Občané, zajímejte se… Je to všechno hlavně o vás!

Vážení spoluobčané,

každý občan našeho města je ovlivňován rozhodnutími zastupitelů, kteří ve volbách získali nejvíce vašich hlasů a získali tak mandát rozhodovat o veškerém dění v našem městě. O tom jak moc mohou města a obce rozhodovat určuje Zákon o obcích a mnoho dalších zákonů, ale zjednodušeně řečeno je městům ponechána poměrně velká rozhodovací pravomoc. V tomto směru pak pochopíte, proč se o obci (městu) hovoří jako o obci se samostatnou působností. Zákon předpokládá se, že objektivita rozhodování je zajištěna kolektivním orgánem jakým bezesporu 15 zvolených zastupitelů je. Samozřejmě pouze v případě, že hlasují podle svého osobního názoru. Zákon totiž vůbec nepředpokládá, že se domluví nadpoloviční většina, která potáhne za jeden provaz. Tímto krokem pozbyl význam kolektivního rozhodování jedná se pouze o názor jedné či dvou politických stran.

Zmínil jsem, že v našem městě je 15 zastupitelů. Z patnácti zastupitelů je zvolena rada města o pěti členech, máme jednoho místostarostu a starostku, která zastupuje město navenek. Jmenný seznam zastupitelů a mnoho dalších informací je samozřejmě k dispozici na stránkách našeho města www.mestohradek-ro.cz

Najdete tam i zápisy z jednání Rady města, z jednání Zastupitelstva města a také tam najdete audionahrávky z každého jednání zastupitelstva. To je pro vás, občany, důležité. V zápisech najdete vše co se projednává a kdo k tomu měl jaké připomínky a jaké se řešily problémy. Tedy mělo by to tak být, ale už není, zápis se nám “smrsknul” na dokument ze kterého se již nic podstatného nedozvíte, krom usnesení. Tím pádem zůstává jako zásadní médium audiozáznam zastupitelstva.    Ne každý z vás se o komunální politiku zajímá, ne každý jí rozumí a nebo jí chce rozumět. Vesměs všichni mají slova “politika” plné zuby. A nedivím se, když se věci řeší politicky většinou to není ku prospěchu věci. Ale když to vezmu z praktického hlediska, žádná politika se vás nedotýká více než ta komunální ! To, kolik platíte za odpady, jaké akce se pořádají ve městě, jestli zde máme dostupnou lékařskou péči, nebo jestli se u nás ještě někdy vykoupeme v městském koupališti nebo koupacím biotopu, to vše záleží na těch patnácti lidech, kteří uspěli ve volbách. Ale…

My všichni zvolení se zodpovídáme vám, občanům. Mě rodilého hrádečáka zajímá co lidi ve městě trápí, jaké mají přání a které chybějící občanské potřeby je nutné uspokojit, aby se nám v našem městě žilo lépe. A z běžného osobního života čerpám podněty na zlepšení, které se snažím prosadit. Chci předat našim dětem město kde se jim bude líbit a které bude přívětivé ke svým občanům. Proto pokaždé když jsem osloven s přáním, problémem či nápadem se snažím vyjít občanům vstříc a zařídit tak, aby bylo jasné, že nejsem zvolen jen proto abych zvedal ruku “na přání někoho”, ale proto abych pro vás pracoval. Už jsem mnohokrát upozorňoval na to, že politikaření na malém městě nemá co dělat, že má vše být o nápadech a námětech každého jednoho zastupitele a rada má pracovat dle úkolů ze zastupitelstva. Ale u nás je to jiné, vše funguje opačně, pět lidí v radě si nápad vymyslí, a na zastupitelstvu prosadí, protože mají dostatečný počet nadpolovičních hlasů. Zjednodušeně řečeno nás zbylých 6 by na jednání zastupitelstva chodit ani nemuselo. Příkladem této situace byl úvod do jednání zastupitelstva dne 20.6.2019 a následně se pak ve stejném duchu neslo i celé jednání.

Ale nechodit na zastupitelstvo a nepracovat by byl velký omyl a chyba. Opoziční zastupitelé mají tu nejdůležitější funkci. Musí kontrolovat, aby se domluvená moc devíti zastupitelů nevymkla kontrole a nedělali si čtyři roky co chtějí, s tím, že je většině jasné, že až na pár obyvatel komunální politika nikoho nezajímá a nikdo je kontrolovat nebude. Ale asi už teď cítíte, že nekontrolovaná moc je špatně. Řeknete si, že určitě jsou i kontrolní mechanismy a není se čeho bát, ale i zde se to vymklo a díky úsilí radních a devíti zastupitelů mají pod kontrolou i kontrolní výbor. Zrovna tak finanční výbor a minimálně dvě komise také.

Proto jsem zde s nabídkou pohledu z druhé strany. Ze strany opozičního zastupitele. Dám si tu práci a pravidelně vám budu nabízet pohledy z té takzvané “druhé strany”. Zároveň vám chci tímto počinem pomoci rozmotat často nepřehledné situace, které v zápisech vydávaných městem často vypadají jako příznivé a pro obyvatele výhodné, ale po tom co se na věc zaměříte a podíváte z druhé strany zjistíte, že to až tak příznivé být nemusí.

Naštěstí máme svobodný přístup k informacím, takže každé jedno slovo, které zazní v mých videích si můžete dohledat a ověřit. Nebo si o jakýkoliv dokument můžete požádat na městě. Vše vám musí předložit. Nenabízím vám tedy tu jedinou pravdu, ale pouze fakta a jiný pohled na vše co se odehrálo. Konečný názor si každý z Vás musí udělat sám. Sledováním mého YouTube kanálu by Vám mělo pomoci se orientovat v zásadních bodech jednání a přiblížit tak komunální politiku i tomu, kdo se o ni nezajímá. Postupně zjistíte, že probírané věci se vás opravdu bezprostředně týkají a věřím tomu, že vás postupně v táhnou i do problematiky našeho města. A to je má snaha a můj účel. Vše ostatní je jen na vás.

Nás šest zastupitelů sice nemá šanci prosadit jakýkoliv nápad, ale vy občané máte obrovskou sílu měnit věci i přes to, že devět zastupitelů je domluveno zvedat ruce pouze podle toho jak jim předem naplánuje rada města. Dokázali jste pohnout s problémy, které Vás trápí a město k vyřešení přistupovalo laxně, např. Dr. Starková, Školka. Takže vidíte sami, je to hlavně o vás. Hlas obyvatel je ten nejdůležitější, a nesmí ho ignorovat ani ti co si myslí, že díky počtu domluvených hlasů si mohou dělat naprosto co chtějí. Takže začínáme…

Rozbor minulého jednání zastupitelstva po jednotlivých bodech. Snažím se vyjadřovat vždy k tomu co mě osobně zaujalo.  

1) Úvod

2) Zahájení

3) Schválení zápisu a kontrola usnesení

4) Schválení závěrečného účtu města 2018

5) Finanční a majetkoprávní záležitosti

6) Petice na podporu pediatričky Dr. Starkové

7) Změna kontrolního výboru

8) Zprávy starostky

9) Rozprava

Pokud si myslíte, že jste se dozvěděli něco zajímavého, že zaznělo něco co jste se nedozvěděli v zápise či na jednání, a že vás moje videa posunula někam dál, budu rád za sdílení a i za váš případný odběr a komentáře. Bude to pro mě zajímavá zpětná vazba.

Přímý odkaz na kanál Město Hrádek – Info:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6jKOzuw4Txw6z_yr2-rxuPu47I5qRrkW

Děkuji že jste dočetli až sem.

David Redl, zastupitel 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>