Rozpočet a lži…

Vážení spoluobčané, před nedávnem jsem vás požádal o spolupráci ohledně podnětů co byste v našem městě chtěli, co by se vám líbilo a přitom je nutné s tím počítat při sestavování rozpočtu města na rok 2021. Měl jsem obrovskou radost z vaší aktivity. Všechny vámi vznesené náměty jsem sepsal a obratem odeslal na město. Je tedy slušnost vás seznámit s výsledky společné aktivity. 17.12.2020 proběhlo totiž  Zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2021 se schválil, ale bez toho aby byl použit byť jeden z vašich návrhů.

Upřímně, kdybych už tehdy věděl, že výzva města je jen divadélko jak si získat politické plusové body, rozhodně bych vás s žádnou žádostí nezatěžoval. Když budete číst dál, vysvětlím proč.

U nás ve městě demokratické principy fungují tak, že se domluvilo 8 zastupitelů z 15ti a v rámci koalice nás od podzimu roku 2018 přesvědčují, že se budou realizovat nápady pouze z jejich hlav. Jsou zřejmě přesvědčeni, že jejich nápady jsou ty nejlepší. Takže k nám dorazila móda velkých měst. Jenže ať chcete nebo ne, my jsme pořád větší vesnice (a to myslím v tom nejlepším slova smyslu) a stále si téměř vidíme do talíře. Takže u nás by to mělo fungovat stále na principu volby z nejlepších nápadů, a ne na principu dokazování moci s tím, že nápady koalice jsou víc než nápady zastupitelů mimo koalici. Podíváte-li se na výsledky hlasování snadno se dopočítáte oněch osmi jmen.

Dovolím si to tvrdit, protože 20. září 2020 jsem se na vás obrátil na facebookovské Hrádecké skupině (která má 1500 členů) zda byste neměli nějaké náměty do rozpočtu města. ( ZDE )  Nápad oslovit vás vznikl v reakci na jednání Rady města která se konala dne 19. srpna 2020. Netušil jsem, že o jeden den předběhnu oficiální výzvu vedení města, kdy se 21. září 2020 obrátili na jednotlivé subjekty se žádostí o sdělení požadavků na rozpočet pro rok 2021. Po zajištění nutných provozních a neodkladných investičních akcí jsou pro mě osobně, nejdůležitější obyvatelé a jejich přání. Svým dotazem na FCB skupině jsem se utvrdil v tom, že máte zájem se podílet na tom co se ve městě děje!!! Rychlost odezvy Vašich odpovědí byla blesková.

Proto jsem mohl již 22. září 2020 odeslat na vedení města dokument s názvem “Návrh na zařazení do rozpočtu města Hrádek 2021”, kde jsem shrnul všechny vaše požadavky. Návrhy to byly zajímavé a velmi podnětné. Věřil jsem, že je společným cílem všech zastupitelů, vycházet vstříc přání občanů a dokázat tak, že jejich nápady bereme vážně.

Ale zde začala politická hra, kterou nenávidím. Vedení města obdrželo dopis pouhý jeden den po vyhlášení oficiální výzvy na spoluvytváření návrhu rozpočtu. V důvodové zprávě rozpočtu 2021 jste se mohli, mimo jiné, seznámit i s harmonogramem prací, kdy konečný termín finální podoby návrhu rozpočtu na rok 2021 byl stanoven na 25.11.2020

Finanční výbor (poradní orgán zastupitelstva, u nás spíše Rady města) se k návrhu rozpočtu prvně vyjádřil ve svém zápisu č. 5/2020 dne 24.10.2020, kdy byl seznámen s návrhem rozpočtu dle vize tajemníka města Ing. Drnce. V tu dobu již tajemník věděl, že jsem na město zaslal “Návrhy na zařazení do rozpočtu”! Na schůzce Finanční výbor žádný z mých zaslaných návrhů neprojednával. Pouze se přiklonil k sestavení vyrovnaného rozpočtu. Dále se Finanční výbor svým usnesením rozhodl vrátit k práci na sestavování rozpočtu na schůzce7.11.2020. Schůzka se ale  nakonec konala až 19.11.2020.

