Kdo má skutečně zájem o nemovitosti TJ Hrádek?

Dlouho jsem si lámal hlavu nad tím, proč předseda finančního výboru, někteří členové finančního výboru a někteří zastupitelé města ostře vystupují proti TJ. Proč předseda TJ dělá svou práci špatně a všichni ostatní dobře? Jak je možné, že proti jiným organizacím nebo sdružením v našem městě nejsou žádné výhrady ze strany orgánů města? Nepřijde vám to zvláštní? Proč zrovna TJ?

V tomto článku nechci hodnotit práci TJ, ani jejího předsedy, protože to je přesně věc, které mi nepřísluší a jsem přesvědčený, že nepřísluší ani výše jmenovaným, kteří se tak moc snaží poškodit právě TJ.

Pokud si poslechnete zvukový záznam posledního zasedání zastupitelstva (audio záznam), které se konalo 26.4.2019, zjistíte, že je předseda TJ od začátku v nelibosti většiny zastupitelů města. Dokonce je to tak okaté, že když předseda finančního výboru požádal o vyškrtnutí vystoupení předsedy TJ z programu zasedání zastupitelstva, tak na dotaz proč to požaduje, odpověděl “jen tak”. Takové jednání hovoří samo o sobě. To, že zastupitelé většinově podpořili takové jednání a bod předsedy TJ byl vyškrtnut bez odůvodnění je známka toho, že něco není v pořádku. Jak je možné, že zastupitelé zvolení občany odmítnou zdůvodnit své kroky právě těm, kteří je zvolili? Jste si jistí, že zastupitelé, které jste si zvolili, ještě pořád jednají tak, jak jste si představovali v době, kdy jste házeli hlasovací lístek do urny?

Jestliže vydržíte poslouchat zvukový záznam až do konce, tak se dozvíte minimálně dvě zajímavé informace. Ta první je, že jeden ze zastupitelů se přizná, že je pro něj těžké se k TJ vyjadřovat, protože o ní nic neví. To samo o sobě není nic špatného, ale špatné na tom je, že ten samý zastupitel hlasoval pro vyškrtnutí bodu předsedy TJ bez udání důvodu. Pokud o něčem nic nevím, tak proč hlasuji pro to, aby byl bod vyškrtnut, když právě tento bod by mi mohl mnohé objasnit? Jsou snad někteří zastupitelé pouhými ovcemi? No, odpovězte si sami. Protože asi máme ovce, tak samozřejmě máme i vlky. Tím mám na mysli vystoupení radního, který vám narovinu řekne, že pokud se nebudete chovat tak, jak si vedení města přeje, tak máte prostě smůlu a od města nic nedostanete. Nesnáším takové jednání, kde si pár jedinců díky získané moci ve volbách myslí, že mohou řídit zeměkouli. Já osobně o žádné dotace nežádám, takže zatím mohu vyjadřovat svůj názor bez toho, aby to pro mně mělo nějaké následky. Tím pádem je mi jasné, že mě do svých řad nepřijme žádný spolek nebo organizace v našem městě, která dostává dotace z města, a současně jsem se vyloučil z jakékoliv podpory města. Proto chápu i strach běžných lidí vyjadřovat se veřejně k problémům v našem městě, protože když vám vedení města naznačí, že pokud “nebudete držet hubu a krok”, tak musíte počítat s následky.

Na zrušení bodu vystoupení předsedy TJ je nejvtipnější, že se na konci zasedání zastupitelstva od těch samých lidí dozvěděl, že jsou nakloněni k dialogu, ať klidně kdykoliv přijde. Je v tom nějaká logika?

Jediné, čím se liší TJ od ostatních organizací v našem městě, jsou nemovitosti, které TJ vlastní. TJ má pozemky u Krajana, pozemky nad fotbalovým hřištěm (škvárové hřiště), fotbalové hřiště, tribunu a možná ještě další. Jednoho dne si někdo ve vedení města řekne, že po desítkách let podpory TJ už to stačilo, protože v součtu už dostala TJ dost, a pokud chce dál provozovat svou činnost, měla by prodat pozemky, které nevyužívá (zpráva finančního výboru). Na zastupitelstvu padaly další nesmyslné argumenty proti TJ. Důležité je, že samotný finanční výbor, který dělal kontroly TJ, nenašel žádné pochybení ohledně dotací města v minulých letech, takže všechny dotace, které TJ obdržela byly použity správně a účelně. Předseda TJ nabídl ke kontrole celé účetnictví TJ, aby bylo všem jasno, jak se v TJ hospodaří. Když budete poslouchat to, co na zastupitelstvu bylo vyčítáno TJ, tak si rovnou můžete říct: “kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde”.

