Chytrou (SMART) komunikaci brzdí nesmyslné argumenty…

Zamyšlení začnu tím, že v našem městě dlouhodobě vnímám problém s komunikací mezi vedením města, městem (myšleno úřad města) a občany. Je zcela jedno jestli jde o informace provozní, týkající se dění ve městě nebo z oblasti spolkové, sportovní či kulturní. Stále slýchám výtky na to, že se informace k lidem nedostávají.

Na první pohled máme komunikačních kanálů dostatek. Oficiální internetové stránky města, Oficiální facebookové stránky města, na zkoušku máme aplikaci “V Obraze” (což není SMART komunikace), dále máme městský rozhlas, SMS Info kanál a možnost rozesílání informací emailem (to vše je součást varovného systému města) a navíc se jako novinka připravuje vydávání tištěného městského zpravodaje “novin”, které jsou plánovány s dvouměsíční periodicitou.

Proč tedy článek na téma komunikace, nebo ještě lépe na téma chytrá (smart) komunikace?

Z mého pohledu máme mnoho informačních kanálů, ale žádný ucelený systém informování obyvatel, který by uměl všechny kanály spojit do jediného místa. Máme také varovný systém města (což je městský rozhlas a SMS Info kanál), ale ten má minimální dosah. Hovořit o něm, jako o skutečně varovném systému, se také nedá. Městský rozhlas totiž zasáhne pouze ty co ho slyší. Musí tedy být přítomni na území města. Širší dosah má funkce SMS Info kanálu. Dotázal jsem se firmy kolik je v systému registrováno obyvatel. Odpověď byla k červnu 2020 přesně 272 občanů. Což je zlomek obyvatel města. Informace emailem, město nevyužívá vůbec. Je to logické, nemá vlastní databázi emailových kontaktů.

Hlavní zásadou krizové informace je rychlost jejího předání bez jakékoliv prodlevy ke koncovému uživateli, tedy občanovi. Z tohoto pohledu se mi jeví jako zcela nepoužitelné využití internetových a facebookovských stránek. U těchto médií chybí možnost zpětné vazby, kdo informaci obdržel a kdo ne! V rámci předávání krizové informace je to zásadní problém! Utěšovat se pocitem, že díky množství infromačních médií je pro informovanost obyvatel uděláno maximum, je chyba! Z mého pohledu je nutno v tomto směru udělat mnohem více a opakovaně jsem vedení města na tuto skutečnost upozorňoval !

Zasílání provozních informací obyvatelům města stále není vnímáno vedením města Hrádek jako důležitá služba. Což také považuji za chybu. Moderní systémy nabízí možnost cíleně dostat do každé rodiny informace o kultuře, sportu, dění ve městě, o službách a nabídkách našich lékařů, podnikatelů a obchodníků, včetně zpětné vazby. Zároveň je možné obyvatelům obce zpříjemnit život, využítím moderních služeb, jako je placení městských poplatků či e-podatelna. Zapojování občanů do dění pomocí anket a participativních rozpočtů osobně považuji za samozřejmost. Nadstavbou pak je pomoc občanů při řešení černých skládek nebo závad ve městě. Pomoc s hledáním ztracených zvířat a lidí je jako pomyslná třešnička na dortu tohoto systému. Nic z kategorie SMART komunikace se však v našem městě zatím nezavedlo. Výhody moderní komunikace jsme u nás ve městě neměli nikdy možnost vyzkoušet (ve vztahu město/občan), tak máme zřejmě falešný pocit, že nám tyhle služby vlastně nechybí.

Před 6ti lety se Hrádek mohl zařadit mezi obce využívající moderní způsoby komunikace, ale již tehdy návrh Kulturní komise nebyl vedením města vyslyšen. Systém byl asi moc moderní. Po volbách, na podzim 2018 se to nepovedlo znovu. A ani na jaře roku 2020 za výjimečných podmínek nabídky ZDARMA (z důvodu řešení krizového zpravodajství vzhledem k pandemii Covid 19)

Systém “Mobilního rozhlasu” byl naposledy shozen starostkou ze stolu i přesto, že ODS slibovala zavedení SMART komunikace. V dopise zastupitelům v březnu 2020 uvedla: “Vážení zastupitelé, protože nikdo již nereagoval na používání mobilního rozhlasu, předpokládám, že v současné době tuto záležitost řešit nebudeme.”

Skutečnost, však byla následující, 6 zastupitelů se vyjádřilo (v rámci komunikace mezi zastupiteli), že souhlasí s tím, systém na zkoušku zavést, 7 zastupitelů se nevyjádřilo vůbec a dva zaslali svůj negativní postoj.

Starostka, představitelka strany ODS, ve svém předvolebním programu přímo slibuje vytvoření vnitřní informační sítě města nabízející moderní komunikační služby. Proto jsem opakovaně předkládal návrhy týkající se SMART komunikace, jak jsem již zmiňoval. Informoval jsem zastupitele i o nové možnosti tento projekt získat v rámci krizového informovanosti obyvatel doživotně ZDARMA. Je tedy zcela nepochopitelné, že ten kdo slibuje slibuje zavedení SMART komunikace, se pokaždé cíleně postaví proti návrhu tento počin realizovat?! Dokonce ZADARMO. Co to je za logiku? Že by místo činů platilo ono “Slibem nezarmoutíš”?!

S argumenty proti Vás v rámci objektivnosti také seznámím, zasílal je místostarosta Rousek, a radní Richtr.

MUDr. Richtr uvedl, v jeho obsáhlém mailu, teď ho budu parafrázovat, že všichni mají internet, mobil, TV a každé další informační médium je zbytečné. (tato informace je ale zavádějící, “Mobilní rozhlas” řeší hlavně informovanost obce, občanů a jejich problémy, ne plošnou mediální informovanost) V kontrastu s tímto tvrzením je pak jeho pozdější hlasování kdy zvedl ruku pro zavedení nového tištěného média Hrádeckých novin. Zde za 6 čísel tisku zaplatíme uvedených 80.000,- Kč. Tak jak je to s těmi postoji a názory?

Mgr. Rousek posléze zaslal naprosto originální argument, proč nezavést “Mobilní rozhlas”. Uvedl tento nesmysl, cituji: Osobně nerad spolupracuji s firmami, které nezveřejňují účetní závěrky, tak jako od r.2017 firma Neogenia, jež provozuje systém mobilního rozhlasu. ”

Jak moc je jeho výše uvedená argumentace lživá, nebo podjatá nechám na vás. On je totiž čelním představitelem našeho města a nikdy nevystoupil ani nekritizoval POLYGON (což je zájmové sdružení měst a obcí okresu Rokycany pro zneškodňování tuhých komunálních odpadů).

Hrádek je totiž jeho nedílnou součástí a přispívá do “společné” kasy sdružení nemalou částku! Zde mu najednou nevadí spolupracovat s tímto sdružením i přesto, že toto sdružení NIKDY nezveřejnilo účetní uzávěrky a dodnes na portálu Justice.cz nejsou k dispozici? (mimochodem, Neogenia účetní uzávěrky samozřejmě uvedené má)

Systém “Mobilního rozhlasu”, mohlo být řešení společného programového bodu, ze kterého by měli vytěžit nejvíce obyvatelé našeho města. Proč tedy ta neochota tento systém zavést? Z hlediska financí se mi jeví lepší možnost mít jeden kvalitní ucelený systém, než si držet několik téměř nefunkčních systémů. Nasčítáním provozu X systémů, místo jednoho, dojdete totiž k pěkné sumě. A to jsem do toho nezapočetl minimálně dalších 80.000,- Kč/rok, které nás bude stát papírová forma zpravodaje. Tím samozřejmě tento způsob komunikace nezatracuji, vím, že si své čtenáře najde.

Co mě ale opravdu potěšilo je, že o systému “Mobilního rozhlasu” byl publikován článek v prestižním časopise Forbes. A já se nedivím, tento systém využívá již 1000 samospráv a finanční investice se jen hrnou, viz článek https://forbes.cz/pale-fire-capital-chce-z-mobilniho-rozhlasu-udelat-globalni-vec-nyni-v-nem-kupuje-majoritu/

1000 samospráv správně pochopilo jak efektivně a moderně komunikovat se svými občany, jak nevyhazovat peníze z oken za množství různých informačních cest.

