Turnaj v beach fotbale

Pozor něco výjimečného se chystá… ‼️Vždy jsme se snažili pořádat výjimečné akce, další takovou pro vás právě chystáme.

V Hrádku NIKDY nic podobného nebylo a věříme, že se na tuto akci bude dlouho vzpomínat… 🍀❤️

Pokud si představujete tropickou letní noc, mnoho lidí si představí pláž, exotiku, žhavé letní rytmy a sebe se sklenicí nějakého dobrého pití, jak si užíváte každou chvilku a cítíte jak vám tělo tančí do úžasné, živé a chytlavé exotické muziky. Změňte představy v realitu a zapište si termín naší akce do vašich kalendářů!

Pokud si navíc chcete užít sportovní odpoledne, nebo soutěže pro rodiny, party nebo jednotlivce co se dají dohromady na místě, a je jedno jestli jde o kluky nebo holky, pak nesmíte na naší akci chybět‼️

Beach hřiště projde svým zátěžovým křtem a bude oficiálně otevřeno. Následovat bude pravá Kubánská noc s nefalšovanou Kubánskou muzikou, pití i jídlo bude zajištěno a zábava na večer také….

NAVÍC, vždy jsme se i z toho mála co jsme vydělali snažili pomáhat druhým, pokud jsme věděli, že to dává smysl. Jelikož máme mezi sebou člověka, který pracoval ve stejné firmě jako kluci, rozhodli jsme se věnovat na konto kluků 30% z každé prodané vstupenky, protože příběh Honzy a Marka nás oslovil…https://www.kontobariery.cz/…/Sbirka-pro-Honzu-a-Marka

David Redl, předseda TJ Hrádek

Zdroj: Facebook TJ Hrádek

Článkem paní starostky snaha pomoci TJ končí

Na článek uveřejněný v Hrádeckých novinách číslo 9 / 2022 s názvem “Město Hrádek vnímá problémy TJ Hrádek a nabízí pomoc” musím jako předseda TJ reagovat. Já i členové TJ totiž vnímáme, že článek je záměrně (nebo účelově) zkreslen.

Hned na úvod bych rád všem sdělil, že paní starostka nikdy neměla snahu TJ pomoci. Kdyby to tak bylo, tak by pravděpodobně z její strany přišla konkrétní nabídka, ale doposud se tak nestalo. Proto když čtu, že “Město Hrádek vnímá problémy TJ”, tak aby je nevnímalo, když nás do tohoto stavu sami dohnali. Město Hrádek nechce TJ pomoc, chce jen pozemky TJ a o to se snaží od nástupu stávajícího vedení v roce 2018. Ještě je potřeba uvést na pravou míru, kdo se skrývá za “Městem Hrádek”, které vnímá problémy. Není to neživá věc, ale spolek lidí kolem paní starostky Sobotkové, která se nechová jako starostka, ale spíš jako někdo, kdo chce pozemky a dělá pro to vše možné, aby dosáhla svého. 

Pomoc, která byla poskytována panem starostou Perlíkem, před nástupem nového vedení města, v čele s paní starostkou Sobotkovou, se nedá srovnat se stávajícím stavem. Největší rozdíl je v omezování účelu financí, které jsou nám dány. Kvůli onomu omezování, nemáme již možnost získat další peníze z jiných dotací, tak jako jsme to dělali dříve. Prostě nám město Hrádek pomáhá tak, že jsme byli nuceni prodat část našeho majetku, abychom mohli dál fungovat. Za starosty pana Perlíka, byl vztah mezi TJ a městem na úrovni, kdy se nemuselo psát o tom, že město něco vnímá, protože to byl normální vztah mezi městem a spolkem.

Je pravdou, že kroky města nejsou jediný problém, který nastal, další omezení sportu přišlo v době pandemie COVID-19. Díky vládním nařízením naši členové nemohli sportovat a my jsme od nich nemohli požadovat příspěvky. Když čtete Hrádecké noviny, kde paní starostka “brečí”, jak to měli na úřadě těžké a jak to vše ustáli, tak to vypadá v porovnání s námi docela směšně, protože byť byly zachovány dotace, tak tím, že jsme přišli o příspěvky členů, jsme se dostali do mnohem horší situace, kterou jsme si nezavinili sami. Město o svůj každoroční příděl peněz nemusí nikde žádat, peníze daňových poplatníků, peníze od vás všech, získává automaticky, narozdíl od spolků a organizací.

Jak by se měla zachovat správná starostka nebo starosta vůči spolkům v jejich městě? Měl nebo měla by se pokusit o zachování spolků a najít řešení, aby vše fungovalo? Nebo spolkům pomoci tak, že odkoupí jejich majetek, když jsou v nouzi? Dnes se pomáhá kde komu, ale pomoci vlastnímu je někdy problém. Chápu, že vnímání tohoto problému se bude lišit dle úhlu pohledu každého člověka, ale zkuste se podívat na souseda, který je v těžké situaci a vy mu nabídnete pomoc tím, že si od něj koupíte kus jeho zahrady. Vtipné na tom je, že město vše platí právě z veřejných peněz, ne ze svého.

Chtěl jsem porovnat přístup předchozího starosty pana Perlíka se současnou starostkou paní Sobotkovou, ale to udělat nejde, protože bych porovnával jablka a hrušky. Jeden chtěl pomáhat a věděl o problémech, druhá se stará hlavně o své vystupování a nakupování všeho kolem ní.

Díky přístupu a podpoře bývalého starosty Perlíka a vedení města, jsme mohli dlouhodobě udržovat nízké členské příspěvky. Kontrola financí probíhala stejně a TJ vždy s přidělenými financemi nakládala co nejefektivněji. Díky finančním prostředkům města, které nebyly omezeny a šlo je použít na všechny výdaje TJ spojené s provozem, bylo možné příspěvky využít na dotace, které dnes již TJ získat nemůže. Proto se podařilo TJ Hrádek za období 2014 – 2018 získat, díky dotacím od jiných subjektů, finance v celkové hodnotě 713 tis. Kč navíc k dotacím poskytnutým městem. Z těchto peněz se začalo budovat Beach volejbalové hřiště, dětské hřiště, vyměnily se železné branky za hliníkové – bezpečné, pomohlo nám to hradit zvýšené náklady na energie, dopravu a soutěže. Také se investovalo do oprav, výstavbu a vybavení tělocvičny, přestavby sportovních šaten, vybudování nové malé posilovny, výměny podlahových krytin, výmalby a nákup zdravotnického vybavení. Například nákup přístroje automatického laického defibrilátoru (AED), který může zachránit život a tehdy jsme ho měli jako jediní v našem městě a doposud jsme možná i jediná sportovní organizace v celém okolí. Dnes z příspěvků musíme hradit náklady, které za starosty Perlíka bylo možné z podpory normálně platit, protože šlo, a stále jde o běžné provozní náklady TJ, ale vedení města rozhodlo jinak, z přidělených dotačních peněz města se totiž již hradit nesmí. Od tohoto rozhodnutí již nemáme žádné volné prostředky na to, abysme mohli požádat o dotace jinde. Za poslední 4 roky jsme tak přišli třeba o oněch 713 tis. Kč, nebo možná i víc, kdyby se na nás v dotacích, získaných jinde, usmálo štěstí. Měli jsme plány, co od roku 2018 opravíme, zvelebíme, a vybudujeme, ale bohužel… Jsem si jistý, že za nula korun to nedokáže nikdo.

Od voleb v roce 2018 dělá nové vedení vše proto, aby TJ přišlo o vše co za léta vybudovalo a udržovalo. Věřím, že to není náhoda, protože nic se neděje jen tak. Došlo to až tak daleko, že TJ nabídla městu prodej svých pozemků za odhadní cenu, které město koupit odmítlo. Zde je snad vidět nejjasnější ukázka toho, proč si myslím, že to vše není náhoda. Kdyby Město Hrádek tak moc stálo o pomoc TJ, tak už v roce 2019 udělalo jasnou nabídku pomoci TJ místo šikany, kterou z pozice silnějšího podnikalo během schvalování dotací a všemožných úprav dotačních programů v následujících letech. To, že město odmítlo vstoupit do TJ za komerční cenu se může zdát logické, ale následující kroky které vedení města podnikalo v dalších letech je jen ukázka toho, jak moc se snažili dostat TJ do problémů a snížit tak hodnotu nabídky. Kolem TJ nikdy, ve více jak stoleté historii, nebylo tak rušno, jako za poslední čtyři roky. Žádný spolek v našem městě si neprošel takovou šikanou jako naše TJ. Vše bylo vyvoláno uměle, protože se na straně TJ děláme totiž stále stejnou práci pro druhé, a stále bez nároku na jakýkoliv honorář. Dodnes se na tom nic nezměnilo, proto jsme přesvědčeni, že šlo o snahu vrazit klín mezi členy TJ, aby se nalomily lidské vztahy v rámci TJ a tím se oslabila pozice vedení TJ a posílila role města. Zkuste se zeptat ve svém okolí, které město se takto chová ke svému spolku? Mě nikdo nevěří, když mu to vyprávím.

Ještě bych rád poukázal na čtyřech příkladech, jak moc chce město pomáhat TJ:

 1. TJ nabídlo městu pozemky na uskladnění vozů, které jsou nepojízdné, zdarma. Město tuto nabídku odmítlo a místo toho platí peníze komerčnímu subjektu a to přes 200 tisíc ročně. Co myslíte proč to město odmítlo a nejednalo o detailech této nabídky s TJ? Muselo by se pak město k TJ chovat lépe? To by asi mohl být ten problém 🙂
 2. TJ mohla získat dotaci na zavlažování, ale nestalo se tak, protože o dotaci muselo požádat město. Přímo v dopise byli osloveni starostové měst a já jako předseda TJ jsem o tom město také informoval. Jak to dopadlo co myslíte, když paní starostka nabízí pomoc? Přesně tak, jak byste předpokládali, paní starostka s lidmi okolo ní se na TJ vykašlali. Paní starostka ví přesně, jak to bylo, ale ve svém článku přesto “ukáže prstem” na TJ s tím, že mohla požádat o dotaci, ale neudělala to… Co je cílem tohoto nepravdivého tvrzení?
 1. Město Hrádek opravovalo hřiště za základní školou a jelikož by to bez svolení TJ nebylo realizovatelné, kvůli příjezdu těžké techniky a materiálu, požádalo TJ o přístup k multifunkčnímu hřišti přes pozemky TJ. Když celé hřiště opravili, tak hned poté vypověděli nájemní smlouvu, na část pozemku škvárového hřiště, kterou tělovýchově od nepaměti pronajímali. Chovají se takto normální lidi, kteří vám chtějí pomoci?
 2. Město zažádalo TJ Hrádek o pronájem škvárového hřiště, zatímco jinému subjektu je ochotno platit za třikrát menší plochu přes 200 tis. Kč ročně, naší TJ nabídla starostka, a teď cituji” “symbolické nájemné 1.000,- Kč na rok”. Pokud by město mělo chuť pomoci, chová se ke spolku města lépe než k cizím subjektů? Bohužel ve vedení města není zřejmě nikdo kdo by si přál, aby tělovýchova za odpovídající pronájem od města vzkvétala, opravovala, rekonstruovala a budovala pro všechny naše občany, krásnější a vybavenější sportovní areál v centru města. V tomto směru je Hrádek unikát, ale záměr s touto lokalitou je určitě jiný.   

Až budete číst další článek paní starostky, zkuste se zamyslet nad tím, zdali to co píše je vlastně pravda?

David Redl, zastupitel

#ToNevymyslis_3 – Starostka není schopna doložit své tvrzení

Transparentnost má být základ každého úřadu státní správy.

Otázkou však je, jak přesně pojmenovat to, co se u nás ve městě odehrává ohledně informací. Tento příspěvek je ze série článků o počinech vedení našeho města ve stylu #ToNevymyslis.

V článku se dozvíte, že informace uvedené v zápisech, o které se město často opírá, a kterými často přesvědčuje zastupitele, neexistují! Jak to pojmenovat? Lež? Úmysl?   

Chápu, že ne všechny informace ohledně chodu města zajímají všechny občany. Může se ale stát, že budete řešit situaci, která se vás osobně týkat bude, a proto budete dohlížet na to, aby veškeré informace byly pravdivé, nezkreslené, transparentní a hlavně ucelené.

Po přečtení článku se možná i vy zamyslíte nad tím, jak to tady u nás s těmi informacemi vlastně funguje a zda je to takto v pořádku. Je úplně jedno o jakou informaci jde, zda o nesplněný slib, nebo podanou informaci. Vždy by vedení města mělo být schopno doložit to, co je uvedeno v zápisech. U nás ve městě tomu tomu tak není!

