Agitace v Hrádeckých novinách

Město Hrádek vydává občasník, který se nazývá “Hrádecké noviny”. V čísle 9 jsem si přečetl sloupek “Slovo starostky”, který bych rád doporučil přečíst všem, kteří budou číst dál tyto řádky, protože tento článek na něj bude reagovat.

Normálně bych se nad takovým sloupkem politika jen pousmál, ale pokud se na to podívám z pohledu zastupitele a občana našeho města, pak už mi to tak vtipné nepřijde. Paní starostka pojala Hrádecké noviny jako svou agitační platformu a předpokládám, že s blížícími se podzimními volbami bude agitace narůstat. Na agitaci politika není nic špatného, tak se asi politika dělá, a proto paní starostka dělá všechno, aby se udržela ve funkci i v příštím volebním období. Mě na tom vadí to, že tuto agitaci platíme my všichni z našich peněz, a proto mám k článku výhrady. Ať si dělá své politické PR články, ale ne za naše peníze.

Naší vládě a politikům se podařilo za poslední dva roky rozdělit naší společnost tak, že se to bude mnohem delší dobu dávat dohromady. Naše paní starostka jde dle mého názoru ve stejných šlépějích a daří se jí rozdělovat lidi v našem městě, tedy tak to vnímám já, když se bavím s lidmi, které potkávám. Článek i obsah novin mi dává za pravdu. Paní starostka si přes noviny, které platíme my všichni, vylévá srdíčko a snaží se lidem podsunou vlastni pohled na dění v našem městě ohledně vlastního působení na úřadu i kritikou spolku TJ.

Rada města v čele s paní starostkou si odhlasovala, že si zřídí Hrádecké noviny, které nás stojí cca. 200 tisíc korun ročně. Jsou to peníze z rozpočtu města, tedy peníze například na opravy a údržbu v našem městě. Neexistoval žádný dotazník na to, aby se zjistilo, kolik je potřeba novin distribuovat, kdo je vlastně skutečně chce číst v papírové podobě nebo komu stačí elektronická verze. Prostě si řekli, že to budou dávat všem bez ohledu, zda-li ty noviny někdo chce číst nebo je bez přečtení hodí do koše, důležité je dostat mezi občany zprávy, které jsou často neaktuální, ale důležitější je mít možnost vložit si vlastní politické zprávy, které je potřeba mezi lidi dostat. V titulku novin je uvedeno slovo “zdarma”, které má asi říkat, že za noviny nemusíte platit, ale to není pravda, protože každý občan si je platí a je jedno, zdali je čte nebo nečte.

Teď k obsahu sloupku paní starostky, který vnímám ze své pozice zastupitele trochu jinak, než asi bude působit na vás.

Paní starostka nám hned v úvodu sdělí, že svět je zlý, že “někdo” se vám snaží vnucovat názor, který je ten správný pravdivý a hned se vám snaží vysvětlit, že tomu tak není. Znamená to, že je ten správný a pravdivý názor v těchto novinách? V článku, pokud jsem ho dobře pochopil, není nic jiného než názor paní starostky. Asi to bude ten správný, proto je důležité vám tuto informaci sdělit pomocí Hrádeckých novin, protože co je psáno, to je dáno.

Paní starostka pravděpodobně naráží na články, které jsou zveřejněny na Hrádeckém zpravodaji, což beru jako velmi dobrou zprávu, protože je Hrádecký zpravodaj čten i vládnoucí garniturou našeho města. Také to znamená, že paní starostka se snaží vytvořit protipól k informacím, které jsou zde uvedeny. To je dobré vědět, protože pravda není černobílá a to co někomu může připadat jako pravda, může druhý vidět jako lež, takže je dobré, pokud si chcete udělat vlastní názor, abyste si přečetli vše a je jen na vašem vnímání, jaký si uděláte názor.

Paní starostka dále v článku popisuje, jak jeden zastupitel (který to asi je?) napsal, že vedení města bylo v době covidu zamčené na úřadě. Proč paní starostka za peníze nás všech má potřebu tohle sdělovat všem našim občanům pomocí těchto novin místo toho, aby si to s oním zastupitelem vyříkala na zasedání zastupitelstva 24.2.2022, kde onen zastupitel byl? Asi proto, že na zasedání zastupitelstva skoro nikdo z občanů nechodí a je mnohem pohodlnější napsat článek do Hrádeckých novin, aby si to všichni přečetli, než si to s oním zastupitelem rovnou vyříkat nebo zvolit jinou cestu, ale to by asi bylo moc náročné.