Na jednu stranu je zde radost, že řešení “Mobilního rozhlasu”, je neskutečně kreativní a úspěšně se rozvíjí, ale na druhou stranu nic z toho nemůžeme nabídnout našim občanům. Což byla má priorita.

Zatímco “Mobilní rozhlas” se bude podílet na vzniku celoevropských standardů pro SMART komunikaci. My máme dodnes v našem městě problémy s krizovou i zcela běžnou komunikací.

Bylo více nasloucháno nesmyslným argumentům proč to nejde. Což je cílem. Proto nezbývá než vydržet. Třeba budou v dalším zastupitelstvu sedět lidé, kteří raději budou konstruktivně řešit, jak co udělat lépe, než vymýšlet argumenty proč to udělat nepůjde!

David Redl, zastupitel

Chlubit se cizím peřím = připisovat sám sobě snahy někoho jiného!

Je říjen 2020 a máme zpět uzavření obchodů, restaurací a dalších služeb!

Podobně tomu bylo na jaře tohoto roku. A obdobně jako na jaře nás nepříjemně zasáhla i tato druhá vlna šířící se epidemie COVID 19. Uvědomil jsem si, že tento rok jsme vystavováni velkým zkouškám a zcela novým situacím. Na každého z nás důsledky všemožných opatření dopadají jinak. Ale není asi nikdo, kdo by nebyl touto situací zasažen vůbec.

Vnímal jsem jarní vlnu epidemie jako šanci na znovunastolení určité pospolitosti, vzájemné empatie, respektu a spolupráce. Mnoho lidí, svým způsobem, pomáhalo druhým. Byl jsem z toho nadšený. I díky své práci jsem pocítil jak umí být lidé solidární a úžasní. Vnímal jsem vůči té podpoře lidí velký pocit zodpovědnosti, a to je zavazující. Stejný pocit zodpovědnosti vnímám i jako zastupitel. Proto jsem chtěl pomoci v rámci svých možností.

Otázka tedy zněla, jak lze jednoduše pomoci v rámci města? Napadlo mě řešení které by mělo být jednoduché, rychlé a účelné. Odpustit nájemné jsem považoval za rychlou a systémovou pomoc podnikatelům, kteří jsou navázání pronájmy na město. Jedno hlasování by nestálo nic než čas. A ztráta sumy za odpuštěné nájmy by město na kolena rozhodně také nepoložila…

Jeden příklad za všechny pronájmy je Hrádecká pivnice, nájemce platí městu nájem za prostory a energie. Na jaře, v době “nejtvrdších” vládních opatření, byla činnost nájemci ze dne na den ukončena. Podnikání z hodiny na hodinu zastaveno. Zaměstnanci bez práce, nájemce bez zdroje příjmu. Ale smluvní vztah se plnit musí. Nájemné běželo. Energie potřebná, třeba na uchování zboží také. Každému z podnikatelů vyvstala otázka z čeho vše zaplatit?! Samozřejmě to není jen o městské pivnici, subjektů podnikajících v nebytových prostorech města je mnohem víc!

Nejdříve jsem hledal, jestli rada města neučinila nějaký zásadní krok pomoci vůči těm, kteří to nyní potřebují. Naši podnikatelé svými daněmi plní městskou pokladnu a v takto těžkých chvílích by pomoc rozhodně nevypadala jako laciné populistické gesto. Domníval jsem se, že odpuštění nájmu vyšle pomyslný vzkaz: “Vaše město si vás váží. Vaši zastupitelé si vás váží. Vážíme si toho co děláte a společně vám chceme dokázat, že vás v našem městě potřebujeme i nadále a uděláme maximum abysme vám pomohli tyto těžké chvíle zvládnout.” Proto jsem již na dubnovém zasedání zastupitelstva města Hrádek navrhl pro tyto podnikatele odpuštění nájmu.

Odpověď starostky raději odcituji (neřeší se odpuštění nájmů, ale pouze oddálení plateb):

Upozornila zastupitele na usnesení RM, které řeší odklad nájmu na základě žádosti subjektu o odložení platby nájemného za využívání prostor města do 30.9.2020. Následně bude rozhodnuto o řešení platby i v souvislosti s řešení v rámci celé ekonomiky (v době řešení RM nebyl dostupný jasný právní názor k této problematice a tento se stále vyvíjí).“ Takže jsem nepochodil…

Vy co se orientujete ve veřejné správě chápete, že jsou to jen řeči. A výmluvy! Kdo chce pomáhat najde způsob, kdo nechce, hledá důvod. S tím jak se hledají důvody u nás máme zkušenost, například Mudr. Starková je toho zářným příkladem, slova chceme pomáhat vyzněla naprázdno.

Když se chce, věci jdou dělat i jednoduše. Zastupitelé se mohli dohodnout a odhlasovat odpuštění nájmu rovnou, s okamžitou platností. Postiženým podnikatelům by to jistě udělalo radost, odpadla by jim jedna existenční starost a ulehčilo situaci! Ale to se nestalo.

Od té doby se do června vůbec nic nezměnilo. Rada neučinila žádný vstřícný krok vůči našim podnikatelům. Pouze znovu projednala odložení plateb za nájemné. Využil jsem tedy své možnosti a 21.6.2020 zaslal návrh na programový bod jednání zastupitelstva města, s názvem: Odpuštění nájmu podnikatelům v souvislosti s pandemií COVID – 19.V rámci zasedání zastupitelstva byl návrh usnesení, dne 25.6.2020, projednán.

Naivně jsem věřil, že chuť pomáhat máme v nelehké době všichni. Věděl jsem, že odpuštění nájmu není taková položka, která by městský rozpočet položila na lopatky. Opíral jsem svou domněnku i o fakt, že pokud město na návrh místostarosty je ochotno vynaložit nesmyslné peníze jako například ty za zpracování statického posudku skály v přírodním divadle (mimochodem skály v přírodním divadle nejsou ani v majetku města, a posudek nestál zrovna málo!), tak zastupitelé rádi podpoří i ty, co podnikají v našem městě a jsou pro nás důležití! Můj požadavek proto zazněl již podruhé. Nebyla to tedy pro zastupitele novinka.

Navrhl jsem zcela konkrétní způsob pomoci a předložil následující usnesení:

Zastupitelstvo města Město Hrádek schvaluje odpuštění nájmu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020 (a to je na dobu 5 měsíců) všem, kteří v době omezujících vládních nařízení v souvislosti s pandemií COVID 19 vykonávali podnikatelskou činnost na vlastní IČO a využívají pronájmu prostor k tomuto podnikání od Města Hrádek na základě řádné smlouvy a zároveň prokazatelně došlo ke 100 % přerušení jejich podnikatelské činnosti v daném prostoru na základě jednotlivých vládních opatření.”

A výsledek?? Níže uvedení zastupitelé svým hlasováním podnikatele nepodpořili. Rozhodli tak o tom, že nájem se odpouštět nebude!

Vy víte komu jste dali ve volbách svůj hlas, proto uvedu jmenovitě kdo jak hlasoval…

Tajemník má v zápisech bordel proto zjistíte, že zápis o hlasování mu početně nevychází. Ale ověřovatelé nic nenamítají, kontrolní výbor také ne. Tak proč se tím trápit, že? Budu se tedy držet toho co určitě vím.

Pro: 4 (Redl a Franta, další dvě jména jsou nejistá, byl to Sobotka, Rychlá nebo Hůza?)

