Podivnost 5: Právo na informace

Nemohu se zbavit dojmu, že paní starostka Sobotková si myslí, že informace, které získává díky své pozici, jsou něco, s čím může zacházet jako se svým majetkem.

Abych to vysvětlil. Paní starostka velmi často, jak veřejně, tak i soukromě, nabízí, že se u ní můžete zastavit v kanceláři a ona vám velmi ráda ukáže a vysvětlí vše, co by vás jen mohlo zajímat. Pokud přistoupíte na tuto hru, můžete nabýt dojmu, že jste natolik výjimeční, že se dozvíte to, co nikdo jiný vědět nebude.

Co si myslíte, že vám paní starostka může ukázat? Bude to něco výjimečného? Nebo něco tajného? Opravdu si myslíte, že se dozvíte něco, co by paní starostce nepovoloval zákon? Myslíte si, že kvůli vám by nastavovala krk?

Pokud už začínáte rozumnět, že se jedná pouze o veřejné informace, která jsou z důvodu vlastní důležitosti nabízeny tímto způsobem, pak by u vás měla vyvstat otázka, proč tyto informace, kvůli který si máte udělat volno, abyste se dostavili na úřad za paní starostkou, nejsou veřejně dostupné? Proč má někdo potřebu vystupovat jako strážce všehomíra a vybraným jednotlivcům poskytovat to, co náleží všem?

Podobné je to i s městským úřadem. Myslíte si, že jako zastupitelé máme všechny informace automaticky k dispozici? Myslíte si, že máme veškeré podklady na jednání zastupitelstva přesné a včas? My jsme na tom naprosto stejně. I nám čas od času paní starostka řekla, ať se za ní zastavíme, že nám vše ráda ukáže.

My jsme na tuto hru nepřistoupili a zvolili jsme si vlastní cestu. Začali jsem se na vše možné ptát, abychom získali dostatečné informace pro svou práci zastupitele. Proto se v poslední době objevilo několik výpadů proti mě a Davidovi Redlovi, kvůli tomu, že máme takové množství dotazů. Už to veřejně na zastupitelstvu prezentovala paní starostka Sobotková, místostarosta Rousek, tajemník Drnec, zastupitelka Rychlá a Sobotka.

V Hrádeckých novinách jsem se dočetl, ve sloupku nářku paní starostky, že žadatelé o informace dokonce zneužívají zákon při tomto dotazování. Není jasné, koho tím paní starostka myslí, proto když jsem ten, kdo se pořád ptá, tak jsem se musel zeptat městského úřadu na to: “Kolik bylo nezákonných dotazů na městský úřad?”, když se o tom píše v Hrádeckých novinách. Kolik jich asi mohlo být, když se s tím musela paní starostka svěřit celému Hrádku za peníze nás všech? Odpověď byla, že žádný dotaz nebyl nezákonný, takže bych rád na tomto krátkém příkladu ukázal, jak moc můžete věřit informacím, které čtete. Netuším, co to mělo znamenat, ale mě se jen potvrdilo to, co již dlouhou dobu tvrdím, že si musím informace ověřovat. Samozřejmě, že to nejde dělat jinak než písemně (elektronicky), abyste to měli “černé na bílém”.

Pokud si informace ověřujete a zjišťujete, že ne vše je tak, jak vypadá a k tomu to občas zveřejníte, stáváte se nepřítelem všech, komu ty články nejsou vhod. Nyní už asi chápete, proč ten tlak na to, aby se nikdo na nic neptal a tím pádem nikdo nic nevěděl.

Ještě než nastíním řešení neexistujícího “problému” s dotazováním se, tak se ještě pozastavím nad rolí zastupitele, protože někteří z vás budou na kandidátní listině do našeho zastupitelstva a určitě se to i patnácti z vás podaří.

Jako zastupitel máte určité povinnosti, které jsou vám dány zákonem. Je jen na vás, jak budete vykonávat funkci zastupitele, do které vás zvolí nemalé množství lidí našeho města. Jak chcete docílit toho, že budete rozhodovat svým hlasem o věcech, které se týkají nás všech, a za které nesete zodpovědnost? Nikdo vám neřekne, jak nejlépe vykonávat tuto funkci. Na druhé straně se najde dost chytráků, kteří vám budou říkat, že to co děláte, je špatně. Já jsem si zvolil takovou cestu, že chci mít informace, na základě kterých se budu rozhodovat, a které získám v písemné podobě právě proto, že jsem se na vlastní kůži přesvědčil, že lidem se v politice nedá věřit.

Rozepsal jsem se zde proto, protože jsem chtěl upozornit na to, že si pár zastupitelů jako je starostka Sobotková, místostarosta Rousek nebo zastupitelka Rychlá a Sobotka musí uvědomit, že v rámci zastupitelstva jsme si naprosto rovni. Nejsou zde žádní výše postavení zastupitelé, kteří vám budou určovat, co můžete nebo nemůžete. To, co děláte, je jen vaše zodpovědnost. Proto se těchto výkřiků na mou adresu během zasedání zastupitelstva nezúčastňuji. Nemám žádný důvod tam sedět a poslouchat bláboly od lidí, kterým se nezodpovídám. Je rozdíl mezi tím vést diskusi a veřejným pranýřováním.

Teď se vrátím o pár měsíců zpět, abyste porozuměli tomu, proč jsem každý pracovní den po dobu dvou let psal písemně dotazy na Městský úřad. Na jednom ze zastupitelstev mi paní starostka Sobotková nařkla z toho, že dělám jen pár dní před tím, než zasedání proběhne. Jak si může člověk, který má naprosto stejnou váhu hlasu v rámci zastupitelstva dovolit vás takto veřejně urazit? Cítíte tu aroganci a nadřazenost? Aroganci člověka, který napadá sobě rovné, aby ukázala, že je lepší než ti ostatní. Jak si může starostka Sobotková něco takového dovolit, když o mě vůbec nic neví? Na základě čeho takto veřejně soudí člověka, když se ho předem na nic nezeptala? Není lepší než mi ostatní, to už jsem tušil dávno, ale dnes už jsem o tom naprosto přesvědčený.

