V nouzi poznáš …

Co uděláte, když vás soused poprvé požádá o pomoc, o kterou nikdy předtím nežádal? Když “ten soused” má skutečné problémy, které mu způsobil COVID-19 a vy mu můžete pomoci jen tím, že na něj nebudete tlačit s termínem, který jste si ani sami nevymysleli? Řeknete mu, že počkáte o pár měsíců déle, protože vás to nic nestojí, nebo si do toho souseda “kopnete”? Záleží Vám na sousedských vztazích?

Před napsáním tohoto článku jsem měl zcela jasno, jak by se asi každý zachoval, ale dnes už v tom jasno nemám. Odpověď se asi bude lišit člověk od člověka nebo soused od souseda.

Já osobně mám super sousedy a nedokážu si představit, že by mi někdo z nich požádal o pomoc a já bych jim odmítl pomoci, tím spíš, když mi to nebude nic stát…

Protože zde píši jako zastupitel, tak se s vámi podělím o svůj pohled na to, jak je možné se na jednu věc dívat dvěma různými pohledy a podle toho také činit.

Rád bych zde poukázal na rozhodnutí některých zastupitelů a radních, které mě nejdou do hlavy. Respektuji názor všech dalších čtrnácti zastupitelů, ale pouze tehdy, pokud jejich rozhodnutí jsou podložena důkazy. Pokud to tak není, tak mám velké pochyby.

Pan ředitel, který má na starosti ocelárnu v naší “fabrice”, požádal naše město o pomoc. Ještě upřesním, že požádal naše město o pomoc vůbec poprvé, protože nikdy předtím neměli takové problémy jako nyní po krizi ohledně COVID-19.

Co chtěl tak moc po našem městě, že mu rada města odmítla vyhovět a následně mu nepomohla ani většina zastupitelů? Pan ředitel “fabriky” pouze potřeboval posunout termín realizace třetí a čtvrté etapy odhlučnění, protože kvůli COVID-19 se ocelárna dostala do finančních problémů a firma, která realizaci odhlučnění provádí, měla zakázáno pracovat mimo své pracoviště až do konce června. Díky těmto problémům vychází realizace třetí etapy na zimu a to prý není možné (dává mi to smysl). Takže město by to nestálo vůbec NIC! Šlo jen o to vydat stanovisko, kde by rada města vyjádřila souhlas s posunutím realizace odhlučnění o pár měsíců, nic víc nic míň.

Jak řekl jeden občan našeho města na zasedání zastupitelstva dne 25.6.2020: “Je morálně obhajitelné vyjít této žádosti vstříc.”. Na této větě od tohoto člověka je však zajímavý jeden poměrně důležitý fakt. Tento občan si oficiálně stěžoval na hluk z “fabriky” a také dodal, že od začátku realizace odhlučnění v roce 2016 se hluk o hodně snížil. Jen pro informaci došlo k opláštění ocelárny (první a druhá etapa) a chybí jen odhlučnění odsávání (třetí a čtvrtá etapa).

Asi je normální se zeptat, proč se rada města rozhodla tak, že žádost zamítla? Co v tom bylo? Že by se nerozhodovali “jen tak”?

Oficiálním důvodem je, že si lidé v našem městě stěžují na hluk z ocelárny. Tento důvod je pochopitelný, ale má to několik ALE. Na dotaz Davida Redla, zdali mohou doložit, kolik přišlo na město stížností na hluk z ocelárny a o kolik přesně se jedná lidí, bylo odpovězeno paní starostkou, že žádná stížnost oficiálně na město nepřišla, a že to bylo řešeno hlavně osobně a telefonicky se skoro třiceti lidmi. Po mých zkušenostech práce v zastupitelstvu vím, jak se zachází s pravdou v našem městě, takže paní starostce nevěřím. Je to odpověď typu “jedna paní povídala”, nic z toho co tvrdí paní starostka si nemohu ověřit, takže tomu nevěřím. Je to jen obhajoba rozhodnutí, které udělala rada, aby se ukázalo, že vlastně vystupují za občany. Ale za které?

