Jak kontrolovat kontrolní výbor

Když jsem začal psát tento článek, tak jsem chtěl napsat, že jsem se na posledním zasedání zastupitelstva našeho města 25.4.2019 setkal s něčím, co jsem si myslel, že je nemyslitelné, ale uvědomil jsem si, že takových věcí tam bylo mnohem více, takže zde uvedu jen další v řadě, nad kterou ještě pořád nechápavě kroutím hlavou. Kdyby to co se stalo u nás ve městě, se stalo někde jinde, tak bych se tomu určitě zasmál a klepal bych si při tom čelo, protože bych to považoval pouze za špatný vtip. Bohužel, když zjistíte, že je to skutečné a vy hrajete jednu z hlavních patnácti rolí v této tragikomedii nazvané zastupitelstvo, tak už vám to moc vtipné nepřijde, spíše naopak, hodně naopak.

Rád bych na začátek vysvětlil, co je to kontrolní výbor, protože o něm se v tomto článku bude psát. To co říká zákon je popsáno například zde (http://zakony.centrum.cz/zakon-o-obcich/cast-1-hlava-5-paragraf-119), pro ty co zákon číst nechtějí, napíši jen to, že je to orgán obce, který kontroluje, zdali obec pracuje správně po právní stránce (konrola usnesení zastupitelstva města, rady města, kontola smluv, zkrátka věci města a orgánů města po právní stránce). Bývá zvykem, že kontrolní výbor je z většiny tvořen opozicí, ale nikde to není vysloveně uvedeno. Má to svou logiku, protože pokud vás kontroluje někdo jiný, kdo s vámi úplně ve všem nesouhlasí, udělá kontrolu lépe než ten, který s vámi spolupracuje, protože proč by někdo hledal chyby sám u sebe.

Na programu zastupitelstva byl bod “Změna složení kontrolního výboru”, který navrhl místostarosta Mgr. Rousek. K tomuto bodu nebyly poskytnuty žádné podklady, takže nikdo neměl do poslední chvíle tušení, co má pan místostarosta tímto bodem za lubem. Tím “nikdo” samozřejmě myslím pár jedinců, kteří nebyli zapojeni do tohoto plánu koalice našeho města. Jako zastupitel bych měl být na zasedání zastupitelstva připraven, proto jsem požádal emailem o podklady k tomuto bodu několik dní před jednáním zastupitelstva. Email s žádostí jsem poslal všem zastupitelům našeho města a asi vás nepřekvapí, že jsem nedostal žádnou odpověď, i když, jak se ukázalo, tak koalice přesně věděla, o co jde. Proč mi nikdo neodpověděl a vedení města mlžilo až do poslední chvíle? To mi došlo záhy na zasedání zastupitelstva.

Kontrolní výbor má nyní tři členy, a pracuje tak, že se to vedení města hodně nelíbí. Tím nelíbí, myslím to, že se snaží kontrolní výbor dělat kontroly poctivě a veškerá pochybení zapisuje do zpráv, které předává všem zastupitelům, takže všichni přesně víme, kde jsou nedostatky. To se samozřejmě vedení města včetně tajemnice, která se také ve zprávách vyskytuje, moc nelíbí, což si můžete poslechnout na zvukových záznamech ze zasedání zastupitelstva dne 21.2.2019 a 26.4.2019. Více také napoví zprávy kontrolního výboru http://www.mestohradek-ro.cz/kontrolni-vybor/ds-9230/p1=16836. Složení kontrolního výboru je nyní takové, že opozice má dva lidi KSČM + SPD, koalice jednoho člověka z ODS, takže je to asi v pořádku.

O co tedy vlastně šlo? Na zasedání zastupitelstva navrhl místostarosta Rousek, aby se navýšil počet členů kontrolního výboru ze tří na pět. To je samo o sobě velmi chválihodné, že chce mít vedení města nad sebou větší kontrolu, ale proč to chce udělat, když vedení města zprávy kontrolního výboru štvou? Proč bod “Změna složení kontrolního výboru” znamená navýšení členů kontrolního výboru? Neměl se bod na jednání jmenovat “Navýšení členů kontrolního výboru”?

