Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku vyloučilo Petra Frantu

Musím informovat všechny voliče, kteří mě podpořili v komunálních volbách 2018, a díky kterým jsem se dostal do zastupitelstva našeho města, jako člen kandidátky “Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku”, že jsem byl z tohoto uskupení vyloučen.

Rád bych vysvětlit voličům, kteří mi dali svůj hlas, důvody, které vedly k mému vyloučení z tohoto uskupení.

Asi to nejzásadnější bude, že jsme měli vzájemně dlouhodobé neshody ohledně mého fungování v tomto uskupení. Usiloval jsem o to, aby byl volební program naší kandidátky konkrétní ve svých bodech a pro nás, jako politické uskupení více zavazující, protože jsem se mylně domníval, že pak budeme na zastupitelstvu “kopat” za stejné cíle, které budeme muset plnit a nikdo si nebude moci vysvětlovat volebního programu podle toho, jak se mu to bude zrovna hodit. Tak to vlastně bylo poprvé, co jsem narazil se svým názorem.

Také jsem se neshodli na budování koalice po volbách, protože jsem byl proti vstupu do stávající koalice v našem městě. Osobně se domnívám, že koalice ve městě naší velikosti, kde se všichni známe, není nic jiného než “podraz” na voliče. Asi je vám jasné, jak má oblíbenost v tomto spolku prudce klesala, tedy pokud to ještě šlo. Bylo mi politicky vysvětleno, proč je potřeba koalice, což jsem odmítl, takže jsem znovu narazil.

Pokud se vžiji do role voliče (také jsem byl volit), tak je pro mne velmi nepříjemné zjištění, které nastalo po volbách, že se strany ODS, Společně pro Hrádek (alias TOP 09) a Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku spojí v jeden celek. Jinými slovy je jedno, koho jste z těchto tří stran volili, protože to ve finále vyjde nastejno, zkrátka se spojí ti co chtějí vládnout a tímto gestem dají svému voliči politický políček.

Já si těmito politickými kroky vysvětluji, proč k volbám přijde tak málo lidí a přiznám se, že se tomu nedivím. Důvodů bude jistě více, ale když se podívám na to, jak jsou rozděleny funkce v našem městě, tak se musím ptát, kdo vlastně volby vyhrál? Vítězné uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku nemá funkci starosty a ani místostarosty. Opravdu Sdružení nezávislých kandidátů Občané Hrádku vyhrálo volby 2018? Pokud se podíváte na politickou situaci v našem městě, tak se musím zeptat, jak jste spokojeni se svou volbou?

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva se mluvilo o koalici, ale já jsem do dnešního dne neviděl žádnou koaliční smlouvu, která by asi mnohé vysvětlovala. Myslím si, že žádná neexistuje, tedy ne ta na papíře, jak bychom si asi představovali. Proč si to myslím? Protože po skončení koaličních jednáních, kde se z mého pohledu mluvili jen o rozdělení židlí a navýšení odměn, jsem neobdržel žádný dokument “Koaliční smlouva” a předpokládám, že jako člen koalice bych o tomto dokumentu měl vědět.

V únoru 2019 jsem požádal jednoho člena Sdružení Občané Hrádku, zdali by mi koaliční smlouvu mohl ukázat, ale dozvěděl jsem, že ji taky neviděl. Koaliční smlouvu za Sdružení Občané Hrádku vyjednával Ing. Pánek, který po třech měsících v zastupitelstvu ve funkci místostarosty skončil na vlastní žádost. Proč, toť otázka? Není to zvláštní, že již dalším místostarostou není člen Sdružení Občané Hrádku? Jak asi zněla ta koaliční smlouva?