Uvedu zde příklad informací, tedy neinformací, které nejsou k dispozici a týká se hlavně sousedů kolem nemovitosti bývalé restaurace Džbánek.  U tohoto případu vše začalo tím, že město Hrádek koupilo bývalou restauraci “Džbánek”, protože právě lidé bydlící v blízkosti této nemovitosti měli obavy, že z bývalé restaurace se stane ubytovna. Po několika letech tápání co vlastně podniknout s nabytou budovou, se současné vedení města rozhodlo pro rekonstrukci tohoto objektu na bytové jednotky.

Vedení města nechalo vypracovat projekt dle vlastních představ. Jenže představy vedení města nebyly předem nikterak projednány se sousedy zmíněného objektu. Není tedy nic zvláštního na tom, když rekonstrukcí dotčení sousedé mají ke zveřejněnému projektu své výhrady a pochopitelné připomínky. Z mého pohledu se oprávněně dožadují změn projektu v rámci připomínkového řízení. Vyřčené výtky považuji za objektivní a obhajitelné. Nespokojenost účastníků řízení vedla k tomu, že již v červenci 2021 proběhla jednání se  starostkou. Jelikož starostka na proběhlém jednání zřejmě nedokázala projekt dostatečně obhájit, přeneslo se  jednání na Zastupitelstvo města, které proběhlo v září 2021. Zde se měl projekt rekonstrukce “Džbánku” projednávat a odsouhlasit včetně připomínek všech dotčených. Na jednání se osobně dostavili pouze Fišerovi, kteří  před zastupiteli zopakovali své výtky k projektu.

Díky tomu, že jsem vnímal argumenty Fišerů jako oprávněné a chápal jejich situaci, zapojil jsem se do diskuze na jednání zastupitelstva a snažil jsem se podpořit změnu a navrhl i několik řešení k problémům, které zde zazněly. Například změnu dispozic oken, a další, ale tyto připomínky v zápise tajemníka nenajdete. Zrovna tak, jako nenajdete v zápise ani moje jméno v rámci záznamu diskuze. Najdete tam, ale informaci, že starostka lpí na projektu tak, jak je vypracován. Nemá pro rodinu Fišerů pochopení. Kladl jsem si otázku, jak by asi reagovala sama starostka, kdyby někdo, tak zásadním způsobem narušil stávající soukromí jejího bydlení. Tento přístup starostky a vedení města mně osobně vadí. Rozhodl jsem se tedy, že si vznesené připomínky ohlídám a zkontroluji, zda budou tyto připomínky zohledněny v rámci požadavků vedení města na úpravu projektu.

V zápisu Rady města z 16.11.2021 jsem se dozvěděl, že připomínky k projektu rekonstrukce Džbánku byly starostkou předány projektantovi stavby. Zcela logicky jsem si tedy požádal o kopii těchto připomínek, abych si vše mohl ověřit. Proto jsem dopis s žádostí o informace ke změnám projektu odeslal 13.12.2021. Vzhledem k tomu, že jde o banální úkol vytvoření kopie dokumentu a jeho odeslání na mou adresu, naivně jsem se domníval, že vše bude vyřízeno během čtrnácti dnů.

V textu odpovědi, kterou mi tajemník našeho města zaslal uvádí, že požadovaná informace je v zápise onoho jednání Zastupitelstva města ze dne 23.9.2021, bod č. 11

(odkaz na tento bod zde: https://uzob.cz/zasedani/zobrazit-zapis/76)

Jenže, v zápise, tak jak je napsán, nejsou zohledněna přání a žádost rodiny Fišerů, ale naopak je tam opakovaně zdůrazněno, že starostka chce pokračovat v projektu tak, jak byl navržen. Není tam vidět snaha nás, co jsme se rodiny Fišerů zastali a požadovali snížení počtu bytů z 10ti na 8, a ani tam nenajdete seznam vyslovených připomínek a požadavků, který měl být údajně předán projektantovi.

Proto jsem si znovu požádal o KOPII předaných připomínek projektantovi. Toto je ukázkový příklad běžných obstrukcí ze strany úřadu pod vedením tajemníka Drnce, kdy si o jednoduchou informaci musíte psát několikrát.

Odpověď vám asi řekne vše:

Na žádost o znovu zaslání kopie připomínek nelze reagovat, neboť kopii připomínek MěÚ nikdy neodeslal, protože kopii připomínek nemá MěÚ k dispozici (opakovaně sdělujeme, že informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního). Jak jsme zdůraznili výše – MěÚ není vlastníkem požadované informace.

Abych vám to přeložil, tak ve zprávě mě tajemník městského úřadu informuje  o tom, že žádná písemná informace ke změně projektu neexistuje. Přijde mi to neuvěřitelné, proto jsem požádal starostku o nápravu, protože starostka je nadřízenou osobou tajemníka, který vyřizoval mé dotazy. Potřetí jsem musel požadovat kopii informací na přepracování projektové dokumentace.

Odpověď starostky? Tajemník nepochybil a má samozřejmě pravdu, protože mnou požadované připomínky předložené starostkou projektantovi neexistují. Tím starostka považuje celou záležitost za vyřízenou.

Protože text je dlouhý tak to shrnu do jedné věty. Starostka předala informace projektantovi pouze ústně, nikdo neví co mu řekla ani jak se to bude řešit. Tento závěr jsem zjistil po třech dopisech a několika týdnech komunikace s úřadem.

Přemýšlím jaké otázky asi ve vás vyvolává zmíněné chování  starostky a zkusím jich pár zformulovat… Trefil jsem se?

Opravdu můžeme věřit všemu co je psáno?

Jak moc můžeme věřit vedení města a jejich slibům, když svá tvrzení nemohou nijak doložit?

Je chování vedení města účelové, když z jednání, připomínkování, obchodů a dohod nevedou zápisy z jednání?

Co vede vedení města k tomu, aby se chovalo netransparentně?

Je netransparentní způsob chování důkaz něčeho? 

Hodí se netransparentnost k tomu, aby vedení města mohlo snadněji prosazovat své zájmy?

Může úředník státní správy, Rada města a starostka zneužívat ve svůj prospěch fakt, že co není psáno, to není dáno?

Nebo je snad nepořizování záznamů snaha jak se vyhnout případné osobní zodpovědnosti?

Určitě vás napadají i další otázky. Já považuji toto jednání vedení našeho města a vedoucího úřadu za nepřijatelné. Jednání, která jsou vedena bez zápisu a připomínky, které nejsou předávány písemně považuji za netransparentní počínání. Komunální politik je ve své funkci jen díky důvěře svých spoluobčanů, ztratit ji je snadné, pokud vědomě svolíte, aby se tak mohlo stát, je za tím jistě nějaký důvod. To asi dojde každému.

Tento případ není první a není ani ojedinělý. Bohužel jsem přesvědčen o tom, že díky složení vedení našeho města to dokonce nebude ani případ poslední… Vedení města, moji důvěru, díky svému jednání ztratilo již dávno.

Tento příklad se týká hlavně rodiny Fišerů, ale myslíte si, že příště se podobný příběh nemůže týkat zrovna vás?!

David Redl, zastupitel

#ToNevymyslis_2 – vyčůranost města

Mám zde další pohled na chování vedení města, ve stylu #ToNevymyslis…

To co se odehrálo, asi nejde napsat popisněji, než jako vyčůranost. Ona vyčůranost bohužel jde ruku v ruce se lží. Jsme bohužel tak daleko, že starostka na veřejném zasedání podává lživou informaci přímo zastupitelům. Lež, ať je jakákoliv, z úst starostky, dělá úřad velmi velmi nedůvěryhodným!

V tomto konkrétním případě se město zachovalo vůči tělovýchnovné jednotě (dále jen TJ) podrazácky. Což nebylo poprvé. V červnu 2021 požádalo vedení města Hrádek naši TJ o možnost přístupu na pozemky, ve vlastnictví TJ, z důvodu rekonstrukce hřiště na školním pozemku. Jde totiž o jediný nekomplikovaný přístup, na zadní pozemky školy, pro veškerý materiál a potřebnou stavební techniku. TJ samozřejmě žádosti vedení města vyhověla, a to bez jakéhokoliv finančního či jiného požadavku vůči městu.

Vyhověli jsme požadavkům města, protože víme, že rekonstrukce hřiště by nebyla možná, nebo by byla přinejmenším bez našeho souhlasu velmi komplikovaná. Mohli jsme nevyhovět, ale to by technika musela najíždět na pozemek školy z přední “vstupní” části, kolem jídelny a přineslo by to komplikace, poškození přístupu nebo vícenáklady, a utrpěla by tím i školní zahrada a to TJ nechtěla.

Netušili jsme však, že za tento dobrý skutek se město vůči TJ, po tom co nás využije, zachová zákeřně. Vedení města počkalo na dokončení rekonstrukce a následně nám vypovědělo pronájem z pozemku, který jsme měli od nepaměti pronajatý. Za starosty Perlíka byla smlouva mezi městem a TJ opakovaně obnovována po deseti letech. A nikdy nebyl problém. Poslední smlouva tak byla podepsána se starostou Perlíkem v roce 2017 a platila by do roku 2027. Ale to již neplatí, protože jsem se ze zápisu zastupitelstva dozvěděl, že město nás jen sprostě využilo k umožnění přístupu a v dalším kroku nás o léta užívaný pozemek připravilo. Navíc město požádalo TJ o odkup další části z našich pozemků. Od nástupu nového vedení města, se cílenými kroky, snaží TJ přivést ke krachu. O tom již bylo napsáno víc než dost. Nyní záměrně využívají špatné ekonomické situace TJ, a jako východisko z finanční krize nám pak nabízejí odkup našich pozemků. Asi už každému dojde k čemu byly všechny ty snahy vedení města. Ano, i o tom se psalo, a došlo na naše slova, protože za vším je především snaha vykoupit pozemky TJ.

Výpověď z nájmu pozemku před zahájením prací neřešili záměrně, protože výpověď je dvouměsíční a to by zavčas nevyřešilo přístup na školní pozemky během probíhající rekonstrukce víceúčelového hřiště, který potřebovali urychleně zajistit. Bylo pro ně tedy výhodnější, provést zmíněný úskok, až po využití vstřícnosti TJ a dokončené rekonstrukci. Řešit vše opačně, očekávali, že by to mohlo zkomplikovat jednání o povolení přístupu. Zřejmě se drželi pravidla, podle sebe soudím tebe.  

Tímto děkujeme vedení města za jejich chování a výpověď z pozemků!

Teď bych asi měl vysvětlit úvod článku o tom jak se veřejně lže.

Na jednání zastupitelstva 9.12.2021 tomu všemu nasadila korunu sama starostka, když všechny přítomné zastupitele seznámila s tím, že Rada města se usnesla TJ Hrádek vypovědět smlouvu o pronájmu.

Starostka totiž oznámila to, na čem se Rada města ještě NEUSNESLA. Usnesení, které zastupitelům sdělila, schvalovala Rada města až O TÝDEN POZĚJI po jejím vyjádření. Někdo by mohl namítnout, že to není lež, ale pouze rozhodnutí starostky za další čtyři  členy Rady města. Nedá mi to si nevzpomenout na odměnu pro strážníky hrádecké městské policie. Starostka jako velitel strážníků městské policie, a jako osoba, která dokáže dopředu sdělit budoucí výsledek hlasování Rady města, tak mohla prosadit i usnesení, které by městským strážníkům zajistilo finanční odměnu navíc, díky žádosti o dotaci, kterou mohla Rada města odsouhlasit. Místo toho se starostka může vymlouvat na rozhodnutí rady, které je neveřejné, a nikdo se tak nedozví, kdo a jak hlasoval. Nebo je to přesně tak, že starostka byla ten, kdo nechtěl, aby se odměna vyplatila. Kdo ví jak to bylo, ale kdo věří tomu, že kdyby starostka chtěla něco prosadit, tak by jí to ostatní členové rady shodili ze stolu? Je to úsměvné, když jeden z členů rady města je manžel paní starostky, jak si asi on může vyskakovat na starostku, teď myslím při jednání Rady města 🙂

Zášť vedení města vůči TJ je do očí bijící, a to i přes veškeré vstřícné kroky, které TJ podniklo k narovnání vzájemných vztahů a po všech vstřícných krocích a nabídkách TJ, které nabídly vedení města. Ovšem, po negativních zkušenostech, lžích a úskocích, které vedením města proti TJ, od roku 2018 podniká, již nemůžeme důvěřovat nikomu, kdo je ve vedení města. A je úplně jedno, zda jde o Sobotku, Richtra, Kotyzovou nebo Rouska. Nikdo ze zmíněných neumí totiž jednat na rovinu, a to je trapné.