Na této schůzce Finanční výbor překvapivě odsouhlasil návrh rozpočtu kdy naše město předpokládá ztrátu cca 14 mil. Ještě 24.10.2020 se sice přikláněli k návrhu vyrovnaného rozpočtu, ale o měsíc později jim již nevadí odhlasovat návrh se ztrátou vyšší než 14.000.000,- Kč

Ale to podstatné je, že návrhy od vás, které jsem vedení zaslal Finanční výbor projednal 19.11.2020 a v zápise doslovně uvedl: “FV považuje některé návrhy Mgr. Davida Redla za přínosné. Některé z návrhů jsou již zařazeny ve střednědobém návrhu rozpočtu. (zajímalo by mě které? pozn. autora) Detailně se však návrhem nezabýval, protože ho obdržel v době, kdy byl návrh rozpočtu již vytvořen. Z časového hlediska a finanční zátěže výdajové strany rozpočtu nedoporučuje nové návrhy do rozpočtu 2021 zařazovat.”

Nemůže to sedět ani mě, a asi ani vám. Chronologicky: 20.9. jsem zveřejnil osobní výzvu občanům, 21.9. zveřejňuje výzvu město, 22.9. město obdrželo mé návrhy do rozdpočtu 2021, FV se sešel dvakrát a to 24.10.2020 kde není ani zmínka o návrzích, ale ještě jednali o vyrovnaném rozpočtu, a 19.11.2020 kde už najednou byla ztráta 14 mil. a navíc konstatují, že jsem návrh poslal pozdě! Nebo snad konstatují máme tady bordel a návrhy do rozpočtu nám někdo předložil pozdě?

Vyvstávají tedy dvě otázky:

První: Pokud opravu někdo předložil návrhy pozdě, kdo je zodpovědný za tento úřední bordel. Na to se samozřejmě ještě zeptám.

Druhá je mnohem závažnější: Opravdu vám nevadí, že vedení města a domluvených 8 zastupitelů bude zcela ignorovat náměty, které přijdou od obyvatel města? Od obyvatel, kteří dali zvoleným lidem důvěru a svůj hlas, aby je jako zastupitelé zastupovali?

Vyzývají ke spolupráci, ale zároveň ví, že krom jejich návrhů stejně nic jiného v rozpočtu nebude. Je to taková ta smutná a nenáviděná hra SLIBEM NEZARMOUTÍŠ.

Vám všem co jste se podíleli na námětech chci napsat, že vám moc děkuji! To že to nevyšlo není o špatných nápadech, nebo o vás, ani o Covidu, není to ani o nutných úsporách, které se hodí jako argument, ale je to jen o demonstraci moci osmi lidí. Evidentně tedy nejde o vás a vaše nápady, ale o to, aby hlasováním prošlo jen to s čím přijde “koalice”.

V době kdy si všichni utahují opasky, a opatrně nakládají s každou naspořenou korunou má Hrádek ztrátový rozpočet téměř 14 milionů, nepamatuji si, že by jsme kdy takový rozpočet měli. Ale důležité je naoko projevit i snahu někde ušetřit. No, a kdepak se dá nejvíce ušetřit? Zní to neuvěřitelně, ale šetření dopadlo na spolky. V loňském roce 2020 bylo na činnost všech spolků vyčleněno cca 800 tis. Kč, v letošním roce, kdy půjde o přežití a samotnou existenci spolků tuto částku snížili, aby ušetřilii cca 300 tis. Je rozhodnuto, spolky musí podržet městský rozpočet.

Závěrem, musím říct, že jsem zklamaný z “divadla” kolem rozpočtu. A to nemyslím jen zmíněné návrhy. Kdyby jednali na rovinu, vzal bych vše asi lépe, než lži a přesvědčování druhých o tom, že návrhy, které jsem díky Vám zaslal, dostaly pozdě!!! Návrh do rozpočtu byla z mé strany aktivita, kdy jsem chtěl občanům vyjít vstříc, vnímám totiž, že mezi lidmi je mnoho dobrých nápadů. Ale snahu vystřídalo další zklamání, a to když se ze zápisů dočtete lži. Každá další zjištěná lež ve mě totiž utvrzuje pocit, že u současného vedení si musím vše ověřovat. Moji důvěru totiž už ztratili.

David Redl, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>