Proti: 2 (Pech, Richtr)

Zdrželi se: 6 (Hejlová, Janečka, Kotyzová, Rousek, Šístek, Sobotková)

Omluveni: 2 (Beranová, Špetková)

Zde vidíte důsledky opakujících se chyb tajemníka. Veřejná listina zápisu je nepřesná! Zde jde konkrétně o záznam hlasování jednoho zastupitele. Ale díky této nepřesnosti, nebo lenosti, vypsat všechna jména hlasujících zastupitelů je v podstatě velkou neznámou kdo hlasoval PRO. O mně a Petrovi Frantovi vím, ale z uvedených tří zastupitelů se lze jen domýšlet, kteří dva skutečně zvedli ruku pro.

Teď když píšu tyto řádky je až tragikomické, že jsem si v hlavě tehdy připravoval článek o tom, že těžká doba umí lidi spojovat a že jsem rád, že mohu zastupitelům poděkovat. Ale hlasování mě vrátilo zpět do reality.

!!! NESTALO SE NIC VÝJIMEČNÉHO ZACHOVALI SE STEJNĚ JAKO VŽDY !!!

Nevěříte? Vše má totiž pokračování. Vzpomínáte si ještě na pohádku “O zlé lavičce” zde na Hrádeckém zpravodaji? Situace se opakuje, ne poprvé, a určitě ne naposledy.

Sbírání politických bodů a nápadů druhých vypadá totiž přesně takto:

Na jednání rady města 29.9.2020 naleznete bod programu:

Odložení placení nájmů podnikatele, který požádali o odpuštění dle usnesení rady města č. RM 141/20, čj. žádosti 963/2020/MUHR.

Návrh usnesení: Rada města Hrádek schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Hrádek a žadatelem ***, IČ 0456931 (žádost čj 963/2020/MUHR). Smluvní strany se dohodly na změně části II. bodu 5 a 6, kdy z důvodu nouzového stavu kvůli coronavirové pandemii dojde k prominutí nájemného a dodávky tepla za měsíc duben, květen, červen 2020. Dále se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v části II. bodu 5 a 6 kdy dojde ke snížení nájemného a dodávky tepla o 50 % za měsíce červenec, srpen a září 2020.

Mimochodem uvedené IČO je také tajemníkův bordel, protože v tomto formátu je uvedené IČO neplatné a nenajdete jej v živnostenském rejstříku. Ověřovatelům a všem kontrolním orgánům města je to opět jedno.

Výsledek hlasování: Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

Radní Richtr který byl proti mému návrhu usnesení je nyní omluven.

Sobotková, Rousek, Sobotka, Kotyzová, kteří se u mého návrhu zdrželi jsou najednou PRO. Gratuluji!

Nepřesnosti v zápisech už hodnotit nehodlám protože nevadí starostce, ani kontrolním orgánům. Když jsem se pokusil na chyby upozornit dopadlo to jak jsem předpoládal, ten kdo chyby udělal je nepřizná, ale pěkně moderně to otočí proti tomu kdo na chyby upozornil.

Pokud se vrátím k samotným usnesením, za povšimnutí spíš stojí, že v zápise Rady města naleznete ještě dvě usnesení o odpuštění nájmu (opírající se o usnesení 7i/19RM/20). Jednou pro podnikatele s platným IČO a žádostí, a podruhé pro podnikatele bez uvedení IČO (což nechápu), jen s číslem žádosti. Moje otázka na město bude logicky znít, zda se pomohlo podnikatelům systémově, nebo zda se využilo pouze toho, že si o odložení nájmu požádal jen někdo?!

Připomíná mi to situaci, když zastupitel Franta navrhl dát MUDr. Starkové dar 60.000,- Kč za mnohaletou péči o dětské pacienty u nás ve městě, ale místostarosta “rafinovaně” navrhl, že lepší by bylo se jít zeptat, zda MUDr. Starková dar vůbec chce! Zároveň také navrhl, zeptat se paní doktorky, jakou výši daru by si asi tak představovala. Ve vedení města sedí zkrátka mistři v pomáhání a vyjednávání.

Když se nepomáhá systematicky, ale pouze se vyčkalo na došlé žádosti, nepřijde mi to jako férová pomoc. Pomoc města pro podnikatele podnikající v nebytových prostorách v majetku města má být pro všechny stejná. Dokonce i pro ty co si z jakéhokoliv důvodu o odpuštění nájmu nepožádali!

Nyní když čtete tyto řádky dopadla na všechny opět nejtvrdší opatření vlády. Opakovaně budu žádat o pomoc podnikatelům a subjektům města. Domnívám se, že na prosincovém zasedání mě díky tomuto článku radní buď předběhnou, nebo budou hlasovat proti, aby s tím na některém z dalších jednání mohli přijít sami.

Způsob chování členů Rady města a koaličních zastupitelů je již předvídatelný, ale uvědomuji si, že z toho vůbec nejsem zklamaný. Naopak. Mám jen jeden hlas a přitom další mnou navržený bod je schválen i když hlavním cílem radních bylo přivlastnit si nápad a udělat si na něm své politické PR. K tomu vedly veškeré obstrukce ohledně mého návrhu. Pro mě je však důležité že jsem dosáhl cíle. Článek jsem napsal jako ukázku toho jak naše koalice sbírá zásluhy a uznání. Mějte na paměti, že každá mince má vždy svůj rub a líc. Proto je důležité si informace ověřovat.

David Redl, zastupitel

Kvalita vody v Hrádku II. Místo ověřitelných faktů výmysly!

V článku “Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!” jsem se věnoval skutečnosti, kdy se vedení města nepostavilo za své obyvatele, nebojovalo za systémové řešení nadměrně tvrdé vody v Hrádku, ale podpořilo vodohospodářskou společnost a ušetřilo jí svým postojem nemalé peníze! A ty občane, zaplať si své problémy s vodou ze svého.

Jelikož chci být objektivní, slíbil jsem vám v článku, že se zeptám na skutečnost, kdy místostarosta se starostkou argumentovali na valné hromadě vodohospodářského sdružení slovy: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!”.

Osobně bych si nikdy nedovolil něco podobného tvrdit pokud bych pro dané tvrzení neměl podklady. Ale zvykl jsem si, že naše vedení rozhodně si s tím rozhodně hlavu nedělá. Ptát se proč to dělají je zbytečné, odpověď by zřejmě zněla “jen tak”!

Snažím se informace vždy ověřovat, pokud vás napadne otázka proč, tak nemusím ani dlouze vzpomínat, abych vám uvedl jeden příklad z mnoha. Na zastupitelstvu 25.6.2020, kde se zastupitel Franta snažil změnit nesouhlasný postoj Rady města (jednalo se o povolením odkladu dokončení odhlučňovací stěny jedné z hal v objektu Železáren) došlo k názorové výměně zastupitelů. Ani já jsem nesouhlasil s rozhodnutím Rady města a tak jsem také vyjádřil svůj postoj a ptal se na argumenty proč se Rada rozhodla tak, jak se rozhodla. Starostka postoj Rady města obhajovala tvrzením, že má od obyvatel stížnosti na hluk z objektu Železáren a jelikož hájí jejich zájmy, radní zamítli odklad dokončení odhlučnění.

Upřímně, já továrnu neslyším, a to od ní bydlím opravdu jen pár stovek metrů. Tvrzení starostky mě natolik zaujalo, že jsem vznesl dotaz, zda mohu obdržet informaci kolik lidí si stěžovalo a zda mohu obdržet kopie stížností. Odpověď kterou jsem dostal mě zarazila. Stížnosti starostka musela z hlavy odhadnout, “prý možná tak třicet” a kopie stížností dostat nemohu, protože ani jedna stížnost neexistuje. V zápise ze Zastupitelstva města se o mém vyjádření k situaci nedočtete, ani o dotazech, které jsem vznesl, nehodí se! Nedočtete se ani odpověď starostky. Vše skončilo po úpravách tajemníka uschováno pod textem “Do diskuse se zapojili – zast. Rychlá, Hůza, Redl, Janečka, Rousek”, na audiozáznamu to zaznamenáno je, ale o jeho vydání si již musíte požádat. Sázka vedení, na nezájem Vás obyvatel, je evidentní.

Ve výčtu neověřitelných tvrzení, které radní produkují bych mohl pokračovat, ale tento článek není primárně o skutečnosti, že si vedení argumenty vymýšlí. Byl to jen příklad toho, proč je třeba si informace ověřovat.

