Tohle opravdu chcete? II.

17.7.2022 jsem jako zastupitel našeho města požádal Městský úřad v Hrádku o informace, na základě kterých byl zveřejněn text ohledně varování před lidmi, kteří nechávají podepisovat petice “a využívají k podpisu lživé informace” viz článek Tohle opravdu chcete?

Zajímalo mě:

 • Jedná se o další oficiální stránku Města Hrádek na stránkách Facebook.com?
 • Pokud se nejedná o oficiální stránky města Hrádek, žádám vás tímto:
  • o nahlášení této stránky jako závadné viz pravidla facebookové komunity, aby nemohli lidé v našem městě nabýt falešný dojem, že se jedná o oficiální stanovisko Městského úřadu v Hrádku.
  • Přispívají na tuto stránku oficiálně pracovníci Městského úřadu v Hrádku?
 • Pokud se jedná o oficiální stránky, tak bych vás chtěl požádat o následující informace:
  • Kdo konkrétně rozhodl o zveřejnění textu viz snímek obrazovky níže?
  • Rád bych obdržel podklady, na základě kterých byl text vytvořen a dokládá pravost tvrzení uvedeného v textu.
  • Kdo text, viz snímek obrazovky níže, zveřejnil?
  • Kdo má oprávnění na této stránce, viz snímek obrazovky níže, tyto informace zveřejňovat?

Odpověď jsem měl obdržet do 30 dnů, ale nestalo se tak, proto jsem zaslal stížnost paní starostce Sobotkové, od které jsem dosud neobdržel odpověď.

Až 29.8.2022 jsem obdržel odpověď od tajemníka Městského úřadu v Hrádku Ing. Drnce, kde mi ani na jednu z mých otázek neodpověděl! Místo toho jsem obdržel na dvou stranách A4 vykopírovaný text znění zákona a pod tímto textem jsem dostal následující odpověď:

Z výše uvedeného vyplývá, že zastupitelstvu není vyhrazeno rozhodovat o činnostech, kterých se týká předložená žádost o informaci.

Tímto bych chtěl ukázat, že odeslání této jedné věty trvalo našemu úřadu pod taktovkou paní starostky Sobotkové a pana tajemníka Drnce přesně 43 dnů. To, že jsem nedostal dle zákona odpověď do 30 dnů a nikdo se mi za to neomluvil naprosto svědčí o aroganci, s jakou svůj úřad zastávají.

Pan tajemník Drnec si hraje na právníka, ale jen tehdy, pokud se ho někdo na něco zeptá. Jak je možné, že poučuje druhé, na co se mohou ptát, ale u něj samotného to neplatí? Copak neví, že se má dle zákona odpovědět do 30 dnů? Neví, že právo sepisovat jakoukoliv petici je nám dáno na ústavní úrovni Listinou základních práv a svobod v čl 18, kde je zaručeno petiční právo, které je následně provedeno zákonem o petičním právu. Náhoda? Petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu a vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou, což fiktivní petice o výstavbě v našem městě, určitě není. Jak je možné, že mě tajemník Drnec poučuje o tom, že nemám, podle jeho výkladu zákona právo na to, abych se dozvěděl, kdo stojí v našem městě za porušování petičního práva a tím šíření strachu u lidí, kteří se sbíráním podpisů na petici ničeho nedopouštějí? Jak je možné, že on, který je v čele tohoto úřadu nezajistí, aby se tyto praktiky neděly?

Na základě těchto informací jsem přesvědčen o tom, že pokud se jedná o oficiální stránky Městského úřadu, pod vedením naší paní starostky Sobotkové a pana tajemníka Drnce, nejsou objektivní a nestranné, ale naopak jsou účelově zkreslené až lživé.

Jak můžete věřit něčemu, co si nemůžete ověřit? Jak víte, že to byly petice kvůli výstavbě? Jak víte, že petice obsahují lživé informace? Když si ani jako zastupitel našeho města nemohu ověřit informace, které jsou anonymně vypouštěny ze stránek FB, které kryje Městský úřad svým přístupem? Kdo to může udělat? Bůh?

Pokud jsem jako zastupitel neobdržel požadované informace oficiální cestou, tak jsem přesvědčený, že nikdo jiný oficiálně tyto informace nemá.

Proto bych vás rád všechny, nejen ty, kteří jste podpořili svým statusem tvrzení na FB stránkách města o tom, že byly předkládány k podpisu petice proti výstavbě v našem městě a využívají se k tomuto podpisu lživé informace, zdali byste mi poskytli ověřitelný důkaz toho, že se text zveřejněný na FB stránkách města zakládá na pravdě. Obrátit se na vás je jediná možnost, jak se dobrat pravdy, když mi Městský úřad odmítá odpovědět na mé otázky.

Ověřitelné důkazy samozřejmě zpracuji a anonymizované zveřejním.

Děkuji

Petr Franta, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>