Nové dotace města Hrádek přidělávají práci a zvyšují administrativní zátěž

Nevadí mi dělat práci, která dává smysl a která přináší lidem něco pozitivního. Co se týče nových dotačních titulů našeho města, nejsem si zde vůbec jistý zda přináší něco pozitivního. Domnívám se, že dotační tituly byly špatně uchopeny, zkrátka jsme zkopírovali vzor ze špatného města. Já se klidně přikláním ke vzoru ze zmiňovaných Strašic, kde se údajně naše město inspirovalo podle tvrzení paní starostky, ale nakonec bylo vše úplně jinak, jak je u nás dobrým zvykem. Zasvěcení ví, že jsem kritikem současného systému od samého počátku. Ale ještě jednou se k tomuto tématu vrátím. 

Podnětem pro to, abych napsal tento článek je náš pan tajemník.

Důvod proč píšu tento článek je, že náš pan tajemník má následující názor na podávání dotací a shrnul to na zastupitelstvu města do tří bodů:

  1. Je to o prioritách
  2. Je to o kapacitách, kdo dotace zpracovává a vyhodnocuje
  3. Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Zásadní je pak informace tajemníka na konci jeho “minuty slávy”, kdy hovoří k zastupitelům a vysvětluje že NĚKDO musí vyhodnotit, zda se z podávání žádostí o dotace nezblázní s tím, že efekt bude minimální a vynaložená práce tak bude kontraproduktivní.

Přemýšlím, kde se stala chyba? Tajemník, je člověk, který by měl hájit veřejné zájmy a myslím si, podle toho jak shrnul svůj názor na dotace, že bude obhajovat jednoduchá a administrativně málo náročná řešení. Pan tajemník během svých “minutek slávy”, vysvětloval proč musí být zavedeny nové dotační programy, proč zrovna tímto způsobem a v tomto rozsahu. Ale nikde od něj nezaznělo, že vše musí být co nejjednodušší, aby se z toho ve spolcích a organizacích, členové podávající dotace, nezbláznili !

Mé zamyšlení je tedy zcela logické, přemýšlím, zda veškeré úsilí a změna celé té úřednické a administrativní mašinérie není v rozporu s tím, jak naše město samo přistupuje k vypsaným dotačním titulům?

Pokud aplikuji zásady pana tajemníka na spolky tak:

1) Je to o prioritách…

Jen s tím rozdílem, že spolky jsou závislé na dotacích. A nemohou si vybírat. Nemají státem garantované příjmy se kterými by hospodařili, na činnost si vybírají příspěvky a veškerou činnost dělají pro sebe i pro druhé dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tudíž každý spolek, chce-li přežít (příspěvky nikdy nepokryjí náklady) musí žádat své město o pomoc formou dotace. Takže u spolků jsou dotace od svého města vždy priorita č. 1 a nemohou si dovolit vybírat zda je zvýšená administrativní zátěž za 10 tis. zatíží či nikolv !!

2) Je to o kapacitách kdo bude zpracovávat a vyhodnocovat…

Ve spolcích nejsou placení úředníci a tak neplacený, člen spolku, si ke svému běžnému životu přibral v dobré víře ještě život spolkový. Jak známo spolkový život není jen o aktivitách uvnitř spolku, ale hlavně je to mnoho práce navenek, pro spoluobčany. To vše nad rámec veškerých osobních starostí. Pokud je tedy vypsán městem Hrádek dotační titul, musí se vždy nějaký “nadšenec” zhostit této zodpovědnosti od vypsání až po vyúčtování. Kolik je ochotných lidí tuto činnost dělat si asi umíte představit. Když už se někdo ochotný najde, myslel jsem si, že je pro město důležité, aby podání žádosti o dotaci svým spolkům maximálně ulehčilo. Ale spletl jsem se, opak je pravdou.

Mezi spolkem a městem je ale obrovský rozdíl !! Město má své peníze jisté každý rok, a tak si placený úředník “může dovolit” , nepochopitelně, prohlásit za celé vedení města to co prohlásil náš pan tajemník. Vybírá si, zda nějakou žádost o dotaci podá, či nikoliv, aby toho nebylo moc a aby se z toho nezbláznil…Jemu totiž nejde o existenční přežití, ale o práci navíc, a ta ho evidentně zatěžuje !!

A co spolky? No, odpověď se dle činů vedení města nabízí. Městu rozhodně nevadí, že spolky zbytečně zatěžují.

Názorný příklad jsou zahrádkáři. Dříve požádali na svou roční činnost o jednu dotaci a dostali co potřebovali, a dnes? Všichni věděli o co jde a kam peníze jdou. Na zhruba stejné peníze musí tento rok podat žádosti dvě. Asi vás napadne, že zřejmě půjde o závratné částky, ale pletete se, jde o 14.500,- Kč !!! Stejnou “pakárnu” zažijí ještě u vyúčtování to musí také podat 2x a vše pečlivě (dle účelu) rozdělit, aby náhodou po kontrole nemuseli dotaci vracet !!! Vedení města samozřejmě ví, že věkový průměr členů ZO ČZS v našem městě, troufnu si odhadnout, bude 60+. Ale ani to město nezohlednilo. Navrhoval jsem městu, ať zůstaneme u jednoho programu, ale vedení města je jeden program prostě málo. Jedná se tedy o krok správným směrem? Já tvrdím, že ne, ale jistě se najde mnoho příznivců současného vedení, kteří v tom vidí obrovský přínos.