Najde se někdo, kdo stále věří tomu, že město chce pomáhat TJ, a že chce podporovat sport?

Chronologicky seřazený sled událostí pro ty, co mají rádi fakta:

16.11.2021 starostka seznamuje Radu města s převzetím rekonstruovaného víceúčelového hřiště

1.12.2021 starostka prezentovala Radě města následující:

“Starostka seznámila členy rady s návrhem na jednání s TJ Hrádek o možnosti nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely, případné výpovědi smlouvy, na základě které město v současné době pronajímá tělovýchovné jednotě pozemek. Tento pronájem byl součástí spolupráce města s TJ při snaze o revitalizaci areálu v minulosti.” 

9.12.2021 starostka na jednání Zastupitelstva města seznamuje přítomné zastupitele s následující informací o usnesení Rady města (která je samozřejmě nepravdivá) cituji:

“Starostka informovala o nájemním vztahu mezi městem a TJ. Týká se nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely. TJ má od města pronajatý pozemek na 10 let. Rada města se usnesla vypovědět tuto nájemní smlouvu a požádat TJ o pronájem plochy (nebo části) škvárového hřiště z důvodu možnosti umístění několika skatových prvků na tuto plochu. Město pronajímá plochu cca 1300 m2, pozemek ale nemá vhodný tvar. Starostka bude jednat o pronájmu plochy, která je v současné době nepoužívaná.”

16.12.2021 starostka TEPRVE seznamuje členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu, což je samozřejmě s podivem, když již na zastupitelstvu oznámila výsledek tohoto usnesení o kterém ještě nebylo vůbec jednáno:

“Starostka seznámila členy Rady města s návrhem na vypovězení smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely uzavřené městem s TJ Hrádek, z.s., jež se týká pronájmu pozemku p.č. 1579/107 o výměře 1 302 m2, zapsaném na LV 10001. Nájem byl sjednán s výpovědní lhůtou 2 měsíce.”

 Po tomto hlasování dne 16.12.2021, skutečně již dochází k usnesení Rady města v následujícím znění:

Rada města Hrádek schvaluje ukončení nájmu dle Smlouvy o nájmu pozemku pro nepodnikatelské účely podle ustanovení §2201 a násl. NOZ – Smlouva o nájmu pozemku nepodnikatelské činnosti k provozování sportovních aktivit, schválené ZM Hrádek dne 30.3.2017, jejímiž smluvními stranami jsou Město Hrádek, IČ 00258725 a TJ Hrádek z.s., IČ 18242049, podepsané dne 3. 4. 2017.”

Asi jen u nás v Hrádku je možné sledovat jak starostka vědomě lže zastupitelům na samotném jednání Zastupitelstva města Hrádek. A všem je to jedno…

Gratuluji, takhle my si tady žijeme.

David Redl, zastupitel

#ToNevymyslis

Začal nám nový rok. Rok 2022. Většina z nás přemýšlí nad určitými “předsevzetími”. Já jsem si také jedno dal. Pravidelně Vás seznamovat s krátkými postřehy “z druhé” strany. Ze strany jednoho z vás, který se stal součástí zastupitelstva města. Budu Vás seznamovat s tím, čemu já říkám: “To nevymyslíš…” 

Když někdo získá moc, tak tím získá i pocit, že dokáže dělat věci lépe než ostatní, protože jinak si nedovedu vysvětlit chování vedení našeho města. Proto kolektivní rozhodování, v rámci zasedání zastupitelstva našeho města, působí často velmi bizarním dojmem. Mám totiž nepříjemný pocit z toho, že jde jen o zájmy těch co jsou nyní u moci. Přijde mi, že jejich zájem není vycházet vstříc potřebám a přáním našich spoluobčanů, přesto že jim dali svůj hlas.

Za dobu svého působení v zastupitelstvu pozoruji, že mnoho lidí změnilo své názory, chování a postoje podle toho, jak je to pro ně výhodné, nebo proto, aby se nestali terčem kritiky. Pro mě je to nepochopitelné, protože to mám vnitřně nastavené jinak. Zmíněnou chameleoní dovednost zkrátka neumím. A ani nechci umět. Moje sebeúcta mi to nedovolí. Nicméně vnímám, že to je smutný obraz současné doby a stalo se to jistým standardem.

Do komunální politiky jsem vstoupil hlavně proto, že jsem chtěl, aby byl Hrádek, pro nás všechny, lepším místem pro život. Rozhodnutí vystoupit z komfortní zóny “noname” obyvatele a začít veřejně pracovat pro druhé je úžasná zkušenost. I přes to, že přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy vůči spoluobčanům. K tomu, aby se tak stalo, je třeba v sobě najít jistou dávku zdravého sebevědomí, nápadů a přesvědčení o tom, že narozdíl od jiných “vyměníte řeči u piva o tom, jak je všechno špatně a jak nic nejde”, za skutečné činy.

To vše je v běžné demokracii možné. Jenže… Vedení našeho města pojalo “demokracii” po svém. Část zastupitelů na zasedání zastupitelstva přichází s předem domluveným výsledkem hlasování. Jakýkoliv jiný názor nebo nápad vyřčený na samotném zasedání je už nezajímá. Z toho co od vás slyším, působí to na vás jako fraška, a já se vám nedivím.

Tak se stalo i v případě odměn pro strážníky Městské policie a ocenění Vlasty Vaskové. Oba dva případy jsem s Vámi řešil a chtěl jsem mít jistotu, že svůj názor nesdílím jen já.

Poslední zastupitelstvo města Hrádek, dne 9.12.2021 bylo přesnou ukázkou toho, jak se zastupitelé vládnoucí koalice, bojí projevit hlasováním svůj názor a tak raději před samotným zasedáním vymyslí cokoliv, aby se tak nemuselo stát. Proto s arogancí sobě vlastní, domluvení zastupitelé, hlasovali pro vyškrtnutí všech mnou zaslaných bodů z programu jednání. Bez pádného důvodu, ve stylu “jen tak”. S jediným cílem, vyhnout se hlasování. Proč? To se dočtete níže. Jisté je, že využili obdrženou informaci o neúčasti mé osoby na zastupitelstvu pro nemoc. Věděli tedy, že vyškrtnutí bodů proběhne hladce, protože své body nebudu obhajovat ani nebudu moct se jakkoliv bránit.

Ze zaslané omluvy z jednání Zastupitelstva města se také dozvěděli, že zastupitel P. Franta ode mě dostal plnou moc, aby mé body na jednání zastupitelstva přednesl. Zároveň jsem samozřejmě požádal o umožnění mé účasti distanční online formou. Na tento požadavek město pro jistotu nereagovalo vůbec. A nyní již vím proč. 

Zcela směšně tak působí, jak si zastupitelé mezi sebou před jednáním zastupitelstva rozdělili úkoly, kdo jaký programový bod navrhne k vyřazení. Zrušit bod “Odměny městským strážníkům” tedy navrhuje místostarosta Rousek. K odměnám pro Vlastu Vaskovou se dlouze vyjadřuje starostka Sobotková s tím, že také nakonec navrhne jeho vyřazení. Vyškrtnutí bodu “nezákonného požadavku Dotačních programů” požaduje tvůrce dotačních programů Ing. Kotyzová. A návrh na uložení úkolu pro Kontrolní výbor, který se odmítá zabývat podněty, navrhuje vyškrtnout z programu sama předsedkyně Kontrolního výboru Jitka Hejlová.

Tady bych mohl skončit s tím, že bylo řečeno vše, ale ono to tak není. Bizár chování zastupitelů, kteří hlasovali pro uvedená vyškrtnutí pokračuje…

Jednají vámi zvolení zastupitelé, Beranová, Franta, Hejlová, Hůza, Janečka, Kotyzová, Pech, Redl, Richtr, Rousek, Rychlá, Sobotka, Sobotková, Šístek a Špetková tak, jak to cítíte i vy občané? Jsou opravdu ti co přenáší vaší vůli na vlastní jednání vedení města? Nebo se jedná jen o nějakou domluvu, ve snaze vyhnout se hlasování?

 • Odměny strážníkům městské policie

Rada města ve složení Sobotková, Sobotka, Rousek, Kotyzová, Richtr rozhodla o tom, že nepožádá pro naše strážníky Městské policie o odměnu za nasazení strážníků v době pandemie na jaře 2021. I přesto, že na tyto odměny vypsalo Ministerstvo vnitra dotaci. Naše město tak mohlo být vůči našim strážníkům o 50%, štědřejší. Ale to se nestalo a zjištění, že Rada města o tyto finanční prostředky pro naše strážníky nepožádala byl pro mě šok. 

Požádal jsem tedy Radu města Hrádek o změnu rozhodnutí a chtěl jsem, aby dodatečně o tuto dotaci požádali. Jelikož jsem věděl, že tak Rada města neučinila, byl jsem domluvený s P. Frantou, že požádá za mě o zrušení tohoto bodu, protože již dotace nešlo přidělit. K tomu ale nedošlo, protože , místostarosta Rousek požádal o vyřazení bodu z jednání programu ještě předtím, než se P. Franta dostal ke slovu. Jsem přesvědčen o tom, že by si odměny za jejich nasazení v době pandemie zasloužili!

Je pro mě nepochopitelné, že velitel strážníků, starostka Sobotková, nezabojovala o své strážníky a nedokázala své kolegy radní přesvědčit o tom, aby hlasovali pro podání žádosti o dotaci. Zaráží mě to i z toho důvodu, že přesvědčit 12 zastupitelů o nutnosti vyškrtnutí tohoto bodu z programu jim problém nedělá, ale zvednutím ruky odhlasovat podporu pro ty, kteří v době pandemie odváděli pro město velmi záslužnou práci, jim už problém dělá. Strážníci, se narozdíl od starostky, úředníků a radních nezamkli na úřadě a nežádali všechny, aby své problémy vyřizovali telefonicky či mailem. Strážníci MP denně poskytovali své služby lidem kontaktně a nad rámec svých běžných povinností. Přesto se od jejich velitele “starostky” nedočkali možných mimořádných odměn na které přispívalo Ministerstvo vnitra. A resumé?

Tím, že byl můj bod tímto způsobem vyškrtnut z programu si strážníci mohou být jisti, že zastupitelé se chtěli vyhnout hlasování! Ukázali by totiž, že mimořádnou odměnu našim strážníkům přidělit nechtějí. Za tento postoj zastupitelů se opravdu stydím. Práce strážníků si totiž opravdu vážím. Je opravdu motivační, pracovat pod “šéfem” co neumí ocenit mimořádné nasazení.

 • Odměna pro Vlastu Vaskovou

Odměna pro Vlastu Vaskovou je obdobná situace v bledě modrém. Jen s tím rozdílem, že mnou navržená odměna, kterou jsem chtěl projednat v rámci bodu programu zastupitelstva pro Vlastu Vaskovou, byla pro radní zřejmě takovým zděšením, že museli v předstihu konat. O tom, že něco zákulisně proběhlo jsem přesvědčen, vyústilo to totiž ve zvláštní prohlášení Vlasty Vaskové na Kulturní a sportovní komisi. Vyjádřila se k mé osobě s tím, že jsem ji neoslovil a předem neprojednal mou snahu o její ocenění za celoživotní přínos pro naše město. Závěrem uvedla, že si prý nepřeje, abych záležitost dále projednával na Facebooku. No… Divný sled událostí. Vlasta na mě má telefon, mohla mě osobně kontaktovat a sdělit svůj názor přímo mě. Neučinila tak. Mohla reagovat i pod samotným příspěvkem na Facebooku, který zmiňovala a také tak neučinila. Vybrala si pro sdělení svého postoje Kulturní a sportovní komisi, kde bez mé přítomnosti (z důvodu nemoci) všem oznámila co chtěla. Nebo možná sdělila to, co chtěl sdělit někdo jiný. Já do jednání komise o jejím postoji nevěděl. A to proběhlo od zveřejnění mého příspěvku na FCB do jednání komise skoro měsíc. Zrovna tak jako můj první návrh na přidělení odměny (musel jsem posílat dva návrhy). Jsem tedy přesvědčen o tom, že Vlasta, tak jak jim znám, pokud by ji můj příspěvek na Hrádecké FCB skupině vadil, určitě by ho se mnou řešila hned po jeho zveřejnění. A já bych mohl hned provést i nápravu. Ale vše přišlo až s odstupem času a hlavně v době, kdy jsem poslal svou žádost o zařazení odměny pro Vlastu Vaskovou do programu jednání zastupitelstva.

