#ToNevymyslis

Začal nám nový rok. Rok 2022. Většina z nás přemýšlí nad určitými “předsevzetími”. Já jsem si také jedno dal. Pravidelně Vás seznamovat s krátkými postřehy “z druhé” strany. Ze strany jednoho z vás, který se stal součástí zastupitelstva města. Budu Vás seznamovat s tím, čemu já říkám: “To nevymyslíš…” 

Když někdo získá moc, tak tím získá i pocit, že dokáže dělat věci lépe než ostatní, protože jinak si nedovedu vysvětlit chování vedení našeho města. Proto kolektivní rozhodování, v rámci zasedání zastupitelstva našeho města, působí často velmi bizarním dojmem. Mám totiž nepříjemný pocit z toho, že jde jen o zájmy těch co jsou nyní u moci. Přijde mi, že jejich zájem není vycházet vstříc potřebám a přáním našich spoluobčanů, přesto že jim dali svůj hlas.

Za dobu svého působení v zastupitelstvu pozoruji, že mnoho lidí změnilo své názory, chování a postoje podle toho, jak je to pro ně výhodné, nebo proto, aby se nestali terčem kritiky. Pro mě je to nepochopitelné, protože to mám vnitřně nastavené jinak. Zmíněnou chameleoní dovednost zkrátka neumím. A ani nechci umět. Moje sebeúcta mi to nedovolí. Nicméně vnímám, že to je smutný obraz současné doby a stalo se to jistým standardem.

Do komunální politiky jsem vstoupil hlavně proto, že jsem chtěl, aby byl Hrádek, pro nás všechny, lepším místem pro život. Rozhodnutí vystoupit z komfortní zóny “noname” obyvatele a začít veřejně pracovat pro druhé je úžasná zkušenost. I přes to, že přijímáte zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy vůči spoluobčanům. K tomu, aby se tak stalo, je třeba v sobě najít jistou dávku zdravého sebevědomí, nápadů a přesvědčení o tom, že narozdíl od jiných “vyměníte řeči u piva o tom, jak je všechno špatně a jak nic nejde”, za skutečné činy.

To vše je v běžné demokracii možné. Jenže… Vedení našeho města pojalo “demokracii” po svém. Část zastupitelů na zasedání zastupitelstva přichází s předem domluveným výsledkem hlasování. Jakýkoliv jiný názor nebo nápad vyřčený na samotném zasedání je už nezajímá. Z toho co od vás slyším, působí to na vás jako fraška, a já se vám nedivím.

Tak se stalo i v případě odměn pro strážníky Městské policie a ocenění Vlasty Vaskové. Oba dva případy jsem s Vámi řešil a chtěl jsem mít jistotu, že svůj názor nesdílím jen já.

Poslední zastupitelstvo města Hrádek, dne 9.12.2021 bylo přesnou ukázkou toho, jak se zastupitelé vládnoucí koalice, bojí projevit hlasováním svůj názor a tak raději před samotným zasedáním vymyslí cokoliv, aby se tak nemuselo stát. Proto s arogancí sobě vlastní, domluvení zastupitelé, hlasovali pro vyškrtnutí všech mnou zaslaných bodů z programu jednání. Bez pádného důvodu, ve stylu “jen tak”. S jediným cílem, vyhnout se hlasování. Proč? To se dočtete níže. Jisté je, že využili obdrženou informaci o neúčasti mé osoby na zastupitelstvu pro nemoc. Věděli tedy, že vyškrtnutí bodů proběhne hladce, protože své body nebudu obhajovat ani nebudu moct se jakkoliv bránit.

Ze zaslané omluvy z jednání Zastupitelstva města se také dozvěděli, že zastupitel P. Franta ode mě dostal plnou moc, aby mé body na jednání zastupitelstva přednesl. Zároveň jsem samozřejmě požádal o umožnění mé účasti distanční online formou. Na tento požadavek město pro jistotu nereagovalo vůbec. A nyní již vím proč. 

Zcela směšně tak působí, jak si zastupitelé mezi sebou před jednáním zastupitelstva rozdělili úkoly, kdo jaký programový bod navrhne k vyřazení. Zrušit bod “Odměny městským strážníkům” tedy navrhuje místostarosta Rousek. K odměnám pro Vlastu Vaskovou se dlouze vyjadřuje starostka Sobotková s tím, že také nakonec navrhne jeho vyřazení. Vyškrtnutí bodu “nezákonného požadavku Dotačních programů” požaduje tvůrce dotačních programů Ing. Kotyzová. A návrh na uložení úkolu pro Kontrolní výbor, který se odmítá zabývat podněty, navrhuje vyškrtnout z programu sama předsedkyně Kontrolního výboru Jitka Hejlová.

