Znáte pořekadlo “Zamést si před vlastním prahem”?

Když jsem si přečetl zápis z rady města, tak jsem zjistil, že “Hrádecký zpravodaj” je asi trnem v oku radě našeho města, protože si jinak nedovedu vysvětlit úkol, kterým byla pověřena paní starostka.

Nejprve jsem si pro vás připravil tipovací soutěž:

Příklad jedna:

Kontrolní výbor (orgán města, který kontroluje činnost zastupitelstva, rady atd. po právní stránce) našel několik pochybení, ve kterých se domnívá, že byl v našem městě porušen zákon některými zastupiteli nebo orgány města. Sepíše veškeré své pochybnosti a předá je všem zastupitelů. Na základě těchto informací jsem na zastupitelstvu dne 26.4.2019 přednesl žádost, ve které jsem (na základě těchto podkladů) požadoval odvolání předsedy finančního výboru.

Příklad dva:

Jeden občan v našem státě, říkejme mu třeba “J”, se domnívá, že “Hrádecký zpravodaj” by neměl používat slovo “Hrádecký” a informace na těchto stránkách nejsou v souladu s GDPR. “J” podá stížnost na město.

Nyní vám musím položit otázku: Zkuste uhodnout, kterým z těchto dvou případů se bude zabývat rada města, kdo bude problém řešit, kdy a jak rychle?

Odpověď najdete v zápisech našeho města:

Příklad jedna:

Zápis z jednání Zastupitelstva města Hrádek ze dne 25.4.2019

Návrh usnesení : ZM odvolává předsedu FV p. Richtra. Hlasování pro: pp. Franta, Redl, zdržel se pp. Janečka, Pech, Hejlová, proti: Sobotková, Sobotka, Šístek, Rychlá, Rousek, Beranová, Richtr, Kotyzová, Hůza. Návrh nebyl přijat.

Důležité je, že pan předseda finančního výboru se ani neobtěžoval odpovědět na zprávu kontrolní komise, prostě v duchu filozofie “jen tak” ji ignoroval. Nikdo nežádal o právní rozbor zprávy kontrolního výboru, zdali jsou nalezená pochybení pravdivá či nikoliv. Takže výsledkem je, že si můžete dělat co chcete, pokud to děláte v zájmu vedení města. Můžete namítnout, že zpráva kontrolního výboru může být chybná, ale o to právě šlo, aby to někdo řekl na základě právních podkladů, ale to se nestalo. Proč?

Příklad dva:

Zápis rady města ze dne 7.5.2019: Zprávy starostky

Hrádecký zpravodaj – provozovaný zastupitelem Petrem Frantou – podnět občana na oprávněnost používání slova „Hrádecký“ v názvu a soulad s GDPR (zveřejňování mailů osob apod.) RM ukládá starostce projednat tento podnět s právníkem.

Rychlost a energie s jakou se rada a paní starostka zabývá touto záležitostí je velmi zarážející, tedy pokud se na to díváte z pohledů řešení běžných stěžovatelů, protože běžně se takto rychle záležitosti města neřeší, ale hlavně se nejedná o záležitost, která by měla s městem něco společného. Asi to nebude obyčejný občan “J”, ale někdo, kdo pomáhá vedení města s problémem zvaným “Hrádecký zpravodaj” a musí být velmi blízký vedení města. Najdete jiný důvod? Mě osobně by ještě zajímalo, zda občan “J” prošel i stránky našeho města, kde je určitě vše prezentováno v souladu s GDPR a nejen s tímto zákonem.

Pokud se zeptáte sami sebe, co budete dělat, pokud zjistíte něco podobného? Na koho se obrátíte?

Představte si, že zajdete třeba do obchodu v našem městě, kde se vám nebude něco zdát. Bude první co vás napadne napsat stížnost na město? Čekáte, že rada města pověří paní starostku, která bez zaváhání bude okamžitě kontaktovat právníka města, aby jí poradil, jaké kroky má podniknout proti dotyčnému obchodu? Celé se to bude dít bez vědomí dotčeného obchodu, který nemá tušení, že měl nějaký občan problém, se kterým běžel přímo na radu města, a dozví se to, až na základě zápisu rady města? Pokud tomu nerozumíte, tak to nevadí, spíš to berte jako návod.

Nyní víte, že takto postupovat můžete, takže pokud vám bude v našem městě něco nebo někdo vadit a nechce dotyčnému nic říct, stačí napsat na město, které vám poskytne nejen služby paní starostky, ale dokonce vám paní starostka osobně vyjedná právní pomoc.

Po volbách se toho poměrně hodně změnilo. Myslím si, že tato služba veřejnosti je jednoznačně přínosem, proto ji stojí za to využít.

Toto je již můj druhý případ (první případ), kdy si jeden zastupitel požádá o právní pomoc proti jinému zastupiteli. Teď už asi běžná praxe, jak nakládat s neposlušnými zastupiteli.

Abyste pochopili, proč zde píši tyto články a nepřišlo vám to jako “žabomyší války”, musím vám vysvětlit, jak jsou úmyslně a účelně překrucovány některé informace zveřejněné v zápisech zastupitelstva města, které pak vyzní ve prospěch těch, co je píší. Protože tento popis vydá na samostatný článek, tak se zde o tom nebudu dále rozepisovat, ale zveřejním tyto informace v některém z příštích článků.

Petr Franta, zastupitel

PS: Informace pro Ministerstvo kouzel: Pokud se vám podaří začarovat slovo “Hrádecký”, tak se tento web přejmenuje na “Zpravodaj jehož jméno se nesmí vyslovovat”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>