Máme šestnáctého zastupitele?

V našem městě máme pouze patnáct zastupitelů a musí jich být lichý počet, tak co je to za otázku? Přesto na jednáních zastupitelstva je jedna osoba, která svým vystupováním budí pocit, že je zastupitelů šestnáct.

Ti co sledují jednání zastupitelstva vědí, že je tam jedna osoba, která není zastupitelem, sedí kousek od starostky a mluví takřka do všeho, ale o ničem během zasedání nerozhoduje. Někdy budí dojem, jako by naše starostka byla spíše jeho podřízenou než člověk, kterého by měla úkolovat.

Pořád ještě nevíte? Tak já Vám to prozradím – jedná se o tajemníka našeho úřadu.

Ocituji zde část obsahu knihy, která pomáhá ve výkladu zákona o obcích, kde je kromě jiného popsáno, jak by měl tajemník vystupovat. Text pochází z knihy “Zákon o obcích (obecní zřízení) komentář. Beckova edice komentované zákony”, který je velmi zajímavý:

… Naproti tomu tajemník obecního úřadu má jako úředník obce v pozici vedoucího úřadu ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, povinnost hájit při výkonu správních činností veřejný zájem, popř. jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení [viz § 16 odst. 1 písm. c), f) ÚřÚSC]. Pokud by se tajemník obecního úřadu dostal v některé záležitosti do “střetu zájmumezi hájením zájmu veřejného a zájmu “své” politické strany, je pochopitelně povinen upřednostnit vždy zájem veřejný. …

Další text ve stejné kapitole:

Tajemník obecního úřadu je úředník, který musí jednat a rozhodovat nestranně a v souladu s právními předpisy, a to bez ohledu na aktuální politické složení té které “radnice”.

Ještě bych zde rád uvedl dokument Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy pro ty, kteří by chtěli vědět trochu více o tom, jak by se měl správný úředník chovat.

Teď jste se dozvěděli, jak by se měl správný tajemník chovat a nyní Vám ukáži svůj pohled, jak to probíhá na našich zasedáních zastupitelstva. Uvedu pár příkladů, našlo by se jich víc, ale tenhle vzorek bude pro představu stačit.

První příklad se odehrál na jednom jednání zastupitelstva, kde si tajemník našeho úřadu vzal slovo a svým vystoupením ukázal svou “nestrannost” a “hájení veřejného zájmu”. Během svého proslovu si odskočil od tématu a prohlásil na mou adresu “… protože panu Frantovi se posledně zvedal žaludek a bylo mu smutno z něčeho….”. Jak si může tajemník něco takového dovolit proti zastupiteli našeho města? Tajemník, kterého nikdo z občanů nezvolil ve volbách, a který se dostal do své funkce a na zasedání zastupitelstva jen díky tomu, že ho tam dosadila naše paní starostka? Samozřejmě jsem se ohradil proti výrokům tajemníka, že to na zastupitelstvo nepatří a nechápu, jak si něco takového může dovolit. Co asi vede našeho tajemníka k tomu, aby si vymyslel, že se mi zvedal žaludek a mohl to veřejně prezentovat? Myslíte si, že je to chování hodné pro osobu, která reprezentuje náš úřad? Nevím, zdali se mu podařilo mi veřejně ublížit, ale mě to otevřelo oči a přestal jsem tajemníka vidět jako osobu nestrannou, ale spíše jako osobu hájící zájmy starostky a kolice. Později během výměny názorů mezi mnou a tajemníkem, se paní starostka ohradila vůči mě a ne vůči tajemníkovi, což mi utvrilo v tom, co si myslím. Jak je možné, že na zasedání zastupitelstva má občany zvolený zastupitel horší postavení než tajemník, kterého nikdo nevolil? Chová se tak tajemník ze své vlastní vůle? Je toto jednání našeho tajemníka nestranné, profesionální a ve veřejném zájmu? Asi to musíme brát jako obraz naší politické kultury v našem městě a obecně v naší společnosti.

Protože jsme v zastupitelstvu většinou dva, kteří máme často odlišné názory od názorů stávající koalice, tak další výpad od tajemníka se dal očekávat dříve či později proti “tomu druhému” zastupiteli.

Samozřejmě, se tak stalo na jednom z dalších zasedání zastupitelstva, kde jsme diskutovali o rozpočtu města na rok 2020.