Vrátím se tedy ke kvalitě vody a splnění slibu, že vás seznámím se zněním odpovědi, jak je to s tvrzením, že části obyvatel tvrdost vody vyhovuje. Zaslal jsem tedy na město dne 7.9.2020 dotaz s níže uvedeným textem, cituji:

Na základě Vámi poskytnuté odpovědi na můj dotaz ohledně kvality vody a jejího řešení jsem se dočetl i argumentaci vedení města, že části obyvatel stávající tvrdost vody vyhovuje.

  • Rád bych požádal o kopii místního šetření, na základě kterého bude evidentní o jak velkou část obyvatel se jedná, které vyhovuje současná tvrdost vody. Vzhledem k argumentaci věřím, že existuje takto zpracovaný dotazník.”

Odpověď, pro mě už překvapující není, opakovaně dochází k tomu, že vedení něco tvrdí, ale…

Skutečnost je taková, že NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DOKUMENT (místní šetření), na základě kterého by vedení mohlo argumentovat na valné hromadě vodohospodářského sdružení tak jak argumentovalo !!! Odpověď od vedení města samozřejmě přikládám v plném znění jako důkaz.

Volby prý jsou o důvěře, kterou vyjadřujete lidem, které volíte. Jde tedy o to, zda věříte nebo jste ochotni věřit všemu co je vám sdělováno, nebo zda jste ochotni si informace ověřovat. Na závěr si dovolím jeden trefný citát Stephena Kinga „Důvěra nevinného je lhářův nejmocnější nástroj.“

David Redl
zastupitel

Tajemník od slova tajemný? U nás ve městě ano!

Občané si v komunálních volbách volí kdo je bude zastupovat, řídit město, hospodařit s jejich penězi a také vše mohou kontrolovat. Obyvatelé města mají být seznámeni se vším co vedení města dělá. Nikdo jim toto právo nesmí znesnadňovat a informace znepřístupňovat. Pokud se tak děje, přesto se každý z Vás může obrátit se svým dotazem na úřad města. S největší pravděpodobností obdržíte dopis podepsaný šéfem úřadu. Tato funkce se jmenuje tajemník města a není to volená funkce, tajemníka si vybírá starosta.

U nás na Městském úřadu v Hrádku je tajemníkem Ing. Jiří Drnec, občan našeho města. Na základě osobních zkušeností, si myslím, že náš TAJEMNÍK si název své funkce vyložil tak, že má být TAJEMNÝ a jeho hlavní úkol je informace skrývat, nebo jinak znesnadňovat jejich dostupnost.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ A ODPOVÍDÁNÍ NA DOTAZY, PAN TAJEMNÍK NEMÁ ZROVNA V LÁSCE. PARADOXNĚ NEJVÍCE ČASU VĚNUJE VYMÝŠLENÍ JAK ODPOVĚDĚT CO NEJTAJEMNĚJI, NEJKOMPLIKOVANĚJI, NEJDRÁŽ NEBO VŮBEC. NEJLÉPE VŠAK POSLEDNÍ DEN ZÁKONNÉHO TERMÍNU.

S arogancí sobě vlastní si vytvořil unikátní způsob tajemné komunikace. Pohřbil běžný úřední projev a nahradil jej paskvilem, který je vidět jen u nás. Je to takový hrádecký unikát. V Hrádku máme zkrátka jeden unikát vedle druhého. Jeden vymýšlí pivo pro píče, druhý odpověď-neodpověď. Vše dělá schválně a cíleně. O tom mě již několikrát přesvědčil. On sám se tím také netají. Před “svými lidmi” to dává k lepšímu a baví se tím.

Morální hodnoty, jsou pro někoho bohužel jen slovo. Před nástupem do své funkce to byl totiž člověk, který na zasedáních městského úřadu bojoval za zveřejňování zápisů Rady města, bojoval za maximální přesnost zápisů zastupitelstva a také za pořizování audiovizuálních nahrávek z těchto jednání. Zároveň to byl člověk, který díky své aktivní komunikaci s městským úřadem kritizoval skutečnost jakým způsobem mu úřad odpovídal.

A dnes? Tajemník Ing. Drnec dělá vše, a ještě mnohem víc, z toho co dříve kritizoval ! Dovedl k naprosté dokonalosti neuvádění, strohost a nedostupnost informací. (Zápisy Rady města, nebo Zastupitelstva města) Navíc často balancuje na hraně toho co může a nemůže. Korigovat by ho měla díky svému postavení starostka, ale té to buď vyhovuje, nebo je jí to jedno. Opakovaně tedy musí chování našeho tajemníka korigovat samotný Krajský úřad. A díky za to, že tato možnost existuje! Náš tajemník by se, díky svému egu, vymkl kontrole úplně.

O konkrétní zkušenosti se vzájemnou komunikací, s panem tajemným tajemníkem se s vámi klidně podělím příště. Na nesmysly ovlivňující hlavně Vás občany je totiž třeba poukázat!!! Vzájemná komunikace s tajemníkem je jedna z věcí, ale on se podílí na tvorbě zápisů a uschováváním informací před obyvateli, což je věc druhá a pro mě naprosto nepřijatelná. Jen díky Vám jsem získal mandát zastupitele, přijal s tím spojenou zodpovědnost a složil slib zastupitele, který zní: ​ “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů”.

Politické hry a rošády však rozdělili vedení našeho města na vládnoucí koalici, na ty co si nechtějí ve vedení nikoho naštvat a na dva opoziční zastupitele. Vzhledem k tomu, že náš tajemník je raději loajální než nestranný, dělá vše proto, aby se svým způsobem zavděčil těm, kteří jsou nyní u moci. Přispívá tím co umí nejlépe, zdlouhavou, tajemnou a komplikovanou komunikací. Nikdy jsem nebyl zastupitelem pouze na jednáních zastupitelstva a tak potřebuji mnoho informací. Ty se ke mně, díky své pozici opozičního zastupitele, normální cestou nedostanou. Musím se na ně cíleně ptát. Náš tajemník se pak seberealizuje v rámci ztrpčování naší komunikace. Možná si neuvědomuje, že ještě minimálně dva roky se této vzájemné činnosti budeme intenzivně věnovat. Přizpůsobit se komunikaci úředníka je snadné. Může tedy vše stále vyřizovat jako doposud, dětinsky, hloupě, složitě a protrahovaně. Nebo se může začít chovat dle Etického kodexu úředníka ve veřejné správě a ulehčit si svou práci. Otázkou zůstává jak moc vítězí tajemníkovo vlastní ego nad profesionalitou vykonávané funkce.

Ještě přemýšlím na tím, zda se za dva roky dočkám dalšího obratu v chování a morálních postojích našeho tajemníka, pokud v komunálních volbách uspěje někdo jiný než ti co ve vedení sedí nyní? Uvidíme…

David Redl, zastupitel

Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!

Dlouhodobě vnímám, osobně, i díky vašim reakcím, že kvalita vody v našem městě se v posledních letech významně zhoršila. Jde především o jeden její parametr, tvrdost. Je to totiž jediný parametr, u kterého není stanoveno zákonnou normou pevné rozmezí. Tvrdost vody tedy není zákonem nikterak limitována. A to i přes samotný fakt, že nadměrná tvrdost vody přináší běžným spotřebitelům nemalé problémy. A tomu jsme vystaveni i my v Hrádku.

Problematika tvrdosti vody v našem městě je proto poměrně zásadní téma. Již 13.12.2018 na jednání nového zastupitelstva jsem otevřel tuto otázku a vznesl dotaz na starostku ohledně kvality vody a možných kroků vedoucích k nápravě současného stavu. Podotkl jsem, že voda je příliš tvrdá! Její odpověď zněla: “kvalitu vody budu řešit s Vodohospodářským sdružením Rokycanska (dále jen VSR)”

Uplynuly téměř dva roky a tak jsem se rozhodl zeptat na kroky, které vedení města podniklo v rámci řešení této problematiky, protože jsem nevnímal žádnou změnu. Dopis s dotazem a odpovědí od vedení města najdete v příloze tohoto článku.

