Vyškrtnutí vystoupení zastupitele a předsedy TJ z jednání programu zastupitelstva bez udání důvodu? I to je projev demokracie u nás ve městě.

Vážení spoluobčané,

původně jsem měl se svou zprávou reagující na pozastavení podpory TJ Hrádek  (celkem přes 270 sportovců včetně více jak stovky dětí) vystoupit na jednání Zastupitelstva města dne 25.4.2019

Zaslal jsem požadavek na zařazení  mého vystoupení na zasedání  Zastupitelstva  města dne 25.4. 2019 týkající se  hlavně TJ, dále Rady města, Finančního výboru, a Zastupitelstva.

Můj požadavek byl  Radou města přijat, schválen a zařazen  do programu jako bod č. 3.

Na zasedání zastupitelstva města se jako první schvaluje přijatý program a při této příležitosti se přihlásil zastupitel, člen Rady města a zároveň předseda Finančního výboru MUDr. Patrik Richtr s návrhem vyškrtnout můj bod  z programu jednání.

Na dotaz zastupitele pana Janečky na důvod vyškrtnutí, předseda Finančního výboru Patrik Richtr odpověděl, že to vysvětlovat nebude, nechce, prostě jen tak. Z reakcí přítomných občanů, bylo znát pohoršení nad tímto jednáním, hovořili o aroganci a zneužívání mandátu. Občané na jednání jsou tou nejlepší zpětnou reakcí a já jejich přítomnost vnímám velice kladně.

Nicméně došlo k hlasování o návrhu a všichni členové “koalice”, jako jeden “muž” a uvádím konkrétní jména těch, kteří to jsou:

Sobotková Marcela Mgr. (starostka, člen Rady města)
Rousek Tomáš Mgr. (místostarosta, člen Rady města)  
Sobotka Pavel (člen Rady města, člen školské, kulturní a sportovní komise města)
Kotyzová Dana Ing. (členka Rady města, členka Finančního výboru)  
MUDr. Richtr Patrik Ph.D. (člen Rady města, předseda Finančního výboru)

Šístek Václav Ing. (zastupitel, člen komise sociální, pro životní prostředí a bytové)
Rychlá Květa (zastupitel a předsedkyně školské, kulturní a sportovní komise města)
Beranová Kateřina Ing. (zastupitel, členka Finančního výboru)
Hůza Josef Bc. (zastupitel,  člen komise sociální, pro životní prostředí a bytové)

hlasovali o vyškrtnutí mého vystoupení, aniž by znali důvod. A pokud důvod znali, proč ho nemohou znát všichni občané? Tak trochu “Kocourkov” a nebo neúcta k spoluobčanům? Vyberte si, pro mě je obojí nepřijatelné. Mohla by totiž nastat doba, kdy na dotazy občanů “Proč….? budou zastupitelé odpovídat “Pro slepičí kvoč!”

V příloze vám tedy předkládám to co mělo zaznít na jednání zastupitelstva.

Rád bych vám také doporučil vyslechnutí audiozáznamu z jednání zastupitelstva města, zvláště konec je výživný, kde svůj názor, proč TJ nedostalo dotace, vyjadřuje zastupitel p. Sobotka.

Také ochota Rady města a Finančního výboru k jednání s TJ postrádá solidnosti, pokud není nikdy nabídnut žádný  konkrétní termín. Ujišťování, že je možné kdykoliv přijít za kýmkoliv na radnici, neboť jsou tam všichni pro nás je jaksi teorie, praxe je jiná. 

Sepsal a o zveřejnění v Hrádeckém zpravodaji požádal

Mgr. David Redl
zastupitel města Hrádek
statutární zástupce TJ Hrádek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>