Kdybych šel v příkladech dále, tak z jedné žádosti před rokem se nyní stalo toto:

Pionýr 3x žádost, Myslivci 2x žádost, Senioři 2x žádost, TJ Hrádek 2x žádost

3) Je to o efektivnosti, poměr vynaložené práce vůči výši získaných peněz

Jak vyhodnotíte efektivnost žádosti například u zahrádkářů? U Pionýrů, Myslivců a dalších i vzhledem k bodům výše? Jde jim o přežití, takže musí, nemají žádnou možnost výběru a ani možnost porovnávat efektivnost s administrativní zátěží. Prostě musí !! Někdo z členů si prostě sedne večer po práci k PC a bude vyplňovat žádosti dle programů, a začne… Dříve jedna, dnes musí pečlivě rozlišovat dle účelu každého programu, aby mu žádost nebyla vrácena nebo dokonce nepřijata. Za mě je to tedy zbytečné přidělávání práce a administrativy. Zároveň si myslím, že je to i ztráta obrovského množství času nad výrobou (tedy kopírováním) dotačních programů s výsledným efektem, který je pro mě rozporuplný. Pro získání stejné nebo nižší finanční částky od města musíte podniknout mnohem více úřednických kroků, než kdykoliv dříve. Apeloval jsem na zdravý selský rozum zastupitelů, ale bohužel…

Myšlenku změny v rámci dotační podpory nezatracuji, ale se způsobem jakým byla zbytečně a narychlo provedena bez předchozí konzultace se spolky, nesouhlasím. Výsledek kterého se dosáhlo považuji za nešťastný. Dnes to snad vidí i ostatní a doufám že se v tomto roce vše změní. 

Když se chce hledá se způsob, ale zde se nechtělo a hledal se pouze důvod, to pochopil asi každý…

A závěr? Od zbytečné zátěže spolků jsem se dostal až k faktu proč město nežádá o více dotací! Pokud si to volně přeložím, tak to znamená: nám se žádat nechce, je to moc práce. Ale když už město vytvoří nové dotační programy, tak to znamená, připravte se, nebude to tak jednoduché jako dřív! 

Město si totiž prostřednictvím svého tajemníka dovolilo občanům na zasedání Zastupitelstva sdělit, že nemají zájem o dostupné dotace, které by mohly ušetřit našemu městskému rozpočtu nemalou částku, protože by se z toho mohli zbláznit. Ono to bude ale spíš tak, že si vybírají dotace, které souvisí pouze s nápadem někoho z vedení.

Na zasedání zastupitelstva jsem se totiž ptal na cca 6 dotačních titulů, které jsem dohledal, naše město je mohlo využít, ale nevyužilo. Zajímal jsem se například proč nepodali žádost o dotaci na podporu lékařské péče v našem městě, když si dali tu práci a podali žádost o dotaci na kompostery. V rámci svého vystoupení jsem dále nahlas uvažoval, jaké má město tedy priority? Starostka zavzpomínala na to, že podala (později upravila na “podali” – tak nevím kdo je pověřen podáváním žádostí) celkem asi 4 dotace. Místostarosta Rousek ještě označil moji otázku “zda je pro město větší priorita získat dotaci na kompostery než na podporu lékařské péče?”, za účelovou manipulaci. Nepochopil jsem ho, ale domnívám se, že v rámci politikaření mohlo jít z jeho pohledu o ztrátu politických bodů. Tato reakce už opravdu mluví za vše !! Obyčejný dotaz je účelová manipulace !!

Našel jsem i žádost se kterou jsem město seznámil, a která by našim hasičům mohla přinést cca 60 tis ! Že by tyto finance hasiči určitě smysluplně využili je jasné, protože i bez žádosti město ze svého rozpočtu vynaložilo prostředky na nákup nového vybavení. Osobně vždy podpořím vybavení pro hasiče, policisty i záchranáře, a proto mi o to víc mrzí, že nedošlo k podání žádosti, jen z toho důvodu, že by někoho podání žádosti mohlo zatížit. Vyplývá mi z toho jediné, žádat o 60 tis. je neefektivní.

Město musí umět pracovat se svými prostředky jako řádný hospodář, a podávání žádostí o dotace je možnost jak našemu městskému rozpočtu ušetřit, ale bohužel u nás je to limitováno novým, mě nepochopitelným,  faktorem. Dle tajemníka města Hrádek: “NĚKDO musí vyhodnotit, aby se z dotací člověk nezbláznil” . Zvláštní přístup

Shrnuto a podtrženo, spolky jsou administrativně více zatíženy, ale nikomu z vedení to nevadí. Mohl by ten NĚKDO poradit i vedení města, že jejich současné dotační programy také přidělávají zbytečně práci, ale bohužel spolky si nemohou dovolit ji neudělat?!

Kdo je vlastně ten tajemný NĚKDO, kterého zmiňoval tajemník, známe jeho identitu? Pracuje pro město a pro občany?

David Redl
zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>