Hlasovací anomálie nám chrání místostarostu

Anomálie, související s funkcí místostarosty

Už jsem toho od svého zvolení do zastupitelstva města zažil poměrně dost. A vždy si říkám, že mě už nemůže nic překvapit, ale každé další zastupitelstvo mě přesvědčí o opaku.

Na posledním zastupitelstvu dne 6.2.2020 jsem se mimo jiné setkal z mého pohledu se zvláštní anomálií.

Jsem si vědom, že moje sdělení je pouze pro ty co nad věcmi mají snahu přemýšlet a dočtou informaci do konce. Ostatní jakmile zjistí, že psaná informace dostatečně neoslavuje současné vedení, ale poukazuje na nelogická rozhodnutí a argumentaci, komentář samozřejmě dočítat nebudou.

O co tedy jde? O to jak funguje zastupitelstvo a vedení města. Nebo spíše jak by fungovat mělo. Proč je tam tolik lidí a proč se zastupitelstvu říká kolektivní orgán.

Nebudu psát podrobnosti, i když po svém zjištění bych asi měl. V tomto konkrétním případě šlo o situaci, kdy se v plénu zastupitelstva probírala otázka rekonstrukce kulturního domu a jeho vybavení. Tuším, že to již byl poslední bod programu jednání, diskuze.  Starostka zmínila nutnost rekonstrukce kulturního domu. Máme letitý kulturní dům a já sám považuji za důležité jej zrekonstruovat. Tady je nutné předeslat, že přesně v těchto hlasováních má být úplně jedno, jestli je někdo ve vládnoucí koalici, nebo v opozici, tady jde o dobrou věc pro všechny naše občany s přesahem na celé okolí a výsledek má být většinové hlasování pro každou dobrou věc, která nám v tomto záměru pomůže. Za mě je to téma důležité, které chci, aby se vyřešilo co nejlépe, co nejkvalitněji, nejkomplexněji a finančně co nejefektivněji. Přeci jen se bavíme o rekonstrukci a obměně vybavení na další desítky let.

Po vyslechnutí veškerých argumentů a informacích o finanční situaci města, kterou nám vždy rád sdělí náš tajemník, (samozřejmě nezapomene podotknout, že jde o jeho „minuty slávy“ jak svým projevům s oblibou říká) a po připomenutí, že náš rozpočet není nafukovací, jsem dostal nápad, že bych jako zastupitel navrhl úkol pro místostarostu našeho města. O úkolech pro starostku se ví,  není jich málo, ale ze zasedání zastupitelstev jsem neslyšel o jediném úkolu, který by byl přímo směřován na našeho místostarostu, ale možná se pletu. Osobně ho považuji za méně využívaného, ale také se můžu plést a samozřejmě přijmu obhajobu v podobě argumentace, kolik práce má za sebou, kolik mu bylo usneseními přiděleno konkrétních úkolů a kolik jich dotáhl do konce a s jakým výsledkem. Každý si pak může udělat obrázek o tom, jaký je poměr cena/výkon, jak se říká…

V uvedené souvislosti jsem tedy navrhl konkrétní úkol pro místostarostu. Má zjistit a průběžně sledovat veškeré dotační tituly, které by bylo možné uplatnit v rámci plánované rekonstrukce a výměny technického vybavení našeho kulturního domu. Pokud najde takový dotační titul, přizpůsobili bysme tomu aktuálně to, co chceme vyměnit či zrekonstruovat, zkrátka pružně by se reagovalo na nabídku. Přišlo mi to zcela logické. Dám vám k tomu příklad: je seznam věcí, které se v KD musí udělat a na posledních místech bude například výměna táhel, lanoví a opon. Nebo výměna zvukové aparatury. Pokud by místostarosta zjistil dotační titul, který by nám umožnil, vyměnit například audio aparaturu, tak toho využijeme, a v seznamu požadavků dostane tato činnost prioritu. Ušetří nám to hlavně peníze z rozpočtu a přitom dosáhneme stejného konečného výsledku. Na to většina zastupitelů reagovala kladně a moji myšlenku nikterak nezamítli.