Velmi vtipná argumentace se odehrála během rozhovoru mezi radním Richtrem a ředitelem “fabriky” během zasedání zastupitelstva. Radní Richter vysvětlil panu řediteli, že rozhodnutí rady bylo na základě rozhodnutí hygienické stanice, která vydala nesouhlasné stanovisko a tudíž se přiklonili k tomuto stanovisku. Vtipné je, že to bylo přesně naopak, jak podotkl pan ředit, protože rozhodnutí rady bylo o den dříve, než bylo rozhodnutí hygienické stanice. Když tohle slyšíte a vidíte na vlastní oči, tak se musíte ptát, na základě čeho vlastně rozhodli?

Na zasedání zastupitelstva byl jen jeden občan, který si stěžoval oficiálně na “fabriku” a ten byl ochoten úlevu “fabrice” udělit. Ti občané, které měla na mysli naše paní starostka na zastupitelstvu nebyli. Je to náhoda, že nikdo z těch třiceti lidí na zasedání zastupitelstva nebyl?

Ještě uvedu další pochybnosti. Na město přišla stížnost na hluk z firmy Borgers, kterou si samozřejmě řeší občané sami, stejně jako to je s “fabrikou”. Vtipné je, že paní starostka chodila před pár měsíci v ulici Učňovská a ptala se lidí, jak hluk vnímají a prý neměla žádnou negativní odezvu. To znamená, že si pravděpodobně nestěžoval nikdo ani na hluk z ocelárny, protože kdyby to tak bylo, tak by to bylo určitě písemně zaneseno.

Dalším příkladem je to, že v souvislosti s hlukem z firmy Borgers naše město přiznalo, že nemá na měření hluku žádný přístroj, aby si mohlo ověřit/změřit, jak to z hlukem vlastně je. Jak je tedy možné, že teď ví, že ocelárna dělá takový hluk, díky kterému se musela žádost o pomoc zamítnout, i když to město nemůže změřit?

Oslovil někdo lidi ve městě, kteří si na hluk stěžovali, zdali by ocelárně pár měsíců počkali? Město nejsou jen občané, ale také firmy, které zde podnikají a lidé, kteří sem dojíždějí za prací. Mělo by se to řešit se všemi a ne, aby někdo zastupoval sám sebe.

Ptal jsem se před zasedáním zastupitelstva toho jediného občana, který se na zasedání zastupitelstva dostavil, zdali ho někdo z města kontaktoval a ptal se ho na názor ohledně posunu termínu odhlučnění. No, co myslíte? Jasně, že neptal.

Tento občan na zastupitelstvu vystoupil a řekl, že když si stěžoval na hluk z “fabriky” před několika lety a požadoval pomoc města, tak mu nikdo z těch, co tam sedí v zastupitelstvu i dnes, nepomohl a vše musel řešit sám. Dnes, když se tento problém řeší a není to zásluhou města, tak se vedení města bije do prsou a říká my jsme tady pro lidi a chceme jim pomoc. Tak tohle je učebnicový příklad populismu vedení našeho města, který snad musí praštit každého do očí. Například paní starostka Sobotková je krásný příklad toho, že tam seděla tenkrát i dnes.

Je docela hnusné, že 1.6.2020 zasedala komise našeho města pro životní prostředí, kde její předseda pan Sobotka informoval přítomné o tom, že rada města vydá nesouhlasné stanovisko (ze zápisu této komise), přestože 3.6.2020, tedy o dva dny po tomto vyjádření, byl na jednání rady města pozván ředitel “fabriky”, aby své požadavky dovysvětlil. Proč ho tam zvali, když už věděli, že ho pošlou k šípku? Takové jednání umí snad jen rada našeho města. Zamítnutí žádosti pak bylo jen formalitou. Rada města vydala stanovisko, že nesouhlasí s prodloužení realizace odhlučnění, čímž si kopla do pana ředitele a následně to udělala i většina zastupitelů na jednání zastupitelstva.

Teď vám uvedu dva příklady, jak sami sobě vycházejí radní a zastupitelé vstříc, protože je zasáhla krize kolem COVID-19, i když já to považuji jen za výmluvy a v porovnání s žádostí pana ředitele i za výsměch.