Po tom, co mi paní starostka osočila, že dělám málo jsem si uvědomil, že musím začít pracovat jinak, protože jsem si dříve své dotazy připravoval do diskuse na zasedání zastupitelstva, kde mi na ně bylo ústně odpovídáno. Došlo mi, že nemusím čekat, až na jednání zastupitelstva, ale mohu se informovat průběžně. Také jsem zjistil, že mám díky písemným dotazům informace z první ruky. Jak jsem psal, tak ne vše, co se člověk dozví ústně musí být pravda. Tím, že jsem se přestal ptát na zasedání zastupitelstva, tak jsem přestal zdržovat ostatní zastupitele, protože ne všechny to zajímalo. Tajemník městského úřadu nám zastupitelům před každým jednáním zastupitelstva začal zasílat seznam dotazů, které Městský úřad od zastupitelů obdržel. Díky této informaci vím, že se dotazovali městského úřadu pouze dva zastupitelé – Franta a Redl. Ti ostatní mají asi jiné způsoby, jak si informace ověřovat nebo zjišťovat, ale my bohužel jinou možnost nemáme.

Nyní k těm dotazům, které tak trápí paní starostku a její partu příznivců včetně tajemníka.

S příchodem pana Drnce do funkce tajemníka městského úřadu, se můžeme dotazovat pouze písemně přes podatelnu městského úřadu. Nemám proto jinou možnost, jak se k informacím dostat, než tak, jak mi bylo doporučeno. Jako zastupitel se ptám na vše, co souvisí s mou funkcí, protože kdybych se zeptal na něco, co by například zneužívalo nějaký zákon, tak asi nedostanu odpověď, ale to se mi ještě nestalo. Jak jsem již výše zmínil, poslal jsem přes 550 dotazů a ani jeden nebyl nezákonný.

V článku “Agitace v Hrádeckých novinách” jsem upozornil na to, že se jedná o neschopnost starostky danou situaci řešit, a proto je na mě, abych svůj postoj níže vysvětlil. Jsem přesvědčen, že existuje jednoduché řešení.

Stačí všechny informace zveřejňovat. Veřejné všem a neveřejné jen tomu, kdo na ně má oprávnění. Ano, takto jednoduché to je! Technicky to je stejně jednoduché, protože zobrazení veřejných a neveřejných informací je standard, který snad umí naprosto každý publikační software.

Jako příklad uvedu tyto stránky Hrádeckého zpravodaje, které tyto funkce umožňují. Stránky hradecky-zpravodaj.cz jsou vytvořeny v programu WordPress a cena tohoto programu je 0,- Kč (je zdarma).

Určitě existuje řešení i pro WWW stránky městského úřadu, tak proč to nedělají? Protože by informace věděli všichni a to by nemohlo docházet k selekci lidí na ty, co zajdou za paní starostkou a ti, co si tam nezajdou. Představte si, že by všichni zastupitelé před jednáním zastupitelstva věděli o všem, jak ti vládnoucí, tak ti opoziční. Také by se tím naprosto eliminovalo dotazování se Městského úřadu.

Když jsem chtěl, aby WWW stránky města uměly vyhledávat ve všech typech dokumentů, tak to bylo shozeno ze stolu.

Když jsem chtěl, aby WWW stránky města byly indexovány například Googlem nebo Seznamem, tak to bylo shozeno ze stolu.

Když jsem chtěl, aby se na WWW stránky umístili anonymizované audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva, tak to bylo shozeno ze stolu.

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Perlička na závěr ze zápisu zasedání číslo 2 Zastupitelstva města Hrádek konané dne 28. 4. 2022:

Diskuze: Sobotka Zastupitel charakterizoval činnost žadatelů jako „klukovinu“, kterou je šikanován úřad a doporučoval by na uvedené dotazy nereagovat i s tím dopadem, že bude úřad čelit konfrontaci z ministerstva vnitra. Je škoda, že se p. Franta vzdálil a nelze mu toto říci z očí do očí. Vzhledem k tomu, že konči volební období věří, že příští zastupitelstvo se takovouto podlostí nebude muset zabývat. Poukázal na to, že je prezentováno, že zastupitel – žadatel – informace zpracovává a vyhotovuje z nich výstupy, ale ty dosud nebyly prezentovány. Poukázal na to, že jako zastupitel p. Franta hlasoval ve většině hlasování ve volebním období proti návrhům předneseným zastupitelstvu nebo se velmi často zdržoval hlasování. Toto svědčí o tom, že není zastupitelem, který je přínosem pro občany tohoto města.

Chápete, že místo toho najít řešení, jak předávat informace s co nejmenším zatížením úřadu nabádá zastupitel Sobotka, aby Městský úřad porušoval zákon! Chápete tu logiku?

Dokonce mi pan zastupitel Sobotka lustruje a nejraději by mě ze zastupitelstva vyhodil. Chápu, já si také myslím, že pan zastupitel Sobotka, který svým přičiněním zdraží zakázku o více než 270 tisíc nemá v zastupitelstvu co dělat, ale to nepřísluší mě, ale vám voličům.

Během čtyř let v zastupitelstvu, jsem se snažil získat maximum znalostí pro tuto práci. Proč si pan Sobotka myslí, že je lepší než já?

Petr Franta, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít HTML značky a atributy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>