Tady bych mohl skončit s tím, že bylo řečeno vše, ale ono to tak není. Bizár chování zastupitelů, kteří hlasovali pro uvedená vyškrtnutí pokračuje…

Jednají vámi zvolení zastupitelé, Beranová, Franta, Hejlová, Hůza, Janečka, Kotyzová, Pech, Redl, Richtr, Rousek, Rychlá, Sobotka, Sobotková, Šístek a Špetková tak, jak to cítíte i vy občané? Jsou opravdu ti co přenáší vaší vůli na vlastní jednání vedení města? Nebo se jedná jen o nějakou domluvu, ve snaze vyhnout se hlasování?

  • Odměny strážníkům městské policie

Rada města ve složení Sobotková, Sobotka, Rousek, Kotyzová, Richtr rozhodla o tom, že nepožádá pro naše strážníky Městské policie o odměnu za nasazení strážníků v době pandemie na jaře 2021. I přesto, že na tyto odměny vypsalo Ministerstvo vnitra dotaci. Naše město tak mohlo být vůči našim strážníkům o 50%, štědřejší. Ale to se nestalo a zjištění, že Rada města o tyto finanční prostředky pro naše strážníky nepožádala byl pro mě šok. 

Požádal jsem tedy Radu města Hrádek o změnu rozhodnutí a chtěl jsem, aby dodatečně o tuto dotaci požádali. Jelikož jsem věděl, že tak Rada města neučinila, byl jsem domluvený s P. Frantou, že požádá za mě o zrušení tohoto bodu, protože již dotace nešlo přidělit. K tomu ale nedošlo, protože , místostarosta Rousek požádal o vyřazení bodu z jednání programu ještě předtím, než se P. Franta dostal ke slovu. Jsem přesvědčen o tom, že by si odměny za jejich nasazení v době pandemie zasloužili!

Je pro mě nepochopitelné, že velitel strážníků, starostka Sobotková, nezabojovala o své strážníky a nedokázala své kolegy radní přesvědčit o tom, aby hlasovali pro podání žádosti o dotaci. Zaráží mě to i z toho důvodu, že přesvědčit 12 zastupitelů o nutnosti vyškrtnutí tohoto bodu z programu jim problém nedělá, ale zvednutím ruky odhlasovat podporu pro ty, kteří v době pandemie odváděli pro město velmi záslužnou práci, jim už problém dělá. Strážníci, se narozdíl od starostky, úředníků a radních nezamkli na úřadě a nežádali všechny, aby své problémy vyřizovali telefonicky či mailem. Strážníci MP denně poskytovali své služby lidem kontaktně a nad rámec svých běžných povinností. Přesto se od jejich velitele “starostky” nedočkali možných mimořádných odměn na které přispívalo Ministerstvo vnitra. A resumé?

Tím, že byl můj bod tímto způsobem vyškrtnut z programu si strážníci mohou být jisti, že zastupitelé se chtěli vyhnout hlasování! Ukázali by totiž, že mimořádnou odměnu našim strážníkům přidělit nechtějí. Za tento postoj zastupitelů se opravdu stydím. Práce strážníků si totiž opravdu vážím. Je opravdu motivační, pracovat pod “šéfem” co neumí ocenit mimořádné nasazení.

  • Odměna pro Vlastu Vaskovou

Odměna pro Vlastu Vaskovou je obdobná situace v bledě modrém. Jen s tím rozdílem, že mnou navržená odměna, kterou jsem chtěl projednat v rámci bodu programu zastupitelstva pro Vlastu Vaskovou, byla pro radní zřejmě takovým zděšením, že museli v předstihu konat. O tom, že něco zákulisně proběhlo jsem přesvědčen, vyústilo to totiž ve zvláštní prohlášení Vlasty Vaskové na Kulturní a sportovní komisi. Vyjádřila se k mé osobě s tím, že jsem ji neoslovil a předem neprojednal mou snahu o její ocenění za celoživotní přínos pro naše město. Závěrem uvedla, že si prý nepřeje, abych záležitost dále projednával na Facebooku. No… Divný sled událostí. Vlasta na mě má telefon, mohla mě osobně kontaktovat a sdělit svůj názor přímo mě. Neučinila tak. Mohla reagovat i pod samotným příspěvkem na Facebooku, který zmiňovala a také tak neučinila. Vybrala si pro sdělení svého postoje Kulturní a sportovní komisi, kde bez mé přítomnosti (z důvodu nemoci) všem oznámila co chtěla. Nebo možná sdělila to, co chtěl sdělit někdo jiný. Já do jednání komise o jejím postoji nevěděl. A to proběhlo od zveřejnění mého příspěvku na FCB do jednání komise skoro měsíc. Zrovna tak jako můj první návrh na přidělení odměny (musel jsem posílat dva návrhy). Jsem tedy přesvědčen o tom, že Vlasta, tak jak jim znám, pokud by ji můj příspěvek na Hrádecké FCB skupině vadil, určitě by ho se mnou řešila hned po jeho zveřejnění. A já bych mohl hned provést i nápravu. Ale vše přišlo až s odstupem času a hlavně v době, kdy jsem poslal svou žádost o zařazení odměny pro Vlastu Vaskovou do programu jednání zastupitelstva.