Další zajímavá novinka je, že co Sdružení Občané Hrádku vstoupilo do zastupitelstva města, tak je volba místostarosty tajná. Dřív to nebylo zvykem, tak proč teď? Neshody, které jsme měli ohledně koalice a programu, se musely v případě první volby místostarosty “ututlat”. Když byla v únoru druhá volba místostarosty a já jsem dopředu oznámil svou kandidaturu na místostarostu, jako jediný kandidát Sdružení Občané Hrádku, tak se znovu odsouhlasila tajná volba, aby se veřejně nemuselo hlasovat proti vlastnímu kandidátovi. Samozřejmě, že jsem nebyl zvolen, co také jiného čekat po tom všem, ale udělat jsem to musel, protože jsem chtěl mít jasno, jak se ke mě Sdružení Občané Hrádku zachová a zdali existuje “koaliční smlouva”. Pokud by existovala, tak bych musel být zvolen místostarostou, takže jsem měl jasno, jak s podporou, tak s koaliční smlouvou.

Je potřeba dodat, že svůj mandát těsně před zastupitelstvem (20.2.2019) složil i Ing. Babický, který své místo přenechal dalšímu náhradníkovi za Sdružení Občané Hrádku. Odchodem Pánka nastoupil na jeho místo jako první náhradník Hůza a místo Babického nastoupila druhá náhradnice Kotyzová. To co si myslím o tom, jak se do zastupitelstva dostali náhradníci tohoto Sdružení Občané Hrádku na úkor těchto dvou kandidátů resp. jak bylo po volbách naloženo s hlasy odstoupivších zastupitelů Sdružení Občané Hrádku, tak to raději nebudu komentovat.

Ještě se vrátím do období těsně po volbách. V této době byly naše vztahy mezi mnou a Sdružením Občané Hrádku na bodě nula. Příkladem je má žádost, kterou jsem zaslal emailem na Sdružení Občané Hrádku v pondělí  29. 10. 2018 ve 21:36, kde jsem žádal o seznam členů kontrolního a finančního výboru před ustavujícím zasedáním zastupitelstva našeho města. Asi už vás nikoho nepřekvapí, že jsem do dnešního dne nedostal žádnou odpověď, a také už mne nikdo ze Sdružení Občané Hrádku nekontaktoval.

Změna přišla až po půl roce, tedy přesně 25.4.2019, kdy za mnou před zasedáním zastupitelstva přišel zastupitel Josef Hůza člen Sdružení Občané Hrádku a zeptal se mi, jak to vidím se svou účastí ve Sdružení Občané Hrádku? To byla velmi vtipná otázka, po tom co se mnou půl roku nikdo nekomunikoval. Moje odpověď byla velmi jednoduchá. Předal jsem Hůzovi vytištěný předvolební leták Sdružení Občané Hrádku, ve kterém jsem zvýraznil následující text:

”Naše uskupení se díky Vašim hlasům může stát jasným dokladem toho, že komunální politiku na úrovni našeho města lze tvořit i bez výrazné podpory stávajících politických stran. Je zárukou přímočarého a korektního jednání a dodržování slov.”

Pak jsem mu sdělil, že bych rád zůstal součástí Sdružení Občané Hrádku, ale jen pokud se bude dodržovat předvolební program. To bylo poslední o čem jsme spolu mluvili. Na konci zasedání zastupitelstva si Josef Hůza vzal slovo a oznámil všem zastupitelům, že již do uskupení Sdružení Občané Hrádku nepatřím. Zde právě zazněl důvod mého vyloučení. Vy jste ten důvod nepostřehli? Nic si z toho nedělejte, já také ne, ale asi je to v duchu jednání zastupitelů za Sdružení Občané Hrádku zkrátka “jen tak”.

Audiozáznam z jednání ZM 21.2.2019

Musím se přiznat, že po tom, v jakém duchu probíhalo zastupitelstvu, mi spadl kámen ze srdce, protože to co se tam dělo, je naprostá ostuda a já osobně jsem velmi rád, že již s touto stranou nebudu spojován jako “jeden z nich”. Abyste tomu rozuměli, tak si poslechněte audiozáznam ze zasedání zastupitelstva a vydržte alespoň prvních 15 minut. MUDr. Richter, člen Sdružení Občané Hrádku byl proti bodu programu jiného zastupitele a na otázku, proč požaduje vyškrtnutí bodu, odpověděl “jen tak” a další zastupitelé tohoto sdružení Hůza a Kotyzová toto jednání podpořili. Požádal jsem o finanční pomoc pro paní doktorku Starkovou a asi uhodnete, že nikdo z tohoto sdružení můj návrh nepodpořil (Kotyzová byla proti pomoci a Hůza s Richterm se zdrželi). Dalším bodem jsem měl odvolání Richtra z funkce předsedy finančního výboru, protože jsem přesvědčen, že tam takový člověk nemá co dělat, ale opět jsem narazil a jako poslední bod jsem chtěl, aby dokumenty města měly veškeré náležitosti, a asi vás nepřekvapí, že opět tito lidé můj návrh nepodpořili. Můžete návrh nepodpořit, pokud v diskusi přednesete důvody, proč se vám návrh nelíbí, ale zamítnout bez důvodu? K paní doktorce se vyjádřilo několik zastupitelů, ale je lepší si poslechnout audio abyste pochopili, proč se pomoc paní doktorce řeší přes půl roku a nakonec to dopadlo, tak jak to dopadlo.