Zarážející na tom je, že já jako zastupitel nemám tušení, že město chce odkoupit pozemky TJ, vlastně o tom nevěděl nikdo ze zastupitelů, krom několika vyvolených. Kdo za tím vlastně stojí a čeho chce dosáhnout? Vzhledem k tomu, že prvotní podnět na zrušení dotací pro TJ vzešel z finančního výboru, tak asi bude vítr foukat z těchto končin. Myslíte si někdo, že skupina lidí, která má kontrolovat, jak se nakládá s financemi v našem městě, stejný orgán města, který do dnešního dne nenašel žádná pochybení TJ v případě dotací, si jednoho dne řekne dost bylo dotací pro TJ. Myslíte si, že tito lidé hájí zájmy občanů našeho města nebo zájmy své vlastní, anebo někoho jiného?

Je pro mne alarmující, že ti samí zastupitelé, kteří schválili takové jednání budou ti samí, kteří pak budou rozhodovat o tom, jak se s pozemky TJ, které město možná získá, naloží. Stále jste přesvědčeni, že je v našem městě všechno v pořádku?

Nenapadá vás otázka, zdali je to opravdu město, kdo chce pozemky koupit nebo se jedná o někoho jiného? Neslíbil někdo někomu nějaký lukrativní pozemek takřka ve středu města? Nechce někdo v tribuně TJ provozovat svou živnost? Nemá někdo nějaký “podnikatelský” záměr? Kdo bude další po TJ?

Proč chce město “jakoby” kupovat pozemky TJ, které jsou dnes sice nevyužívané, ale kdo ví, jak to ve městě bude vypadat za dvacet let. Nebude pak trend takový, že právě sportoviště budou plná lidí. Možná ano, možná ne, ale hlavní je, že pokud se jednou zbavíme sportovišť, kde se pak bude sportovat, pokud odpovíme ANO? Myslí si někdo, že město za dvacet let mávne kouzelným proutkem a budou nová sportoviště v našem městě? Nikdo z těch, co dnes rozhodují o tom, zdali TJ finančně podpořit či nikoliv už tam pravděpodobně sedět nebude, takže kdo bude zodpovědný za stav, který pak nastane? To vám mohu sdělit naprosto přesně, protože až za dvacet let nastoupí noví zastupitelé, tak řeknou: To jsme zdědili, to udělali ti před námi, my za to nemůžeme, s tím už se nedá nic dělat, měli jste se ozvat dřív, my o tom nevěděli atd. Samozřejmě se mohu mýlit, ale vzhledem k tomu, že se jedná o politiku, tak jsem osobně přesvědčen, že nikdo nebude ochoten nést odpovědnost za rozhodnutí někoho jiného.

Abych své obavy doložil nějakým faktem, přikládám foto jednoho hřiště, tedy bývalého hřiště, které vlastnilo město, ale protože se asi nevyužívalo, tak ho město prodalo. Myslím si, že tento případ je dostatečně alarmující pro to, co se možná chystá. Kdo z dnešních zastupitelů vysvětlí, že toto hřiště již nebylo potřeba, ale nová potřeba jsou. Znali jste toto hřiště?

Město má ve správě několik hřišť, o které se stará. Na přelomu roku se všechna zavřela, protože město nebylo schopno udržel jejich provoz. Nechci hodnotit, kdo za to může, ale jde mi o samotný fakt, že se hřiště zavřela. Proč chce tedy město další pozemky TJ, když má problémy se postarat o to, co má již dnes? Nepamatuji se, že by se zavřelo fotbalové hřiště TJ nebo tribuna z důvodu nedostatečné údržby.

Rád bych ještě sdělil jeden důležitý a známý fakt o financování sportu městem. Sport je obecně ztrátová činnost a nikde se bez podpory neobejde. Tento fakt sám o sobě říká, že bez dotací není možné sport v jakémkoliv městě provozovat. Protože to je známý fakt, tak odebrání těchto dotací TJ není nic jiného, než jasný signál toho, o čem jsem se zde rozepsal. Pokud nikdo nenašel problém v čerpání dotací resp. TJ se chová dle nastavených pravidel, tak proč najednou nyní s příchodem nových lidí do vedení města, finančního výboru a kdo ví koho ještě, se najednou situace tak radikálně změnila? Pořád se nemohu zbavit dojmu, že se pár jedinců rozhodlo, že si udělají dobrý obchod? Netuším, kdo za tím může stát, ale pokud se dějí věci jako na posledním zastupitelstvu 26.4.2019, tak mé obavy sílí.