Jak jinak, pan tajemník si vzal slovo, protože on to má asi povolené, když “vystupuje” za tu správnou stranu, a vystoupil proti zastupiteli Davidovi Redlovi s tím, že je ve střetu zájmu, a že před hlasováním musí tuto skutečnost veřejně oznámit. Tajemník si na internetu našel nějaký právní výklad ohledně střetu zájmů a citoval ho, aby ukázal jak je připravený proti dalšímu zastupiteli. Myslíte si, že se přihlásil o slovo? Myslíte si, že tajemníkovi starostka slovo udělila? Myslíte si, že na nevhodnost jeho chování ho starostka upozornila? To co tajemník přednesl ohledně střetu zájmu byl nesmysl. David Redl se ničeho nedopustil, ale slova tajemníka již byla vyřčena, úkol byl asi splněn? Důležitější je, že máme v zastupitelstvu jiné zastupitele, na které by se střet zájmu asi dal aplikovat mnohem lépe, ale o těch náš tajemník nemluví. Proč asi? Čas od času nám tajemník připomene, že má třicetiletou praxi v bankovnictví (nikdo jiný se zatím svou praxí na zastupitelstvu nechlubil). Myslíte si, že když má někdo třicetiletou praxi v bankovnictví, tak přehlédnete pravděpodobný střet zájmu jiných zastupitelů během schvalování rozpočtu, na kterém se velkou měrou podílel? Nevšiml si toho, protože ti druzí patří mezi oblíbenější nebo proto, že třicetiletá praxe v bankovnictví je nedostačující? Je opět toto jednání našeho tajemníka nestranné a ve veřejném zájmu?

Jdeme na další příklad z posledního zastupitelstva, který byl přenášen on-line.

Tajemník si vzal slovo (jak jinak) a přednesl informaci o tom, že požádal zastupitele o dotazy k plánovanému zasedání zastupitelstva (jen pro informaci to bylo jeden den před tímto jednáním), a veřejně si postěžoval, jak mu nikdo žádné dotazy dopředu neposlal. Jak si může tajemník dovolit prezentovat takovou informaci? Protože to má asi dovolené? Předně, není povinnost žádného zastupitele, aby své připomínky nebo dotazy zasílal dopředu tajemníkovi, hlavně ne tajemníkovi, který dle mých zkušeností rozhodně nejedná nestranně. Proč to tajemník dělá a komu tím asi pomůže, když on nebyl na tomto zasedání zastupitelstva předkladatelem žádného bodu programu a jeho žádost nemá ani oporu v zákoně ani v jednacím řádu? Jedná se o nestranný krok našeho tajemníka? Já jsem si na tom samém zasedání požádal o dokument, podle kterého byl tvořen nový systém dotací a tajemníkovi trvalo dvacetpět dnů, než mi dokument poslal a to ho nemusel tvořit, jen ho vložit do emailu a poslat, nic víc.

V programu byl bod “Zprávy starosty” a světe div se, k bodu opět nebyly žádné podklady. Jak je možné, že na to náš tajemník také veřejně neupozornil paní starostku, která bod předkládala? Jak je možné, že se finanční výbor nesešel na projednání nového systému dotací se spolky, tak jak bylo domluveno z předchozího zastupitelstva a také na to tajemník veřejně neupozornil? Jak je možné, že tajemník ví o podkladech, na základě kterých se měnil systém dotací, ale tyto informace neposkytl všem zastupitelům, aby se mohli lépe připravit? Pokud by tajemník jednal ve veřejném zájmu, tak by měl dle mého názoru poskytnout informace všem zastupitelům nebo se mýlím? Vidíte ten rozdíl? Kdyby si tajemník nejprve zametl před vlastním prahem, určitě by to bylo pro některé z nás mnohem lepší. Možná je veden příslovím “koho chleba jíš, toho píseň zpívej”, ale rozhodně by to tak být nemělo, byť to z mého pohledu tak vypadá.

Na tom samém zasedání tajemník oponoval i zastupiteli sdružení Občanů Hrádku, který přednesl svůj návrh, se kterým tajemník nesouhlasil. Je pro mne zarážející, že člověk, který nemá hlasovací právo a není zodpovědný za to, jak my zastupitelé budeme hlasovat ovlivňuje svým jednáním rozhodování zastupitelů. Jedná opět ve veřejném zájmu a nestranně?

Asi poslední příklad, který mě osobně hodně bije do očí je, jak náš tajemník nezastupuje veřejný zájem, ale upřednostňuje zájmy jiné. Když se občané vzepřeli názoru zastupitelů a sepsali petici na podporu paní doktorky Starkové, tak tento bod na zastupitelstvu přednášel náš tajemník. Kdo jste zastupitelstvo sledoval či o něm slyšel, tak víte, že rozhodně nehájil zájmy lidí podepsaných pod touto peticí. To je pro mě osobně vrchol neprofesionálního jednání, ale jsem jen člověk a mohu se mýlit.

Petr Franta, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>