Vlasta Vasková se na mě může zlobit, ale musí pochopit, že mám právo, coby zastupitel, navrhovat to, co cítím že je správné. Zároveň mně přijde opravdu divné, ptát se toho, koho navrhuji odměnit, zda mohu jednat o jeho odměně. Vám to divné nepřijde? Bylo to moje rozhodnutí a od vás jsem v tomto rozhodnutí získal obrovskou podporu, za což jsem byl rád.

Samotná otázka pak je, jak by Vlasta Vasková s finanční odměnou naložila. Pokud by můj návrh zastupitelé odhlasovali, odměnu mohla klidně věnovat Pionýrské organizaci, nebo mohla navrhovaných 50 tis. poslat třeba na dobročinné účely, bylo by to jen její rozhodnutí. 

Tím, že starostka podala návrh, aby zastupitelé hlasovali o vyškrtnutí bodu projednání odměny, Vlastě Vaskové, z programu jednání, může si být Vlasta Vasková jistá, že odměnu ji nikdo z těch co zvedli ruku pro vyškrtnutí, odhlasovat nechtěl !

I přes všechno co jsem napsal výše, i přes to, že Vlasta sdělila nějaké prohlášení na kulturní komisi, si trvám na tom, že za veškerou činnost pro město si odměnu opravdu zaslouží. A dokonce i titul čestný občan, který jsem také navrhl. Ale neochota odměnit Vlastu byla zřejmá. A až z pořízeného audiozáznamu jednání jsem slyšel starostky sáhodlouhé vysvětlení, proč nemůže být Vlastě Vaskové udělěn ani titul Čestný občan města Hrádek. Cítil jsem se u poslechu trapně, a v duchu si říkal, že rčení “mlčeti zlato” je více než pravdivé.

Jak mají občané vnímat skutečnost, že radní nemají problém přidělit odměnu 7.500,- Kč jednomu člověku, za jednu uspořádanou kulturní akci, navíc s odůvodněním, že se jednalo o vzornou reprezentaci města. A přitom mají problém hlasovat o odměně někoho, kdo obětoval celý svůj život hrádeckým dětem a akcí vzorně reprezentujících město uspořádal stovky, ne-li tisíce?! V téhle souvislosti jsem si vzpomněl i na to, jaký mělo vedení města problém odměnit MUDr. Starkovou. Samozřejmě také za její celoživotní přínos a oddanost našemu městu. Co má vedení města stále za problém? Chápe to někdo z vás?

V této souvislosti se přesto snažím oprostit od řečí, že akce za kterou byla radními vyplacena odměna 7.500,- Kč s odůvodněním “za propagaci města a spolupráci s městem”, byla vyplacena hlavně za politickou prezentaci ODS. To ostatně dokládají i stránky samotné ODS, kde se pyšní návštěvou senátora Karpíška a ten děkuje za pozvání stranické kolegyni, starostce Sobotkové, jak jsem byl upozorněn, právě po této akci. Pokud by tomu tak bylo, byla by to zřejmě “odměna za politickou reklamu”, která však nešla z kasy ODS, ale z městského rozpočtu. Pohled na hlasování zastupitelů, s cílem vyhnout se udělení odměny Vlastě Vaskové, by tak byl ještě trapnější.

(Zdroj FCB ODS: https://www.facebook.com/1092351620920512/posts/1987988134690185/)

  • Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru Zastupitelstvem města

Úkol zcela nemožný… Dlouhodobě kritizuji politickou hříčku naší koalice. Po výstupech kontrolní činnosti Kontrolního výboru, kdy výbor nacházel pochybení v činnosti města, doplnila koalice Kontrolní výbor na 5 členů, čímž získala hlasovací převahu. Doplnila členy výboru svými lidmi. Od té doby se snaží tento krok obhájit řečmi o údajném navýšením objemu práce. Což lze zdokladovat, že je jen bezcenná a nepravdivá fráze. Faktem tak zůstává, že kontrolní výbor je kontrolován vedením města. Takový náš hrádecký Kocourkov. Zastupitelům jsem můj názor na jednáních sdělil několikrát a sděluji to i zde. 