Vlasta Vasková se na mě může zlobit, ale musí pochopit, že mám právo, coby zastupitel, navrhovat to, co cítím že je správné. Zároveň mně přijde opravdu divné, ptát se toho, koho navrhuji odměnit, zda mohu jednat o jeho odměně. Vám to divné nepřijde? Bylo to moje rozhodnutí a od vás jsem v tomto rozhodnutí získal obrovskou podporu, za což jsem byl rád.

Samotná otázka pak je, jak by Vlasta Vasková s finanční odměnou naložila. Pokud by můj návrh zastupitelé odhlasovali, odměnu mohla klidně věnovat Pionýrské organizaci, nebo mohla navrhovaných 50 tis. poslat třeba na dobročinné účely, bylo by to jen její rozhodnutí. 

Tím, že starostka podala návrh, aby zastupitelé hlasovali o vyškrtnutí bodu projednání odměny, Vlastě Vaskové, z programu jednání, může si být Vlasta Vasková jistá, že odměnu ji nikdo z těch co zvedli ruku pro vyškrtnutí, odhlasovat nechtěl !

I přes všechno co jsem napsal výše, i přes to, že Vlasta sdělila nějaké prohlášení na kulturní komisi, si trvám na tom, že za veškerou činnost pro město si odměnu opravdu zaslouží. A dokonce i titul čestný občan, který jsem také navrhl. Ale neochota odměnit Vlastu byla zřejmá. A až z pořízeného audiozáznamu jednání jsem slyšel starostky sáhodlouhé vysvětlení, proč nemůže být Vlastě Vaskové udělěn ani titul Čestný občan města Hrádek. Cítil jsem se u poslechu trapně, a v duchu si říkal, že rčení “mlčeti zlato” je více než pravdivé.

Jak mají občané vnímat skutečnost, že radní nemají problém přidělit odměnu 7.500,- Kč jednomu člověku, za jednu uspořádanou kulturní akci, navíc s odůvodněním, že se jednalo o vzornou reprezentaci města. A přitom mají problém hlasovat o odměně někoho, kdo obětoval celý svůj život hrádeckým dětem a akcí vzorně reprezentujících město uspořádal stovky, ne-li tisíce?! V téhle souvislosti jsem si vzpomněl i na to, jaký mělo vedení města problém odměnit MUDr. Starkovou. Samozřejmě také za její celoživotní přínos a oddanost našemu městu. Co má vedení města stále za problém? Chápe to někdo z vás?

V této souvislosti se přesto snažím oprostit od řečí, že akce za kterou byla radními vyplacena odměna 7.500,- Kč s odůvodněním “za propagaci města a spolupráci s městem”, byla vyplacena hlavně za politickou prezentaci ODS. To ostatně dokládají i stránky samotné ODS, kde se pyšní návštěvou senátora Karpíška a ten děkuje za pozvání stranické kolegyni, starostce Sobotkové, jak jsem byl upozorněn, právě po této akci. Pokud by tomu tak bylo, byla by to zřejmě “odměna za politickou reklamu”, která však nešla z kasy ODS, ale z městského rozpočtu. Pohled na hlasování zastupitelů, s cílem vyhnout se udělení odměny Vlastě Vaskové, by tak byl ještě trapnější.

(Zdroj FCB ODS: https://www.facebook.com/1092351620920512/posts/1987988134690185/)

 • Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru Zastupitelstvem města

Úkol zcela nemožný… Dlouhodobě kritizuji politickou hříčku naší koalice. Po výstupech kontrolní činnosti Kontrolního výboru, kdy výbor nacházel pochybení v činnosti města, doplnila koalice Kontrolní výbor na 5 členů, čímž získala hlasovací převahu. Doplnila členy výboru svými lidmi. Od té doby se snaží tento krok obhájit řečmi o údajném navýšením objemu práce. Což lze zdokladovat, že je jen bezcenná a nepravdivá fráze. Faktem tak zůstává, že kontrolní výbor je kontrolován vedením města. Takový náš hrádecký Kocourkov. Zastupitelům jsem můj názor na jednáních sdělil několikrát a sděluji to i zde. 

Ostatně Kontrolní výbor svým opakujícím se počínáním mé tvrzení jen potvrzuje. Jediné co zatím nijak kontrolní výbor nedokázal je potvrzení údajného navýšení objemu kontrolní činnosti a kvalitní výstupy ze svých kontrol. Pokud se zamyslím, může jít o dva problémy z nichž jeden by opravdu nebyl politický, ale to by nic neměnilo na faktu, že máme nefunkční kontrolní výbor. První problém může být, že členové kontrolního výboru neumí dělat svou práci. Druhý problém je neméně závažný a to, že díky politické loajálnosti členů kontrolního výboru se provádí jen nejnutnější kontrolní činnost bez snahy poukázat na případné problémy. 

Osobně mám výhodu, že nejsem nikterak svázán s naší koalicí a tak při své práci zastupitele chyby nalézám a snažím se na ně kontrolní výbor upozornit. Výbor i přes upozornění pak chyby stejně nenachází což uvádí i ve svých zprávách. Pokud jsou chyby nepřehlédnutelné, vyhnou se dalším problémům tak, že do zápisu uvedou, že se podněty zastupitele Kontrolní výbor zabývat nebude. 

Považuji to za drzost. Každý z Kontrolního výboru, kdo pro toto usnesení zvedl ruku, by měl ve výboru skončit a odevzdat všechny finance za práci, kterou neodvádí, včetně předsedkyně komise. Finance jdou totiž z rozpočtu města, a tedy z daní občanů města. Brát peníze a přitom odmítat řešit zaslané podněty? Kam jsme to u nás ve městě dospěli? 

Když nechce pracovat Kontrolní výbor sám o sobě, může mu to nařídit zastupitelstvo, kterému je výbor podřízen. A tak jsem i učinil. Podněty, které jsem zaslal Kontrolnímu výboru a on se jimi odmítl zabývat, jsem zaslal do bodu jednání Zastupitelstva města s názvem: “Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru”

A výsledek? Asi největší bizarnost jednání. Předsedkyně kontrolního výboru Jitka Hejlová navrhne zastupitelům, aby tento bod vyškrtli z jednání. A koalice s předem domluvenými zastupiteli, tak učinili. Co si asi tak říkáte vy, když tohle čtete? Někdo, kdo předsedá kontrolnímu výboru požádá o to, aby nedostali úkol zkontrolovat došlé podněty. 

Po tomto počinu se asi nenajde už nikdo, kdo by uvěřil, že kontrolní výbor není pod kontrolou koalice. Všichni co zvedli ruku, totiž dali všem občanům najevo, že si nepřejí být kontrolováni. 

 • Zrušení nezákonného požadavku města

Město se v textu Dotačních programů 2022 nezákonně dožaduje, aby každý žadatel o městskou dotaci, na požádání, předložil k nahlédnutí veškeré účetnictví a další evidence městu ke kontrole. 

Tento slovní paskvil máme v Dotačních titulech 2022 poprvé. Finanční výbor pod vedením MUDr. Richtra, jej do textu doplnil v rámci úprav Dotačních titulů města, a prosadil ho na podzim 2021. V loňském roce se téhož dožadovali dopisem všem, kdo získali dotaci města nad 50 tisíc. Letos šli ještě dál a zapracovali požadavek přímo do textu Dotačních programů 2022.

V loňském i letošním roce, jsem vedení města opakovaně upozorňoval na nezákonnost tohoto počínání. Odpovědi, na základě jakého zákona takto činí, se vyhýbají dodnes. 

Považoval jsem tedy za správné, napravit nezákonnost tohoto požadavku projednáním na Zastupitelstvu města. Zaslal jsem tedy do programu jednání bod, kde se tento problém měl projednat a změnit požadavky tak, aby odpovídaly zákonu. Už mě ani nepřekvapilo, že se o slovo přihlásila Ing. Kotyzová a navrhla vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva. Ta Ing. Kotyzová, která se podílí na vytváření dotačních programů v našem městě. Ta Ing. Kotyzová, která každý rok přednese zastupitelům seznam nutných změn v dotačních programech. Změny jenž nepřináší žádná pozitiva, ale zároveň vždy nějakým způsobem postihnou TJ Hrádek. Dotační programy dělám již bezmála 10 let a naše město je asi jediné, které každý rok mění podmínky dotačních titulů. Není to však z důvodu zjednodušení nebo výhod pro žadatele. Naopak, výsledkem jsou vždy komplikovanější a administrativně náročnější dotační programy, navíc s implementovanými nezákonnými požadavky na žadatele. 

Zastupitelé jež zvedli ruku i pro toto vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva jasně spoluobčanům ukázali, že nezákonné požadavky vedení města v dotačních programech chtějí mít.

Tímto textem jsem se jen snažil ukázat na stav našeho zastupitelstva, které jste si svobodně zvolili.

David Redl, zastupitel

Blažena Svobodová je lhářka

Přemýšlím, jak vnímáte situace, když někdo někoho veřejně obviní ze lži. Z osobní zkušenosti mám ověřeno, že lidé často věří obvinění bez toho, aniž by si ověřili důkazy pro tato tvrzení. A jak se zachovat, když vyjde najevo pravda a ten, kdo obvinil někoho ze lži je sám usvědčen z toho, že je lhář?! Já mám jasno, když někdo vědomě lže, musí očekávat, že když vyjde pravda najevo, bude zveřejněna.

Lež, jakákoliv, je amorální. Lež, ve spojení s křivým obviněním, je horší o podstatu snahy vědomě ublížit. Z mého pohledu, a na poměry velikosti našeho města, se to u nás děje poměrně často.

Tento konkrétní příklad se týká nově pořízeného vánočního osvětlení v našem městě.

Fakta:

 1. Město instalovalo vánoční osvětlení na našem náměstí ve stylu, který X let nedoznal změn.
 2. Na facebookovské Hrádecké skupině 21.11.2020 občané vznesli dotaz na starostku, nebo na někoho s městem spojeného ohledně další světelné výzdoby města.
https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2848281542058173
 1. Jelikož starostka neodpověděla a nereagoval ani “nikdo s městem spojený”, vyčkal jsem několi dnů, konkrétně do 23.11.2020, a zeptal se, zda, občany vznesený podnět, mohu začít oficiálně řešit jako zastupitel.
 1. 25.11.2020 jsem odeslal oficiální žádost na město s dotazem kam se podělo původní vánoční osvětlení pořizované před X lety, a také jsem vznesl požadavek na pořízení nového vánočního osvětlení tak, jak zaznělo v návrhu od našich občanů.
 1. Dne 2.12.2020 dochází v našem městě k instalaci nové světelné vánoční výzdoby v ulici 1. Máje a u vánočního stromečku na náměstí. A zároveň je na stejné facebookovské skupině poděkováno městu.

Zde by mohl celý příběh skončit… Ale to by nebylo ono. Za tento počin musí přijít odplata! Přesně tak, jak je u nás ve městě zvykem.

Dne 3.12.2020 se na téže facebookovské Hrádecké skupině vyjadřuje k mé osobě zaměstnanec úřadu, Blažena Svobodová (knihovnice), a tvrdí občanům, teď budu parafrázovat, že po mých 5 minutách slávy bych mohl poděkovat hlavně těm, kteří na pořízení výzdoby měli skutečně zásluhu.

https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2856861371200190

Zde tedy zareaguji. Blaženo Svobodová, musím ti vysvětlit, že veškerá výzdoba se pořizuje z peněz města, tudíž z peněz občanů! Každý, kdo disponuje s penězi města na úřadě, od starostky počínaje, přes Radu města až po Zastupitelstvo města konče, nakládá s majetkem, který mu nepatří !!! Je mu pouze svěřen do péče, díky důvěře, kterou obyvatelé vyjádřili jednotlivým zastupitelům ve volbách. Požadavek na pořízení dalšího vánočního osvětlení vznesli občané a nákup byl uhrazen z rozpočtu města, tudíž poděkování patří především občanům! Je skvělé, že se nebáli ozvat !!!

