Autobusová doprava v našem městě, jak to bude během připojování a po připojení na obchvat

Pár informací ze zápisu z jednání o veřejné autobusové dopravě v Hrádku ze dne 14.3.2019 ohledně připojování na obchvat a po připojení k obchvatu našeho města

Závěr zprávy:

Z technických důvodů budou zrušeny autobusové zastávky Chylická a Hamplov a nahrazeny zastávkami v sídlišti a u domu kultury, které je nutné upravit dle technických a dopravních předpisů.

Po dobu stavby bude zajištěna provizorní zastávka Kult. dům v jízdním pruhu v poloze, která bude odpovídat definitivnímu umístění. Tuto zastávku bude možno využívat i po zprovoznění obchvatu do doby realizace definitivních úprav zastávky.

Je třeba zjistit přesnější termíny stavby a s tím spojený výlukový provoz autobusů a značení objízdné trasy. Úpravy MK, dopravního značení a zastávek provést pokud možno do této doby. Zároveň odstranit na třídě 1. máje zpomalovací pruhy a související dopravní značení. Výlukový stav provozu autobusové dopravy přejde do trvalého stavu.

Změnu trasy autobusu nahlásí Město Hrádek do 15. 6. 2019 na POVED z důvodu přípravy nových jízdních řádů od 3. 9. 2019, aby byl možný přechod na trvalou úpravu trasy. Po zpracování předá tyto informace dopravcům a MěÚ Rokycany, odbor dopravy, který mění dopravcům licence. Od 14. 6. 2020 nastane změna provozovatele autobusové dopravy — místo ČSAD Plzeň to bude ARRIVA – Střední Čechy, která bude provozovat i nízkopodlažní bezbariérové autobusy.

Jen pro upřesnění:

V běžný pracovní den jezdí přes centrum města šest autobusů (tři do Rokycan a tři z Rokycan) a okolo města dvacet čtyři autobusů (dvanáct do Rokycan a dvanáct z Rokycan). Po jednoduchém sečtení nám vyjde, že bude jezdit třicet autobusů denně přes centrum města (patnáct do Rokycan a patnáct z Rokycan).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>