Ale moje nadšení vystřídalo překvapení. Nyní totiž přijde ta anomálie. Náš místostarosta mi sdělil, že se mu mnou navržený úkol nelíbí, že s úkolem rozhodně nesouhlasí a že by mohl třeba navrhnout, abych tento úkol zpracoval já. Do pléna se pak pro jistotu vyjádřil ve smyslu, že je to zbytečná práce,  že v tom nevidí smysl a že se to dělá jinak. Zkrátka všem vysvětlil, že ten úkol nechce a že se mu nelíbí. Umím to pochopit, muselo to pro něj být překvapení. V našem městě asi totiž neexistuje zápis zastupitelstva, kdy zastupitel přímo úkoluje starostu nebo spíše místostarostu. Nebylo to u nás zvykem. Nové vedení sice tvrdí, že mnoho věcí chtějí dělat nově, ale zároveň vždy podotknou, že je nejvíc zatěžuje napravovat zásadní chyby minulého vedení. (Tady musím opět podotknout, že tato argumentace je přinejmenším směšná. Každý kdo nad věcmi přemýšlí přeci ví, že minimálně třetina současných zastupitelů seděla v zastupitelstvu právě i minulá období a někteří tam sedí dokonce již od revoluce. Například starostka. Kdyby mi někdo chtěl oponovat, že proti tomu nemohli nic dělat, pak mi musíte vysvětlit proč?! Starostka byla dokonce 8 let místostarostkou, byla i v radě, byla tedy u veškerého dění, proč tedy neupozorňovala na chyby zastupitelstvo již dříve? Dnes by nemusela řešit kostlivce. Ale upozorňovat na chyby není populární, a přináší to svá negativa, vím o tom své, a vy už taky… O tom si ještě někdy řekneme své). Pochopili jste tedy správně občané, pokud si tedy v tomto směru vedení stěžuje, třetina současných zastupitelů si stěžuje hlavně na sebe a to je opravdu úsměvné.

Ale zpět ke zmíněné anomálii…

Výsledek mého snažení usnést se na úkolu pro místostarostu tedy je, že některých zažitých zvyků se vedení prostě hodlá držet i nadále. Nemohou tedy připustit, aby „řadový“ zastupitel dával přímé úkoly místostarostovi.

Myslíte si, že je to přehnané? Pokud ano, dovedete mi tedy rozumně vysvětlit chování zastupitelů? S mým nápadem souhlasili, nikdo nevystoupil s žádnou negativní poznámkou proti mému návrhu a přesto se krom mě a zastupitele Franty všichni do jednoho raději zdrželi hlasování. Takže žádný úkol se nekoná, snahy ušetřit peníze z rozpočtu jsou asi pro ostatní zastupitele zbytečné, což se domnívám není v souladu se zákonnou povinností „péče řádného hospodáře“.

Tak jak je to? Smíme místostarostovi za jeho plat přidělit úkoly, nebo je v Hrádku nějaká anomálie a místostarosta, je nějak „hájený“ ?

Informace pro ty, kteří budou opět slepě argumentovat, a hledat chybu všude jinde, napíši jediné: Pokud si přečtete zákon o obcích, dočtete se, že se nepletu. A z osobní zkušenosti vím, že v jiných městech je přidělování přímých úkolů celkem běžná praxe.

Jako zastupitel vědom si své odpovědnosti za jednání ve své funkci, vědom si i své trestněprávní odpovědností a jako zastupitel se smyslem pro neporušování obecných povinností s tím, že rozhodování budu činit s potřebnými znalostmi a pečlivostí, většinou tedy se zájmem sleduji, jak ke své odpovědnosti přistupují ostatní zastupitelé, místostarosta a starostka, a často si vnitřně říkám, jestli to co dělají opravdu myslí vážně?

O tom ale opravdu zase jindy…

Je třeba, aby si každý dělal na věci svůj názor. Můj komentář tedy berte pouze jako námět k zamyšlení.

Mgr. David Redl
zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>