Proč se hlasovalo o navýšení členů kontrolního výboru mi došlo až mnohem později, když jsem se dozvěděl pár informací, které mi celou skládačku pomohly rozluštit. U paní starostky byla na “pokec” několik dnů před jednáním zastupitelstva jediná zástupkyně ODS v kontrolním výboru. Pravděpodobně svou funkci neplní podle představ vedení ODS, tedy neinformuje vedení ODS dostatečně a včas o tom, co kontrolní výbor chystá. Máme jednoho člena ODS v kontrolním výboru, který chce nadále pracovat pro kontrolní výbor, takže nezbývá nic jiného než navýšit počet členů o dva (lichý počet – ze tří na pět), a tím pádem se do výboru může dostat i ten “správný” ODSák. Samozřejmě, že dopředu nemohli říct, že budou členy navyšovat, protože by si někdo mohl připravit své protikandidáty a to nikdo z nich nechtěl.

Po panu Rouskovi si vzala slovo paní starostka, která navrhla dva nové členy kontrolního výboru Ing. Stanislava Jetonického za ODS a zastupitele Václava Pecha za KSČM. Samozřejmě, že tento bod, měla od začátku navrhovat paní starostka, protože to nikdo jiný udělat nemůže, ale protože potřebovali své kroky “zamaskovat” co nejlépe, udělali takovou habaďůru. Asi se tomu říká politika, ale mi lidi co s politikou nemáme moc společného, pro to máme úplně jiné výrazy, protože mezi kolegy je takové chování nepřípustné, ale v politice je asi dovoleno vše.

Jeden z občanů se zeptal, zdali o změnách byla informována předsedkyně kontrolního výboru. Jakou mohl dostat odpověď, když všechno bylo do poslední chvíle tajné.

Takže se budou volit noví členové kontrolního výboru a předsedkyni kontrolního výboru to “zapomněli” sdělit. Ti samí lidé, kteří navrhli předsedkyni kontrolního výboru do funkce ji bez jejího vědomí chtějí “strčit” do výboru další lidi. Samozřejmě, že podle zákona takto postupovat můžete, ale rozhodně takové jednání nemá nic společného se slušností vůči předsedkyni kontrolního výboru, ale ani nám ostatním. Ale co je to vlastně slušnost?

Teď už je asi jasné, že vedení města nemá zájem o zlepšení práce kontrolního výboru, protože změny v kontrolním výboru plánuje bez vědomí kohokoliv, kdo je součástí kontrolního výboru i ostatních zastupitelů.

Vzhledem k tomu, že jsme neměli žádné podklady k tomuto bodu programu, tak jsem požádal, dle jednacího řádu zastupitelstva, o přesunutí bodu na následující zastupitelstvo s tím, aby byly doplněny podklady, o kterých máme jednat. V tento moment požádal místostarosta o desetiminutovou koaliční přestávku na poradu, kde se všichni členové stávající koalice ODS, Společně pro Hrádek (alias TOP 09) a Občané Hrádku svorně sebrali a vyběhli do některé z kanceláří, protože se potřebovali poradit na dalším postupu, jak za každou cenu prosadit kandidáta ODS.

Během přestávky jsme se ti, co zůstali v jednací místnosti obrátil na Václav Pecha, aby nám všem vysvětlil, proč nám o své kandidatuře nic neřekl. Teď se prosím vás moc nesmějte, protože to vůbec ani k smíchu není, ale Václav Pech nám sdělil, že se o své kandidatuře dozvěděl až z úst starostky před minutkou. Jeho překvapený výraz v obličeji mluvil za vše. Předsedkyně kontrolního výboru také nic netušila, takže měla podobný výraz a nás pár, co jsme o tom také neměli tušení, jsme jen nevěřícně kroutili hlavou. Už asi začínáte rozumět tomu, jaký způsob zvolilo vedení města, aby do kontrolního výboru dosadilo svého člověka, a tím měli kontrolu nad tím, co kontrolní výbor chce dělat a na co se připravuje. Ve finále vyberou jednoho člena opozice, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, ale on při tom nic takového dělat nechce. Všichni, kdo jsme měli bod programu jsme byli vyzváni o předložení podkladů, je zvláštní, že výzva nebyla směřována všem, že by dvojí metr? Nemělo by jít vedení města příkladem, když starostka a místostarosta byli velmi dobře informováni.

Po koaliční poradě se zastupitelé vrátili na svá místa a místo posunu bodu do dalšího jednání zastupitelstva za dva měsíce, se rozhodla koalice pokračovat v prosazování vlastních zájmů.

Václav Pech oznámil, že v kontrolním výboru pracovat nebude, což asi pochopí každý, komu to je oznámeno pár minut před hlasováním bez toho, aby to s ním někdo předem projednal. Nevím, zdali si po tom všem ještě klást otázku, co je tohle ze jednání?

Shodou okolností měla předsedkyně kontrolního výboru připraveny své dva členy, které si vybral sám kontrolní výbor, proto předsedkyně přednesla jména svých dvou kandidátů za kontrolní výbor. Byla to náhoda, protože jak jsem psal, nikdo do poslední chvíle netušil co místostarosta Rousek navrhne.

