Kvalita vody v Hrádku II. Místo ověřitelných faktů výmysly!

V článku “Kvalita vody v Hrádku? Většině lidí vyhovuje, tvrdí vedení města!” jsem se věnoval skutečnosti, kdy se vedení města nepostavilo za své obyvatele, nebojovalo za systémové řešení nadměrně tvrdé vody v Hrádku, ale podpořilo vodohospodářskou společnost a ušetřilo jí svým postojem nemalé peníze! A ty občane, zaplať si své problémy s vodou ze svého.

Jelikož chci být objektivní, slíbil jsem vám v článku, že se zeptám na skutečnost, kdy místostarosta se starostkou argumentovali na valné hromadě vodohospodářského sdružení slovy: “části obyvatel tvrdost vody vyhovuje!!”.

Osobně bych si nikdy nedovolil něco podobného tvrdit pokud bych pro dané tvrzení neměl podklady. Ale zvykl jsem si, že naše vedení rozhodně si s tím rozhodně hlavu nedělá. Ptát se proč to dělají je zbytečné, odpověď by zřejmě zněla “jen tak”!

Snažím se informace vždy ověřovat, pokud vás napadne otázka proč, tak nemusím ani dlouze vzpomínat, abych vám uvedl jeden příklad z mnoha. Na zastupitelstvu 25.6.2020, kde se zastupitel Franta snažil změnit nesouhlasný postoj Rady města (jednalo se o povolením odkladu dokončení odhlučňovací stěny jedné z hal v objektu Železáren) došlo k názorové výměně zastupitelů. Ani já jsem nesouhlasil s rozhodnutím Rady města a tak jsem také vyjádřil svůj postoj a ptal se na argumenty proč se Rada rozhodla tak, jak se rozhodla. Starostka postoj Rady města obhajovala tvrzením, že má od obyvatel stížnosti na hluk z objektu Železáren a jelikož hájí jejich zájmy, radní zamítli odklad dokončení odhlučnění.

Upřímně, já továrnu neslyším, a to od ní bydlím opravdu jen pár stovek metrů. Tvrzení starostky mě natolik zaujalo, že jsem vznesl dotaz, zda mohu obdržet informaci kolik lidí si stěžovalo a zda mohu obdržet kopie stížností. Odpověď kterou jsem dostal mě zarazila. Stížnosti starostka musela z hlavy odhadnout, “prý možná tak třicet” a kopie stížností dostat nemohu, protože ani jedna stížnost neexistuje. V zápise ze Zastupitelstva města se o mém vyjádření k situaci nedočtete, ani o dotazech, které jsem vznesl, nehodí se! Nedočtete se ani odpověď starostky. Vše skončilo po úpravách tajemníka uschováno pod textem “Do diskuse se zapojili – zast. Rychlá, Hůza, Redl, Janečka, Rousek”, na audiozáznamu to zaznamenáno je, ale o jeho vydání si již musíte požádat. Sázka vedení, na nezájem Vás obyvatel, je evidentní.

Ve výčtu neověřitelných tvrzení, které radní produkují bych mohl pokračovat, ale tento článek není primárně o skutečnosti, že si vedení argumenty vymýšlí. Byl to jen příklad toho, proč je třeba si informace ověřovat.

Vrátím se tedy ke kvalitě vody a splnění slibu, že vás seznámím se zněním odpovědi, jak je to s tvrzením, že části obyvatel tvrdost vody vyhovuje. Zaslal jsem tedy na město dne 7.9.2020 dotaz s níže uvedeným textem, cituji:

Na základě Vámi poskytnuté odpovědi na můj dotaz ohledně kvality vody a jejího řešení jsem se dočetl i argumentaci vedení města, že části obyvatel stávající tvrdost vody vyhovuje.

  • Rád bych požádal o kopii místního šetření, na základě kterého bude evidentní o jak velkou část obyvatel se jedná, které vyhovuje současná tvrdost vody. Vzhledem k argumentaci věřím, že existuje takto zpracovaný dotazník.”

Odpověď, pro mě už překvapující není, opakovaně dochází k tomu, že vedení něco tvrdí, ale…

Skutečnost je taková, že NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DOKUMENT (místní šetření), na základě kterého by vedení mohlo argumentovat na valné hromadě vodohospodářského sdružení tak jak argumentovalo !!! Odpověď od vedení města samozřejmě přikládám v plném znění jako důkaz.

Volby prý jsou o důvěře, kterou vyjadřujete lidem, které volíte. Jde tedy o to, zda věříte nebo jste ochotni věřit všemu co je vám sdělováno, nebo zda jste ochotni si informace ověřovat. Na závěr si dovolím jeden trefný citát Stephena Kinga „Důvěra nevinného je lhářův nejmocnější nástroj.“

David Redl
zastupitel

Jeden komentář na “Kvalita vody v Hrádku II. Místo ověřitelných faktů výmysly!”

  • Petr Franta napsal(a):

    Je smutné číst tuto hořkou pravdu o tom, jak vámi zvolení zastupitelé nakládají s důvěrou, kterou jste do nich vložili.
    Také mě zajímalo, zdali existuje dokument, na který se odkazoval text místního šetření o tvrdosti pitné vody, a také jsem dostal podobnou odpověď o neexistenci takového dokumentu, takže jsem si nezávisle ověřil to samé co David.
    Po přečtení se vám musí vybavit přísloví, že „lež má krátké nohy“, protože ta „jejich pravda“ daleko nedoběhla.
    Práce zastupitele pro naše město mě utvrdila i v dalším přísloví: „Důvěřuj, ale prověřuj!“, protože věřit se „jim“ nedá, takže si vše musíte ověřovat a to je dost těžká práce, když méte rozhodovat o něčem, co vám předloží a vy tomu věřit nemůžete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>