Ze zápisu jednání Valné hromady VSR jsem se však dozvěděl rozpor mezi slibem a skutečností. Starostka Mgr. Sobotková a místostarosta Mgr. Rousek za své občany nebojovali!! Z této informace jsem osobně rozčarován a zklamán. Zápis z jednání také raději přikládám k nahlédnutí a konkrétní pasáž jsem vyznačil, aby bylo každému jasno jak se “bojuje za své občany”

Z mého pohledu za nás nebojovali, ani neřešili problematiku, ale shodli se na jednání Valné hromady VSR, že pokud má někdo problém se současnou tvrdostí vody v našem městě, musí si zařídit úpravu vody sám na vlastní náklady. Protože, dle tvrzení starostky a místostarosty, cituji: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!” Nevím, o jaká data se opírá jejich vyjádření, protože jsem nezaznamenal žádné šetření mezi obyvateli. Nebo snad byl někdo z Vás osloven s možností vyjádřit se k dané problematice?! (Abych nikomu nekřivdil, zeptám se přímo vedení města a také se s Vámi podělím o odpověď)

Nemění to však zcela nic na skutečnosti, že je rozhodnuto! Naše vedení se zřejmě na základě osobní domněnky rozhodlo více podpořit Vodohospodářské sdružení Rokycanska místo svých občanů. K rozhodnutí našich zástupců na valné hromadě stačil jediný argument VSR a to, že centrální úprava vody by byla velmi nákladná. Byla totiž vyřčena domněnka o nejasném výsledku úpravy (tato domněnka je v zápise VSR podložena pouhou slovní zmínkou s odkazem na nějakou zpracovanou studii) Jedná se o nás, o vodu, kterou si platíme, užíváme, pijeme, ale upřímně, zná někdo z vás obsah a výsledek této studie?

Pokud shrnu obdržené informace, tak vedení našeho města se nás nezastalo, spíše se rozhodli ušetřit VSR nějaké ty peníze. Pro sdružení je úprava tvrdosti vody totiž moc drahá, tak bude lepší, když si úpravu vody uhradíme sami milí spoluobčané!!!

A tak nám obyvatelům města Hrádek cena vody roste ať chceme nebo ne … K základní ceně vody za vodné a stočné si totiž musíme připočíst dokoupení drahého zařízení na změkčování vody, pokud se tak rozhodneme a poneseme si samozřejmě i náklady na jeho pravidelné udržování. Nebo zařízení nepořídíme, ale beztak si do všech nákladů na kubík vody musíme promítnou krom výše zmíněného i platby za servis nebo výměny poškozených zařízení (karmy, bojlery, pračky, vodovodní baterie, topné spirály a jiné el. spotřebiče) na jejichž zanášení a ničení se nadměrná tvrdost vody samozřejmě podílí tou největší měrou.

Ptáme se tedy sám sebe, co lze udělat více z postu zastupitele, než vznášet dotazy a podněty tak, aby se problémy občanů řešily?! Asi vám dojde, že víc už toho opravdu dělat nelze. Tím, že vnímate problémy spoluobčanů, přenášíte je na jednání zastupitelstva a apelujete na vedení doufáte, že docílíte změny. Očekáváte, že ti co jsou u moci (u nás koaliční uskupení), jsou zastupitelé hlavně Vás občanů. Těžko jim tedy radit, jen doufáte, že chtějí naslouchat a řešit problémy ve prospěch obyvatel našeho města… Osobně mně není příjemné pozorovat, a být součástí opačného dění. Každý si samozřejmě udělejte vlastní názor. Pokud z vašeho pohledu vedení udělalo maximum a je pravdou, že většině obyvatel našeho města současná tvrdost vody vyhovuje, pak je vše zcela v pořádku.

Přílohy:

David Redl, zastupitel

Nové dotace města Hrádek přidělávají práci a zvyšují administrativní zátěž

Nevadí mi dělat práci, která dává smysl a která přináší lidem něco pozitivního. Co se týče nových dotačních titulů našeho města, nejsem si zde vůbec jistý zda přináší něco pozitivního. Domnívám se, že dotační tituly byly špatně uchopeny, zkrátka jsme zkopírovali vzor ze špatného města. Já se klidně přikláním ke vzoru ze zmiňovaných Strašic, kde se údajně naše město inspirovalo podle tvrzení paní starostky, ale nakonec bylo vše úplně jinak, jak je u nás dobrým zvykem. Zasvěcení ví, že jsem kritikem současného systému od samého počátku. Ale ještě jednou se k tomuto tématu vrátím. 

Podnětem pro to, abych napsal tento článek je náš pan tajemník.

Důvod proč píšu tento článek je, že náš pan tajemník má následující názor na podávání dotací a shrnul to na zastupitelstvu města do tří bodů:

  1. Je to o prioritách
  2. Je to o kapacitách, kdo dotace zpracovává a vyhodnocuje
  3. Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Zásadní je pak informace tajemníka na konci jeho “minuty slávy”, kdy hovoří k zastupitelům a vysvětluje že NĚKDO musí vyhodnotit, zda se z podávání žádostí o dotace nezblázní s tím, že efekt bude minimální a vynaložená práce tak bude kontraproduktivní.

Přemýšlím, kde se stala chyba? Tajemník, je člověk, který by měl hájit veřejné zájmy a myslím si, podle toho jak shrnul svůj názor na dotace, že bude obhajovat jednoduchá a administrativně málo náročná řešení. Pan tajemník během svých “minutek slávy”, vysvětloval proč musí být zavedeny nové dotační programy, proč zrovna tímto způsobem a v tomto rozsahu. Ale nikde od něj nezaznělo, že vše musí být co nejjednodušší, aby se z toho ve spolcích a organizacích, členové podávající dotace, nezbláznili !

Mé zamyšlení je tedy zcela logické, přemýšlím, zda veškeré úsilí a změna celé té úřednické a administrativní mašinérie není v rozporu s tím, jak naše město samo přistupuje k vypsaným dotačním titulům?

Pokud aplikuji zásady pana tajemníka na spolky tak:

1) Je to o prioritách…

Jen s tím rozdílem, že spolky jsou závislé na dotacích. A nemohou si vybírat. Nemají státem garantované příjmy se kterými by hospodařili, na činnost si vybírají příspěvky a veškerou činnost dělají pro sebe i pro druhé dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tudíž každý spolek, chce-li přežít (příspěvky nikdy nepokryjí náklady) musí žádat své město o pomoc formou dotace. Takže u spolků jsou dotace od svého města vždy priorita č. 1 a nemohou si dovolit vybírat zda je zvýšená administrativní zátěž za 10 tis. zatíží či nikolv !!

2) Je to o kapacitách kdo bude zpracovávat a vyhodnocovat…

Ve spolcích nejsou placení úředníci a tak neplacený, člen spolku, si ke svému běžnému životu přibral v dobré víře ještě život spolkový. Jak známo spolkový život není jen o aktivitách uvnitř spolku, ale hlavně je to mnoho práce navenek, pro spoluobčany. To vše nad rámec veškerých osobních starostí. Pokud je tedy vypsán městem Hrádek dotační titul, musí se vždy nějaký “nadšenec” zhostit této zodpovědnosti od vypsání až po vyúčtování. Kolik je ochotných lidí tuto činnost dělat si asi umíte představit. Když už se někdo ochotný najde, myslel jsem si, že je pro město důležité, aby podání žádosti o dotaci svým spolkům maximálně ulehčilo. Ale spletl jsem se, opak je pravdou.

Mezi spolkem a městem je ale obrovský rozdíl !! Město má své peníze jisté každý rok, a tak si placený úředník “může dovolit” , nepochopitelně, prohlásit za celé vedení města to co prohlásil náš pan tajemník. Vybírá si, zda nějakou žádost o dotaci podá, či nikoliv, aby toho nebylo moc a aby se z toho nezbláznil…Jemu totiž nejde o existenční přežití, ale o práci navíc, a ta ho evidentně zatěžuje !!