Dále paní starostka vysvětluje, jak to bylo ve skutečnosti s tím zavřením úřadu v době nouzového stavu. Například, že stále bylo třeba zajišťovat služby, jako odvoz odpadu, údržba silnic, sekání trávy (to mě docela pobavilo, když si vzpomenu, jak to bylo všude přerostlé), sekání zeleně a další věcí k zajištění chodu města. Je vtipné, že jsou zde vyjmenované všechny činnosti, které zajišťují externí firmy, protože ti “hodní” zrovna byli uvězněni nařízením vlády na úřadě a nešlo to dělat jinak, přes to nejede vlak. Prostě vláda řekla nevycházet, tak co asi mohli dělat?

Je smutné, že příměr “zavřených na úřadu” použil onen zastupitel v kontextu toho, že chtěl, aby městští strážníci dostali mimořádnou odměnu za to, že v době, kdy jsme nikdo nevěděl, jak se situace bude vyvíjet, tak to byli právě tito strážníci, co chodili stále mezi lidmi a rozdávali ručně šité roušky v době, kdy se mnoho lidí bálo toho neviditelného zla. K odměně strážníků stačilo požádat o dotaci stát, který by přispěl druhou polovinou částky na odměny strážníkům. Jednu polovinu úřad, druhou polovinu stát. Jak málo stačilo udělat proto, abychom strážníkům poděkovali za jejich práci, ale nestalo se tak, protože si vedení města v čele s paní starostkou, která je přímou nadřízenou našich strážníků, řekli NE. Víte, že si na prvním zastupitelstvu zastupitelé přidali peníze na odměny a nebylo to zrovna málo a myslíte si, že to byl problém schválit? Víte, že si přidali zastupitelé odměny i na speciální akce, kdy reprezentují město, aby měli třeba na kadeřníka? To ta packa vylítne nahoru, když jde o vlastní korýtko. Jak snadné je ukázat na onoho “zlého” zastupitele, a k tomu popsat trochu omáčky, aby se odvedla pozornost od podstaty celého problému neschválených odměn městským strážníkům. Jste si pořád jistí, že víte, kdo jsou ti “hodní” a kdo ti “zlí”?

Asi těch starostí na tom úřadě má hodně, protože si paní starostka zase v článku postěžovala, že se najdou tací, kteří se pořád na něco ptají a pořád chtějí něco vědět, aby rovnou zhodnotila celou situaci tak, že je to je pro úřad špatně. Jsem zase u té pravdy, kterou každý z nás vnímá jinak. Já to například vnímám tak, že úřad pod jejím vedením je neschopný danou situaci vyřešit a nebo je to záměr, jak poukázat na ty nepohodlné. Já se přikláním k variantě neschopnosti. Detaily vám vysvětlím v některém z dalších článků, abyste si mohli lépe udělat vlastní názor na danou věc.

Poslední odstavec ze sloupku paní starostky je podle mě perla předvolební agitace: “Vážení občané, nepříznivou situaci jsme společně zvládli, zvládáme a budeme zvládat.”. Když se nad tím zamyslím, tak tuto větu by napsat naprosto kdokoliv, kdo by na úřadu seděl, protože úřad tady byl a bude, takže to není nic výjimečného a není potřeba za to dávat politické body.

Konec odstavce je pro mne trochu nepochopitelným, protože se tam píše: “Proto mě služba občanům a městu baví a naplňuje, jsem ráda, když za úsilím vynaložené práce jsou vidět výsledky”. Co si představujete pod pojmem služba občanům, která baví a naplňuje? Já ze svého pohledu vidím člověka pobíhajícího po městě, který diskutuje se svými spoluobčany, je naplněn jejich očekáváním, je rád, že slyší nejen chválu, ale i kritiku a pro město by makal do roztrhání těla, protože ho to baví a není to pro něj práce. Také vidím člověka, který bere dotazy na svůj úřad jako něco, co k té práci patří a nestěžuje si na to. Člověka, který byl kritizován za neschválené odměny strážníkům, a který se k problému postaví čelem a nebude problém maskovat. Takže doufám, že to také vidíte.

Článek paní starosky bych shrnul jednou větou, kterou si vypůjčím od velikána Járy Cimrmana: “Autor tak vlastně zastává stanovisko, které zároveň vyvrací.

Petr Franta, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>