Dále pak Blažena Svobodová pokračuje již ve LŽÍCH, kdy tvrdí, že VÝZDOBA BYLA OBJEDNANÁ (to, že ještě není k dispozici, omlouvá tvrzením, že v téhle době nejde nic jako mávnutím proutku), dále pak uvádí další LEŽ, ŽE JSEM BYL INFORMOVÁN, ŽE JSOU OSVĚTLENÍ OBJEDNANÁ A ŽE SE PŘIPRAVUJE JEJICH INSTALACE !!!

https://www.facebook.com/groups/Iris.Mazourova/permalink/2856861371200190

Dozvěděl jsem se, že mnoho lidí jejímu tvrzení uvěřilo, protože Blažena Svobodová je přeci zaměstnanec úřadu a tak musí na 100% vědět, jak to doopravdy je !!! Tvrzení by to mohlo být logické, ale… Z těch důvěřivých se zřejmě nikdo nezamyslel nad tím, proč, i přes konkrétní dotaz na starostku nebo na někoho z úřadu, nebylo občanům na zmíněný dotaz zodpovězeno. Mohlo přeci ten den v odpovědi na dotaz zaznít, že výzdoba je již objednaná a že ještě není k dispozici, protože v této době nejde nic jako mávnutím proutku. Bylo by vše vyřešené…

Ale já vám povím, proč nikdo neodpověděl.

Protože všechna veřejná tvrzení Blaženy Svobodové, která pronesla, jsou LEŽ !!!

Dne 4.12.2020 jsem tedy samozřejmě vznesl dotaz na město, kde jsem požadoval odpověď, zda jsem byl skutečně informován o tom, že osvětlení je objednané a že se připravuje jejich instalace. Také jsem požadoval kopii faktury a kopii objednávky tohoto osvětlení.

Jedná se o jednoduchý administrativní úkon, který by každý jiný úřad vyřešil obratem, ale u nás to tak nefunguje. Došlo k tomu, co jsem očekával, průtahy, získávání času, a místo odpovědí přicházejí pouze otázky na mou osobu, proč informace chci, jak s nimi naložím atd.. Jelikož náš tajemník, Ing. Jiří Drnec je jeden z těch, co znal pravdu, je nanejvýš jasné, že vše dělal s vědomím maximálně oddálit zaslání mnou požadované informace. Tajemník úřadu tedy věděl o lži, ale zároveň si uvědomoval, že zastupiteli nemůže odmítnout odpověď. Komu se chtěl zavděčit svým prapodivným počínáním, ví jen on sám.

Závěrem budu pouze parafrázovat odpovědi starostky na moje dotazy. Co z nich vyplývá, je zřejmé. Ing. Jiří Drnec si sice dal práci s oddálením zveřejnění této informace o dva měsíce (nesmyslným dopisováním, které starostka považuje za adekvátní), ale to nic nemění na tom, že vánoční svátky 2020 pro mě získaly pachuť lží a intrik, bez kterých se u nás ve městě bohužel neobejde ani nákup vánočního osvětlení.

Z odpovědi starostky na mé dotazy vyplývá následující:

 • NIKDY JSEM NEOBDRŽEL INFORMACI, ŽE OSVĚTLENÍ JSOU OBJEDNANÁ A ŽE SE PŘIPRAVUJE JEJICH INSTALACE. ZVEŘEJNĚNÁ TVRZENÍ BLAŽENY SVOBODOVÉ BYLA TEDY LEŽ.
 • OBJEDNÁVKA VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ BYLA VYSTAVENA AŽ 25.11.2020, TUDÍŽ V DEN, KDY NA MĚSTO DORAZILA MOJE OFICIÁLNÍ ŽÁDOST, A PŘESNĚ 2 DNY POTÉ, CO JSEM ZAČAL VŠE ŘEŠIT NA ZÁKLADĚ PODNĚTU OBČANŮ. TVRZENÍ, ŽE VŠE JIŽ BYLO OBJEDNANÉ, BYLA TAKÉ LEŽ.
 • OBJEDNÁVKA ZA CCA 100 TIS. KČ, BYLA, DLE MÉHO NÁZORU, VYŘÍZENA FIRMOU DECOLED s.r.o. V REKORDNĚ KRÁTKÉM ČASE  (25.11. objednáno, dne 2.12. bylo již ve městě instalováno – tzn. vše vyřízeno za 4 pracovní dny), LŽÍ BYLO TEDY I TVRZENÍ ŽE V DNEŠNÍ DOBĚ NEJDE NIC JAKO MÁVNUTÍM PROUTKU !

Omluvu za zveřejněné lži od Blaženy Svobodové neočekávám, mohla totiž přijít už dávno, ale do dnešního dne nepřišla. To o charakteru hovoří vše. Osobně bych považoval za normální omluvit se, když zjistíte, že jste o někom zveřejnili lež. Každému se může stát, že zveřejnil mylné informace, které obdržel, ale neověřil si je a tím někoho poškodil. Ale to je dnes již jedno a svědčí to spíše o úmyslu než o nevědomém chování. A to po svých negativních zkušenostech rozhodně nehodlám tolerovat !

Ale hrátky s pravdou v tomto případě předvedlo i město samotné. V příspěvku na své facebookovské stránce Města Hrádek se pyšní informací o investicích do vánoční výzdoby v roce minulém a informuje občany o pokračujících investicích v roce letošním.

Pokud se na základě zveřejněné oficiální informace konkrétně zeptáte na to, kde je uvedena zmínka o plánovaných investicích na vánoční osvětlení, 2020 dostanete odpověď (viz obrázek níže), která vám sdělí, “přeložím”, že informace o pokračujících investicích je hodně upravená pravda. Nákup světel totiž nebyl uváděn v žádném dokumentu města (plán investic). Nešlo tedy o žádnou plánovanou investici, ale o akutní objednávku, která přišla právě na základě ohlasu vás občanů…

David Redl, zastupitel

Zastupitel města, kdo je zlý a kdo dobrý?

Nikomu z nás se nestane, že se ráno probudí a je z něj najednou bez jakékoliv příčiny zastupitel svého města, nebo chcete-li jinak, komunální politik. Zastupitel je totiž zástupce svých voličů (sousedů, spoluobčanů), který získal důvěru a hlasy, aby skrze něj byly prosazovány změny, které mají zajistit v obci (městě či vesnici), kde všichni společně žijí, nejlepší možné podmínky. Zkrátka má se snažit, aby všem bylo v jejich obci co nejlépe.

Takhle to vnímám já. Také vnímám, že v komunální politice na malých obcích se mají zastupitelé chovat jinak, než na státní úrovni, už jen díky tomu, že jsme sousedé a téměř si “vidíme do talíře”.

O úspěch ve volbách usilují strany a nezávislá občanská sdružení. Jsou složená z jmen našich sousedů, nebo více či méně známých tváří obyvatel naší obce. Kandidáty ze svého okolí většinou známe, ať už podle obličeje, nebo podle jména, ale nejlepší variantou je, pokud je známe podle jejich činů a práce. Je fakt, že někdy volíme i někoho koho vůbec neznáme. Nicméně tady začíná výběr!

Programy na malých městech jsou jasné, jsou to běžné potřeby obyvatel. Klasické politické programy asi nikoho moc neoslní. Jsem ale přesvědčen, že všichni obyvatelé by jistě ocenili společný konsensus (společný postoj či shoda) bez toho, aby se koukalo na to kdo je z jaké strany či sdružení. Ale to se neděje.

Po zvolení má každý zastupitel svůj jeden unikátní hlas, svůj jedinečný názor, postoj, právě pro který byl třeba zvolen. Po volbách pak vnímám dohodu některých zastupitelů na společném způsobu hlasování jako podvod na občany. Tato dohoda se vytváří za jediným účelem, užívat si 4 roky moci po svém. Zda takto získanou moc využíjí ku prospěchu obce nebo ne ukáže samozřejmě jen čas. V zastupitelstvu o 15ti členech jako je tomu u nás, má tuto moc 8 domluvených lidí.

Takto se ze zbytku zastupitelů (7 osob) vytváří počátek dvou typů zastupitelů, ti co se loajálně přidají a ti co si zachovali své názory a postoje. Ale ti, co si zachovají své názory jsou z možnosti cokoliv ovlivnit “politicky vyšachováni”. To není postesk, ale nahlas vyslovený fakt. Vše je o dohodách a o tom na jakou stranu se kdo chce přiklonit. Osobní a morální zodpovědnost vůči svým voličům je tedy na každém jednom zastupiteli. Takhle, uměle, se na malých městech vytáří opozice a také řeči o tom, že některý zastupitel je “zlý”

Jak jsem zmiňoval, zastupitelem se nikdo neprobudí, většinou vás někdo z nějakého pro něj jasného důvodu osloví v období příprav na komunální či jiné volby a baví se s vámi o tom zda byste chtěli kandidovat a v lepším případě se s vámi dělí o informace jaká by byla vaše role v této funkci a co je cílem této práce. V horším případě se stanete jen jménem na jeho kandidátce, buď proto, že máte povolání nebo jméno co na kandidátce získává hlasy (horší varianta – čistý kalkul) a nebo proto, že chcete tomu kdo vás oslovil pomoci, ale víte, že nechcete nic pro město dělat. Nemáte to zapotřebí, svých starostí máte dost (což je běžný argument).

Osobně jsem se s touto situací setkal poprvé již v roce 1994. Tehdy jsem byl osloven bývalým starostou panem Perlíkem a objevil se tak na kandidátce po boku některých jmen, která znáte v zastupitelstvu dodnes. Tehdy mě překvapil získaný počet hlasů a to, že jsem byl do zastupitelstva zvolen. Na kandidátce bylo tehdy totiž mnoho vzdělanějších a zkušenějších kandidátů, než jsem byl já ve svých 22ti letech. Bylo to tedy překvapení, ale překvapení hodně zavazující.

Když člověk získá důvěru, mám to nastavené tak, že ji nechci zklamat. Nápady jsem předkládal, ale dodnes si pamatuji, že uspěl jen jeden. Ale i ten potěšil. A odnesl jsem si poznatek, že moje zkušenosti ve 22ti letech nemohly být natolik přínosné. Možná jsem pomohl tehdejšímu vedení poskytnout alespoň nějakou zpětnou vazbu jiné generace. Demokracie byla v roce 1994 “stále v plenkách” každý se s ní teprve seznamoval. Bylo 4 roky po revoluci a stále byl každý zvyklý na to, že ho někdo řídí a organizuje mu život, bylo to totiž zažité.

Čas nelze zastavit, žijete a sbíráte životní zkušenosti. Dostanete se do věku, kdy máte rodinu, práci, postavení možná jste někde aktivně činní v rámci komunitní činnosti. Politiku vnímáte jen z TV či z médií. A nemáte chuť si někde přidělávat starosti tím, že se budete aktivně do čehokoliv zapojovat. Ale vnímáte, že takto nemůžete nic změnit. I přesto, že vás některé věci štvou a máte již zkušenosti abyste si své názory a nápady dokázali obhájit a případně prosadit.

Pak přijde náhoda a životní zlom. A další zkušenosti. Bohužel z velké části negativní.

V mém případě se tak stalo v roce 2018 rovnou dvakrát, vlastně třikrát. Byl jsem osloven současnou poslankyní České Republiky, že si všimla mých aktivit ohledně TJ Hrádek a snahy o revitalizaci areálu a zlepšení sportovních podmínek v našem městě. Naše město prý zná a ráda by nějakým způsobem pomohla. Byl jsem tehdy nesmírně potěšen, nikdo vaše snahy v rámci TJ většinou ani neocení. Vše je bráno jako samozřejmost nebo možná jako povinnost. Já nikdy tuhle funkci nechtěl a když už jsem byl zvolen, přijal jsem ji s pokorou a respektem. Věděl jsem, že to bude hlavně o práci a ne o nějakém uznání nebo poděkování. Také jsem měl pocit, že jsem ve věku, kdy za všechny roky v TJ, z dob kdy jsem byl sám dítě, mohu TJ také něco vrátit. Proto jsem byl oslovením paní poslankyně velmi překvapen, potěšen a spolupráci samozřejmě s nadšením uvítal.

Všechna naše další setkání a společná práce vedla nakonec k sepsání žádosti o dotační grant na celkovou revitalizaci sportovního areálu TJ Hrádek, který měl velkou šanci na úspěch, díky kvalitně zpracovanému projektu a tehdy prosazované podpoře. Všichni okolo se snažili pomoci, nejtěžší úkol nakonec bylo získat podporu od vlastního města. Což opravdu nečekáte. Podmínky tehdy byly stanoveny na 20% finanční spoluúčast v rámci projektu, což by znamenalo, pokud by byl grant schválen, uvolnit z rozpočtu města cca 3 mil korun. My bysme však získali dalších 15 mil. dotace navíc na celkovou revitalizaci chátrajícího areálu. Celkem jsme mohli počítat s realizací prací v areálu za celkových 18 mil. Kč, pokud by vše bylo schváleno.