A co spolky? No, odpověď se dle činů vedení města nabízí. Městu rozhodně nevadí, že spolky zbytečně zatěžují.

Názorný příklad jsou zahrádkáři. Dříve požádali na svou roční činnost o jednu dotaci a dostali co potřebovali, a dnes? Všichni věděli o co jde a kam peníze jdou. Na zhruba stejné peníze musí tento rok podat žádosti dvě. Asi vás napadne, že zřejmě půjde o závratné částky, ale pletete se, jde o 14.500,- Kč !!! Stejnou “pakárnu” zažijí ještě u vyúčtování to musí také podat 2x a vše pečlivě (dle účelu) rozdělit, aby náhodou po kontrole nemuseli dotaci vracet !!! Vedení města samozřejmě ví, že věkový průměr členů ZO ČZS v našem městě, troufnu si odhadnout, bude 60+. Ale ani to město nezohlednilo. Navrhoval jsem městu, ať zůstaneme u jednoho programu, ale vedení města je jeden program prostě málo. Jedná se tedy o krok správným směrem? Já tvrdím, že ne, ale jistě se najde mnoho příznivců současného vedení, kteří v tom vidí obrovský přínos.

Kdybych šel v příkladech dále, tak z jedné žádosti před rokem se nyní stalo toto:

Pionýr 3x žádost, Myslivci 2x žádost, Senioři 2x žádost, TJ Hrádek 2x žádost

3) Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Jak vyhodnotíte efektivnost žádosti například u zahrádkářů? U Pionýrů, Myslivců a dalších i vzhledem k bodům výše? Jde jim o přežití, takže musí, nemají žádnou možnost výběru a ani možnost porovnávat efektivnost s administrativní zátěží. Prostě musí !! Někdo z členů si prostě sedne večer po práci k PC a bude vyplňovat žádosti dle programů, a začne… Dříve jedna, dnes musí pečlivě rozlišovat dle účelu každého programu, aby mu žádost nebyla vrácena nebo dokonce nepřijata. Za mě je to tedy zbytečné přidělávání práce a administrativy. Zároveň si myslím, že je to i ztráta obrovského množství času nad výrobou (tedy kopírováním) dotačních programů s výsledným efektem, který je pro mě rozporuplný. Pro získání stejné nebo nižší finanční částky od města musíte podniknout mnohem více úřednických kroků, než kdykoliv dříve. Apeloval jsem na zdravý selský rozum zastupitelů, ale bohužel…

Myšlenku změny v rámci dotační podpory nezatracuji, ale se způsobem jakým byla zbytečně a narychlo provedena bez předchozí konzultace se spolky, nesouhlasím. Výsledek kterého se dosáhlo považuji za nešťastný. Dnes to snad vidí i ostatní a doufám že se v tomto roce vše změní. 

Když se chce hledá se způsob, ale zde se nechtělo a hledal se pouze důvod, to pochopil asi každý…

A závěr? Od zbytečné zátěže spolků jsem se dostal až k faktu proč město nežádá o více dotací! Pokud si to volně přeložím, tak to znamená: nám se žádat nechce, je to moc práce. Ale když už město vytvoří nové dotační programy, tak to znamená, připravte se, nebude to tak jednoduché jako dřív! 

Město si totiž prostřednictvím svého tajemníka dovolilo občanům na zasedání Zastupitelstva sdělit, že nemají zájem o dostupné dotace, které by mohly ušetřit našemu městskému rozpočtu nemalou částku, protože by se z toho mohli zbláznit. Ono to bude ale spíš tak, že si vybírají dotace, které souvisí pouze s nápadem někoho z vedení.

Na zasedání zastupitelstva jsem se totiž ptal na cca 6 dotačních titulů, které jsem dohledal, naše město je mohlo využít, ale nevyužilo. Zajímal jsem se například proč nepodali žádost o dotaci na podporu lékařské péče v našem městě, když si dali tu práci a podali žádost o dotaci na kompostery. V rámci svého vystoupení jsem dále nahlas uvažoval, jaké má město tedy priority? Starostka zavzpomínala na to, že podala (později upravila na “podali” – tak nevím kdo je pověřen podáváním žádostí) celkem asi 4 dotace. Místostarosta Rousek ještě označil moji otázku “zda je pro město větší priorita získat dotaci na kompostery než na podporu lékařské péče?”, za účelovou manipulaci. Nepochopil jsem ho, ale domnívám se, že v rámci politikaření mohlo jít z jeho pohledu o ztrátu politických bodů. Tato reakce už opravdu mluví za vše !! Obyčejný dotaz je účelová manipulace !!

Našel jsem i žádost se kterou jsem město seznámil, a která by našim hasičům mohla přinést cca 60 tis ! Že by tyto finance hasiči určitě smysluplně využili je jasné, protože i bez žádosti město ze svého rozpočtu vynaložilo prostředky na nákup nového vybavení. Osobně vždy podpořím vybavení pro hasiče, policisty i záchranáře, a proto mi o to víc mrzí, že nedošlo k podání žádosti, jen z toho důvodu, že by někoho podání žádosti mohlo zatížit. Vyplývá mi z toho jediné, žádat o 60 tis. je neefektivní.

Město musí umět pracovat se svými prostředky jako řádný hospodář, a podávání žádostí o dotace je možnost jak našemu městskému rozpočtu ušetřit, ale bohužel u nás je to limitováno novým, mě nepochopitelným,  faktorem. Dle tajemníka města Hrádek: “NĚKDO musí vyhodnotit, aby se z dotací člověk nezbláznil” . Zvláštní přístup

Shrnuto a podtrženo, spolky jsou administrativně více zatíženy, ale nikomu z vedení to nevadí. Mohl by ten NĚKDO poradit i vedení města, že jejich současné dotační programy také přidělávají zbytečně práci, ale bohužel spolky si nemohou dovolit ji neudělat?!

Kdo je vlastně ten tajemný NĚKDO, kterého zmiňoval tajemník, známe jeho identitu? Pracuje pro město a pro občany?

David Redl
zastupitel

Digitalizace města aneb buďmě občanům blíž…

Vážení spoluobčané,

předkládám vedení města další z řady návrhů, které by bylo dobré zařadit do Strategického plánu města. Doba pokročila, většina z nás je pracovně hodně vytížena a tak se hodí každá každá maličkost, která by nám ušetřila trochu času. Myslím si, že chození na úřady, ať už kvůli vyřizování dokumentů, nebo kvůli platbám je jedna z činností, kterou si každý z nás rád odpustí. Pokud je to totiž možné, jistě by vše raději vyřídil z pohodlí domova. V návrhu se na tuto problematiku zaměřuji a mou snahou je předložit vedení návrh, který by vedl naše město k maximální digitalizaci služeb.

Vnímám podporu digitalizace a snahu o modernizaci i na úřadě. Kupují se programy, které pomáhají s vedením zápisů rady a zastupitelstva, kupují se Geo programy umožňující snadný přehled o našem městě, kupují se inventarizační programy, a tak věřím, že po usnadnění práce na úřadě přijde řada i na Vás na občany, a vedení napře síly k tomu Vám poskytnout služby, které Vám například online pomohou zaplatit popelnice či jiné poplatky, a vyřídíte online i agendu týkající se třeba kácení stromů nebo cokoliv jiného…

No a dostáváme se i k tomu nejdůležitějšímu co ovlivňuje život ve městě každého jednoho z nás, a to jsou jednání Zastupitelstva města. Vím, že dění ve městě Vám není lhostejné, ale upřímně, kdo z Vás je ochotný trávit 4-5 hodin na samotném jednání. Až na pár obyvatel je to něco, co si každý z Vás umí odpustit. Ale vím z vlastní zkušenosti, že online přenos ze zasedání se Vám líbil a ohlasy to mělo pozitivní, tak proč se nevydat touto cestou?! Zájem občanů o dění ve městě se zvýší, a nové interaktivní možnosti být součástí jednání na dálku, ať jste kdekoliv, nebo pomocí mobilních telefonů jistě ocení většina. Součástí by mohla být i interaktivní forma pokládání dotazů do diskuze. Ale to již předbíhám, a jistě by to muselo být spojeno i se změnou frekvence jednání, tak aby jednání zastupitelstva byla kratší a občan tak dostal více prostoru k diskuzi.