Nyní jsme měli na výběr tři kandidáty na dvě místa, protože pan Pech odmítl “nabízenou” funkci.

Audio záznam k bodu ” Změna složení kontrolního výboru

Jako zastupitel, který bude vybírat do kontrolního výboru dva kandidáty ze tří chci vědět, jaké mají všichni předpoklady pro práci v kontrolním výboru a samozřejmě, že vyberu ty dva nejlepší. Postupoval by snad někdo jinak? Proto jsem požadoval po starostce, která navrhovala pana Jetonického za ODS, aby mi řekla proč právě on je ten nejlepší kandidát. Nečekal jsem, jaké se mi dostane odpovědi nejen od starostky, ale i jiných zastupitelů viz. audio záznam. Velmi doporučuji si to poslechnout, protože alespoň můžete mít představu o tom, jak asi probíhají různá “výběrová řízení” na různé pozice orgánů našeho města. Výsledkem bylo, že jsem se o panu Jetonickém nedozvěděl nic, co by mi řeklo, proč právě on je nejvhodnější kandidát, ale zato jsem se dozvěděl poměrně dost informací o tom, proč bych to neměl chtít vědět.

Protože jsem se stále nemohl dočkat žádné kloudné odpovědi o kandidátovi ODS a k dalším dvěma kandidátům jsme se zatím nedostali, tak nastala patová situace.

Teď přijde ta správná chvíle na to, abych vám položil jednu zapeklitou hádanku. Jsem přesvědčený, že na to jen tak někdo nepřijde, i když se s ní zastupitelstvo našeho města statečně popralo:

Jak vybrat kandidáta ODS do kontrolního výboru, abyste ho nemuseli srovnávat s dalšími navrženými kandidáty, protože by třeba nemusel vyjít jako ten nejlepší a vy to, jako vládnoucí strana, nechcete riskovat?

Já vás nebudu dlouho napínat, protože “to nevymyslíš”. Zastupitelstvo většinou odhlasovalo, že nechce nic vědět o kandidátech, kteří jsou navrženi do kontrolního výboru a rovnou přejdou k hlasování podle navrženého pořadí. První bude kandidát ODS a pak zbytek. S tím, že nejsou nutné reference souhlasili: Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Pech, Rychlá, Janečka, naopak proti byli Franta, Redl, Hejlová.

Když to někomu vyprávím, tak zatím ještě nikdo nepochopil, že se nejedná o vtip a mám docela problém vysvětlit, že se jedná o realitu našeho zastupitelstva. Asi nikoho nepřekvapí, že pan Jetonický za ODS byl zvolen za člena kontrolního výboru a další dva navrhovaní kandidáti sítem neprošli. Dle hesla “Úkol zněl jasně, žádný jiný kandidát vyjma ODS nesmí projít.”, tak neprošel, zkrátka v duchu jednání vedení našeho města “jen tak”. Je pro mne velmi zarážející, že většina zastupitelů vyřadila kandidáty automaticky bez toho, aniž by položili, byť jen jedinou otázku, na jejich dovednosti s kontrolou. A nebo to bylo právě naopak?

Abych byl konkrétní, tak další dva kandidáti byli pan Majer a druhým byla moje manželka. Rád bych jen vysvětlil, proč byla jako jedna z kandidátů moje manželka, protože už slyším ty řeči, jak chci svou manželku “dotlačit” na takto “lukrativní” post člena kontrolního výboru 🙂 Má manželka byla oslovena členem kontrolního výboru, který ji požádal o spolupráci, takže to nebylo z mé hlavy, mě by to nenapadlo, mám ji moc rád. Důležitější je, že má žena pracuje jako auditor pro nadnárodní společnost a praxi má s kontrolou přes dvanáct let, takže jsem přesvědčen, že by jako jedna z kandidátů na místo člena kontrolního výboru mohla uspět, vzhledem k tomu, jaké má předpoklady. Na pana Majera jsem slyšel také chválu ohledně jeho kontrolní činnosti, takže teď už je vám možná více jasné, proč nedošlo k poměřování kandidátů na členy kontrolního výboru. Své manželky si nesmírně vážím, proto jsem jí poprosil hned po jednání zastupitelstva, aby do budoucna odmítla pracovat v kontrolním výboru pod stávajícím vedením města. Podle hlasování zastupitelů je úplně jedno, co který kandidát umí, protože je důležité jen to, z jaké je strany a komu bude loajální.