Když paní starostka Sobotková představila na zastupitelstvu města 30.4.2020 “Strategický plán rozvoje města”, který se podle ní tvořil rok a čtvrt a měl se schvalovat zastupitelstvem, tak nám paní starostka vysvětlila, že ho nestihla veřejnosti předložit, protože do toho zasáhl COVID-19. Když jsem tuhle blbost slyšel, tak jsem si říkal, že to snad ani není možné, ale jak zjišťuji, tak u nás ve městě je možné vše. Nešlo to zveřejnit dopředu – víte, že existuje internet? Proč se jednotlivé kapitoly dokumentu neřešili z občany průběžně? Proč se to nedalo včas připomínkovat občanům? Proč do dokumentu nebyly zapojeny komise, které město platí? Už chápete ten nesmysl, že díky COVID-19 se něco nemohlo, když problém s COVID-19 trval jen pár týdnů, ale dokument se strategickým plánem se tvořil přes rok?

Předseda finančního výboru Richtr předložil na zastupitelstvu posun plánu kontrol finančního výboru kvůli COVID-19, protože se prý nemohly dělat plánované kontroly. Všichni ví, že se dá dělat kontrola dokumentu vzdáleně a zdarma. Vzhledem k tomu, že i jedna taková vzdálená kontrola proběhla na našem úřadě, nemůže být pochyb o tom, že by to někdo z přítomných nevěděl. Pro mě je to jen další výmluva na COVID-19.

Jak paní starostce Sobotkové, tak panu Richterovi zastupitelstvo schválilo oba návrhy. Zkrátka kapři si rybník nevypustí.

Je to jen můj názor, ale díky zkušenostem, které mám, se již nějak nemohu na vedení tohoto města dívat tak, že se snaží pomoci lidem, protože mám pocit, že se snaží pomoci jen sami sobě …

Petr Franta, zastupitel

Jeden komentář na “V nouzi poznáš …”

 • David Redl napsal(a):

  Jednání na zastupitelstvu mělo ještě další rozměr. Nejenže se odehrálo vše co je v článku uvedeno, ale navíc bylo zastupitelstvo upozorněno ředitelem “fabriky”, že pokud bude rozhodnuto o tom, že odklad není možný, dojde zřejmě k uzavření některého z provozů, aby se ušetřené finance finance mohly použít na dostavbu odhlučnění.
  Osobně jsem nechápal o čem se stále dohadujeme, a proč Rada města rozhodla jak rozhodla. Bydlím pár set metrů od “fabriky” a žádný hluk nevnímám, tedy krom toho z Borgersu. Navíc dle slov starostky, žádné stížnosti neexistují, byl to jen smyšlený argument pro obhájení nesmyslného postoje města.
  Ale co znělo logicky byl fakt, že finančně zdecimovaná “fabrika” díky situaci s COVID, má s bídou na vyplácení výplat zaměstnanců, které si chtěla udržet za každou cenu. Osobně jsem odmítl podpořit svým hlasováním cokoliv co by mělo byť jediného zaměstance (a předpokládám i občana našeho města) připravit o místo. A rozhodnutí Rady města o odmítnutí odkladu dostavby odhlučnění k tomu, dle slov ředitele, rozhodně povede. Toto moje vyjádření k zastupitelům v záznamech města nehledejte, nehodí se a tak není uvedeno. Jisté je ale jedno, k uzavření provozu válcovny došlo.
  Můžeme se domýšlet ohledně uzavření provozu válcoven cokoliv, fakt zůstává faktem, zastupitelé na tuto eventualitu byli upozorněni. Po jednání zastupitelstva k uzavření provozu skutečně brzy došlo. I kdyby to nebylo pouze díky rozhodnutí Rady našeho města potažmo většiny zastupitelů, rozhodně k tomu “naše dupání nohou” my trváme na okamžitém dodělání odhlučnění nijak pozitivně nepřispělo.
  Z morálního i lidského hlediska pro mě byl výsledek hlasování zastupitelů zklamáním, a jsem rád, že mohu prohlásit, že jsem “fabriku” v tomhle podržel a nemusím usínat s pocitem, že kvůli mému hlasování někdo přišel o práci. I když mě to stejně vnitřně trápí. Vždy si říkám, koho zastupují zastupitelé když ne občany?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>