Doufám tedy, že město bude myslet i na to jak vyjít vstříc co největšímu počtu obyvatel a cesta digitalizace a online přenosů je ta nejlepší cesta být občanům nejblíže.

David Redl
zastupitel

Nové možnosti, nové aktivity, nové sporty, ale prostory chybí…

Dobrý den Vážení spoluobčané,

přicházím za vedením města s dalším návrhem projektu, který by město mohlo zařadit do Strategického plánu města.

Pokud budete věnovat pár minut přečtení návrhu TJ Hrádek, který jsem rozeslal všem zastupitelům a na oficiální kontaktní adresu městkého úřadu, dozvíte se, že návrh obsahuje několik variant.z nichž jedna varianta nabízí komplexní služby obyvatelům města v oblasti relaxace, kultury a samozřejmě i sportovních možností, které v Hrádku zatím nejsou dostupné právě z důvodu nedostupnosti kvalitního zázemí.

Věřím, že vedení města i vy, obyvatelé, najdete na projektu pozitiva a možné přínosy pro celé naše město a možná i pro široké okolí.

David Redl
zastupitel
předseda TJ Hrádek

Je třeba hledat způsob, důvod máme!

Vážení spoluobčané,

reaguji na schválený strategický plán města, ke kterému jsem se chtěl vyjádřit na zasedání zastupitelstva. Po mých úvodních připomínkách jsem byl zastaven MUDr. Richtrem, kdy konstatoval, že čas na jednání zastupitelstva není určen k diskuzi o předloženém návrhu, ale pouze k odhlasování dokumentu.

Starostka nás v této souvislosti informovala o tom, že strategický plán města je dynamický dokument, který se bude měnit na základě podnětů.

Rád tedy využívám této nabídky, a přicházím se svým prvním návrhem na zařazení projektu do Strategického plánu, o kterém se domnívám, že by mohl oslovit obyvatele našeho města.

Návrh jsem zaslal vedení města a všem zastupitelům. Zároveň jej tímto způsobem předkládám i široké veřejnosti.

David Redl, zatupitel

Seznámení s výsledkem vyšetřování Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality vedené proti předsedovi TJ Hrádek

Přepis textu z videa:

Dobrý den všem,

můj slib zněl, že vás seznámím s výsledky kauzy, která vznikla kolem mé osoby a kolem Tělovýchovné jednoty Hrádek. Ta je totiž s mým jménem spojována zejména proto, že jsem od roku 2012 jejím předsedou.

Jelikož již mám výsledky vyšetřování, je načase vám sdělit, že:

ALEŠ BERAN JE LHÁŘ, A ŽÁDNÉ Z JEHO TVRZENÍ SE NEZAKLÁDÁ NA PRAVDĚ, VŠE CO DĚLAL, DĚLAL POUZE ZA ÚČELEM POŠKOZENÍ MOJÍ OSOBY, NIKOLIV PROTO, ABY JAKKOLIV POMOHL TJ HRÁDEK.

Pro jistotu Vám některá jeho prohlášení připomenu. Například tvrdil, že jsem dotační podvodník, že řádně nevyúčtovávám dotace od města, že si nechávám vyplácet odměny za vedení TJ a mnoho dalších nesmyslů. Pokud chcete znát všechna lživá tvrzení, dejte mi vědět, rád vám je poskytnu.

Za tyto příspěvky jsem na jeho osobu podal trestní oznámení pro pomluvu. Asi nikdo z vás, by na sobě nenechal špínu, kterou na vás někdo lživě a bez důkazů hází.

Pokud u videa vydržíte, tak se ještě dozvíte, že do celé kauzy je zapojeno mnohem víc lidí. A to včetně starostky, která s Beranem přímo jednala o mém odvolání. Což vyplývá z vyšetřovacích spisů.

Celý příběh je totiž ukázkou toho, co se Vám může stát, když projevíte vlastní názor, vznesete připomínku nebo kritiku a pak třeba od města budete něco potřebovat.

Příště může být podobný příběh třeba o někom z vás…

Vše začíná zveřejněním Beranovo žádosti o mé odstoupení

Začátek je neuvěřitelný. Řadový fotbalista, který nikdy nic nekritizoval, aktivně se do ničeho nezapojoval a neměl s ničím problém se ze dne na den stal největším kritikem mé osoby.

Vůbec jsem nechápal, o co mu tak najednou jde. Přemýšlel jsem, jestli je to všechno z jeho hlavy, nebo jestli ho o to někdo požádal.

Argumentoval některými informacemi o kterých jsem věděl, že jsou z neveřejných jednání. Napadlo mě tedy, že za změnou jeho chování a za jeho příspěvky bude asi něco víc.

Netušil jsem, že se na schůzi výboru TJ dozvím, že Aleš Beran aktivitě oslovuje jednotlivé členy TJ a tvrdí jim, že je domluvený se starostkou na tom, že mě odstaví z vedení TJ a nejlépe i z postu zastupitele. Odměnou za tento čin pak prý mělo být to, že nebude problém, aby do tělovýchovy přiteklo tolik peněz kolik jen bude třeba.

Z vyšetřovacího spisu jsem se skutečně později dozvěděl, že Aleš Beran se starostkou opravdu  jednal. Potvrdilo se i to, že na jejich vzájmené schůzce se jednalo i o mém odvolání z funkce. Zajímavá byla i další skutečnost, kdy při výslechu ale starostka uvádí, že Aleše Berana nezná. To je v rozporu s jeho dalším tvrzením, kdy členům tvrdil, že ho starostka oslovila proto, že se znají díky vzájemným obchodům a ona tedy ví že je členem TJ Hrádek.

Chování Aleše Berana bylo divné, zrovna tak i to, jak moc se dožadoval mého rychlého odstoupení.

Po ukončení vyšetřování, když jsem si pročítal vyšetřovací spis, jsem si uvědomil proč Aleš Beran tolik spěchal na mé odvolání. Prohlašoval, že slíbil, že složím funkci nejdéle do 18.7.2019. Pamatuji si, že jsem v tu dobu odjížděl na dovolenou. Tehdy mi vůbec nedošlo, proč je pro něj datum 18tého tak důležité. Nyní se domnívám, že datum souviselo se čtvrtkem 18.7.2019, kdy jednala Rada města Hrádek, a na programu schůze bylo i jednání o dotaci pro TJ. Zároveň to bylo přesně 12 dnů do “mimořádného” jednání Zastupitelstva města Hrádek, které se konalo dne 1.8. a mělo se zde přijmout důležité usnesení o vyplacení dotace pro TJ Hrádek.

Pro upřesnění, vedení města Hrádek nevyplatilo naší tělovýchovné jednotě dotaci, která byla jednohlasně odsouhlasena již na podzim roku 2018. První finanční splátka měla proběhnout v Březnu 2019, ale k vyplacení samozřejmě nedošlo.

Asi by to šlo považovat za omyl, kdyby nebyla známa následující fakta:

  • Na jednání zastupitelstva vystupuje manžel naší starostky, zastupitel, a člen Rady města, s prohlášením, že se jim nelíbí co dělám, a tak se nesmím divit, že nic nedostanu.
  • Do jednání o dotaci pro TJ Hrádek se aktivně zapojuje dokonce i předseda Finančního výboru Richtr, který celou kauzu svým vystoupením, a rozhodnutím o přehodnocení vyplacení dotace pro TJ Hrádek, fakticky odstartoval.

Důvod proč byla TJ odstavena od zdroje příjmů, vedení města vysvětlilo tím, že jsem podal dvě žádosti na jednom formuláři a vedení města prý nemůže plnit, pokud nebude mít žádost o dotaci na samostatném formuláři. Ale asi to nebyl ten pravý důvod, protože jsem si na ministerstvu vnitra ověřil, že tvrzení o samostatné žádosti je nesmysl. Také jsem nikdy žádnou novou žádost nepodal.