Ještě se musím vyjádřit k předsedovi TJ, který byl pod “palbou” zastupitelů a občanů na zastupitelstvu (26.4.2019). Předseda TJ byl do své funkce zvolen řádně dle stanov, kterými se řídí TJ. Kdo může svého předsedu TJ volit, odvolat atd. je jen a jen věcí TJ. Je mi osobně velmi nepříjemné, že zastupitelé, někteří členové finančního výboru i někteří občané toto nerespektují. Nejen my zastupitelé bychom se měli držet pouze věcí, které nám přísluší a nevměšovat se do věcí, do kterých nám nic není. Pokud někdo vstoupí do TJ a zaplatí členský příspěvek, teprve pak bude mít tu správnou možnost na některém z jednání výboru TJ vyjádřit svůj názor k práci TJ nebo jen k práci jejího předsedy, ale nemělo by se to řešit na zasedání zastupitelstva. Dokážete si představit, že si na zasedání zastupitelstva města pozvete například ředitelku ZŠ, předsedu klubu seniorů, předsedu kynologů nebo kohokoliv komu přispíváte na činnost a budete ho veřejně pranýřovat za to, co si vy myslíte, že dělá špatně? Přesně to se stalo předsedovi TJ, a proto se nadále nemohu zbavit myšlenky, že nejde o nic jiného než úmyslné poškození této organizace a tím pádem…

Vedení města, finanční výbor nebo kdokoliv jiný, kdo chce nebo může rozdělovat peníze města by si měl uvědomit, že peníze, o kterých se zde bavíme nejsou peníze jejich, ale peníze města, tedy nás všech, proto pokud sportujete vy nebo vaše děti, proč vám někdo řekne, že po desítkách let podpory už jste dostali dost. Myslíte si, že pár jedinců, kteří dostali moc rozhodovat o našich penězích si mohou dělat co je napadne? Samozřejmě že mohou, tak to prostě je.

V závěru bych chtěl poukázat na to, že mezi lidmi kolují různé řeči o tom, že město bude stavět sportovní halu, a že to, co se děje s TJ je vlastně děláno v zájmu všech občanů. Schválně jsem použil slovo řeči, protože pokud by to mělo být oficiální stanovisko města, tak bychom o tom jako zastupitelé měli vědět, ale já jako zastupitel o tomto plánu nic nevím a dle posledního zasedání zastupitelstva nejsem sám. Nedočtete se o tomto záměru v žádném oficiálním dokumentu našeho města. Podíváte-li se na předvolební letáky vládnoucí koalice, tak tam tuto informaci také nenajdete. Školská, kulturní a sportovní komise o tom také nemluvila (jsem členem), komise pro rozvoj města to také v zápisu nemá, zápisy rady města a zastupitelstva města také informace neobsahují. Opravdu si myslíte, že “to” chce město nebo má o nemovitosti TJ zájem někdo jiný? Co se asi stane, pokud TJ nabídne své pozemky nejvyšší nabídce a město za ně nebude chtít zaplatit? Pokud je získá někdo jiný, kdo nabídne vyšší cenu než město, co pak? … a nebo je to právě proto?

Vhozením volebního lístku do urny to nekončí, ale naopak začíná.

Petr Franta, zastupitel

4 komentáře na “Kdo má skutečně zájem o nemovitosti TJ Hrádek?”

 • Monika Lavorenti napsal(a):

  Bývalé hřiště, které od města koupil velmi blízký příbuzný bývalého zastupitele za poměrně výhodných podmínek? Snad bude nové zastupitelstvo i nadále ctít zásadu, že vyprodávat obecní majetek se nemá. Mělo by to ale občanům dát na vědomí jasně a srozumitelně a nepoužívat zástupné “výmluvy” jako je např. zúžení průchodu tam, kde ve skutečnosti k žádnému nedojde.

  • David Redl napsal(a):

   I tvrzení, že na místě zjistili stav je přinejmenším úsměvné. Ono je důležité tam opravdu dojít a ne to jen tvrdit. Vedení by se tak vyhlo trapnému dohadování o tom, který nákres je pravdivější. Nepřekvapilo mě, že ten města to nebyl.

  • Petr Franta napsal(a):

   Pokud město prodává, kupec se vždy najde, to je asi princip nabídky a poptávky, ale o tom ten článek není. Myslím si, že nejde o to, kdo to koupil, ale že město prodalo svůj pozemek, na kterém bylo hřiště a nyní “chce” kupovat jiný pozemek, aby mohlo mít hřiště.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>