Postoj tehdejšího vedení, ale i mnoha současných zastupitelů byl negativní. Možná si někteří vzpomenete na petici a přesvědčovací akce ze strany mé a celé TJ, kterými jsem se snažil všechny přesvědčit. Ale nedařilo se. Argumenty ani fakta bohužel nepomohly. Zbylo jediné, zeptat se vás, občanů zda chcete v Hrádku lepší podmínky pro sport a volné chvíle s rodinou a dětmi. Zjistil jsem totiž, že vy občané našeho města máte tu největší sílu, jen ji nevyužíváte! Sepsal jsem tedy petici. Tento způsob upozornění na to, že lidi chtějí změnu pomohl. Zastupitelé nakonec finance na Zastupitelstvu města odsouhlasili, ale bohužel již pozdě, náš projekt termínově přepadl do druhého kola schvalování dotací a to se již nakonec pro změny na ministerstvu školství a tělovýchovy neuskutečnilo. Tímto přišla vniveč mnohaměsíční intenzivní práce a snaha všech o změnu. Vše jsem tak považoval za uzavřené, ale odnesl jsem si první nepříjemný poznatek, jít proti vedení města je něco co se nedělá a každý kdo to udělá to musí pocítit. I přesto, že jste použili jen ty prostředky, které vám naše země umožňuje. Okamžitou reakcí vedení města, byla výpověď z pozemku, který jsem si od města před 2 roky pronajal. Do té doby vše fungovalo normálně a bez problémů. Samozřejmě jsem se bránil. Město ale v rámci “odvety” přistoupilo k soudnímu sporu, který nakonec dopadl v můj prospěch, ale zjištění reality bylo tvrdé a já nechápal co jsem udělal špatně. Bylo to o tom, že jsem díky lidem docílil změnu názoru?

Říkal jsem si, že snad ne, tehdy měl starosta totiž “v šuplíku” projekt za 12 milionů na výstavbu umělého hřiště, který chtěl realizovat. Jedno umělé hřiště, mělo stát cca 12 mil. místo 3 mil. spoluúčasti na dotaci! Navíc výstavba umělého hřiště byla v rámci revitalizace zahrnuta také, tak proč ta zloba a “msta”? Jsem přesvědčen, že to byla reakce na petici a neposlušnost.

Petice o více jak 800 podpisech naštvala zastupitele? Proč? Je to přeci legitimní způsob jak dát věci do pohybu a přesvědčit vedení, že to není jen moje aktivita, ale že změnu chce víc lidí.

Když po pár letech prožijete podobnou situaci znovu při projednávání petice ohledně Mudr. Starkové a vnímáte u vedení podobné nálady, a cítíte stejnou zlobu, uvědomíte si, že se nic nezměnilo. Když lidé chtějí něco jiného než vymyslí radní je zle. Proč jiný názor nebo vůle obyvatel tak strašně rozčiluje vedení našeho města?

Každý problém má vždy dvě možnosti řešení. V tomto případě to je buď se na všechno vykašlat a zklamat lidi kteří vám věří, a nebo se problému postavit čelem a pokusit se o změnu.

A zde znovu zasahuje osud. Podzim 2018 , volby do senátu ČR za obvod Rokycany. Nikdy jsem nebyl politik, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a stále nejsem, a nikdy by mě nenapadlo, že jednou večer zvednete telefon a dostanete nabídku na možnost stát se jedním z uchazečů o post kandidáta na kandidátní listinu obvodu Rokycany. Dvakrát jsem odmítl. Kvůli své práci, kvůli rodině, kvůli tomu že se nepovažuji za politika. Ale argumenty, že když chce člověk věci ovlivňovat musí proto sám něco udělat mě přesvědčily. Řekl jsem si, že zkusím být Hrádku či TJ prospěšný i jinak, kdyby to vyšlo. Martyrium toho co vše se děje než se stanete opravdovým kandidátem nebudu popisovat, kdo to nezažil nepochopí, ale nakonec jsem uspěl a kandidátem se opravdu stal. Už to byl pro mě mega úspěch. Neznámý a z malého města, bez větších ambicí překonat mnohem známější tváře pohybující se ve světě politiky roky. Konečné sečtení výsledných hlasů po volbách bylo pro mě opět velkým překvapením, získal jsem přes 4300 hlasů. Dobojováno. Senátor může být jen jeden o zbylé pořadí zde vůbec nejde. Další zkušenost za mnou. To, že člověk neskončil jako outsider na posledních místech vlastně udělá vnitřně velkou radost. Stejně tak jako pozdější oslovení zda bych přijal kandidaturu do Europarlamentu. To jsem odmítl rovnou. Odloučení od rodiny by pro mě byl tak zásadní problém, že jsem s odmítnutím vůbec naváhal. Ale zase! To co člověk myslí dobře a dělá to s pocitem, že může svému městu pomoci, někteří vnímají zcela opačně. Asi je to podle pravidla podle sebe soudím tebe, když je známé o jaké lidi šlo, ale to je na svědomí každého jednoho. Já jsem stále stejný, názory i postoji.

I podruhé vše bylo o náhodách. Stejná paní poslankyně, která mě navrhla do seznamu uchazečů a posléze přímo na kandidáta do senátu řekla totiž jednu zásadní věc: “V hospodách, na facebooku ani blbými řečmi na ulici či u televize se nikdy nic nezmění! a pokračovala: “Pokud ti jde o skutečnou změnu, musíš přijmout zodpovědnost za své činy, musíš vystoupit z anonymity a veřejně se postavit za své nápady a pracovat na tom je zkusit prosadit do praxe. Pokud máš rád vaše město, jako komunální politik toho můžeš ovlivnit hodně!” Zároveň mně nabídla možnost kandidovat v našem městě jestli si seženu k sobě lidi, kteří se se mnou na změnách budu chtít aktivně podílet. Uvědomil jsem si vyřčenou pravdu, nechci být stejným kecalem u piva! Až se jednou ohlédnu za svým životem, chci si říct, něco jsem pro změnu udělal. Dostal důvěru a snažil se. Lidé jsou různí a tak jsem věděl, že nemůžete být po vůli všem, nicméně jsem byl rozhodnut přesvědčit každého prací a to se snažím dělat doposud.

Po komunálních volbách 2018 jsem se skutečně stal zastupitelem. Zúčastnil se také prvního a zároveň posledního povolebního jednání. Bylo to jednání, kde se dopředu domlouvá co bude. Takové to jednání před samotnou volbou nových představitelů města na ustavujícím zasedání Zastupitelstva našeho města. Když se ve velké politice projednává rozpočet, myslím si, že se tomu slangově říká “porcování medvěda”. Chování naší koalice na tomto jednání bych přirovnal právě výrazem “porcování medvěda”, protože nám oznámili jak naporcovali funkce a svou moc. Zaznělo dokonce, že co se v Radě města “upeče” to Zastupitelstvo schválí. V našem městě se účastnilo voleb 5 subjektů a každý má svého zástupce v Zastupitelstvu města. Můj návrh zněl, že by bylo dobré a spravedlivé, kdyby se Rada města skládala právě ze zástupců všech pěti stran a sdružení tak, aby v Radě města zaznívaly názory všech. Rada města stejně své výsledky hlasování a veškerá doporučení předkládá zastupitelům. Předpokládal jsem, že ti by svým nezávislým hlasováním (podle toho tak jak to každý vnitřně cítí s čím souhlasí a nesouhlasí) tyto návrhy korigovali a doplňovali o své názory a připomínky. Ale názor koalice zněl jasně, a odpověď ještě jasněji. NE ! My jsme volby vyhráli a domluvili se kdo ve městě bude vládnout. Zbytek už znáte funguje to tak doteď.

Právě tímto postojem a jednáním vytvořila současná vládní koalice našeho města svou OPOZICI! Přesně v duchu velkých měst a vrcholné politiky!! Ani já, a myslím si, že mohu říct, že asi ani Petr Franta neměl po svém zvolení v úmyslu se stát opozičním či “zlým” zastupitelem. Chtěli jsme pracovat pro město Naše současná role byla vytvořena dohodou koalice a “vyšachováním” v rámci politické hry. Ale i to je demokracie. Já to respektuji a podle toho přistupuji ke své práci zastupitele, věnuji se činnosti, která souvisí s prací opozice. Z řad občanů jsem vše vnímal, ve zpětné vazbě, jako podvod na ně samotné. Vím, že lidi očekávali, že 15 lidí potáhne za jeden provaz ve snaze dělat město lepším, nebo že bych to špatně vnímal?

Dobrý či zlý je otázka jak od Hamleta. V Hrádku opozice nikdy nefungovala jako opozice. Za dobu kdy jsem aktivně vnímal komunální politiku našeho města jsem poznal jediného opozičního zastupitele, který se nebál promluvit, zjišťovat si informace a stál si za svým názorem a postoji. Byl to pan RNDr. Jiří Branka, bohužel byl na to sám.

Nyní v opravdové opozici fungují dva zastupitelé. Zbytek je složen z vládnoucí koalice a zastupitelů, kteří chtějí mít svůj klid. Za 1600 Kč měsíčně (pokud zároveň pracujete jako člen komise) zvedají ruku možná tak, aby nikoho nenaštvali. Do hlav jim člověk nevidí. Třeba by uměli odůvodnit svá hlasování. Ale dost pochybuji. Často totiž ignorují fakta, sdělené informace nebo nechtějí přemýšlet nad tím zda to co se tvrdí je skutečně pravda. Nepovažují to zřejmě za důležité. Také připravenost zastupitele na jednání zastupitelstva města je individuální záležitost. Každý se připravuje dle svého, někdo poctivě, někdo vůbec i to hovoří o přístupu ke své funkci. Jak se kdo připravuje na jednání lze snadno vypozorovat, podle toho pak vypadá i hlasování…

Pro některé platí dříve zažité, “že je dobré být za dobře s vedením než mít vlastní názor”. Takhle mají totiž svůj klid. Po vlastních zkušenostech se jim ani nedivím. Ale stále je to o svědomí a charakteru. Většina obyvatel města se stala svědky toho, že za veřejný (nehodící se) názor můžete být kdokoliv popotahován. Třeba policií. Tenhle fakt vás asi umí “nahlodat…” Sice se všechno zaonačí tak, aby to vypadalo, že s městem to nic společného nemá, ale fakta stejně nakonec ukázala že tam spojitosti jsou. Kdo další by za těchto podmínek chtěl být opozicí? Nikdo.

Navíc mnoho těch co jsou v zastupitelstvu již léta mají své důvody nevyčnívat a být “hodný”. Prostě když z městkého rozpočtu máte zajištěný roční příjem pro svou firmu nebo firmu svých blízkých, z principu věci budete “kámoš”. A nejde jen o tyhle vazby. Asi si každý vzpomene na rčení “koho chleba jíš toho píseň zpívej” jak a u koho to v našem městě platí si pozorný občan vydedukuje sám.

K čemu to vede a co to znamená? Vnímám co mi říkají lidé, jste ti ZLÍ, jdete proti městu, kdyby jste nedělali to co děláte, vedení by udělalo mnohem víc. Takto vzniká zlý a hodný zastupitel! Ale je to opravdu tak? Zamyslete se, opravdu jedním hlasem mohu ovlivnit to, kolik toho město udělá, či to kolik peněz utratí, kolik máme asistentek, nebo zaměstnanců úřadu, nebo zda se koupí nový automobil? Ne, to opravdu jedním hlasem neovlivníte…

 • Za dva roky jsem pouze svědkem toho, že vedení úřadu se stává čím dál tím méně transparentní. Proč?
 • Vnímám, že určité informace se dostávají jen k určitým lidem, ne ke všem zastupitelům stejně. Natož k občanům. Proč?
 • Vnímám, že jsou sdělovány informace, které se dále buď nedají ověřit, nebo se ve výsledku dozvím, že informace veřejně sdělená a šířená není pravda. Proč?

Co se za těmito kroky má skrýt? Přeci když někdo něco dělá dobře, nemusíte se s tím tajit a cokoliv schovávat! Naopak!! Ale hlasování o tom dělat vše více transparentně podpoří pouze dva hlasy. Proč?

Jako opoziční zastupitel se tedy musím ptát, jinak se k informacím nedostanu. Ptát se musím oficiálně. Jako opoziční zastupitel se snažím pracovat, navrhuji a předkládám protinávrhy. Ale kolik si myslíte, že jich koalice schválí, když jste vlastně ten “nepřítel” v jejich očích? Jako opoziční zastupitel kontroluji, protože vím a dokladuji, že Kontrolní výbor neplní svou funkci. Ale opět to nikoho netrápí. Je to tak zřejmě v pořádku, protože vysvětlením tohoto stavu je popis toho co výbor musí a nemusí místo zamyšlení nad chybou. Doplnění kontrolního výboru na 5 členů s hlasovací převahou koaličních členů bylo totiž dalším politickým tahem. Kontrolní výbor, z logiky věci, byl vždy prací opozičních stran, proč je u nás v rukou koalice? Přijde na to někdo?