Tak jaký byl ten pravý důvod? Je to snad viditelná snaha města získat pozemky TJ? Nebo snad jde i něco jiného?

K pozemkům se lze dostat i přes post předsedy TJ. Neuskutečnilo se jednání starostky a Aleše Berana třeba i z tohoto důvodu, když podle jeho tvrzení slíbil, že mě dostane z funkce předsedy?

Vyšetřování mé osoby hospodářskou kriminálkou předběhlo mou snahu objednat audit účetnictví

Podnětem pro zahájení šetření byla lživá tvrzení Aleše Berana, s jasným cílem. Policie tedy začala prověřovat hospodaření TJ Hrádek od roku 2012, kdy jsem se stal předsedou! Paradoxem je, že mě Policie kontaktovala zrovna v den, kdy jsem zařizoval objednávku auditu našeho účetnictví, tak jak jsem veřejnosti slíbil.

Říká se, že vše zlé je k něčemu dobré. Souhlasím. Nemohl jsem si totiž přát lepší audit účetnictví než od oddělení zabývající se hospodářskou kriminalitou.

Zároveň jsem si díky této situaci uvědomil, že je asi zcela legální, podat podnět k prošetření hospodářské kriminálce z důvodu, že si třeba myslíte, že nová drahá auta známého, nebo jeho příjmy, nemusí být získány zrovna legální cestou a tak si na něj můžete úplně v pohodě vymyslet nějaký nepravdivý příběh. A světe div se, Policie musí začít konat a zahájit vyšetřování. To je fajn, ne?!

A pokud se mýlíte, tak se vlastně nic nestane. Žádný postih. Dobré, ne?

Mé trestní oznámení na Aleše Berana pro pomluvu, předala policie k dořešení Přestupkové komisi města Hrádek 

Výsledný dojem z jednání byl pro mě jediný, Přestupková komise při svém jednání nepostupovala jak měla. I přes moje písemné upozornění. Proto jsem se, po ukončení šetření, samozřejmě obrátil na Krajský úřad na odbor vnitřních věcí, s podnětem na prošetření postupů naší Přestupkové komise. Krajský úřad mi dal za pravdu s tím, že našel v jednání naší komise závažná pochybení.

A já se ptám proč se v mém případě Přestupková komise zachovala takto neprofesionálně? Je to vlastnost naší Přestupkové komise, nebo na tom měl někdo nějaký zájem? Bylo důležité, aby Aleš Beran mohl zveřejnit, že mě nepomlouval?

A třešnička na závěr, Beran úplně v pohodě zveřejňuje informace za vedení našeho města a nikomu z vedení to nevadí.

Na Facebooku v rámci Hrádecké skupiny se objevují příspěvky od Aleše Berana, kdy prohlašuje že vedení města má chuť dávat peníze do sportu, ale ne pod mým vedením a s mojí minulostí. V jiném příspěvku pak naváže dalším tvrzením, že vedení města už zná nové vedení TJ !

Nějak neumím pochopit, že se vůči těmto prohlášením město neohradilo. Tolerovali tyto příspěvky schválně?

Vzhledem k tomu, že objednávají právníka na zastupitele Frantu i za to, že používá slovní spojení “Hrádecký zpravodaj”, mně tato tolerance vedení našeho města přijde opravdu hodně podezřelá.

Samozřejmě mně to nedalo a zeptal jsem se na jednání zastupitelstva přímo naší starostky, zda jsou zmíněná tvrzení Aleše Berana pravda. Asi vás nepřekvapí její odpověď. Řekla, že nic podobného Beranovi nesdělovala. Pokud to je pravda pak opravdu nechápu proč se proti oněm výrokům někdo z vedení našeho města neohradil. Tvrzení, že o příspěvcích nevěděli by jim věřil asi málokdo.

Můj závěr?

V podstatě nevím co je ze všech těch protichůdných výpovědí starostky a Aleše Berana pravda.

Holý fakt je nyní pouze jeden a to, že všechna tvrzení Aleše Berana vůči mojí osobě jsou lživá, a že mu nikdy nešlo o to jak zde TJ funguje. Šlo mu pouze o to abych do 18.7.2019 nedělal předsedu.

Asi jen starostka a Aleš Beran ví jak je to s jejich vzájemnými dohodami. A co mělo být odměnou za to kdyby se mu povedlo splnil to, že mě z místa předsedy TJ dostane.

Ať je to tak či onak, jejich jednání mně přijde naprosto amorální, a přemýšlím jak hodnotná musela být nabídka odměny za všechny tyto počiny, nebo jak hodnotný musel být vzájemný obchod, pokud se Aleš Beran propůjčil k takto nekalému chování.  

Důsledek jejich chování byl ten, že jsem  se musel víc jak půl roku bránit lživým nařčením, pomluvám a neoprávněné zlobě lidí. Některým lidem totiž stačí vědomí, že mě vyšetřuje Policie ČR a hned mají ve všem jasno. Na sociálních sítích je to vidět nejvíce. Tam jsou tito lidé schopni lajkovat obviňující sdělení bez jakéhokoliv ověření.

Bohužel se to negativně podepsalo na zdraví a psychice celé rodiny a i našich nejbližších. Co nikdy v životě těmto lidem neodpustím je, že celou situací trpěl hlavně můj syn. A to hlavně proto, že dětský kolektiv je krutý. Řeči rodičů, které děti slyší doma, rádi přenášejí do škol a velmi necitlivým způsobem to pak použijí. Nechci a nebudu zacházet do podrobností, jako rodina jsme to zvládli, a díky tomu jsme opět silnější.

Po celou dobu jsem se však ptal sám sebe, zda mám tohle všechno zapotřebí. A zjistil jsem, že mám. Nedokázal bych se postavit před zrcadlo, kdybych uhnul nátlaku, lžím a křivým obviněním. Šlo o odsouzeníhodný způsob jednání jedné osoby a nebo možná celé skupiny osob. Pokud je za tím vším zákulisní hra veřejně činných osob, je moje důvěra v tyto lidi naprosto nulová a cítím obrovské zklamaní, že se tahle situace stala i u nás na tak malém městě.

Vy všichni už možná máte jasno o co těmto lidem šlo. Já nad tím stále přemýšlím. Šlo opravdu jen o diskreditaci mojí osoby? Šlo o moji funkci předsedy TJ? Nebo je za tím zisk rozsáhlých pozemků TJ? Nebo jde o nějaké jiné nakládání s majetkem TJ? Nebo jde možná o snahu přeměnit tribunu na ubytovnu?! Fakt nevím. Na to znají odpověď pouze ti, co se domluvili na tom, že překročí všechny morální hranice.

Všeobecně je snazší využít možnosti z někoho udělat prudiče a potížistu, protože je známo, že málokdo přemýšlí nad tím, zda argumenty “domnělého potížisty” nejsou náhodou pravda.

Já vše zveřejňuji hlavně proto, abych apeloval na každého z vás, nikdy nepodlehněte lžím a pomluvám!

Vždy udělejte maximum možného pro svou obhajobu, a s důkazy rozhodně vystupte na veřejnosti a ukažte na konkrétní viníky, s tím, že sdělíte jak vše bylo. Bez tohoto kroku se nikdy nic nezmění.

Jsem si vědom toho, že budu muset udělat ještě jednu věc, možná dvě, tak abych mohl vše považovat za uzavřené, ale to se ode mě také samozřejmě dozvíte.

Přeji Vám všem krásný den !!

Podělil jsem se tímto s vámi o svou nepříjemnou osobní zkušenost. Snad jste si z toho vzali to, že nemáte nikdy věřit všemu co se povídá. Důležité je si informace ověřovat i přesto, že často vypadají naprosto věrohodně. Vyhnete se tak tomu, aby jste se nestali v očích informovaných, pouhou ovcí.

S pozdravem David Redl
předseda TJ Hrádek
zastupitel města Hrádek