápisů zastupitelstva a také za pořizování audiovizuálních nahrávek z těchto jednání. Zároveň to byl člověk, který díky své aktivní komunikaci s městským úřadem kritizoval skutečnost jakým způsobem mu úřad odpovídal.

A dnes? Tajemník Ing. Drnec dělá vše, a ještě mnohem víc, z toho co dříve kritizoval ! Dovedl k naprosté dokonalosti neuvádění, strohost a nedostupnost informací. (Zápisy Rady města, nebo Zastupitelstva města) Navíc často balancuje na hraně toho co může a nemůže. Korigovat by ho měla díky svému postavení starostka, ale té to buď vyhovuje, nebo je jí to jedno. Opakovaně tedy musí chování našeho tajemníka korigovat samotný Krajský úřad. A díky za to, že tato možnost existuje! Náš tajemník by se, díky svému egu, vymkl kontrole úplně.

O konkrétní zkušenosti se vzájemnou komunikací, s panem tajemným tajemníkem se s vámi klidně podělím příště. Na nesmysly ovlivňující hlavně Vás občany je totiž třeba poukázat!!! Vzájemná komunikace s tajemníkem je jedna z věcí, ale on se podílí na tvorbě zápisů a uschováváním informací před obyvateli, což je věc druhá a pro mě naprosto nepřijatelná. Jen díky Vám jsem získal mandát zastupitele, přijal s tím spojenou zodpovědnost a složil slib zastupitele, který zní: ​ “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů”.

Politické hry a rošády však rozdělili vedení našeho města na vládnoucí koalici, na ty co si nechtějí ve vedení nikoho naštvat a na dva opoziční zastupitele. Vzhledem k tomu, že náš tajemník je raději loajální než nestranný, dělá vše proto, aby se svým způsobem zavděčil těm, kteří jsou nyní u moci. Přispívá tím co umí nejlépe, zdlouhavou, tajemnou a komplikovanou komunikací. Nikdy jsem nebyl zastupitelem pouze na jednáních zastupitelstva a tak potřebuji mnoho informací. Ty se ke mně, díky své pozici opozičního zastupitele, normální cestou nedostanou. Musím se na ně cíleně ptát. Náš tajemník se pak seberealizuje v rámci ztrpčování naší komunikace. Možná si neuvědomuje, že ještě minimálně dva roky se této vzájemné činnosti budeme intenzivně věnovat. Přizpůsobit se komunikaci úředníka je snadné. Může tedy vše stále vyřizovat jako doposud, dětinsky, hloupě, složitě a protrahovaně. Nebo se může začít chovat dle Etického kodexu úředníka ve veřejné správě a ulehčit si svou práci. Otázkou zůstává jak moc vítězí tajemníkovo vlastní ego nad profesionalitou vykonávané funkce.

Ještě přemýšlím na tím, zda se za dva roky dočkám dalšího obratu v chování a morálních postojích našeho tajemníka, pokud v komunálních volbách uspěje někdo jiný než ti co ve vedení sedí nyní? Uvidíme…

David Redl, zastupitel