Kapitola sama pro sebe a vrchol povolebního “ledovce” je pak nový tajemník našeho úřadu, dříve člověk, který ač nebyl zastupitelem měl na tehdejší vedení města řadu připomínek, stížností a rád si s vedením a samotným starostou Perlíkem často dopisoval.

Tehdy jsem zaznamenal, že vedením byl označován jako “prudil”. Tak tento prudil se měl stát nezávislým tajemníkem úřadu města Hrádek. Ale stal se tajemníkem, který je zcela závislý na vládnoucí koalici. Na jednáních zastupitelstva města pak často přemýšlím jak moc se asi líbí paní starostce to, že žije ve stínu svého tajemníka. Pojem nezávislost je z mého pohledu tajemníkovi zcela cizí. Dnes už vím, že to není jen z mého pohledu. Otázka by mohla také znít proč? Ale u úředníka je mi to jedno, ten není volený lidmi, nemusel bojovat o důvěru, je to zaměstnanec, má pracovní smlouvu. Měl by se chovat jako profesionál, ale to mu nejde a starostka jeho chování toleruje. Na toto téma by se dalo popsat X dalších stránek, ale článek není o tajemníkovi.

Město funguje jen díky svým obyvatelům a jejich daním. Zastupitel byl svým zvolením povolán mimo jiné k tomu, aby nakládal s majetkem, který mu nepatří. Musí přísně oddělit veřejný a soukromý zájem. Otázkou pak zůstane, jak to vnímáte vy. Hodnocení jak je kdo důvěryhodný zůstává také jen na vás, buď dáte na řeči, nebo si sami zjistíte fakta.

Já už si informace vždy ověřuji. A výsledky mě přesvědčují, o tom, že to je dobře! Vedení města stále pokračuje v opatřeních, která znesnadňují běžnou transparentnost správy města. Audiozáznamy, nic neříkající texty záznamu jednání uvedené v zápisech, atd. Vlastní obyvatelé nemají nárok znát jak se doopravdy na jednáních zastupitelstva města jedná? Kdo, jak a s čím na jednáních vystoupí? Jaké jsou pokládány otázky, a jaké jsou odpovědi? Jaké argumenty během jednání zaznívají? Možná je to právě proto, že některým právě zvoleným zastupitelům se to hodí. Nemají touhu zvyšovat vlastní důvěru svým přístupem k výkonu funkce.

Být v zastupitelstvu třeba 26 let, by měl být důkaz toho, že svou práci děláte dobře. Ale může to být i důkaz toho, že pouze ovládáte umění loajálnosti. Rozřešení této otázky je spíše na vás, vy musíte vědět koho a proč volíte. Vy jste ta síla, která rozhoduje o tom, kdo spravuje vaše město, vaše peníze a zda se k vám chová dostatečně zodpovědně a důvěryhodně. Pokud ano, právem získává váš hlas a vaši podporu i v dalších volbách. Účty, za své činy v rámci své funkce, se skládají občanům. Pokud bude vedení města vědět, že Vás to nezajímá, budou dělat vše proto, abyste se dozvěděli ještě méně než doposud. Nevěříte?

Stále se přesvědčuji o tom, že někteří zastupitelé si stále neuvědomují fakt, že v důsledku hlasování může být rozhodnutím zastupitelstva způsobena škoda. Zastupitel ji může způsobit nechtěně svým vadným hlasováním, třeba jen kvůli neznalosti nebo nezjištění si všech potřebných informací o dané problematice. Nebo prostě jen hlasoval “automaticky s davem”. To vás ale nezbavuje zodpovědnosti a existuje trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, který je pak nemilým důsledkem tohoto nezodpovědného jednání. Nedbalostní forma je tedy nebezpečná a představuje pro zastupitele značné riziko. Kolik si myslíte že na to, u nás ve městě, myslí zastupitelů?

Na závěr si vypůjčím slova jednoho sociálního psychologa který tvrdí, že nejvíce destruktivním schématem poslední doby je IGNOROVÁNÍ reality a nenávist vůči FAKTŮM. Žiji s vámi na našem malém městě a plně si uvědomuji význam tohto sdělení. Jak se tedy postavit k otázce kdo je “dobrý” či “zlý” zastupitel? Za dva roky to bude důležité téma. Budete muset vybírat z dalších kandidátů. Nebo se stanete sami kandidáty, pokud budete chtít něco změnit. Půjdete “se svou vlastní kůží na trh”. Čeká vás rozhodnutí jak budete pracovat. Do voleb se nechodí s vědomím toho, že vás za vaši práci někdo bude nálepkovat “zlý” či “hodný” zastupitel. Ti co nejsou “politici” jdou do voleb většinou s tím, že chtějí měnit věci k lepšímu. Za 4 roky občané vystaví vysvědčení za Vaše postoje, názory a snahy proměnit sliby v činy. Tohle je třeba mít stále na mysli. Síla obyvatel je, že mohou svými rozhodnutími a veřejným názorem činit změny. Přemýšlejte nad tím.

David Redl, zastupitel

Hrádek se pyšní úspěchy, vedení města o tom neví!

Mám obrovskou radost z toho co jsem mohl sledovat v TV a jsem na to náležitě pyšný.

O čem že to píšu? Pro ty, kterým by to náhodou uniklo, Hrádek, i když se to na první pohled nezdá, je slavný a to díky našim rodákům !

Tentokrát nás proslavil hokej! Vnímám to poměrně intenzivně, i když se pohybuji kolem jiných sportů. Vím jak je totiž těžké dopracovat se na tak vrcholovou úroveň na jakou se dostali “naši kluci”, dovolím si napsat naši kluci, protože je znám od malička a i když jsem je nesledoval celou dobu jejich profesionální kariéry přesto jsem vnímal jak jejich “hvězdy” začínají zářit!

Úspěchy kluků by jistě nepřišly, pokud by se jim nedostávalo péče a podpory od svých rodičů. Protože právě oni jsou ti, co vkládají do svých dětí čas i nemalé finance, aby jim pomohli plnit jejich sny.

Hokej a kluci, to je spojení, které se vybaví asi každému, ale je třeba si uvědomit, že v hokeji nezáří jen mužské hvězdy, ale Hrádek má dokonce zastoupení v reprezentaci ČR i co se týče žen. A to už je co říct!! Asi každý tuší, koho zmiňuji a je jasné, že jablko nepadlo daleko od hokejového stromu. Adéla Hanzlíková je další úspěšnou hokejistkou z rodiny Hanzlíků!

Začínám mít pomalu dojem, že jsme líheň úspěšných hokejistů. Máme dokonce i “svého” olympijského vítěze, rodáka, Jardu Špačka, který z Nagana dovezl zlato.

Napsání článku mají na svědomí naši reprezentanti ČR – Honza Bednář, Martin Lang a Filip Přikryl. Mnoho z nás tyto naše hrádecké reprezentanty vidělo v TV. Nebudu pak daleko od pravdy, když si troufnu napsat, že nemálo z nás u toho cítilo určitou hrdost, buď na to že je zná osobně, nebo na to že jsou právě z našeho města!

V tomto kontextu si nelze nevšimnout, že tyto úspěchy zatím vedení města doteď nechalo zcela bez povšimnutí.

Co tím vším chci sdělit?! Naše město by mělo být pyšné na každého, kdo něco dokázal, kdo nás reprezentuje a dělá našemu městu dobré jméno. Divím se, že do dnešního dne jsem nikde nezaznamenal jedinou reakci, kohokoliv, z vedení města, zmínku či poděkování za tyto současné úspěchy. Ispirovat se mohli i na facebookovské Hrádecké skupině, kde se o těchto úspěších veřejně diskutuje. Opakovat, že čtení Hrádecké skupiny je pod drobnohledem úřadu je zbytečné, to už všichni ví. I přes to všechno poděkování nepřišlo, přitom věřím, že by kluky určitě potěšilo.

Považuji za naprosto úžasné, že mezi občany se stále najdou lidé co umí upozornit na to co je vnitřně trápí a myslí si, že by se s tím mělo něco udělat. Tentokrát zvedla telefon Jana Petříčková a starostku na to upozornila. V podstatě to udělala za nás za všechny. Minimálně za ty, kteří to vnímají stejně. Za to jí patří můj dík, a asi nejen můj. Věřím totiž, že kdyby se vedení zeptalo lidí ve městě, zda klukům poděkovat, troufám si odhadnout, že by se našlo jen pár těch co odpoví, že ne.

Nyní je už jen na vedení města jak kluky překvapí a co udělá proto, aby věděli, že jejich město je na ně pyšné a že si váží jejich úspěchů… A ještě doufám, že materiály do kroniky jsou již v tuto chvíli nasbírány, protože tenhle úspěch tam chybět rozhodně nesmí !!!

David Redl, zastupitel

Rozpočet a lži…

Vážení spoluobčané, před nedávnem jsem vás požádal o spolupráci ohledně podnětů co byste v našem městě chtěli, co by se vám líbilo a přitom je nutné s tím počítat při sestavování rozpočtu města na rok 2021. Měl jsem obrovskou radost z vaší aktivity. Všechny vámi vznesené náměty jsem sepsal a obratem odeslal na město. Je tedy slušnost vás seznámit s výsledky společné aktivity. 17.12.2020 proběhlo totiž  Zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2021 se schválil, ale bez toho aby byl použit byť jeden z vašich návrhů.

Upřímně, kdybych už tehdy věděl, že výzva města je jen divadélko jak si získat politické plusové body, rozhodně bych vás s žádnou žádostí nezatěžoval. Když budete číst dál, vysvětlím proč.

U nás ve městě demokratické principy fungují tak, že se domluvilo 8 zastupitelů z 15ti a v rámci koalice nás od podzimu roku 2018 přesvědčují, že se budou realizovat nápady pouze z jejich hlav. Jsou zřejmě přesvědčeni, že jejich nápady jsou ty nejlepší. Takže k nám dorazila móda velkých měst. Jenže ať chcete nebo ne, my jsme pořád větší vesnice (a to myslím v tom nejlepším slova smyslu) a stále si téměř vidíme do talíře. Takže u nás by to mělo fungovat stále na principu volby z nejlepších nápadů, a ne na principu dokazování moci s tím, že nápady koalice jsou víc než nápady zastupitelů mimo koalici. Podíváte-li se na výsledky hlasování snadno se dopočítáte oněch osmi jmen.

Dovolím si to tvrdit, protože 20. září 2020 jsem se na vás obrátil na facebookovské Hrádecké skupině (která má 1500 členů) zda byste neměli nějaké náměty do rozpočtu města. ( ZDE )  Nápad oslovit vás vznikl v reakci na jednání Rady města která se konala dne 19. srpna 2020. Netušil jsem, že o jeden den předběhnu oficiální výzvu vedení města, kdy se 21. září 2020 obrátili na jednotlivé subjekty se žádostí o sdělení požadavků na rozpočet pro rok 2021. Po zajištění nutných provozních a neodkladných investičních akcí jsou pro mě osobně, nejdůležitější obyvatelé a jejich přání. Svým dotazem na FCB skupině jsem se utvrdil v tom, že máte zájem se podílet na tom co se ve městě děje!!! Rychlost odezvy Vašich odpovědí byla blesková.

Proto jsem mohl již 22. září 2020 odeslat na vedení města dokument s názvem “Návrh na zařazení do rozpočtu města Hrádek 2021”, kde jsem shrnul všechny vaše požadavky. Návrhy to byly zajímavé a velmi podnětné. Věřil jsem, že je společným cílem všech zastupitelů, vycházet vstříc přání občanů a dokázat tak, že jejich nápady bereme vážně.

Ale zde začala politická hra, kterou nenávidím. Vedení města obdrželo dopis pouhý jeden den po vyhlášení oficiální výzvy na spoluvytváření návrhu rozpočtu. V důvodové zprávě rozpočtu 2021 jste se mohli, mimo jiné, seznámit i s harmonogramem prací, kdy konečný termín finální podoby návrhu rozpočtu na rok 2021 byl stanoven na 25.11.2020

Finanční výbor (poradní orgán zastupitelstva, u nás spíše Rady města) se k návrhu rozpočtu prvně vyjádřil ve svém zápisu č. 5/2020 dne 24.10.2020, kdy byl seznámen s návrhem rozpočtu dle vize tajemníka města Ing. Drnce. V tu dobu již tajemník věděl, že jsem na město zaslal “Návrhy na zařazení do rozpočtu”! Na schůzce Finanční výbor žádný z mých zaslaných návrhů neprojednával. Pouze se přiklonil k sestavení vyrovnaného rozpočtu. Dále se Finanční výbor svým usnesením rozhodl vrátit k práci na sestavování rozpočtu na schůzce7.11.2020. Schůzka se ale  nakonec konala až 19.11.2020.