Já jsem se v případě pana Jetonického zdržel hlasování, protože ho neznám a vzhledem k tomu, že mi navrhující strana nebyla schopna sdělit proč právě on, tak jsem neměl ani jinou možnost. Hlasovat proti nemohu, protože pan Jetonický může být ten správný kandidát, ale bohužel bez informací se nemohu rozhodnout. Zdržel jsem se i u své manželky, protože jsem to považoval za svůj střet zájmu. Pro pana Majera jsem ruku samozřejmě zvedl.

Jen doplním výsledky hlasování o navržených členech kontrolního výboru:

  • pro pana Jetonického hlasovali Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Pech, Rychlá, proti Redl, zdrželi se Franta, Janečka, Hejlová
  • pro paní Frantovou hlasovali Redl, Janečka, Hejlová, proti Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Rychlá, zdrželi se Franta, Pech
  • pro pana Majera hlasovali Franta, Hejlová, Janečka, Pech, Redl, proti Sobotková, Rousek, Richtr, Kotyzová, Beranová, Sobotka, Hůza, Šístek, Rychlá, nikdo se nezdržel

Vzhledem k tomu, že byl zvolen pouze pan Jetonický a výbor by měl sudý počet členů, což zákon neumožňuje, tak se pan Jetonický do kontrolního výboru protentokrát nedostal. Možná, že si teď položíte otázku, proč byl zvolen jen pan Jetonický, když kontrolní výbor musí mít lichý počet členů a teď má jen čtyři a volba byla vlastně zbytečná? Ano rozumíte tomu naprosto správně, protože celý text, který jste přečetli až sem, je text, který popisuje jednu zbytečnou věc, protože kontrolní výbor zůstal ve finále nezměněn. Po tom, co pan Pech odmítl funkci člena kontrolního výboru, tak bylo jasné, že to ani jinak dopadnout nemůže. Koalice ale rozhodla, že se musí předvést ve své plné síle, aby demonstrovala soudržnost a ukázal, kdo tady vládne. My ostatní jsme ztratili spoustu času jednáním “o ničem”. Měl jsem dilema, zdali nenazvat článek “Fraška pod taktovkou starostky a místostarosty s podporou koalice”, protože by to možná lépe vystihovalo to, co se odehrálo k tomuto bodu programu na jednání zastupitelstva města.

Nejen tato zkušenost s volbou člena kontrolního výboru, ale i další zkušenosti ze zastupitelstva, mi ukázaly, jak se někteří lidé změní, pokud dostanou “moc”. Je velmi těžké u voleb volit tak, aby mnou volení zástupci splnili to, co slíbili a chovali se tak, jako když žádnou moc neměli. Jsem přesvědčen, že jen málokdo by volil tak, jak volil, kdyby býval věděl to, co ví dnes. Je to z mé strany jen povzdech nad stavem, ve kterém jsme se ocitli.

Díky jednání zastupitelstva 25.4.2019 jsme také jako město mnohem více “slavní”. Dozvěděl jsem se nezávisle na sobě od několika lidí, že náš audiozáznam z tohoto zastupitelstva překročil hranice našeho města a určitě to není z toho důvodu, aby se od nás chtěl někdo učit. Já osobně se za tuto slávu velmi stydím a vadí mi to, nejen jako zastupiteli, ale hlavně jako hrádečákovi.

Petr Franta, zastupitel

Jeden komentář na “Jak kontrolovat kontrolní výbor”

  • Monika Lavorenti napsal(a):

    I z mého pohledu vypadala “Změna složení kontrolního výboru” jako pokus o narušení dobrého trendu nezávislé kontroly…
    K pasáži o tom, jak se někteří lidé změní, pokud dostanou “moc”: Zastupitelé mají obrovskou odpovědnost za to, co se u nás ve městě děje. Někteří z nich chodí na jednání nepřipravení, neseznámení s materiály pro jednání, neznají pro jejich výkon funkce základní zákony, předpisy vyhlášky. Nevím, zda si svojí odpovědnost vůbec uvědomují. Kromě té morální mají totiž i tu trestně právní. Čest těm, kteří tuto práci dělají zodpovědně, pro dobrou věc, nepolitikaří a “nehřejí si vlastní polívčičku”. To se týká bývalých i stávajících zastupitelů. Vám aktivním občanům ( už tím, že tohle čtete svojí aktivitu vyjadřujete ) radím : Donuťte své zastupitele se chovat zodpovědně, sledujte co dělají, jak hlasují…máte spoustu možností, jak své názory vyjádřit. Mluvte se zastupiteli, se starostou, s tajemníkem úřadu a pokud možno, choďte na jednání ZM!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>