Ostatně Kontrolní výbor svým opakujícím se počínáním mé tvrzení jen potvrzuje. Jediné co zatím nijak kontrolní výbor nedokázal je potvrzení údajného navýšení objemu kontrolní činnosti a kvalitní výstupy ze svých kontrol. Pokud se zamyslím, může jít o dva problémy z nichž jeden by opravdu nebyl politický, ale to by nic neměnilo na faktu, že máme nefunkční kontrolní výbor. První problém může být, že členové kontrolního výboru neumí dělat svou práci. Druhý problém je neméně závažný a to, že díky politické loajálnosti členů kontrolního výboru se provádí jen nejnutnější kontrolní činnost bez snahy poukázat na případné problémy. 

Osobně mám výhodu, že nejsem nikterak svázán s naší koalicí a tak při své práci zastupitele chyby nalézám a snažím se na ně kontrolní výbor upozornit. Výbor i přes upozornění pak chyby stejně nenachází což uvádí i ve svých zprávách. Pokud jsou chyby nepřehlédnutelné, vyhnou se dalším problémům tak, že do zápisu uvedou, že se podněty zastupitele Kontrolní výbor zabývat nebude. 

Považuji to za drzost. Každý z Kontrolního výboru, kdo pro toto usnesení zvedl ruku, by měl ve výboru skončit a odevzdat všechny finance za práci, kterou neodvádí, včetně předsedkyně komise. Finance jdou totiž z rozpočtu města, a tedy z daní občanů města. Brát peníze a přitom odmítat řešit zaslané podněty? Kam jsme to u nás ve městě dospěli? 

Když nechce pracovat Kontrolní výbor sám o sobě, může mu to nařídit zastupitelstvo, kterému je výbor podřízen. A tak jsem i učinil. Podněty, které jsem zaslal Kontrolnímu výboru a on se jimi odmítl zabývat, jsem zaslal do bodu jednání Zastupitelstva města s názvem: “Přidělení úkolu Kontrolnímu výboru”

A výsledek? Asi největší bizarnost jednání. Předsedkyně kontrolního výboru Jitka Hejlová navrhne zastupitelům, aby tento bod vyškrtli z jednání. A koalice s předem domluvenými zastupiteli, tak učinili. Co si asi tak říkáte vy, když tohle čtete? Někdo, kdo předsedá kontrolnímu výboru požádá o to, aby nedostali úkol zkontrolovat došlé podněty. 

Po tomto počinu se asi nenajde už nikdo, kdo by uvěřil, že kontrolní výbor není pod kontrolou koalice. Všichni co zvedli ruku, totiž dali všem občanům najevo, že si nepřejí být kontrolováni. 

  • Zrušení nezákonného požadavku města

Město se v textu Dotačních programů 2022 nezákonně dožaduje, aby každý žadatel o městskou dotaci, na požádání, předložil k nahlédnutí veškeré účetnictví a další evidence městu ke kontrole. 

Tento slovní paskvil máme v Dotačních titulech 2022 poprvé. Finanční výbor pod vedením MUDr. Richtra, jej do textu doplnil v rámci úprav Dotačních titulů města, a prosadil ho na podzim 2021. V loňském roce se téhož dožadovali dopisem všem, kdo získali dotaci města nad 50 tisíc. Letos šli ještě dál a zapracovali požadavek přímo do textu Dotačních programů 2022.

V loňském i letošním roce, jsem vedení města opakovaně upozorňoval na nezákonnost tohoto počínání. Odpovědi, na základě jakého zákona takto činí, se vyhýbají dodnes. 

Považoval jsem tedy za správné, napravit nezákonnost tohoto požadavku projednáním na Zastupitelstvu města. Zaslal jsem tedy do programu jednání bod, kde se tento problém měl projednat a změnit požadavky tak, aby odpovídaly zákonu. Už mě ani nepřekvapilo, že se o slovo přihlásila Ing. Kotyzová a navrhla vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva. Ta Ing. Kotyzová, která se podílí na vytváření dotačních programů v našem městě. Ta Ing. Kotyzová, která každý rok přednese zastupitelům seznam nutných změn v dotačních programech. Změny jenž nepřináší žádná pozitiva, ale zároveň vždy nějakým způsobem postihnou TJ Hrádek. Dotační programy dělám již bezmála 10 let a naše město je asi jediné, které každý rok mění podmínky dotačních titulů. Není to však z důvodu zjednodušení nebo výhod pro žadatele. Naopak, výsledkem jsou vždy komplikovanější a administrativně náročnější dotační programy, navíc s implementovanými nezákonnými požadavky na žadatele. 

Zastupitelé jež zvedli ruku i pro toto vyškrtnutí bodu z programu jednání zastupitelstva jasně spoluobčanům ukázali, že nezákonné požadavky vedení města v dotačních programech chtějí mít.

Tímto textem jsem se jen snažil ukázat na stav našeho zastupitelstva, které jste si svobodně zvolili.

David Redl, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>