Na této schůzce Finanční výbor překvapivě odsouhlasil návrh rozpočtu kdy naše město předpokládá ztrátu cca 14 mil. Ještě 24.10.2020 se sice přikláněli k návrhu vyrovnaného rozpočtu, ale o měsíc později jim již nevadí odhlasovat návrh se ztrátou vyšší než 14.000.000,- Kč

Ale to podstatné je, že návrhy od vás, které jsem vedení zaslal Finanční výbor projednal 19.11.2020 a v zápise doslovně uvedl: “FV považuje některé návrhy Mgr. Davida Redla za přínosné. Některé z návrhů jsou již zařazeny ve střednědobém návrhu rozpočtu. (zajímalo by mě které? pozn. autora) Detailně se však návrhem nezabýval, protože ho obdržel v době, kdy byl návrh rozpočtu již vytvořen. Z časového hlediska a finanční zátěže výdajové strany rozpočtu nedoporučuje nové návrhy do rozpočtu 2021 zařazovat.”

Nemůže to sedět ani mě, a asi ani vám. Chronologicky: 20.9. jsem zveřejnil osobní výzvu občanům, 21.9. zveřejňuje výzvu město, 22.9. město obdrželo mé návrhy do rozdpočtu 2021, FV se sešel dvakrát a to 24.10.2020 kde není ani zmínka o návrzích, ale ještě jednali o vyrovnaném rozpočtu, a 19.11.2020 kde už najednou byla ztráta 14 mil. a navíc konstatují, že jsem návrh poslal pozdě! Nebo snad konstatují máme tady bordel a návrhy do rozpočtu nám někdo předložil pozdě?

Vyvstávají tedy dvě otázky:

První: Pokud opravu někdo předložil návrhy pozdě, kdo je zodpovědný za tento úřední bordel. Na to se samozřejmě ještě zeptám.

Druhá je mnohem závažnější: Opravdu vám nevadí, že vedení města a domluvených 8 zastupitelů bude zcela ignorovat náměty, které přijdou od obyvatel města? Od obyvatel, kteří dali zvoleným lidem důvěru a svůj hlas, aby je jako zastupitelé zastupovali?

Vyzývají ke spolupráci, ale zároveň ví, že krom jejich návrhů stejně nic jiného v rozpočtu nebude. Je to taková ta smutná a nenáviděná hra SLIBEM NEZARMOUTÍŠ.

Vám všem co jste se podíleli na námětech chci napsat, že vám moc děkuji! To že to nevyšlo není o špatných nápadech, nebo o vás, ani o Covidu, není to ani o nutných úsporách, které se hodí jako argument, ale je to jen o demonstraci moci osmi lidí. Evidentně tedy nejde o vás a vaše nápady, ale o to, aby hlasováním prošlo jen to s čím přijde “koalice”.

V době kdy si všichni utahují opasky, a opatrně nakládají s každou naspořenou korunou má Hrádek ztrátový rozpočet téměř 14 milionů, nepamatuji si, že by jsme kdy takový rozpočet měli. Ale důležité je naoko projevit i snahu někde ušetřit. No, a kdepak se dá nejvíce ušetřit? Zní to neuvěřitelně, ale šetření dopadlo na spolky. V loňském roce 2020 bylo na činnost všech spolků vyčleněno cca 800 tis. Kč, v letošním roce, kdy půjde o přežití a samotnou existenci spolků tuto částku snížili, aby ušetřilii cca 300 tis. Je rozhodnuto, spolky musí podržet městský rozpočet.

Závěrem, musím říct, že jsem zklamaný z “divadla” kolem rozpočtu. A to nemyslím jen zmíněné návrhy. Kdyby jednali na rovinu, vzal bych vše asi lépe, než lži a přesvědčování druhých o tom, že návrhy, které jsem díky Vám zaslal, dostaly pozdě!!! Návrh do rozpočtu byla z mé strany aktivita, kdy jsem chtěl občanům vyjít vstříc, vnímám totiž, že mezi lidmi je mnoho dobrých nápadů. Ale snahu vystřídalo další zklamání, a to když se ze zápisů dočtete lži. Každá další zjištěná lež ve mě totiž utvrzuje pocit, že u současného vedení si musím vše ověřovat. Moji důvěru totiž už ztratili.

David Redl, zastupitel

Veřejné finance jen pro někoho?

Abych hned v úvodu vysvětlil nadpis článku tak je nutné si vysvětlit, že město jako takové si nevytváří zisky vlastní činností, město získává finance rozdělováním státních peněz získaných výběrem daní, tudíž město má jistotu každoročních finančních příjmů díky tomu, že každý jeden pracující či podnikající člověk generuje zisky a z těch odvádí daně. Město tedy hospodaří z našich peněz. A k těmto penězům se musí chovat jako správný hospodář. A každý občan města má právo to kontrolovat.

Byl to hodně zjednodušený úvod, který Vám měl připomenout, že vše co se na městě kupuje je z Vašich peněz. Pokud má nákup (čehokoliv) občanům přinést jakýkoliv benefit považuji to za správné, ale pokud se z peněz kupují věci, které si přivlastní jen jedna osoba, nebo jen vybraná část osob, je něco špatně!

Stejně tak je to i s nákupem nové aplikace UZOB (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce), která je určena pro občany, zastupitele a úředníka vytvářejícího zápisy z jednání Rady města a Zastupitelstva města. V našem případě je to v drtivé většině případů Ing. Jiří Drnec, který sedí na postu tajemníka úřadu.

Dne 1 července 2020 jsem informoval veřejnost, že Město Hrádek pořídilo 24.4.2020 aplikaci UZOB.cz, která má být přínosem pro všechny ( https://uzob.cz/navody/UZOb-letak.pdf ):

 • Občané v této aplikaci mají možnost v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fulltextově vyhledávat jednotlivá usnesení.
 • Zastupitelé se mohou z jednoho místa (kdykoli a odkudkoli) dostat ke všem potřebným informacím pro svou práci. Mají vše na jednom místě, materiály k pracovní poradě, pozvánky, zápisy a výpisy usnesení. Také mohou jednoduše hledat v přijatých usneseních vč. jmenného zaznamenání hlasování.
 • Zapisovatelé ocení značně eliminovánou práci při vytváření veškeré dokumentace kolem zasedání.

Zapisovatel je u nás již zmíněný Ing. Drnec. Aplikace UZOB se s největší pravděpodobností pořizovala právě na jeho popud. Zápisy z jednání se i dnes poměrně často, na jiných úřadech měst, provádí prostým zápisem do Wordu. Předchůdkyně Ing. Drnce to více jak 24 let zvládala bravurně a bez problémů. Náklady na pořizování zápisů byly tehdy téměř nulové.

Oproti tomu aplikace UZOB.cz nás nyní stála (a tedy každého z vás, a vašich daní!):

 • 13.500,- Kč za pořízení licence produktu
 • 2.500,- Kč za vložení 9 ks přijatých usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady obce
 • 6 000,- Kč nás budou stát každý rok služby technické podpory

Výdaj z rozpočtu města, na pořízení zmíněné aplikace, se musí samozřejmě odůvodnit. Jak jej odůvodnil náš tajemník se mohu jen domnívat, ale základem bude zřejmě propagační info přímo od vývojářů této aplikace.

O to víc mě zaráží, že na ostatní informace vývojářů není brán vůbec zřetel! Osobně jsem technofil a mám rád zavádění nových IT technologií. Obzvlášť když vím, že přinesou zlepšení a usnadnění práce. Aplikace byla vymyšlena tak, aby přinesla cílovým skupinám (občan/zastupitel/úředník) usnadnění práce. A aby nešlo o vyhazování peněz z okna musí být naplno využit veškerý potenciál a možnosti UZOB aplikace.

Napsal jsem si tedy již 1.7.2020 na město o informace, kdy bude aplikace přístupná občanům a zároveň požádal o přidělení osobního přístupu pro zastupitele. Tento dopis byl zveřejněn i na Facebooku v Hrádecké skupině.

Od 1.7.2020 do dnešního dne 29.11.2020 jsem si opakovaně dopisoval s vedením města protože je mi přístup stále odpírán. A občanům také! Požadoval jsem udělení přístupu pro zastupitele, chtěl jsem znát termín, kdy bude aplikace zpřístupněna zastupitelům, chtěl jsem také vědět proč je užívání umožněno pouze tajemníkovi, a proč občané za své peníze nemohou být informováni o možnostech UZOB. Na otázku jaké opodstatnění má odmítavý přístup vedení města, jsem pak již odpověď nedostal.

Absurdní argumenty použité v odpovědích na mé dotazy:

 • Aplikace UZOB je ve zkušebním provozu…
  (zkušební provoz je dle smlouvy 2 týdny, uvedenou odpověď jsem obdržel 12 týdnů po pořízení aplikace !)
 • Termín kdy bude program UZOB zpřístupněn nebyl stanoven…
  (laicky přeloženo, nemusí být zpřístupněn nikdy !)
 • Nejdříve bude program zpřístupněn Radě…
  (proč nejdříve, a pouze, Radě? Občan či zastupitel jsou něco méně? Nechápu… !)
 • V současné době nejsou krácena práva na informace zastupitelů ani občanů…
  (není umožněn přístup do aplikace pořízené z veřejných prostředků, uschovány jsou audiozáznamy, zápisy jsou minimalistické, umně jsou vypuštěny v zápisech názory které se nehodí, ale pravda je, že zákon porušen není… Na vše se dá koukat z více úhlů…)

Práce zastupitele je odpovědná, pokud ji chcete dělat dobře, musíte mít k dispozici mnoho informací a musíte se orientovat v usneseních a zápisech. Od nákupu aplikace jsem si sliboval zjednodušení práce, ale netušil jsem, že zastupitelé jsou méně než úředník, tedy krom Rady města, která si aplikaci samozřejmě zpřístupnila.

No, a pak je zde občan, o toho u nás ve městě nejde asi vůbec. Jak si jinak vysvětlit situaci když je občanovi odpírána možnost využívat aplikaci, která je koupena z jeho daní a má mu umožnit snadno a jednoduše dohledat čísla usnesení, dohledat si jednotlivé zastupitele a jejich vystoupení na zasedáních. Nebo si jednoduše zkontrolovat kdo ze zastupitelů, kteří od Vás dostali hlas v komunálních volbách, jak hlasuje k daným tématům.

Nebyl bych tak usilovný v nátlaku na vedení, aby byla aplikace UZOB zpřístupněna všem, kdybych věděl, že na našich nových stránkách města funguje fulltextové vyhledávání. Že jsou dokumenty zveřejňovány ve strojově čitelném formátu PDF atd. Ale právo na fultextové prohledávání městského webu je nám jaksi také odepřeno.

Ale to je zase na jiný článek a příběh o jiném zastupiteli ve vedení města. Krom vymýšlení “piva pro píče” by se mohl zabývat i praktickými věcmi jako je zavedení fungujícího fulltextového vyhledávání na městských internetových stránkách. Také by mohl dostat “velký dobrý” nápad vyslat nejvyššího úředníka města někam na školení, aby věděl jak se pracuje s úředními dokumenty a vytváří strojově čitelné PDF scany.

Touto formou se s Vámi dělím o část zkušeností s komunikací mezi vedením města a zastupitelem. Snažím se využívat post zastupitele k hájení zájmů vás občanů. Využívám toho co je v mých možnostech. Ale nad mé možnosti je překonat nesmyslné argumentace a aroganci moci !

Závěrem je dobré si uvědomit, že jsou věci, které město dělat musí a je jedno kdo bude sedět na postu starosty nebo zastupitelů! Tím jsou práce zajišťující běžný chod města, zimní/letní údržba, opravy a udržování infrastruktury, opravy chodníků, cest či dětských hřišť atd. Jsou to běžné práce a nejsou ničím výjimečné, i když se tak předkládají. A pak jsou maličkosti, které jsou nad rámec toho co musí být zajištěno. Zmíněné maličkosti mají přinášet občanům něco navíc. A tím je třeba i možnost užívání aplikace UZOB. Ale v Hrádku je vše asi nějak jinak. Veřejné finance jsou u nás zřejmě jen pro někoho…

Dvaid Redl, zastupitel