Přesně do tohoto místa se hodí napsat motto Sdružení Občané Hrádku viz. http://www.obcanehradku.tode.cz/:

„Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.“
„Můžeme uskutečnit pouze to, čemu opravdu věříme.“
„S pokorou se oprostíme od minulosti.“

Musím se přiznat, že jsem nepochopil, jak motto Sdružení Občané Hrádku koresponduje s kroky, které vedou zastupitele a členy tohoto Sdružení k rozhodnutím, které se týkají TJ a MUDr. Starkové. Sdružení Občané Hrádku mají největší zastoupení ve finančním výboru a schválně zkuste uhodnout, jaká rozhodnutí vycházejí z tohoto výboru resp. kdo a jak hlasuje (http://www.mestohradek-ro.cz/financni-vybor/ds-9231/p1=2413)? Jak hlasovali zastupitelé ze Sdružení Občané Hrádku na posledním zastupitelstvu, kde se jednalo kromě jiného o TJ a  pomoci paní doktorce Starkové (http://www.mestohradek-ro.cz/assets/File.ashx?id_org=4730&id_dokumenty=61883)?

Sdružení Občané Hrádku slibují, krom jiného, na svých stránkách ve volebním programu také následující: “podporou dostupnosti lékařské péče ve městě”, ale to jak hlasují ohledně paní doktorky Starkové tomu neodpovídá, protože ani Hůza, Richtr nebo Kotyzová návrh jejich, v té době ještě spolustraníka, nepodpořili. Udělejte si vlastní obrázek podle kroků, které jednotliví zastupitelé dělají v porovnání s tím co slibovali a slibují…

Stále vám dává motto Sdružení Občané Hrádku smysl? Plní Sdružení Občané Hrádku svůj volební program? Když vidím, jak tito zastupitelé hlasují, nezbývá mi než se zeptat, zdali si náhodou nepřečetli program jiné strany?

Doufám, že jsem zde dostatačně vysvětlil svůj pohled na mé působení ve Sdružení Občané Hrádku. Důvody našeho rozchodu by, tak jako tak, byly nevyhnutelné. Vzhledem k tomu, jak se zachovali zastupitelé Sdružení Občané Hrádku na posledním zastupitelstvu, jsem byl rozhodnut ukončit své působení v tomto “spolku”, protože bych se dnes styděl lidem na ulici pohlédnout do očí.

Pevně věřím, že ti z vás, kteří mi dali svou důvěru jsem zatím nezklamal. Budu se snažit, abych i po zbytek svého mandátu měl čisté svědomí vůči vám všem a mohl se vám všem podívat zpříma do očí. Ještě jednou moc děkuji za důvěru, které si velmi vážím a je pro mne velmi zavazující.

Samozřejmě, zde uvádím pouze svůj pohled na danou věc a nemohu reagovat na oficiální prohlášení Sdružení Občané Hrádku http://www.obcanehradku.tode.cz/, protože do dnešního dne (18.5.2019) nebylo žádné zveřejněno. Předpokládám, že po zveřejnění mého stanoviska, se tak stane a vy budete mít možnost porovnat si dva různé pohledy na jednu věc, protože já také oficiálně nevím, proč jsem byl vyloučen, i když článek hodně napoví.

Petr Franta, zastupitel a dnes již naštěstí bývalý člen Sdružení Občané Hrádku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>